نمونه موردی های مسکونی

roya_arch

عضو جدید
کاربر ممتاز


همه خانه هایی که از این پس طی فصلهایی با عنوان معماری قرن بیستم آمریکا به حضورتان معرفی می­کنیم بناهایی هستند که در داخل مرزهای ایالات متحد آمریکا ساخته شده اند و بنا به تعریف ما هم آمریکایی و هم مدرن به شمار می آیند. صفت مدرن در مورد این خانه های می توانند مناقشه برانگیز باشد، چه با تغییر و تحول بی وقفه ای که در سلیقه عموم مردم از اواسط قرن بیستم از نسلی به نسل دیگر و در تلقی آنها از واژه «مدرن» پدید آمده باید گفت آنچه برای یک نسل مدرن به شمار می آید برای نسلهای بعدی کلاسیک می شود و این داستان تا به روزگار ما تداوم یافته است. به رغم وجود چنین
نوساناتی در سبک و نگرش به سبکهای هنری، هنوز چیزی وجود دارد که به زعم ما می تواند خصیصه خانه های آمریکایی به شمار آید. ما در طی مقاله هایی که از این پس به حضورتان تقدیم خواهیم کرد درصدد بر آمده ایم تا وجود این خصیصه را در خانه های عالی سرتاسر قاره آمریکای شمالی نشان دهیم. خانه آمریکایی از یک نظر که بنگریم در طول پنج دهه گذشته تغییر اندکی به خود پذیرفته، و به لحاظ آماری که بررسی کنیم، متوجه می شویم که خانه آمریکایی خانه ای است که معمولاً سازنده و ساکنان آن یکی هستند. البته در مجموعه معرفی شده چنین نمونه ای نخواهید یافت. ما لفظ «مدرنیته» را
اندکی دستکاری کردیم تا ببینیم کدامیک از خانه های آمریکای شمالی را باید در مقوله مورد نظر بگنجانیم. صرف نظر از مرزهای کشوری پارامترهای دیگری هم وجود داشتند که آنها را هم مد نظر قرار دادیم از جمله اینکه به این واقعیت توجه نشان دادیم که این خانه ها که برخی از آنها را با استفاده از عکسهای جدید معرفی میکنیم هنوز مسکونی هستند.


در مواردی قائل به استثنا شدیم و اگر خانه ای نوسازی شده بود یا به دلیل خاصی امکان معرفی آن وجود نداشت، از تصاویر موجود برای این کار استفاده کردیم. علاوه بر این ، خانه مدرنی که ما قصد معرفی آن را داریم می باید معیارهای دیگری را نیز دارا باشد . برخی از این خانه های مدرن عینی تر و بیرونی تر از مابقی خانه­ها هستند . نمونه ای از این وضعیت را می توان در مورد خانه هایی مشاهده کرد که معماران قَدَر آنها را ساخته اند، البته ما در این مجموعه از توجه به معماران جوانتر غافل نمانده ایم .
دومین نکته ای که باید بدان توجه می کردیم این بود که هر خانه دارای میزان مشخصی از پیچیدگی و عمق شاعرانه است که بدان هویت خاص آن را می بخشد. بی شک آگاهی از چنین عنصری در حکم معیاری درونی و ذهنی است ، اما خود به حذف برخی از معیارهای اصیل و خصیصه هایی در معماری مدرن منجر میشد که آنها را پیشتر به عنوان اسطوره های معماری مدرن شناخته بودیم.
این عناصر را به دلیل فقدان وجه معنایی شان در مجموعه حاضر لحاظ نکردیم. البته این پیشداوری مانع از آن نشد که خانه های ساده ای که پیچیدگی شاعرانه شان در دقت در کاربرد مواد و بیان تکتونیک (معمارانه) تشکیل می داد را نیز مد نظر قرار دهیم، که از جمله آنها می باید به خانه ی شیشه ای فیلیپ جانسن اشاره کرد.قصد ما به هر حال این بود که مراحل تحول و معیارهای ارزشی به کار رفته در خانه های مدرن آمریکایی در قرن بیستم را دنبال کنیم. ما این کار را با گمبل هاؤس ساخت برادران گرین که یکی از بهترین نمونه­های هنر کالیفورنیایی­ست آغاز کردیم، که به نظر ما نمونه ای است که به خوبی حفظ شده و سبک دوران تحویل قرن را نیز به خوبی نمایش می دهد. این خانه را باید وامدار خانه شینگل دهه 1880 کالیفورنیا دانست که عموماً به عنوان پدربزرگ مدرنیته بومی در معماری آمریکا به شمار میآید. خواستیم تا نشان دهیم که فرانک لوید رایت تا چه اندازه بر شکل گیری مفهوم خانه در سرتاسر قرن
از اینرو بود که هر دو حوزه معماری یادشده فاقد توان لازم و کافی برای درک آزادی مدرنیستی مُضمر در معماری نقاط دیگر بودند. در کل معماری این اقلیم مسکون بر خلاف تلاشهای فرانک لوید رایت و توفیق سبک خانه چمنزار در شیکاگو در اوایل قرن بیستم بر حوزه میدؤست نیز تأثیر خود را گذاشت. می توان چنین نتیجه گرفت که مشتریان فرانک لوید رایت به لحاظ اعتماد به نفس و بار فرهنگی که در خود احساس می کردند آدمهایی کاملاً استثنایی بودند. کافی است به عنوان نمونه از فضای داخلی خانه فرانسیس دابلیو.
بیستم در آمریکا تأثیر گذاشته است. او این تأثیر را نه تنها از طریق خصلت دائماً متغیر آثارش مثلاً در خانه های استورر و استورجس و در خانه آبشار که از نظر تأثیری که بر دستیارانش رودلف شیندلر و ریچارد نیوترا داشته بر کل معماری آمریکایی اعمال کرده است. این مسیر پیموده شده توسط او ما را به بررسی میراث غنی مکتب معماری کالیفورنیای جنوبی رساند که از چارلز ایمز در اواسط قرن بیستم آغاز شد و از طریق کریگ ال­ؤود به معماران معاصر کالیفورنیایی از جمله پیتر دو برت­ویل رسید. دشوار است بتوان چنین مسیر پیوسته ای در سواحل جنوب و شرق را دنبال کرد. در هر دو ساحل یادشده بورژوآزی و ثروتمندان جدید منحصراً به معماری نئوکولونیال (نواستعماری) و دیگر سبکهای التقاطی دلبستگی نشان می دادند، به­خصوص طی سه دهه­ی آغازین قرن بیستم می شد این دو نوع گرایش عمده را در آنها تشخیص داد.
لیتل مربوط به سال 1913 بازدیدی به عمل آورید تا نسبت به صحت این مدعا مطمئن شوید. طبقه مشتریان یادشده همچون شاهزادگان با جلال و جبروت در برج عاجهایی که رایت برایشان ساخته بود مأوا می گزیدند، آن هم به سبکی یادآور اشراف پروس در اوایل قرن نوزدهم. از این نظر خانه های مدرن آمریکایی همیشه انگیزه های قدرتمندی برای ارضای درونیات اشخاص داشته اند. این خانه های در بهترین حالت وعده ای قطعی از امید و آرزو در سطح فردی و در سطح ملّی می داده اند، به خصوص از این نظر که این خانه های تلاشی بودند بیش از تواناییها و بالقوگیهای به کار رفته در دنیای قدیم. معماران مهاجری که از نیمه­ی دوم دهه­ی 1930 به ایالات معماران مهاجری که از نیمه دوم دهه 1930 به ایالات متحد آمریکا وارد می شدند سهم عمده ای در تغییر ذائقه­ی معماری ساحل شرقی آمریکا ایفا کردند.


