نو عروسی که تازه داماد را با ضربات چاقو به قتل رساند

Elaheh.1

عضو جدید
این زن جوان که سوگند نام دارد دیروز یک‌بار دیگر پای میز محاکمه قرار گرفت تا قضات شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران جرم او را از جنبه عمومی آن بررسی کنند. جلسه‌یی که البته به دلیل ابهام در رضایت پدر تازه داماد تجدید وقت شد.
بر اساس این گزارش سوگند سه ماه بعد از عروسی همسرش را با ضربه کارد از پا درآورد. نوعروس که از این جنایت ترسیده بود، از خانه خارج و با داد و فریاد از اهالی کمک خواست. پس از حضور تکنسین‌های اورژانس در محل مشخص شد این مرد جان باخته است.
به دستور بازپرس پرونده جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت و سوگند همسر مقتول برای بازجویی به پلیس آگاهی انتقال یافت. وی در همان بازجویی‌های اولیه گفت شوهرش با ضربه چاقوی وی زخمی شده است. سوگند در مراحل مختلف تحقیقات به قتل اعتراف و انگیزه خود را اختلافات قبلی عنوان کرد.
با تکمیل تحقیقات پرونده برای محاکمه به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در این جلسه مادر مقتول برای عروسش تقاضای قصاص کرد. در ادامه سوگند در جایگاه قرار گرفت تا درباره اتهام قتل عمدی از خود دفاع کند.
وی گفت: قبول دارم چاقو به دست من وارد بدن شوهرم شد اما من قصد کشتن او را نداشتم. من و شوهرم حمید تازه با هم ازدواج کرده بودیم. او چندین بار در دوران نامزدی مرا زد. با این حال تحمل می‌کردم، همه به من می‌گفتند این بدرفتاری‌ها به دلیل این است که شما زیر یک سقف زندگی نمی‌کنید اگر عروسی کنید همه‌چیز درست می‌شود.
سوگند ادامه داد: روز حادثه باز هم مطابق معمول حمید بهانه گرفت و دوباره با هم درگیر شدیم. حمید به‌شدت مرا کتک زد زمانی که مرا به سمت آشپزخانه هل داد در یک لحظه تصمیم گرفتم چاقو را بردارم و با آن شوهرم را تهدید کنم. چاقو را روبه‌روی خودم گرفتم تا به حمید بگویم دیگر به من نزدیک نشود اما او جلو آمد تا دوباره مرا بزند و یک دفعه چاقو که تیغه‌اش رو به او بود وارد بدنش شد. بعد از پایان جلسه دادگاه هیات قضات شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران برای صدور رای پرونده وارد شور شده و سوگند را به قصاص محکوم کردند.
در ادامه حکم نیز در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور تایید شد. با استیذان حکم از سوی رییس قوه قضاییه، سوگند ۱۲ تیر امسال پای چوبه‌دار رفت که در آخرین لحظات مادر مقتول حاضر به بخشش عروسش شد.
 
Similar threads

Similar threads

بالا