منابع، مواد و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد کامپیوتر

Baran*

مدیر بازنشسته
منابع پيشنهادي براي مطالعه کنکور ارشد كامپيوتر:

1- ساختمان داده
الف) كتاب ارشد ساختمان داده و الگوريتم‌ها تاليف مهندس رهنمون،انتشارات پوران پژوهش
ب)Data structure in C++ . By E. Horowitz
ج)Data structure and algorithm. By A.Aho

2- نظريه زبان‌ها و ماشين‌ها
الف) كتاب ارشد نظريه‌ زبان ها و ماشين ها تاليف مهندس سهرابي و مهندسمقصودي، انتشارات پوران پژوهش
ب) مقدمه‌اي بر نظريه زبان ها و ماشين ها تاليف لینتس پیتر ترجمه دكترعبدالحسینصراف زاده
ج)Element of the Theory of computation. By sudkamp

3- مدارهاي منطقي
الف) كتاب ارشد مدار منطقي، تاليف مهندس يوسفي انتشارات پورانپژوهش ( کتاب تست این منبع هم موجود است --> تست های طبقه بندی شده مدار منطقی)
ب) Digital Design. By Mano
ج) Digital logic circuit Analysis and Design. By Nelson

4- معماري كامپيوتر
الف) كتاب ارشد معماري كامپيوتر تأليف مهندس يوسفي انتشارات پورانپژوهش ( کتاب تست این منبع هم موجود است --> سوالات طبقه بندی شده معماری کامپیوتر
Computer system Architecture. By Mano

5- سيستم‌ عامل
الف) كتاب ارشد سيستم عامل، تاليف دكتر ابراهيمي مقدم، انتشارات پورانپژوهش
ب)Operating System : Design and Implementation. By Tanebaum
ج) Operating System : Internals and design Principles. By Stallings
د)Operating System :By silberschatz

6- ساختمان گسسته
الف) كتاب ارشد ساختمان گسسته، گردآوری شده توسط شهاب بهجتي، انتشارات پورانپژوهش
ب) رياضيات گسسته و تركيباتي از ديدگاه كاربردي تاليف رالف گريمالدي ترجمهدكتر علی عميدي - ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
ج)Descrete Mathematics. By Johnwonbaugh

7- رياضي مهندسي
الف)كتاب ارشد رياضي مهندسي گردآوری شده توسط فرزين حاجي‌جمشيدي، انتشارات پورانپژوهش
ب) مجموعه گزينه‌هاي چهار جوابي طبقه بندي شده رياضي كارشناسي ارشد:ریاضی مهندسی، تاليف دكتر مسعود نيكوكار

8- آمار و احتمال مهندسي
الف)كتاب ارشد آمار و احتمال، تاليف دكتر هژبر انتشارات پورانپژوهش
ب)مجموعه گزينه‌هاي چهار جوابی طبقه بندي شده رياضي كارشناسي ارشد:آمار و احتمال مهندسی تأليف دكتر مسعود نيكوكار
ج)آمار رياضي والدپول ترجمه دكتر وحيدي

9- محاسبات عددي
الف) Numeical Methods for Mathematics, science and Engineering. By Mathews
ب) محاسبات عددي تاليف دكتر قلي‌زاده
ج) روش‌هاي محسابات عددي ترجمه دكتر فائزه توتونيان
د) آناليز عددي و روش‌هاي كامپيوترينوشتۀ رالف پنینگتون ترجمه دكتر منصورنيكخواه بهرامی - ناشر: دانشگاه تهران
ه) نخستين گام‌ها در آناليز عددي ترجمه دكتر بابليان و ميركمالميرنيا

10 - پايگاه‌هاي داده
الف) كتاب ارشد پايگاه داده، تاليف مهندس سهرابي انتشارات پوران پژوهش
ب) Database Management systems. By C.G. Date
ج)Database system Concepts. By Silberschatz

11- زبان‌هاي برنامه سازي
الف) Programing Languages : Design and Implementation. By Prat

12- کامپايلر
الف) اصول طراحي كامپايلرها تاليف آهو، اولمن

13- طراحي الگوريتم ها
الف) Algorithm design. By Horowitz
ب) طراحي الگوريتم‌ها تاليف دكتر محمود نقيب‌زاده