این تغییر در نحوه پذیرش یک سلیقه­ی وارداتی خود را در نمایشگاه بین المللی سبک که در موزه هنر مدرن به مدیریت آلفرد بار، فیلیپ جانسن، و هنری راسل هیچکاک، برجسته می ساخت. این نمایشگاه نقشی محوری در دعوت از شخصیتهای مهمی همچون والتر گروپیوس، میس وان در روهه، و مارسل برویر برای مهاجرت به آمریکا داشت که سرانجام خود را در مدارس و مؤسسات آمریکایی در حال آموزش یافتند. در کل قصد داریم که آثار و دستاوردهای این نسل بخصوص را به رغم وجود گسستهایی چند در آن نشان دهیم: این گسستها انواع متعدد دارند، مثلاً اینکه هیچ خانه ای از برویر وجود ندارد، او تنها دستیار و همکار والتر گروپیوس در ساخت خانه­ی گروپیوس، لینکلن، ماساچوستس، بود. سبک معماری مدرن به­واقع در دهه­های 1930 و 1940 در ساحل غربی آمریکا، به خصوص در خانه­هایی که تحت نظارت عالیه برنامه خانه سازیِ جان انتنزا ساخته می شدند، شکوفا شد و به بار نشست. سبک «تهاجمی» موسوم به «سنّت نوین» در اواسط دهه­ی 1960 به ساحل شرقی بازگشت، و نمایندگان عمده اش را پیتر آیزنمن، مایکل گریوز، چارلز گوآثمی، جان هِجاک، و ریچارد مایر تشکیل می دادند. . این گروه موسوم به «معماران سفید» بودند که به مجادله با معماران خاکستری وارد شدند

که شاملبودند بر فارغ­التحصیلان مدرسه معماری کان در فیلادلفیا، و در میان آنها از همه مهمتر چارلز مور، رابرت ونچوری، و ریمالدو جورگولا .
این نوع معماری مدرنیستی ملایم آمریکا با نوشته های انتقادی و تأثیرگذار کسانی همچون رابرت استرن و وینسنت اسکالی جای پای خود را در این عرصه محکم ساختند. پیشداوری مرا از اینجا بیابید که در مجموعه­ای که معرفی خواهم کرد نمایندگان مکتب «سفید» را بیش از نمایندگان مکتب «خاکستری» خواهید یافت. درعین حال که تلاش داشتیم تا از موضع گیریهای بومی، و محلی احتراز کنیم به کارها و آثار ریکاردو لگورتا و فرانک گیری هم پرداختیم، تا روندی یکسره متفاوت و بدیع که در معماری معاصر آمریکایی پیموده می شود را نیز تحت پوشش مطالعه و بررسی خود قرار دهیم. پانزده سال گذشته شاهد برآمدن و پیدایی جلوه هایی یکسر بدیع در میان نسل جوانتر معماران آمریکایی بوده ایم که گرایشهای مختلف موجود در سبک معماری خانه های آمریکایی را به نحوی در طول سالهای باقیمانده قرن بیستم تداوم بخشیده و گسترش داده اند.
مارک ماک و استیون هاُل روایتهای مختلفی از پریمیتیویسم جدید را ارائه داده اند. ماک خود را وامدار آدولف لوس و هاُل خود را مرهون تلاشهای کارلو اسکارپا می داند.
اشاره کرد. که از جنبه های چالش برانگیز مجموعه­ی برگزیده از خانه­های مدرن آمریکایی این است که چه چیزی معماریِ به کار رفته در آنها را از هنرهای ظریف یا هنرهای زیبا جدا می کند. پاسخ این پرسش را شاید بتوان با طرح پرسشی دیگر داد: آیا خانه های هنری را می توان تماماً به عنوان آثار هنری در نظر آورد، گویی که این آثار مجسمه های بزرگی هستند که به عنوان ماوای مسکونی
استاد معماری اهل مکزیک، لوئیس بارّاگان هم تأثیر خود را بر این نسل از معماران جوان نهاده است و این نکته را میتوان با توجه به خانه­هایی که ماک طی سالهای اخیر یعنی از 1985 تا 1995 ساخته و به خصوص خانه­هایی که استنلی سایتوویتز در سان فرانسیسکو ساخته به رأی العین مشاهده کرد. از میان خانه­های سایتوویتز خانه دِه ناپولی یک نمایش تمام عیار از قدرت بیانی این نسل از معماران است. یکی دیگر از موارد بسط هنر معماری مدرن در آمریکا همین گرایش اخیر در ترکیب سبک میس وان در روهه و خانه های موسوم به مدولار است که با جدیت و رسمیت به کار رفته در معماری محله پنجم نیویورک ملازم و همراه شده است. در میان آثار شاخص این سبک نوپدید باید به ساخته­های ران کروک، در شیکاگو در دهه­ی 1980، و نیز خانه ای که دیوید راک­ؤود برای والدین اش در پورتلند، اورگان، در اواخر دهه 1980 ساخته
مورد استفاده واقع می شوند، یا اینکه آنها را باید به عنوان آثاری محیطی در نظر گرفت که هدف از ساخت آنها ایجاد محیطی خاص در فضایی ویژه بوده است؟ این مسئله به نوبه خود بستگی دارد تا اندازه ای به اینکه فضای جزئی چگونه از جزئیات بهره برگرفته، و تا اندازه ای منوط به این امر است که فضای مسکونی چه جهان بینی ای را در خود منعکس ساخته است. امروزه معمارانی که گرایش زیبایی شناسی دارند همچون فرانک گیری، اریک اوؤن ماس، فرانک ایزرائل، و ثورن مِین، به حادترین صورت خود این مسائل را مطرح می­سازند. . همزمان با طرح این پرسشها در ساحل شرقی ایالات متحد آمریکا، سایمون آنگرز و تام کینزلو در جهتی یکسر مخالف گام برمی دارند، یعنی به بیان بهتر به سمت احداث خانه ای Tـ شکل که بیش از هر تلاش دیگری تاکنون قصد داشته تا خانه مسکونی را به یک اثر هنری ناب تبدیل کند.
 

archi_arch

مدیر بازنشسته
نمیدونم چرا باز من عکس اولو نتونستم ببینم!!!!!!
بچه ها میشه یه کم درباره ی چگونگی اجرا شدن این هدف تو این ساختمون توضیح بدین؟یعنی میخوام ببینم چه نکاتی رو رعایت کرده که به این هدف رسیده.من فقط تونستم پنجره های سرتاسریشو ببینم ولی میخوام ببینم مورد دیگه ای هم توش هست یا نه!یا من اشتباه برداشت کردم!
1. ارتباط بين ساختمان با طبيعت ،
 

makan_k

عضو جدید
کاربر ممتاز
:warn:خانه های کوچک دانشجويی


تعداد کمی از دانشجویان خوش شانس در اروپا خانه های فشرده[1][1][1]m-ch را تجربه کرده اند . m-ch مکعب های آلومینیومی هستند که پایه ها و نیازهای اولیه یک زندگی مدرن را در کمتر در 19 متر مربع عرضه می کنند . دانشجویانی که در m-ch زندگی کرده اند , بر این باورند که زندگی در خانه های کوچک ، سبک و روش زندگی آنها را به هیچ وجه محدود نمی کند .


m-ch ابداعیست از ریچارد هاردن[2][2][2] ، که مدیر Horden Cherry Lee Architects Ltd. و پروفسوری در انجمن علمی دانشگاه تکنیکال مونیخ می باشد . او طراحی m-ch را به کمک گروهی از دانشجویان و همچنین گروه معماری Lydia Haack + John Hpfner Architekten توسعه و بسط داد . اولین مدل های m-ch در فضای باز دانشکده مورد استفاده قرار گرفت و او به همراه شش نفر از دانشجویان در اولین دهکده شش واحدی ( شش مکعبی ) در نوامبر 2005 مستقر شدند .

طرح کلی m-ch متاثر از معماری سنتی خانه ی چای ژاپن[3][3][3] می باشد .هر وجه آن در حدود 66/2 متر می باشد و طراح این حجم مکعبی را به چندین فضا تقسیم بندی کرده است . ورودی روی محور مرکزی حجم m-ch قرار دارد و دقیقا با سیرکولاسیون آشپزخانه تداخل دارد ، به این معنی که پس از ورود شما دقیقا در آشپزخانه قرار دارید . سپس در سمت چپ شما فضای خواب در 2 طبقه قرار دارد که شامل 2 تختخواب تاشو می باشد و زمانی که تختخواب پایینی مورد استفاده قرار نمیگیرد جمع ، و تبدیل به یک میز غذاخوری دونفره میشود ، همچنین در قسمت انتهایی ، سرویس های حمام و توالت قرار دارد .

