پرونده سعید حنایی، قاتل زنان خیابانی (آرشیوی)

Elaheh.1

عضو جدید
روزنامه ایران- کاراگاه

ماجرا چه بود ؟؟

* فرضیه های پلیسی درباره شیوه کار عامل جنایتهای مشهد
* تجسس های اکیپ ویژه جنایی برای فاش ساختن راز قتلهای زنان خیابانی مشهد، با بررسی های علمی و کاوشهای تخصصی روی یک مرد که می تواند شکارچی قربانیان باشد، متمرکز شده استعکس اجساد زنان خیابانی مشهد، در آخرین ساعات کاری روزنامه، از طریق نمابر توسط خبرنگار «ایران» مخابره شده است


گروه حوادث: تجسس های اکیپ ویژه جنایی برای فاش ساختن راز قتلهای زنان خیابانی مشهد، با بررسی های علمی و کاوشهای تخصصی روی یک مرد که می تواند شکارچی قربانیان باشد، متمرکز شده است.
این بررسی ها، در حالی صورت می گیرد که هویت ۱۰ تن از زنان خیابانی فاش و هویت یکی از قربانین هنوز در هاله یی از ابهام است.
بنا به این گزارش: از شامگاه ۷ مردادماه سال ۷۹ سناریوی قتل های زنان خیابانی مشهد کلید خورد و در مدت ۹ ماه، اجساد ۱۱ زن خیابانی که با یک روش مشابه و گره خوردن روسری دور گردن خفه شده و از پای در آمده بودند در داخل و حومه شهرستان مشهد کشف شد. دادگستری استان خراسان و پلیس مشهد وقتی با این قتل ها که از تفکری خاص برخاسته بودند، روبرو شدند با احساس ضرورت تشکیل اکیپ ویژه بررسی قتلهای زنان خیابانی، اقدام به تشکیل این اکیپ زیر نظر قاضی منصوری رییس شعبه ۵۳ دادگاه عمومی مشهد و سردار حامد فرمانده نیروی انتظامی استان خراسان کردند.
بدین ترتیب، پرونده قتلهای زنان خیابانی مشهد با کشف دو جسد دیگر در روزهای ۱۴ و ۱۵ فروردین ماه وارد مرحله تازه یی شد و کارآگاهان جنایی در تحقیقات اولیه پی بردند، قربانیان قبل از جنایت هیچگونه آزار جنسی ندیده اند و همگی آنان بخاطر فشار در گلو با روسری و انسداد مجرای تنفس به قتل رسیده اند. بررسی های کارشناسی در نحوه قتل این ۱۱ زن خیابانی، روشن کرد بیشتر قربانیان زنان بیوه یی هستند که در شاخه مواد مخدر و گردانندگی خانه فساد فعالیت داشتند و همگی در ازدواج شکست خورده و همسران سابق آنان نیز بخاطر قاچاق مواد مخدر و بزهکاری در زندان به سر می برند.
اجساد ۹ تن از زنان خیابانی در ساعات اولیه شب و اجساد دوتن از قربانیان نیز در ساعات اولیه روزهای تعطیل کشف شده که نشان می داد عامل جنایات، ابتدا به طرز ماهرانه یی با زنان خیابانی طرح دوستی ریخته و زمانی که به بهانه ایجاد مسائل منکراتی و ابراز تمایل ظاهری نسبت به اعمال منافی عفت قربانیان خود، او را به قتلگاه کشانده و بدون ایجاد رابطه، آنها را با روسری خفه کرده است.
عاملان قتل های زنان خیابانی مشهد، در تمامی جنایات بجز دو قتل نخست با روسری اقدام به خفه کردن قربانیان کرده اند و بررسی های پزشکی نشان داده است که دو جنایت نخست با استفاده از انگشتان دست و فشار آن در ناحیه گلو رخ داده است.
۱۱ زن خیابانی که درمشهد به قتل رسیده اند، براساس تحقیقات پلیس هیچکدام از اهالی شهرستان مشهد نبوده اند و همگی از شهرهای شمالی استان خراسان به مشهد مهاجرت کرده و دست به کارهای منکراتی و قاچاق مواد مخدر می زدند.
قربانیان از یک تا ۶ فقره سابقه کیفری داشته اند و قتل ها به گونه یی بوده است که ۹ تن از قربانیان هیچگونه مقاومتی در برابر عاملان جنایت از خودنشان نداده اند و شکارچی زنان خیابانی مشهد بعد از اجرای نقشه جنایتکارانه اش، قربانیانش را داخل موکت، گونی و چادرهای آنان جا سازی کرده و با انتقال به محله های خلوت، اجساد را داخل کانال آب یا کنار خیابان انداخته و متواری شده است.
کارآگاهان با بررسی نحوه اجرای این قتل ها، دریافتند تمامی قتل های زنان خیابانی مشهد در یک چهار دیواری صورت گرفته و اجساد با یک خودرو به محله های کشف آن، انتقال و رها شده اند.
* یک سرنخ ویژه
کارآگاهان جنایی اداره آگاهی مشهد که پرونده پزشکی قانونی، تحقیقات اولیه پلیسی ۱۱ زن خیابانی مشهد را تحت تجسس ویژه قرار داده اند با توجه به اینکه شکل گره ها در روسری که در آن گره ها دو فقره و از جلو و راست گردن و گره های چادر قربانیان به یک صورت بوده است، یک مرد را عامل اصلی این قتل ها شناختند و عملیات خود را روی ردیابی این شکارچی و به دست آوردن انگیزه وی متمرکز کردند.قربانیان با روسری های خود خفه شده اند

