نخستین کتاب زبان عمومی و تخصصی برای دانشجویان و داوطلبان کارشناسی ارشد شهرسازی

A.R.A.M.Del

عضو جدید
کاربر ممتاز
English_book_2.jpg

English_book_3.jpg
نویسندگان: علی خادم الرضا، صبا اطمینان
این کتاب در قطع A4 و در 289 صفحه می باشد.
قیمت این کتاب برای تهیه از کتاب فروشی ها معادل 39000 تومان است.
________________

منبع و تهیه کتاب

:gol:
 
Similar threads
بالا