منشور موفقیت در آزمون وکالت 94،93،92 و الی آخر ... (فقط همین چند نکته !!!)

shiba.s.a

کاربر فعال مهندسی کشاورزی ,
1. مسئولیت را بعهده بگیرید:

شاید بعضی از اتفاقات در طبیعت، برخی از رفتارهای گذشته و حتی عقاید دیگران رانتوان تغییر داد، اما مطمئنا می توان سرنوشت و آینده خود را همانگونه که طالب آن هستیم رقم زد و اولین پیش شرط موفقیت در هر آزمونی این است که خود را مسئول هر نتیجه ای بدانیم.


2.هدفمند حرکت کنید:

اتومبیل برای حرکت نیاز به سوخت دارد. سوخت اتومبیل بنزین است و آن را باید از پمپ بنزین تهیه نمود. هواپیما برای حرکت نیاز به سوخت دارد، سوخت هواپیما بنزین مخصوص است که آنرا باید از جایگاه مربوطه تامین نمود. انسان برای حرکت و دستیابی به موفقیت نیاز به سوخت دارد،سوخت انسان را باید از کجا تامین نمود؟

سوخت انسان همان انگیزه او می باشد و انگیزه تهیه کردنی نیست بلکه ایجاد کردنی است. اهداف شما در زندگی مهمترین عامل ایجاد انگیزه می باشد پس هر گاه که حوصله ندارید و درس نمی خوانید بهتر است که به اهداف خود بیندیشید، احتمالا اهداف شما کمرنگ شده اند!!!


3. هزینه های اهداف خود را بپردازید:

افراد موفق به این نکته پی برده اند که چگونه بهای تحقق رویاهای خود را بپردازند. آن ها از سختی کار شکوه نمی کنند. شما ه قادرید به خواسته های خود برسید مشروط بر اینکه هزینه آن که تلاش وپشتکار است را خود بپردازید.


4.تمرکز روی هدف:

در طی مسیر و تا زمان رسیدن به نتیجه دشمنان درونی تان به سراغتان خواهند آمد.

ترس- تردید- نگرانی – دلهره- استرس و اضطراب که همان دشمنان شما هستند تا زمان رسیدن به موفقیت شما بیکار نخواهند بود وتنها عامل کنترل کننده ی این دشمنان درونی تمرکز شما بر روی هدفتان می باشد. زمانی شما می توانید آنها را مغلوب سازید که خود را شایسته موفقیت و دستیابی به اهدافتان بدانید فارغ ا زاینکه درکدام نقطه از کشور زندگی می کنید و از چه وضعیت آموزشی برخوردار هستید.


5. با برنامه ریزی درس بخوانید:

طبق یک برنامه منظم وبا تهیه یک نقشه ، مسیر خود را مشخص کنید و سپس شروع کنید. مطالعه براساس برنامه ریزی نه تنها موجب می گردد تا از مطالعه لذت بیشتری ببرید بلکه مطمئن خواهید بود که در کوتاهترین زمان ممکن به مقصد خواهید رسید.


6.هرگز تسلیم نشوید:

نباید انتظار داشته باشید که همه چیز بر وفق مراد پیش برود. اگر به مشکلی برخوردید تسلیم نشوید و دست از تلا ش و تکاپو برندارید. باید مصمم باشید و موانع را با تدبیر برطرف کنید. موانع را همانند سنگ های درون رودخانه بپندارید که برای عبور از رودخانه پا بر روی آنها می گذارید.
7. تاخیر جایز نیست:

اتفاقاتی که قرار است سال اینده برایتان رخ دهد به کار امروزتان بستگی دارد.کارهای بزرگ از هفته آینده شروع نمی شود. کارهای بزرگ برای افراد موفق از همین امروز می شوند و برای افراد ناموفق از فردا.
منبع : سایت دور اندیشان
 
بالا