بطور کل مبلمان ، تاسیسات ، تجهیزات ارتباطی و سیستم صوتی به نحوی ساخته شده اند که ساکنین بتوانند خیلی راحت در این فضای کوچک زندگی کنند .در مجموع تکنولوژی ساده ای در این مکعب ها مورد استفاده قرار گرفته است . که شامل چارچوب وکیوم عایق داری می باشد که بر روی یک چوب و قسمت های آلومینیومی گالوانیزه شده ای که ساختار پایه ای مکعب را فراهم می کند ، نصب شده است . این خانه ها بر روی سه پایه دایر شده است و دارای فونداسیون نمی باشد و همچنین ارتفاع هر یک از پایه ها قابل تنظیم می باشد تا بتواند در زمین های شیب دار نیز مورد استفاده قرار گیرد .

برای برقراری امنیت و ایمنی در این خانه های فشرده از پنجره های دوجداره با دوام و قفل های ضدسرقت دوبل استفاده شده است و به همین ترتیب دیوارها ، کف و سقف دارای شش لایه از مصالح ساختمانی می باشد ، که تقریبا آن ها را غیر قابل نفوذ می کند . یکی از این لایه ها ، لایه ضدآبی می باشد که از مکعب ها در برابر نقوذ آب باران و برف به داخل محافظت می کند . آژیر آتش نشانی ، سنسور دود ، سیستم اعلام خطر و یک سیستم تلفن شخصی از مواردی هستند که ساکن خانه به صورت اختیاری می تواند به تجهیزات خانه اضافه کند .
خانه های مکعبی با وزن بالغ بر 8/1 تن در کارخانه ای در اتریش ساخته ، توسط مشتری خریداری شده و در محل سایت مورد نظر به مشتری تحویل داده می شود بنابراین اختلالات ساخت و ساز در محل سایت را به حداقل می رساند . ریچارد هاردن ، خالق این واحدهای مکعبی حامی این نظریه می باشد که : " مصالح کمتر ، طبیعت بیشتر[4][4][4] " و ایده m-ch را برای استفاده از تسهیلات مدرن در نواحی دور افتاده ایدآل می داند ، بنابراین نمونه های کم وزن 5/1 تنی از این خانه ها را طراحی کرده است که می توانند آن را به وسیله هلی کوپتر نیز حمل کنند .یک m-ch استاندارد نیازمند کمترین تدارکات الکتریکی ، آب و فاضلاب می باشد . این خانه ها در زمستان سرد اروپا حدود 350 کیلووات ساعت در ماه مصرف میکنند و در تابستان زمانی که از سیستم تهویه مطبوع استفاده می شود در حدود 123 کیلووات ساعت در ماه مصرف می کنند ، این موضوع بطور قابل توجهی از مصرف انرژی می کاهد زیرا این خانه ها به دقت تمام عایق کاری شده اند و حجم کم هوای داخل باعث می شود فضا به سرعت گرم و سرد شود .

تامین انرژی در این خانه های مکعبی توسط پنل های خورشیدی که از انرژی خورشید استفاده می کنند و همچنین توربین بادی که بر روی دکل نصب شده در بالای m-ch ، قرار دارد ، تامین می شود . همچنین این نکته نیز قابل توجه است که تولید دی اکسید کربن در این خانه های فشرده در حدود صفر می باشد .

یک واحد از این خانه ها پس از اینکه عمر مفید خود را سپری کرد ، این قابلیت را دارد که به کارخانه بازگردد و بطور کامل مطابق با تجزیه و تحلیلی که طراحان برای چرخه زیستی این خانه ها انجام داده اند ، بازیافت شود . گزارش این تجزیه و تحلیل شامل جزئیاتی همچون میزان انرژی و انرژی مورد نیاز برای ساختن و تحویل مصالح به کارخانه و همینطور به سایت می باشد . به عنوان مثال ، آلومینیوم در طی مراحل بازیافت فقط 3/0 درصد انرژی را هدر می دهد و فقط به 11 درصد انرژی فلز اولیه نیاز دارد .

واحد های m-ch قابلیت گسترش به شکل عمودی و افقی را دارا هستند ، بدین صورت که چندین واحد بر روی یک چارچوب آلومینیومی خارجی به شکل عمودی و افقی ، پیرامون بلندی مرکزی و پله های درونی می تواند نصب بشود . همچنین این واحد ها به نحوی که دو مکعب کنار یکدیگر قرار بگیرند بصورتی که در انتهایی یک مکعب با در ورودی مکعب دیگر یکی میشود ، قابل گسترش به عنوان یک واحد بزرگتر میباشد که 2 تا 4 نفر میتوانند از این واحد استفاده کنند .m-ch و دهکده O2(اسپانسر) در مونیخ آلمان برنده جایزه National Homebuilder Design Award در قسمت بهترین ابداع تکنولوژیکی در سال 2006 شد . m-ch در حال حاضر فقط در اروپا در دسترس می باشد و آخرین مدل های این خانه ها کاملا خود کنترل می باشد به همراه نورهای مصنوعی LED ، پنل های فتو ولتائیک . این خانه ها در حال ارتقا یافتن به کابین های کوچکی همچون قله کوه ، برای اسکی بازان هستند ، که این کیت شامل یک کشوی خارجی برای قرار دادن تجهیزات ورزشی می باشد .
بطور کل m-ch نشان داد به چه شکل می توان سبکی و قابلیت حمل و نقل بخشیدن به محل سکونت افراد را بصورت کارآمد و از قرار معلوم مطلوب به عنوان فضای زندگی ، با هم هماهنگ کرد . m-ch مرحله ای است برای قرار دادن معماری مسکونی در مسیر صنعت .
 

سـعید

مدیر بازنشسته
تکنولوژی ساختمانی: محققان استرالیایی در حال ساخت شیشه ای جدید هستند که با برخورداری از ویژگی سلولهای خورشیدی نه تنها تولید انرژی کرده بلکه می توان از آن به عنوان نسل جدید پنجره خانه ها و ساختمانهای تجاری استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور جان بل از انستیتو منابع پایدار استرالیا معتقد است چنین شیشه ای ممکن است به کاهش چشمگیر آلاینده های کربنی در آینده منجر شود.


وی که با همکاری گروهی از محققان یک شرکت تکنولوژیکی در استرالیا بر روی این پروژه فعالیت می کند گفت : سلولهای خورشیدی که از این طریق ساخته می شوند تحول چشمگیری در کاهش هزینه های ساختمان سازی ایجاد می کنند و در عین حال می توانند به عنوان ذخیره کننده های انرژی اضافی استفاده کرد و حتی با فروش آن درآمدزایی کرد!


این سلولهای خورشیدی شفاف رنگمایه بسیار ضعیف قرمزی دارند با این حال کاملا شفاف به نظر می رسند.


بر اساس گزارش زی نیوز، این سلولها حاوی دی اکسید تیتانویم هستند که با رنگی ویژه پوشیده شده و می توانند ضریب جذب نور را افزایش دهند.


انرژی خورشیدی جذب شده به وسیله این شیشه ها قابل ذخیره شدن و استفاده در گرمایش خانه ها بوده و در عین حال می توانند از تولید حرارت زیاد در خانه ها جلوگیری کند.
 

P.N

عضو جدید
JEIN HOUSE
چالش و سختی کار این بود که اتاقهای پذیرایی بالاتر از سطح زمین قرار گیرد بطوریکه چشم انداز وسیعی از دره ی راین فراهم گردد ودر عین حال دسترسی مستقیم به باغ نزدیک ان وجود داشته باشد.
به همین علت معماران ساختمانی طراحی کردند که دارای پنج طبقه بوده که هر طبقه با پلکانی با شیب بسیار ملایم به طبقه ی دیگر متصل میشود.
علاوه بر این انها یک استودیو بعنوان یک محل دنج و محاصره شده در طبقه ی ششم بالاتر از واحد مسکونی قرار دادند.
 