14- مدارهاي الکتريکي
الف) مدارهاي الكتريكي ترجمه دكتر جبه‌دار مارالاني
ب) مدارهاي الكتريكي نوشته ويليام هيت

15- هوش مصنوعي
الف) Artificial Intelligence: A modern approach. By Russell
ب) هوش مصنوعي تاليف دكتر فهيمي

16- زبان انگلیسی (عمومی)
504 واژۀ کاملاً ضروری تالیف Murray Bromberg
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Baran*

مدیر بازنشسته
منابع، مواد و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد کامپیوتر

ابتدا دروس و ضرایب آنها:

درس زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) شامل 25 تست می شود و برای تمامی گرایش ها ضریب 1 دارد.

دروس رياضيات ( رياضيات مهندسي - آمار و احتمــالات - محاسبات عددي - ساختمان های گسسته) که شامل 24 تست می شود و برای تمامی گرایش ها ضریب 2 دارد.

دروس مشترک (ساختمان داده - نظريه زبان ها و ماشين ها- مدارهاي منطقي - معمــاري كامپيوتر - سيستم عامل ) 30 تست ،داوطلبان تمامی گرایش ها باید پاسخگوی این دروس باشند و ضریب 4 دارد.

**************
دروس تخصصي معماری کامپیوتر (مدارهاي الكتريكي - VLSI - الكترونيك ديجيتال - انتقال داده ) 25 تست ، فقط داوطلبان رشتۀ معماری کامپیوتر باید پاسخگو باشند و ضریب 4 دارد.

دروس تخصصي هوش مصنوعي (مدارهاي الكتريكي - طراحي الگوريتمها - هوش مصنوعي)، شامل 25 تست ، فقط داوطلبان رشتۀ هوش مصنوعيباید پاسخگو باشند و ضریب 4 دارد.

دروس تخصصي نرم افزار (كامپايلر - زبانهاي برنامه سازي - طراحي الگوريتم - پايگاه داده) 25 تست ، داوطلبان رشته های نرم افزار و رشته الگوریتم و محاسبات باید پاسخگو باشند؛ برای داوطلبان دو رشته "نرم افزار" و "الگوریتم و محاسبات" ضریب 4 دارد.

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

negin17h

مدیر تالارهای مهندسی کامپیوتر و رباتیکمتخصص #C
مدیر تالار
من اينا رو پیدا کردم (

منابع كنكور كارشناسي ارشد كامپيوتر (همه گرايش ها)

1) زبان تخصصي (با ضريب 1)
تعداد - 25 سؤال

2) مجموعه‌ي دروس رياضي (با ضريب 2)
تعداد - 24 سؤال، هر درس شش سؤال

الف) رياضي مهندسي
كتاب درسي: رياضي مهندسي پيشرفته، اروين كريزيگ، ترجمه‌ي عالم‌زاده يا شاهرضايي.
كتاب تست: رياضي مهندسي، مؤسسه‌ي پرسپوليس.

ب) آمار و احتمال مهندسي
كتاب درس و تست: آمار و احتمال، دكتر نيكوكار.
آمار و احتمال، نوشته‌ي ....، ترجمه‌ي‌عميدي.
آمار و احتمال، نوشته‌ي دگروت، ترجمه‌ي (استاد بزرگوارم) دكتر عين الله پاشا.

ج) محاسبات‌عددي
كتاب درس: آناليز عددي، بابليان.
محاسبات عددي، دكتر نيكوكار.
كتاب مهندسي كامپيوتر، خلاصه‌ي درس.

د) ساختمان‌هاي گسسته
كتاب درس: ساختمان‌هاي گسسته، دكتر قلي زاده.
رياضي گسسته، گريمالدي.
رياضي گسسته، ترمبلي.
كتاب تست: پوران پژوهش


3) مجموعه‌ي دروس عمومي (باضريب4)
تعداد - 30 سؤال، هر درس 6 سؤال


الف) ساختمان‌داده‌ها
كتاب درس: ساختمان‌داده‌ها و الگوريتم‌ها در پاسكال، c، c++، هورويتز.
ساختمان‌داده‌ها و الگوريتم‌ها در جاوا، سارتج سهني.
ساختمان‌داده‌ها، سيمور ليپ‌شوتز.
كتاب تست: ساختمان‌داده‌ها، دكتر مقسمي، درس و كنكور.
جزوه‌ي ساختمان‌داده‌ها، دكتر محمد قدسي، دانشگاه شريف.


