[پروژه های مرمت شده] -05-ساختمان "کلوسئوم" در شهر رم

Seti.Star

عضو جدید
کاربر ممتاز
توی اروپا از خیلی سال پیش دعوا بر سر مرمت و حفاظت بود. نظریه پردازان دانش مرمت و حفاظت معماری، مرمت را باعث ویرانی بناها می دانستند و تلاش می کردند تا بناها را بیشتر حفاظت کنند تا اینکه با مرمت، اصالت آنها از میان برود. اما در کشور ما دانش حفاظت از بنا آنقدر عقب است که ما اکنون بناهای تاریخی خود را بیشتر نوسازی و بازسازی می کنیم. باید سالها بگذرد و دانش ما پیشرفت بکند که تازه به مرمت برسیم و پس آن نیز تا حفاظت از بنا بسیار راه مانده است.

کلوزئوم یک بنای بسیار ارزشمند تاریخی در شهر رم می باشد که به تازگی به عنوان یکی از عجایب هفتگانه جدید شناخته شد. این بنا یک آمفی تئاتر رومی بود که در سال 80 میلادی ساخته شد. در سده نوزدهم با آسیبهای بسیاری روبرو بود که بیم آن می رفت که بخشی از بنا به طور کامل ویران گردد. رافائل استرن، معمار ایتالیایی، پیشنهاد داد که یک دیوار پشت بند ساخته شود تا از ویرانی بنا جلوگیری گردد. این طرح او مخالفان بسیاری داشت که معتقد بودند این کار نما و خوش منظری بنا از میان خواهد برد و می بایست بخش آسیب دیده را از نو بازسازی کرد. رافائل استرن در توجیه طرح خود گفت: «هدف ما تعمیر و حفاظت همه چیز است، حتی اگر آن چیز یک قطعه شکسته بسیار کوچک باش»
کلوزئوم با دیوار پشت بند استرن مرمت می شود و شاید بهتر باشد بگوییم حفاظت می شود، زیرا استرن بر حفاظت همه چیز تاکید می کند و واژه حفاظت را بکار می برد. دیواری نگهدارنده به کلوزئوم افزوده می شود و در دیگر بخشهای بنا مداخله ای صورت نمی گیرد. این گونه برخورد با بنا را می توان از نخستین رویکردهای حفاظتگرانه در برخورد با بنا دانست. دیوار پشت بند شاید به ظاهر خوش منظری بنا را از بین برد اما خود این دیوار نیز پس از مدتی بر زیبایی بنا افزود و خود نشانه ای از خوش منظری گردید. پاپ نیز با نصب کتیبه ای از چگونگی حفاظت آن قدردانی می کند.


نظر شما در این باره چیست؟ آیا بهتر بود که بخش آسیب دیده بازسازی می شد؟
آیا دیوار پشت بند نما و خوش منظری بنا را از میان نبرده است؟
رویکرد برخورد با بناهای تاریخی در کشور ما حفاظت گرانه است یا با مداخله بسیار همراه می باشد؟نگارنده: مهدی هوشیاری
کارشناس ارشد مرمت بنا و بافت


http://www.7eghlimsepahan.com/forum/thread-97.htmll
 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
[مرمت ابنیه] ساختمان "کلوسئوم" در شهر رم

[مرمت ابنیه] ساختمان "کلوسئوم" در شهر رم

ساختمان آمفی تئاتر رم بعد از دوهزاره تمیز می شودساختمان "کلوسئوم" در شهر رم، بزرگترین آمفی تئاتر ساخته شده در دوره امپراطوری رم است. این بنا در طول دو هزاره، میلیونها نفر را به خود جلب کرده است. تمیز کردن چنین ساختمانی از رسوب و آلودگی این سالها آنهم در قلب شهر رم با ترافیک و ازدحام، کار ساده ای نیست، اما این پروژه شروع شده و به سمت مراحل پایانی نزدیک می شود، داربست ها برداشت شده، "کلوسئوم" چهره نو با رنگ اولیه اش را به نمایش می گذارد.​
بودجه 25 میلیون یورویی این پروژه توسط یک سرمایه دار ایتالیایی صنعت چرم تامین شده است. مدیر سایت "کلوسئوم" در باره مرمت و تمیز کردن بنا توضیح می هد: "از یک سیستم اسپری آب استفاده کردیم که آبپاش های آن چهل سانتیمتر با هم فاصله دارد. سامانه آبپاش در فاصله مناسب با محلی که قرار است تمیز شود قرار داده می شود. بنابراین هیچ کار مکانیکی روی رسوبات انجام نشده و فقط با استفاده از مایعات انجام شده است."​
کار بازسازی و تمیز کردن ساختمان "کلیسئوم" تابستان 2013 شروع شد و قرار است ژانویه سال 2016 تمام شود. این اولین بار در تاریخ دو هزار ساله "کلوسئوم" است که کل نمای ساختمان مرمت می شود.
مـنـــــــبـع : persian.euronews.com

 
بالا