پیوست ها

  • JEAN.jpg
    JEAN.jpg
    49.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
  • JEAN..jpg
    JEAN..jpg
    50 کیلوبایت · بازدیدها: 0

سـعید

مدیر بازنشسته
از داخل ساختمان سوئیت ولارد چشم انداز بیرون مدام در حال تغییر است. تنها با فشار یک دکمه، ساکنین هر آپارتمان می‌توانند دیدی 360 درجه نسبت به چشم انداز اطراف داشته باشند. مورو (Moro) شرکت سازه مستقر در کورتبیا است که ساختمان سوئیت را ساخته است این ساختمان تنها ساختمان چرخان در جهان می‌باشد. معماران برونودوفرانس هدایت کننده فنی با مورو، سرجیو سیلکو پروژه را طراحی کرده‌اند که نیاز به داشتن کارشناسان حرفه‌ای در زمینه‌های گوناگون داشته‌اند.
طراحی پیچیده و مرحله آزمایش بیش از یکسال طول کشید. بعد از هماهنگی کامل بین سیستمهای مکانیکی که آپارتمان را می‌چرخاند و طراحی معماری ساختمان، تیم قالبهای وینیل پنجره را بعنوان بهترین راه حل تکنیکی برای ما، انتخاب کرد، قاب طبقه ای 958 فوت مربعی جانبی، با مهارهای فلزی عمودی متصل به پایه ساخته شده بود.
سوئیت ولارد اولین ساختمان چرخان در جهان است؛ ساختمان با بتن مسلح و قاب‌های فلزی عظیم ساخته شده‌است، در نما مصالح بنایی بکار نرفته است، قاب‌های عظیم وینیل، پانل‌های شیشه‌ای، سایه‌ها را هر 90 درجه تغییر می‌دهد موتورها با کنترل از راه دور کار می‌کند و هر آپارتمان را بصورت انفرادی می‌چرخاند، افراد ساکن از آیارتمان‌هایشان چشم انداز و محوطه بیرون را در حال تغییر می‌بینند.بخش انتهایی ساختمان بصورت تلسکوپی به راهنمای انحنا داری که توسط دال بتنی محکم شده، چفت و بست شده است. چفت و بستهای جانبی می‌توانند با هم با قابها به چرخش در آیند.
سیستم چرخدنده‌ها و زنجیرهای چرخان، چرخش را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هر آپارتمان سیستم موتور مستقلی دارد که با استفاده از کنترل از راه دور کار می‌کند. یک چرخش کامل 360 درجه در جهت عقربه‌های ساعت یا در خلاف عقربه‌های ساعت، یک ساعت طول می‌کشد و سیستم مجهز به دستگاه تایمر می‌باشد.
محدوده بار برای اجرای خوب موتور 150 کیلوگرم فوت بر مترمربع، سرجمع 13 تن است. در نما مصالح بنایی بکار نرفته است.
نمای کرتین (Curtin) ساخته شده با قابهای وینیل متصل به سازه فلزی چرخان سقف و کف می‌باشد. نتیجه باورنکردنی بود، برونودوفرانس می‌گوید : ما مشکلاتی با سر و صدا نداشتیم مطابق با گفته او نمای ولارد (Vollard) به مصالح انعطاف‌پذیر نیاز دارد بنابراین نیاز به سازه مقاوم خواهد بود دوفرانس می گوید: وینیل بهترین راه حل برای انعطاف‌پذیری و اجرا و خلق در نمای مناسب می‌باشد. آپارتمانها 2885 فوت مربع مساحت داشتند که توسط بالکن‌های شیشه‌ای با مساحت 323 فوت مربع از طریق درها به همه اتاقها دسترسی دارند، احاطه شده‌اند. ناحیه مرکزی آپارتمان که محل قرارگیری آشپزخانه، حمام، اتاق خواب و لباسشوئی و محلی برای کباب پزی است حرکت نمی‌کند.
محصولات متفاوت موندیال، درها و پنجره ها سایبانهای عمودی، جهت دار با حرکت اجزا استفاده شده‌اند. قالبها مطابق با سیستم شناور نصب شده‌اند بنابراین اتصال بین اجزا وینیل و سازه فلزی آپارتمان وجود نخواهد داشت در نتیجه سر و صدای ناشی از اصطکاک قطع می‌شود شیشه های دو لایه با 3 میلیمتر لعاب + 3 میلیمتر شیشه ضخیم و 10 میلیمتر خلأ عایق کاری شده‌اند. کمان سنتوری شکل از سایه‌های مختلف شیشه که در هر ربع بصورت متناظر با یک درجه مشخص پدیدار می‌شود.
بنابراین یک چهارم نمای هر آپارتمان پوشیده شده با شیشه رفلکتیو نقره‌ای، یک چهارم با شیشه رفلکتیو سبز ، یک چهارم رفلکتیو برنزی و یک چهارم با رفلکتیو آبی.
مدابیل (Modabile) طراحی وساخت و نصب قالبهای وینیل را انجام داد که از جهت عایق بودن حرارتی و ذخیره بیش از 50 درصد انرژی حتی با استفاده از AC و سیستم‌های حرارتی تضمین شده‌اند.
سر و صدا به حد بین 35 و 50 دسی بل کاهش پیدا کرد. پروژه و اجرای ساختمان چرخان به توسعه جدیدترین تکنولوژی‌ها برای عملکرد بهتر آن نیاز دارد. که معمولاً این تکنولوژی‌ها در ساختمان‌های معمولی بکار نمی‌رود. فرانس دوبو نتیجه می‌گیرد که ما فرصتی داشتیم برای بکار بردن چنین نوآوری‌ها در ساختمان ولارد .

منبع:آرونا

 

sara_r

کاربر بیش فعال
خانه و درخت-3

Fisher House دو مکعب ساده چوبی است. خطوطی که بی شکستگی، یکنواخت میان دو گوشه،حرکت کرده است، پنجره هایی که تا حد امکان نه خود را تعریف می کنند و نه فضای داخل خانه را، همه نشان از این دارد که معماری این بنا آمیخته به سادگی ست.


در این نمونه، معماری بیانگر هیچ چیز نیست و این خود بیانی جدید است. مکان،قلب طبیعت، جایی که از لحاظ بصری و احساسی، در آن حرف های بسیار وجود دارد، لویی کان را مجاب کرده تا سکوت را به عنوان موضوع صحبت با محیط پیرامونش برگزیند.
لویی کان با این سکوت به ستایش از طبیعت پرداخته و سعی می کند محتاطانه، میان بنا و محیط، پیوند ایجاد کند و این پیوند، در داخل کادرهای نامتعارف چوبی بزرگ و از طریق انعکاس تصویر درختان بر پنجره ها صورت می گیرد.


سکوت و خنثی گری، Fisher House را به مجموعه ای از سطوح تبدیل می کند،به مجموعه ای از تعابیر که طبیعت و معماری،در بطن آنها، خود را تعریف می کنند.
و شاید یکی از تعابیر این باشد: این مکعب چوبی، یک درخت است. یک تقلید ماهرانه از طبیعت. با ریشه های سنگی، تنه ی چوبی، منافذ شیشه ای و آوند هایی به نام انسان.Louis I. Kahn

برگرفته از سايت آستاره

پاينده و پايدار باشيد......​
 

سـعید

مدیر بازنشسته
گران‌ترين خانه‌هاي جهان جز قيمت، نقطه اشتراك ديگري ندارند. در حالي كه از قصرهاي چند صد ميليون دلاري انگليس و آمريكا تا خانه‌هاي زير ده ميليون دلاري در آفريقاي جنوبي در اين فهرست وجود دارند، اما بيشتر آنها در نقاط بسيار معروف و ارزشمندي همچون ساحل طلاي استراليا و يا مراكز تجاري بزرگ مثل نيويورك و لندن قرار دارند.

بنا بر گزارش منتشره توسط شركت مسكن «نايت فرانك» كه در مجله «اسكان بين‌المللي 2006» منتشر شد، بازار مسكن در سال 2005 به شدت رشد داشته و خريد خانه‌هاي دست دوم، فاكتوري اساسي در اين امر بوده است.

به گزارش سرويس بين‌الملل «بازتاب» به نقل از «ام.اس.ان.بي.سي» اين شركت همچنين پيش‌بيني كرده كه امسال، خريداران مسكن در اقتصادهاي در حال رشد، در خارج از كشورهايشان، به دنبال مسكن خواهند گشت.

به گفته «ليام بيلي»، رئيس تحقيقات مسكن اين شركت، اين حركتي است كه از حدود پنج سال پيش با خريداران روسي آغاز شد. اين خريداران پولدار به لندن آمده و قيمت‌ها را به شدت افزايش دادند. ما هم اكنون پيش‌بيني مي‌كنيم كه چنين حركاتي در چين و برزيل نيز آغاز شود. آمريكا داراي بيشترين ميليونرهاست، اما كشورهايي مانند چين و هند نيز توانايي بالقوه در اين كار دارند.