* نخستین جنایت
ساعت ۲۱ جمعه ۷ مردادماه سال ۷۹ در یک محله غیر مسکونی واقع در جاده خین عرب جسد زن ۳۰ ساله یی که داخل موکت جاسازی شده بود، کشف شد.
مأموران با کشف این جسد، دست به تحقیقات برای شناسایی هویت آن زدند و پی بردند قربانی «افسانه» نام دارد و مدتی پیش بخاطر مسائل منکراتی به تحمل حبس محکوم و با اتمام مدت محکومیتش آزاد شده است.
متخصصان پزشکی قانونی در کالبد شکافی جسد این زن خیابانی علت مرگ را انسداد مجرای تنفس براثر فشار انگشت دور گردن و گلو شناختند و اعلام کردند قبل از قتل «افسانه»، هیچگونه تجاوزی به وی نشده است.
* دومین جنایت
ساعت ۷ صبح سه شنبه ۱۱ مردادماه سال ۷۹ ـ ۴ روز بعد از نخستین جنایت در فاصله چند متری کشف جسد «افسانه» در جاده خین عرب جسد زن ۳۵ ساله یی کشف شد که وی نیز باانسداد مجرای تنفسی با فشار دور گردن و گلو از پای درآمده بود.
اقدامات شناسایی هویت این قربانی باتوجه به عدم وجود سابقه کیفری در پرونده های قضایی و پلیسی، و مدارک به بن بست رسید و جسد وی به عنوان مجهول الهویه تحت کاوش های پزشکی و پلیسی قرار گرفت.
* سومین جنایت
ساعت ۱۸ و ۳۰دقیقه روز جمعه، ۱۴ مردادماه ـ سه روز بعد از کشف دومین جسد ـ در خیابان بزرگمهر ،۱۴ سجاد شهر در منطقه مرکزی شهر که حوالی پارک ملت بوده و اعیان نشین است، جسد ۳۵ ساله یک زن خیابانی دیگر کشف شد. بررسی های پلیسی روی هویت این جسد، نشان داد که قربانی «فریبا» نام دارد که در زمینه اعتیاد و قاچاق مواد مخدر سابقه کیفری دارد. نظریه پزشکی قانونی در مورد این جسد نیز مشابه دو جسد زن خیابانی دیگر بود و فشار در ناحیه گلو با روسری را علت مرگ دانستند.
* چهارمین جنایت
ساعت ۹ صبح جمعه دوم دیماه سال ۷۹ ـ پنج ماه بعد از سه جنایت نخست ـ، جسد یک زن خیابانی دیگر در بزرگراه صدمتری روبروی میدان پارسپاد در حوالی جاده خین عرب ـ محل کشف اجساد سه قربانی نخست ـ، کشف شد.
این جسد که به پزشکی قانونی انتقال یافته بود، تحت کالبد شکافی قرار گرفت و مشخص شد جسد متعلق به زن ۳۰ ساله یی بوده و وی نیز با انسداد مجرای تنفس با فشار روسری دور گردن و گلو از پای درآمده است. در بررسی های پلیسی برای شناسایی هویت جسد، کارآگاهان دریافتند این زن خیابانی، «معصومه» نام دارد و مدتی پیش بخاطر دو فقره سابقه مواد و یک فقره اعتیاد، تحمل کیفر کرده است.
* پنجمین جنایت
