هر سد و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر زندگی انسان باشد

Fateme Sepehri

عضو جدید
[FONT=&quot]در زمانهای گذشته، پادشاهی تخته سنگ را در وسط جاده قرار داد و برای این که عکس العمل مردم را ببیند، خودش را در جایی مخفی کرد. بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت از کنار تخته سنگ می گذشتند؛ بسیاری هم غرولند می کردندکه این چه شهری است که نظم ندارد؛ حاکم این شهر عجب مرد بی عرضه ای است و [/FONT][FONT=&quot]…[/FONT][FONT=&quot] با وجود این هیچکس تخته سنگ را از وسط بر نمی داشت.نزدیک غروب، یک روستایی که پشتش بار میوه و سبزیجات بود ، نزدیک سنگ شد[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]بارهایش را زمین گذاشت و با هر زحمتی بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را کناری قرار داد. ناگهان کیسه ای را دید که زیر تخته سنگ قرار داده شده بود[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]کیسه را باز کرد و داخل آن سکه های طلا و یک یادداشت پیدا کرد[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]پادشاه در آن یادداشت نوشته بود [/FONT][FONT=&quot]:" هر سد و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر زندگی انسان باشد[/FONT][FONT=&quot]." [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 

mina jigili

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
در زمانهای گذشته، پادشاهی تخته سنگ را در وسط جاده قرار داد و برای این که عکس العمل مردم را ببیند، خودش را در جایی مخفی کرد. بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت از کنار تخته سنگ می گذشتند؛ بسیاری هم غرولند می کردندکه این چه شهری است که نظم ندارد؛ حاکم این شهر عجب مرد بی عرضه ای است و با وجود این هیچکس تخته سنگ را از وسط بر نمی داشت.نزدیک غروب، یک روستایی که پشتش بار میوه و سبزیجات بود ، نزدیک سنگ شد. بارهایش را زمین گذاشت و با هر زحمتی بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را کناری قرار داد. ناگهان کیسه ای را دید که زیر تخته سنگ قرار داده شده بود. کیسه را باز کرد و داخل آن سکه های طلا و یک یادداشت پیدا کرد. پادشاه در آن یادداشت نوشته بود :" هر سد و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر زندگی انسان باشد."
زیبا بود
 

Similar threads

بالا