در هنك‌كنگ، قيمت‌ها از سال 2003 تا 2005 دو برابر شده و علت هم حضور پولدارهاي چيني هستند. رشد اقتصادي دبي نيز باعث خريدهاي كلان در خارج از امارات، به ويژه در لندن شده است.

ما تلاش كرديم كه ده خانه گران جهان را با تحقيق در كليه شركت‌هاي بزرگ مسكن در شش قاره جهان پيدا كنيم، اما ممكن است عده‌اي گزارش‌هايي را به ما نداده باشند.

سال گذشته، تنها يك محل بود كه بيش از صد ميليون قيمت داشت و امسال اين آمار به چهار عدد رسيده است.

نخستين خانه uptown court، يك قصر جديدالاحداث در انگليس است. اين خانه داراي 103 اتاق و پنج استخر است. تنها چيزي كه ندارد، يك مالك است.

خانه بعدي در «پالم بيچ» است؛ خانه‌اي با كف مرمر و منظره‌اي بسيار زيبا به سوي اقيانوس.
به رغم افزايش شديد قيمت‌ها، بايد به اين نكته هم توجه كنيم كه تعداد ميليونرها نيز نسبت به دو دهه گذشته از 140 نفر به 793 نفر رسيده است، افرادي كه توانايي خريد خانه صد ميليوني را دارند.

شماره 1: 139 ميليون دلار up down Court ويندلزهام انگليس
اين خانه داراي 103 اتاق، 5 استخر و يك سالن با 50 صندلي است. يك زمين اسكواش، سالن بولينگ و زمين تنيس، به نظر نمي‌رسد كه شما حتي يك بار هم اين خانه را ترك كنيد مگر براي ديدار با ملكه در قلعه Winders

شماره 2: 135 ميليون دلار ـ استاروود استيت، آسپن، كلرادو
محل سكونت سابق شاهزاده بندر بن سلطان عبدالعزيز، سفير سابق عربستان در آمريكا. زمين 95 هكتاري با پانزده اتاق خواب و شانزده حمام، چندين ساختمان كوچك‌تر يك زمين تنيس و يك استخر.

شماره 3ـ 135 ميليون دلار مزون دولميت. پالم بيچ
خانه‌اي كه در حراجي در سال 2004 به قيمت 25/41 ميليون دلار خريداري شد با منظره‌اي زيبا، يك اتاق رقص باله. يك استخر با 100 پا طول و بالكني 475 پايي به سمت اقيانوس.
شماره 4: 100 ميليون دلار واترفرانست استيت، استانبول تركيه
خانه‌اي استثنايي در سه ربع هكتار درست در تنگه بوسفور. داراي 64 اتاق، گچ‌بري‌هاي طلاكاري‌شده و چلچراغ‌هاي كريستال.

شماره 5ـ 92 ميليون دلار توپراك مانسيون، لندن، انگليس
نتيجه سرمايه‌گذاري يك ترك پولدار در لندن اين خانه است. 3601 متر زيربنا با پلكان‌هاي بزرگ، چهار آشپزخانه و يك سالن با 80 فوت طول.
يك مجموعه سرگرمي نيز با يك استخر در ساختمان موجود است. حمام و سونايترك و 2 هكتار زمين و باغ.

شماره 6ـ 75 ميليون دلار، تري پوندز ـ بريج همپتون نيويورك
اين خانه داراي 14 باغ، يك استخر 75 پا طول و يك ساختمان مخصوص مهمان است.

شماره 7ـ 75 ميليون دلار پورتابلو استيت، كاليفرنيا
خانه‌اي سه بر در لب اقيانوس، هشت اتاق خواب و حدود ده حمام. با طراحي و دكورهاي زيباي اتاق‌ها.

شماره 8: هفتاد ميليون دلار. پريپنت هوس، نيويورك
پلكان مرمر سياه، كتابخانه بي‌نظير و دوش‌هاي مرمرين

شماره 9: 65 ميليون دلار لاكسي هال،‌بلورد كاليفرنيا
خانه‌اي با 929 متر زيربنا و شش اتاق خواب با منظره‌اي زيبا به سان‌فرانسيسكو جزيره انجل و گلان گيت بريج. كف و دوش‌هاي مرمري

شماره 10: 65 ميليون دلار اوشن فرانت استيش، كاليفرنيا.
به نظر قيمت زيادي براي يك خانه ساحلي است. پيست اسب‌دواني، استخر و يك زمين تنيس و يك ساحل اختصاصي
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

سـعید

مدیر بازنشسته
در سال 2005 وقتي نيتا آمباني در هتل ماندارين نيويورك مشغول ديدن دورنماي سنترال پارك بود، طراحي منطقه اطراف اين محل چشم او را گرفت و باعث شد كه او نام طراح يا طراحان را جويا شود. او يك جهانگرد معمولي كه به آمريكا سفر كرده‌باشد، نبود


نيتا آمباني همسر موكش آمباني، رييس غول پتروشيمي ريلاينس هند در شهر بمبئي است. موكش آمباني در فهرست ثروتمندترين مردان دنيا در رديف پنجم قرار دارد. لاكشمير ميتال هندي هم‌وطن آمباني در اين فهرست در رديف چهارم است كه البته او در انگليس سكونت دارد.

نشريه معتبر فوربس ثروت خالص آمباني را در ماه مارس گذشته 43‌ميليارد دلار تخمين زده است. صنايع پتروشيمي ريلاينس توسط پدر آمباني در سال 1966 تاسيس شد و اكنون از نظر سرمايه بازار، ارزشمندترين شركت در هند است. آمباني و همسرش نيتا سه فرزند دارند كه اكنون در يك برج 22 طبقه در شهر بمبئي زندگي مي‌كنند. خانواده آمباني چند سالي را براي تغيير مدل و ساختار و جزئيات اين برج وقت صرف كرد تا اين ساختمان عظيم مناسب نيازهاي آنها طراحي شود.اما آمباني‌ها هم مانند بسياري از خانواده‌هايي كه امكان و ثروت دارند، خواستار آن است كه خانه‌اي سنتي اما با طراحي مدرن براي خود داشته باشد كه به نوعي به نماد اين خانواده تبديل شود. به همين دليل آنها با شركت مهندسي پركينز اند ويل آمريكا كه كار طراحي هتل ماندارين و محوطه اطراف آن را به عهده داشته، صحبت كردند. اين شركت در دالاس و لس‌آنجلس شعبه دارد. طراحي و نقشه‌هاي ساختمان دلخواه آمباني‌ها خيلي زود آماده شد. يك آسمان خراش 27 طبقه در مركز بمبئي با هزينه 2‌ميليارد دلار. مهندسان معمار و طراحان داخلي مشغول كار شدند و ابتدا با تغييراتي در زمين و سطحي شروع كردند كه قرار است اين ساختمان بر روي آن بنا شود. اكنون اين ساختمان در حال ساخت است.

تنها ساختماني كه اكنون در بازار وجود دارد و مي‌‌تواند با اين پروژه مسكوني عظيم برابري كند، پنت هاوس تريپلكس 70‌ميليون دلاري در هتل پير نيويورك است كه طوري طراحي شده كه به كاخ‌هاي فرانسوي شباهت داشته‌باشد. اين ساختمان 160‌متر ارتفاع دارد.

كار ساخت ساختمان خانواده آمباني بعد از 4 سال در ماه ژانويه 2009 به پايان مي‌رسد و 167‌متر ارتفاع و 37‌هزار‌ متر مربع مساحت دارد. هزينه ساخت اين خانه بسيار بيشتر از ساخت يك هتل يا آسمان‌خراش‌هاي مشابه آن بوده است.

براي ساخت يك هتل از نقشه مشابه هتل‌هاي ديگر و از منطقه‌اي معمولي بدون تغيير در سطح خاك و مصالحي يكسان براي كل ساختمان استفاده مي‌شود. اما ساختمان مسكوني خانواده آمباني از اين نظر با ساختمان‌هاي ديگر تفاوت دارد كه هيچ دو طبقه آن چه از نظر نقشه يا مصالح ساختماني شبيه هم نيستند.