ساعت ۲۲ و۳۰ دقیقه روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه سال ۷۹ در بزرگراه صدمتری روبروی میدان پارسپاد جسد دیگری کشف شد که بعد از تحقیقات پزشکی و پلیسی مشخص شد، قربانی ۲۷ ساله و «سارا» نام دارد که سه سابقه منکراتی، مواد مخدر، قاچاق، و اعتیاد در پرونده کیفریش است و وی نیز بدون هرگونه آزار جنسی به علت انسداد مجرای تنفس از ناحیه گلوو گردن با روسری به قتل رسیده است.
* ششمین جنایت
پنج روز بعد از چهارمین جنایت، ساعت ۸ صبح یکشنبه ۲۳ بهمن ماه سال ۷۹ جسد زن خیابانی دیگری به نام «اعظم»، ۴۵ ساله در منطقه مسکونی بلوار مجد واقع در مرکز شهر کشف شد.
این زن خیابانی نیز مانند قربانیان دیگر با فشار روسری دور گردن بخاطر انسداد مجرای تنفس به قتل رسیده است و دارای چهار فقره سابقه کیفری در زمینه استعمال مواد مخدر، ولگردی و منکراتی است.
* هفتمین جنایت
ساعت ۷ صبح جمعه ۱۹ اسفند ماه سال ،۷۹ جسد زن دیگری به نام «سکینه» که ۵۰ ساله و ۵فقره سابقه کیفری در زمینه اعتیاد، نگهداری مواد و ولگردی دارد، در حالی که داخل چادر جاسازی شده بود، در بزرگراه صد متری در منطقه غیر مسکونی میدان بهارستان ـ حوالی جاده خین عرب ـ کشف شد.
این زن خیابانی نیز با روش مشابه شش جنایت و با فشار روسری دورگردن از پای درآمده بود.
* هشتمین جنایت
ساعت ۱۷ جمعه ۲۶ اسفند ماه سال ،۷۹ درمنطقه فقیر نشین دولت آباد مشهد جسد زن ۲۰ ساله یی که درون چادری جاسازی شده بود کشف شد. این جسد بلافاصله تحت بررسی پزشکی قرار گرفت و متخصصان پزشکی قانونی اعلام کردند وی نیز بخاطر انسداد مجرای تنفسی با فشار روسری دور گردن به قتل رسیده است.
تحقیقات پلیسی نشان داد این قربانی، «خدیجه» نام دارد که چهار فقره کیفری در زمینه زنا، رابطه نامشروع و ولگردی دارد.
* نهمین جنایت
ساعت ۲۱ یکشنبه ۱۲ فروردین ماه سال ،۸۰ در یک منطقه مسکونی حومه شهر مشهد به نام بلوار شهید قوچانی، جسد یک زن ۳۵ ساله خیابانی به نام «مرضیه» کشف شد که وی نیز با داشتن سه بار سابقه کیفری در زمینه اعتیاد، ولگردی و رابطه نامشروع به روش مشابهی با روسری خفه شده و جسدش درداخل چادر جاسازی شده بود.
* دهمین جنایت
ساعت ۲۴ سه شنبه ۱۴ فروردین ماه سال ۸۰ ـ تا سوعای حسینی ـ در منطقه اعیان نشین اسرار در حوالی خیابان دانشگاه جسد زن ۳۵ ساله یی به نام «مریم» که وی نیز با روسری خفه شده بود، درون کانال آب کشف شد.
تحقیقات پلیسی وقضایی نشان داد که این زن، خیابانی بوده و در رابطه با زنا، رابطه نامشروع و اعتیاد، دارای ۶ فقره سابقه کیفری است.
* آخرین جنایت
