همکاری در انجام پروژه های مدل سازی و تحلیل سیستم های اقتصادی

GMFAR

عضو جدید
یک شرکت تحقیقاتی جهت انجام پروژه های مدل سازی و تحلیل سیستم های اقتصادی، نیاز به نیروهای متخصص دارد. لذا از کسانی که با مفاهیم ذیل آشنا می باشند، دعوت به همکاری می گردد:
- تحلیل سیستم های پویا
- هوش تجاری
- آشنایی با کاربرد تئوریهای نوین در تحلیل های اقتصادی

محل شرکت در حوزه سعادت آباد می باشد.
تلفن تماس: 88681451

برخی از پروژه ها درهمین سایت همراه با پیشرفت آنها به صورت گام به گام قرار داده خواهد شد.
 

Similar threads

بالا