طراحان اين ساختمان مي‌گويند كه به درخواست نيتا آمباني، اگر فلز، چوب و كريستالي مثلا در طبقه نهم به كار رفته نبايد در طبقه يازدهم هم به كار رود. به اين ترتيب اين ساختمان به نمايشگاهي براي مصالح و هنر ساختماني، سيستم‌هاي ال‌سي‌دي و صوتي و تصويري و همچنين صحنه‌هايي براي تفريح و سرگرمي تبديل شده‌است.

آمباني از طراحان خواسته كه بيرون اين ساختمان را به شكل سنتي و كاملا هندي طراحي كنند. 85‌درصد از مصالح و كارگران اين پروژه عظيم از كشورهايي غير از آمريكا تامين مي‌شود و تقريبا مي‌توان گفت كه اكثر آن هندي است. شركت‌ها و مقاطعه‌كاران هندي زيادي در اين پروژه مشاركت داشته‌اند.

اين ساختمان يك باغ چهارطبقه هم دارد. گياهان اين باغ طوري طراحي شده كه انرژي را در خود ذخيره و نور خورشيد را جذب كنند. طبقات انتهايي اين برج عظيم كه قرار است ميزبان مهمانان مهم صنعتي و تجاري باشد، به دريا ديد داردنماي بيرون

در تصوير نماي بيروني ساختمان عظيمي را مشاهده مي‌كنيد كه قرار است از سال ميلادي آينده خانواده آمباني به آن نقل مكان كنند. كار ساخت اين ساختمان تقريبا رو ‌به اتمام است. همانطور كه مي‌بينيد اين ساختمان هيچ شباهتي به برج‌هاي يك‌دست ندارد و گويي هر طبقه آن يك ساختمان جداگانه است.

لابي

در اين تصوير لابي اين ساختمان عظيم را مي‌بينيد كه 11 آسانسور در آن طراحي شده است. دو آسانسور تنها مخصوص منطقه پاركينگ است و سه آسانسور براي مهمانان. دو آسانسور هم مخصوص خانواده آمباني است. دو آسانسور هم براي استفاده خدمه طراحي شده‌است. لابي به چندين اتاق ملاقات راه دارد. همچنين لابي به سالن‌هاي سرگرمي و بالكن‌هاي رو به باغ هم راه دارد.

سرويس بهداشتي

يكي از ويژگي‌هاي اصلي اين ساختمان تركيب مشخصات لوكس ساختمان‌هاي ديگر و عوامل و ويژگي‌هايي است كه منحصرا هندي است. دستشويي‌هاي طراحي شده به مدل درخت ژنگو (درخت مخصوص هندي) نمونه خوبي از اين تركيب است. اين برگ‌ها كه تنها مخصوص هند است طوري طراحي شده كه ساقه آن آب را به كاسه دستشويي هدايت مي‌كند. كاسه دستشويي هم خود به شكل سبدي از اين برگ‌ها طراحي شده‌است.

اتاق نشيمن سنتي

خانه آمباني تعداد بي‌شماري اتاق نشيمن دارد كه همگي با ديوارهاي آكوستيك مكاني آرام براي مهمانان است. فرش‌هاي هندي و لوستر و آينه طراحي اين اتاق‌ها را تشكيل مي‌دهند.

پاركينگ

شش طبقه اول اين ساختمان به پاركينگ خانواده آمباني و مهمانان اختصاص دارد. اين پاركينگ با گياهاني طراحي شده كه گرما و دود ماشين‌ها را جذب مي‌كنند و در عوض سايه براي اين ماشين‌ها تامين مي‌كنند
 

zarnaz_a

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
Awesome Sculptural Home in Somosaguas : Spain

Most of us, really appreciate when seeing a new design, but this awesome sculptural home in Somosaguas, Spain, is more than just a modern design and managed to get me drooling. Designed by A-cero Architects on the water’s edge, it’s a stratified building with texturized dark concrete facades, that promotes open space and will sure get you a wow when looking at the pictures. The most amazing things are the rooftop swimming pool that will get all the neighbors to die of envy and the fact that it has some breathtaking lights at night. Now that’s a place I’d love to live for the rest of my life, if I were to choose.


 

zarnaz_a

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
Do you remember the first zero-emission house that was released more than a year ago in UK? Today I hear that the same guys (the Brits) will get the first net-zero carbon house, that reaches the highest level of sustainability. Dubbed the Lighthouse, the highly eco-friendly house was designed by Potton and was meant to “encourage a way of living that is inherently ‘light’ on the world’s resources whilst combining the practicalities of today’s average homeowner.”
It sits on screw piled foundations (raised from the ground to minimize impact), features a sloping 40-degree roof that captures wind for cooling and ventilation, has triple glazed large windowsto reduce heat loss and also packs photovoltaic panels and built-in systems that would recycle rainwater. Not sure how eco-conscious people are, but I’m glad that a net-zero carbon self built home exists. http://www.trendir.com/house-design/stepping-stone-to-sustainabili.html


 

zarnaz_a

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
The same country, the Netherlands, this new house by JagerJanssen architecten BNA looks a bit like the one from the other days, that kept sound away - M House. And I’m talking about the exterior. True? It’s a 200 sqm two-storey house that uses a very simple design, with hard materials (lots of bricks) at the ground floor, and wood and glass on the upper floor.
But a nice large open kitchen that maximizes space, large windows and modern materials are not the only things to get me convinced that’s a dream home. One of the most interesting things about the House Baetens is the lovely balcony. Can you find something else? Do you like it? - via ArchDaily 

zarnaz_a

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
Old Barn Transformed into a Stylish New Home

will have to be honest and say that I never thought a barn could be turned into such a beautiful home. It happened in Belgium where architect Rita Huys from Buro2, got her hands on a an old barn in the rolling hills of Central West Flanders, kept its rustic touch but transformed it into a modern home with an elegant and luxurious living space, at the countryside.
The exterior looks simple with an unique character that blends well with the scenery, while at the interior where artist Wim Delvoye worked his magic, style is king. With large glasses that let the light get in easily, with modern furniture, well defined shapes and high quality materials, the verdict is clear. That’s the most beautiful barn I’ve ever seen, and the one I’d sleep in without thinking. - via Wallpaper
 

zarnaz_a

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
M House Offers Full Prvacy in the Netherlands

Do you know what a BMW M series is? A highly tuned car that not only looks very sporty but also is. Well I guess that’s exactly what Mark Koehler Architects wanted when they built the M House (really has an M shape) in 2005 in Almere, the Netherlands, for the privacy of its residents and its street presence. Talking of privacy, the house must be using special wood to keep noise on the outside and also, the architects designed it closed on the street side and opened in the back where’s a garden.
I really enjoy the big glass windows that let natural light invade the whole living space, but my honest opinion is that if these guys want to have a modern house they should into buying different type of furniture. Don’t get me wrong, nothing ugly, but it does look a bit classy to me. And one last thing … when you say garden, you really expect more green stuff in there considering that it’s built more than 3 years ago. Right?
 

zarnaz_a

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
SG Blocks Container House - Made of Shipping Containers

The largest conference and expo on green innovation, West Coast Green, just started off yesterday and we already have the scoop with a great house dedicated to those who really care about the envinronment (I’m one of them, you?). It’s the SG Blocks Container House designed by the Lawrence Group that was built up usng five recycled shipping containers, uses solar power and can recycle rainwater.
Other than all these it also uses an Agilewaves resource monitoring system which is a web-based application that actively monitors real-time electric, gas and water usage and then calculates the carbon footprint. But the SG Blocks container house is not only highly sustainable but can also withstand hurricanes in Florida and earthquakes in California, thanks to its durable steel envelope. Just for the record … it took them 1 month to do the prefab and only 4 hours and 47 minutes to install it at the expo. - via Inhabitat


 

zarnaz_a

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
Visually Stunning House in Brisbane, Australia

Living in the suburbs is not what it used to be. There are all sorts of amenities, utilities and such, but more to it, there are stunning examples of modern architecture. Take that cutting-edge modernist style house in Brisbane’s suburbs (83 Hampstead Road Highgate Hill), Australia, that will likely get you a “wow” with its angular forms, fluid curves and flowing lines. But the exterior is just foreplay to what’s inside …