۲۴ ساعت بعد، در ساعت ۲۳ و ۵۰ دقیقه ۱۵ فروردین ماه سال ۸۰ ـ عاشورای حسینی ـ در نزدیکی محل کشف جسد «مریم» واقع در منطقه اعیان نشین اسرار، نبش خیابان مسعود، جسد یک زن خیابانی دیگر به نام «طوبی» کشف شد.
این قربانی که ۳۵ ساله است دارای یک فقره سابقه فروش مواد مخدر است که با انسداد مجاری تنفسی در ناحیه گلو با فشار روسری با روش مشابهی به قتل رسیده است.
* گزارش پلیس از قتل ۱۱ زن خیابانی در مشهد
در گزارش شعبه ویژه قتل اداره آگاهی مشهد آمده است: «تعداد ۱۱ فقره جسد زنان در مشهد از مردادماه سال ۱۳۷۹ در داخل و حاشیه شهر مشهد کشف گردیده که با بررسی های صحنه های کشف جسد، نظریات پزشکی قانونی، معاینات اجساد و بررسی پرونده ها، با توجه به وجوه اشتراک این جنایات، تصور می شود که از سوی یک مرد یا افرادی واحد، به قتل رسیده اند که نکات مشترک این قتلها، عبارتند از:
۱ـ تمامی قربانیان در امر اعتیاد، توزیع مواد مخدر، ولگردی و منکراتی دارای یک تا ۶ فقره سابقه هستند.
۲ـ تقریباً تمامی قربانیان در ساعات اولیه شب گرفتار شخص جانی گردیده اند.
۳ـ در اجساد بجز دو فقره اول، آثار مقاومت و دفاع مشاهده نگردیده است.
۴ـ اعمال مجرمانه جانی در سروگردن مقتولان مشاهده می شود در دو فقره قتل نخست آثار دستان و انگشتان جانی برناحیه گردن با آثار دررفتگی مهره گردن مشاهده می شود و در بقیه جنایت ها، قربانیان به وسیله روسری خود آنها، خفه شده اند.
۵ ـ در تمامی قربانیان بجز دو قربانی نخست، روسری مقتولان دور گردن آنها بسته شده و گره ها دوتا و از جلو و راست گردن است.
۶ـ تمامی اجساد داخل لفافه ـ یک فقره داخل موکت، یک فقره داخل گونی ـ و بقیه داخل چادرهایشان بسته بوده است و هرچادر دارای دو گره مثل هم بوده است.
۷ـ تمامی اجساد کنار خیابان، میدان و در مناطق مسکونی و غیرمسکونی رها شده اند و به نظر می رسد با وسیله نقلیه به این محل ها حمل و رها شده اند.
۸ـ تمام قربانیان در جای دیگری به قتل رسیده و اجساد آنان به محل های کشف انتقال و رها شده است.
۹ـ در این جنایات هیچ اثری از سرقت وجود ندارد.
۱۰ـ همه قربانیان در بررسی های پزشکی، خفه شده اند.
۱۱ـ باتوجه به اعلام نظریه پزشکی قانونی تاکنون موردی از تجاوز به مقتولان اعلام نشده است.
۱۲ ـ با بررسی اجساد و نحوه قتل احتمالاً قربانیان داخل خودرو به قتل رسیده اند.
۱۳ـ با توجه به نحوه ارتکاب جنایات، شکل گره ها در روسری و چادر قربانیان، قاتل می تواند یک نفر باشد 

Similar threads

بالا