هر سد و مانعی می­تواند یک شانس برای تغییر زندگی انسان باشد!

حميد عسكري

عضو جدید
در زمان قدیم، !پادشاهی تخته سنگی را در وسط جاده قرار داد و برای اینکه عکس­العمل مردم را ببیند، خودش را جایی مخفی کرد. بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه بی ­تفاوت از کنار تخته سنگ می ­گذشتند.
بسیاری هم غرولند می­ کردند که این چه شهری است که نظم ندارد. حاکم این شهر عجب مرد بی­عرضه ­ای است … با وجود این هیچ کس تخته سنگ را از وسط راه بر نمی ­داشت.
نزدیک غروب، یک روستایی که پشتش بار میوه و سبزیجات بود، نزدیک سنگ شد. بارهایش را زمین گذاشت و با هر زحمتی بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را کناری قرار داد.
ناگهان کیسه ­ای را دید که وسط جاده و زیرتخته سنگ قرار داده شده بود. کیسه را باز کرد و داخل آن سکه­ های طلا و یک یادداشت پیدا کرد.
پادشاه در آن یادداشت نوشته بود: «هر سد و مانعی می­تواند یک شانس برای تغییر زندگی انسان باشد.»
 

Similar threads

بالا