The 4,617-sq.-ft. multi-level residence, combines art and architecture, glass, steel and stone packs close to perfection. The elegant wooden staircase makes the connection between the living space and the four bedrooms. Simple but sophisticated at the same time, the most impressive of them all is the master bedroom that overlooks the entertaining area outside (with a beautiful blue pool) and the breathtaking city skyline. To those that can afford it, the house will be auctioned on October 30. http://www.trendir.com/house-design/cuttingedge-modernist-style-in.html 

Pleiades.Arch

عضو جدید
کاربر ممتاز
The Tolo house, designed by Alvaro Leite Siza, is build on a sharply inclined hill in Penafiel, Portugal.
The house fragmentation, necessary due to the steep topography, transforms the whole into a composition of small linked and interconnected volumes, creating an unevenness that allows for a more secure and rational use of the lot.
The form resulting from a rigorous, modular geometric abstraction establishes the necessary rotation of certain modules to adapt to the natural morphology of the terrain, trying to preserve all the pre-existing trees.
The project include three bedrooms, a social bathroom, a living room, a dinning room, a small kitchen with a support washbasin, pantry, and even a small outdoor swimming pool. The outdoor patios, corresponding to the roofs of various levels, are connected through a pedestrian path that border the lot.
The interior floors, doors, and baseboards are in wood, except in the water areas. The exterior doors and windows are in metal which are double-pained for improved thermal and acoustic insulation.

 

gol_bahar

عضو جدید


خانه ای در آمستردام پایتخت هلندخانه ای در لندنخانه ای در bahia در برزیل.عرض این خانه 1 متر و 10 متر هم ارتفاع دارد.ساختمانی در پاریس
 

greatmemar

عضو جدید
خانه آبشار یکی از کارهای استاد Frank Lloyd است که اندیشه هنری و معمارانه دنیا را دگرگون نمود. در دهه اخیر به واسطه رقم ظاهری او به (سوی) دید بعنوان مبتکر جسور شناخته شد.


هنگامیکه قالبهای معماری مصصم میشوند که یک مثال از یک مدل خوب با کیفیت را بسازند ما در موزه ها و مکانهای زیادی در صورتیکه ممکن باشد تحقیق میکنیم.ما مصمم هستیم که خوبترین مدلهای ساخته شده را بیابیم ما مدلهای خوب زیادی مییابیم اما تعداد مدلهای معمارانه خیلی کم است.


برای نشان دادن استادی مان ما یک مدل ساده را جز با رقابت طلبی در یک آرایش سخت نمی خواهیم.آنچه را که خیلی شناخت پذیر و در یک درپوش نمایش بودن برای ساختن انتخاب کردیم طرح مشهور خانه آبشار استاد Frank Lloyd است .بعد از انتخاب هدفمان بود که نه تنها خوبترین مدل آبشار ایجاد شده را بسازیم بلکه هدفمان بوده که به انسانها بیان کنیم که احتمالا خانه آبشار شناخت پذیرترین ساختمان مسکونی در دنیا است.مدرسه های معماری زیادی در عمق بزرگ این خانه مطالعه میکنند آنجا کتابها "مقاله ها" فیلم " و تصاویر زیادی از این خانه هستند اما هیچکدام به شما بعد نمایی "life-look" را نمیدهند که شما میبینید بطوریکه شما اطراف مدل پر جزییات گام بر میدارید.


نه تنها این مدل جزییات عالی را دارد بطوریکه در خانه و همچنین در محوطه اطراف خانه نشان دارد. فقط نگاه بوم شناختی این مدل"کارایی دقیق از درختها"Underbrush"بوته ها"جزییات سنگ روی پل و جزییات سنگ بر روی زمین را نشان میدهد. رنگ عالی در آب تکان میخورد و ظاهرآ حرکت آبشار این مدل با واقعیت یک اثر هنری میسازد.تنها انتخاب خاص مواد و دید معمارانه است که به کیفیت مدلها کمک میکند تا موزه مان همواره بهتر شود. ترکیب ساختمان نشان میدهد جزییات ساختاری تحت تراس(بهار خواب)ظاهر معجر دقیق با شیب به سمت پایین و به سمت آب پا میگزارد.آشپزخانه منحصر به فردی به "ورودی اضافه شده از جاده "Walkway overdrive"و درب خروج متفاوت وکشت کننده های سقف و... تمامی اینها علامت جمع عنصرهای منحصر بفردی دیگر از دیدی معمارانه و همچنین سهم این تکه آموزشی تفریحی و هنری است.
کف ها و بام های خانه آبشار به طور چشمگیری پیش آمده است.اسکلت خانه به وسیله بتون مسلح اجرا شده است.سطح شناور خانه آبشار طنین انداز جریان مسیل آبشار خواهد بود.ترکیبی مناسب به وسیله عناصر بصری از قبیل پلکان و دودکش با نمائی از سنگ و سطحی زبر صمیمیت یافته اند.هر جزئی از طرح تدائی کننده دید استاد از جعبه ای منفجر شده میباشد.کف ها و سقف ها به صورت مستقلی به سمت خارج گسترش یافته اند.عناصر قائم این جریان به سوی آسمان گسترش داده شده اند و پنجره ها در گوشه های اتاق ملاقات میشوند که همان سرچشمه محدود کردن فرسایش میباشد.استاد در طراحی" فضاهای داخلی را در پیوستگی با دنیای خارج قرار داده وفضا ها و خانه را در محیط طبیعی اطرافش ذوب کرده است.او اساسآ قصد داشت که خانه را در زورق و برگی طلائی به وسیله تقلید از تغییر رنگ برگها بپوشاند تا بدین سان خانه ابشار را به تغییر فصلها و عبور و مرور زمان متصل کند.


سکنه خانه آبشار به وسیله دریچه ای شیشه ای در کف پذیرائی شاهد طنین جریان آب مسیل آبشار خواهند بود و به وسیله این دریجه شیشه ای کف مسیل را خواهند دید.خانه شان جنگل را پشت در نگاه نخواهد داشت آنها تنه درختها را بوسیله برشهائی در تراس و کشت کننده های سقفی نگاه خواهند داشت.دید به سوی خارج خواهد رسید و هیچ دیواری دید را قطع نخواهد کرد.منظره جنگل در پنجره ها قاب خواهند شد.طلوع آفتاب از میان طاق های بتنی خواهد بود که زورق رنگ طلائی تیره خواهد بود که به وسیله سنگهای طبیعی اطراف در لایه های افقی وعمودی بر نما خواهند بود.این سنگها ستون ها و لوله بخاری بلند گرمادهنده را خواهند ساخت و خانه در مسیری ساخته خواهد شد که بیانگر بافت وساختارش باشد.

بنابر این خانه خواهد توانست شرحی از چرخه فصلها باشد ونه صرفآ یک تصویر دیده شده در ارتباط با یک آبشار.

منبع: Memarha.Com
 

amirabas_ali

عضو جدید
کاربر ممتاز
پوشش یک معماری : خانه ای مسکونی در امریکا


مبله کردن یک معماری شاید دقیقا” به معنای پوشاندن لباس به فردی باشد که هر چند دارای بدنی زیباست، ولی قطعا” بدون آن پوشش یک جای کارش خواهد لنگید. اما این لباس را چگونه باید به یک معماری پوشاند تا هم زیبندگی معماری را بیشتر کند و هم به عنوان چیزی جدا و ناهمگن از معماری به نظر نرسد؟ در بسیاری از مواقع این پوشش با استفاده از وسایل ریز و درشت، ارزان قیمت و لوکس و فارغ از هر گونه دسته بندی به وفور در خانه ها یافت می شود، ولی چیزی که باعث شد به طور خاص به این جنبه از معماری بپردازم این پست از سایت Archdaily بود : خانه ای مسکونی در بروکلین ، کاری از Slade Architecture . نکته ی عجیب برای من این بود که معماری این خانه به صورت فوق العاده ای همراه با پوشش داخلی است، در حالیکه در اکثر کارهایی که امروزه در سایت های معماری میبینیم این دو بخش تقریبا” به صورت جدا از هم پیگیری می شود یا اینکه معمار به طراحی یک صندلی یا گلدان - به عنوان شیوه ای مینیمالیست شده - قناعت میکند؛ به عبارت دیگر معماری این خانه بدون دکوراسیون بخش های خاصی از آن قطعا” تفاوت زیادی با وضع موجود خواهد داشت.

عکس اول از این خانه ی مسکونی، مربوط به راه پله ایست که در کنار در ورودی. صد ها -یا حتی هزاران- عکس کوچک و بزرگ به وسیله ی آهنربا به دیوار استیل این راهپله چسبانده شده اند. با این کار، معمار توانسته معنایی دیگر به این دیوار به ظاهر ساده بدهد. معنایی که شاید به وسیله ی هیچ کار دیگری در معماری این راهپله ، نتوان به آن دست پیدا کرد.
در جایی دیگر، دیواری جدا کننده مشاهده می شود که در آن ۹۶ سر مجسمه ای کنار هم قرار گرفته است. دیواری که می توانست به راحتی به وسیله ی یک تیغه ی گچ یا بتن ، دو فضای این خانه را از هم جدا کند.
حتی لباس های تا شده در قفسه های اتاق های این خانه هم سهمی در طراحی معمارانه ی آن داشته اند. فکر کنید که به این صورت هر چند وقت یکبار دیوارهایتان می تواند به تناسب لباس های شما، ترکیب رنگی جدیدی به خود بگیرد. این موضوع در مورد “دیوار کفشی ” زیر هم صادق است. صرف نظر از این موضوع که چند جفت کفش برای پوشاندن این دیوار لازم است، میتوان این محیط نیمه بازی که برای نگهداری از کفش ها در نظر گرفته شده را به نوعی یک انباری باز که نقشی در بر هم زدن یکنواختی دیوار های خانه دارد به حساب آورد.
خانه ای که شبیه به یک موزه طراحی شده شاید عبارتی مناسب برای وصف این فضا باشد. چیزی که به نظر من می تواند امری مناسب و جالب برای طراحی یک خانه ی مسکونی مورد توجه قرار بگیرد. جایی که می تواند هر روز، به تناسب وسایل مختلفش، رنگ و بویی جدید و نو داشته باشد .
http://1memar.net/1388/02/17/kenig-residence-slade-architecture/ منبع
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

amirabas_ali

عضو جدید
کاربر ممتاز

یک خا نه ي رويايي

این خانه ی درختی از او خانه های درختی معمولی نیست که میشه توی هو روستای جنگلی دید .
این یکی برای خودش یک هتل کوچک جنگلی که مانند یک حباب یا یک بادکنک و یا یک میوه درختی بسیار بزرگ میمونه .این حباب که از جنس چوب درست شده بر خلاف تمام خانه های درختی بر روی درخت ساخته نشده بلکه با ریسمان هایی محکم از درختان اطراف آویزان شده . پله های مارپیچی این خانه شما رو به داخل راهنمایی می کنه .

یک خانه ی کوچک با مبلمانی کامل .چیز هایی که توی هیچ خانه درختی ای دیده نمیشه . یک میز غذا خوری چهار نفره یک تخت خواب راحت و ...
www.memaroddole.net/2008/07/blog-post_27.html
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

raha

مدیر بازنشسته
خانه بيل گيتس

خانه بيل گيتس

چه امکاناتی که برای خود مهیا نمیکنند این پیشگامان دنیای کامپیوتر!!

منزل بیل گیتس در مدینای واشنگتن«Medina-Washington» مشرف به دریاچه واشنگتن واقع شده و مساحت زمین آن بالغ بر ۵/۱۲ acre می‌باشد. بیل گیتس زمین این خانه را در سال ۱۹۸۸ به مبلغ ۲ ملیون دلار خرید و ساخت خانه‌اش حدود هفت سال به درازا انجامید و در سال ۱۹۹۵ بپایان رسید.
از خصوصیات این منزل آنست که به محض ورود هر مهمان یک microchip به سینه او نصب می‌گردد که ارکاندیشن و الکتریسیته و سایر احتیاجات در محل سکونت مهمان، با سلیقه و خواست مهمان ، مرتبا بصورت اتوماتیک تنظیم میگردد. در ضمن تمام دکوراسیون و اثار هنری در قسمت اقامت مهمان مطابق با سلیقه شخصی مهمان بلافاصله تغیر می‌کنند و همیشه فقط نزدیک‌ترین دستگاه تلفن به آن شخص زنگ می‌زند.

سایر اطلاعات در مورد این خانه بدین شرح است :
مساحت این خانه ۵۰۰۰۰ متر مربع است.

درسال ۲۰۰۵ قیمت این خانه ۲۰۰ ملیون دلار برآورد شده است.

هر یک ازدستگیره‌های درهای این خانه ۲۰۰۰ دلار ارزش دارد.

زمانی در این خانه تعداد ۳۰۰ نفر به کار مشغول بودند که تعداد ۱۰۴ نفر انها در قسمتهای کامپیوتر و الکترونیک منزل کار می‌کردند.

در تمام قسمتهای این خانه حتی درون دیوارهای سنگی دوربینهای مخفی کار گذاشته شده است.

درختی که قبلا در زمین این خانه وجود داشت و مورد علاقه بیل گیتس میباشد مرتبا توسط کامپیوتر و سایر تجهیزات الکترونیکی مراقبت میشود و آب و کود و محیطش بصورت اتوماتیک کنترل می‌گردد.

در زیر زمین این خانه یکی از مجهزترین سالنهای سینما در جهان برای استفاده شخصی بیل گیتس و مهمانانش ساخته شده است.

هنگامی که او می‌خواهد به منزل مراجعه کند آب وان حمامش بطور اتوماتیک در وان ریخته می‌شود و حرارت آن مطابق با نظر او ثابت می‌ماند.
در ضمن قسمت اعظم این خانه در زیر زمین ساخته شده تا ظاهرا زیاد بزرگ بنظر نرسد!!

در سایت اصلی یکی از کامنت های بازدید کننده ها خیلی خیلی جالب بود .پرسیده شده که چقدر گاز co2 واسه امریکا تولید میکنه ؟
اينم خود جناب بيل گيتس:
به اينا ميگن. مرفهانه بي درد!!!

http:/horman-unity.com/?p=610/
 

amirabas_ali

عضو جدید
کاربر ممتاز
خانه ویلایی در ساحل آمریکا- ساخته شده از کانتینر

خانه ویلایی در ساحل آمریکا- ساخته شده از کانتینرخانه ویلایی در ساحل آمریکا- ساخته شده از کانتینر
امروزه در آمریکا و اروپا , از معماری کانتینری یا همان طراحی و ساخت خانه ها از کانتینر های باربری بسیار استقبال می شود .
این کانتینر ها که از جنس استیل محکم ساخته می شوند , بیشتر در حمل و نقل کالا با کشتی مورد استفاده قرار می گیرند .
در اروپا و آمدیکا چندید شرکت فعالیت میکنند که کار آنها طراحی و ساخت خانه های پیشساخته و نصب آنها تنها در طول چند ساعت در محل مورد نظر است.
این شرکت ها با ایجاد تغییراتی در کانتینر و سوار کردن آن ها روی هم , خانه هایی بازیافت شده را می سازند . خانه هایی دوست دار طبیعت , ایمن در مقابل زلزله و عایق در مقابل آب باران با مدت زمان کم و هزینه کم ساخت .
این خانه ها فرقی با خانه های معمولی ندارند چون داخل آن ها با طراحی زیبا از جنس چوب , استیل و دیوارهای گچی پوشانده می شوند .


http://www.memaroddole.net
 

*ملینا*

عضو جدید
کاربر ممتاز
CCS Architecture
A 1,900-square-foot house by CCS Architecture becomes a beach retreat for a three-generation San Francisco family. Casual, simple, elegant, and functional, the home’s open plan is tailored to family gatherings and outdoor living. The home opens to decks and courtyard spaces, while glass railings, skylights, and lots of windows take advantage of views and sun


منبع:elly.blogfa.com
 

*ملینا*

عضو جدید
کاربر ممتاز
Belzberg Architects
It's hard to believe that the Skyline Residence, perched on a ridgeline in the Hollywood Hills, had a small budget for the neighborhood and an unusually challenging site. The house is a comfortable, sensitive home situated and organized to both protect residents from the elements and let them enjoy views and lightمنبع:www.elly.bligfa.com
 
بالا