ب) نظريه‌ي زبان‌ها و ماشين‌ها
كتاب درس: نظريه‌ي زبان‌ها، سودكمپ، ترجمه‌ي جليلي.
نظريه‌ي زبان‌ها، پيتر لينز ، ترجمه‌ي دكتر صراف‌زاده.
كتاب تست: كتاب پوران‌پژوهش.

توضيح: (در دانشگاه تربيت‌معلم، كتابي تدريس مي‌شود كه نوشته‌ي دو نويسنده‌ي كره‌اي است و براي آموزش نظريه‌ي زبان‌ها بسيار عالي است. (ارمغان حسن نادري) چنان‌چه قبلا اين درس را نگذرانده‌ايد، توصيه مي‌كنم، حتما به دنبال اين كتاب باشيد. )


ج) مدارهاي منطقي
كتاب درس: موريس مانو.
كتاب تست: كتاب پوران‌پژوهش، جلد آبي.
كتاب راهيان ارشد، جلد دو.

د) معماري كامپيوتر
كتاب درس: معماري كامپيوتر، موريس مانو.
معماري و سازماندهي كامپيوتر، استالينگز.
تست: كتاب پوران‌پژوهش، جلد آبي.

ه) اصول طراحي سيستم عامل
كتاب درس:
سيستم عامل، استالينگز.
سيستم عامل، سيلبرشاتس.
سيستم عامل، تننباوم.
جزوه ي سيستم عامل موسسه‌ي پرسپوليس.
تست: سيستم‌عامل، مقسمي، درس و كنكور.

4) مجموعه‌ي دروس تخصصي (باضريب2)
رشته‌ي نرم‌افزار: (چهار اصل)
25 سؤال - چهار درس، هر كدام 6 سؤال ، هر سال يكي از درس‌ها هفت‌سؤالي است.

الف) اصول طراحي كمپايلر
كتاب درس:
طراحي كمپايلر، آيهو.
طراحي كمپايلر، قاسم‌ثاني، جزوه‌ي دانشگاه شريف.
كتاب نكته و تست : مهندسي كامپيوتر، راهيان ارشد، جلدسوم.


ب) اصول طراحي زبان‌هاي برنامه‌سازي
كتاب درس: طراحي زبان‌هاي برنامه‌سازي، پِرَت
جزوه‌ي طراحي و پياده‌سازي دانشگاه اميركبير.
كتاب نكته و تست : مهندسي كامپيوتر، راهيان ارشد، جلدسوم.

ج) اصول طراحي الگوريتم
كتاب درس: مقدمه‌اي بر طراحي الگوريتم،معروف و مشهور به CLRS.
طراحي الگوريتم، نيپوليتان، نعيمي‌پور.
كتاب نكته و تست : مهندسي كامپيوتر، راهيان ارشد، جلدسوم.
جزوه‌ي طراحي الگوريتم، دكتر محمد قدسي، دانشگاه شريف.


د) اصول طراحي پايگاه‌داده‌ها
كتاب درس: پايگاه‌داده‌ها، سي جي ديت.
پايگاه داده‌ها، رامز المصري.
اصول طراحي بانك‌هاي اطلاعاتي، مصطفا حق‌جو.
اصول طراحي پايگاه‌داده‌ها، روحاني رانكوهي.
كتاب تست: پايگاه‌داده‌ها، مقسمي.

رشته‌ي سخت‌افزار:
الف) الكترونيك ديجيتال
ب) انتقال داده
ج) مدار الكتريكي


رشته‌ي هوش‌مصنوعي:
الف) مدارهاي الكتريكي
ب‌) طراحي الگوريتم
ت‌) هوش مصنوعيمنابع كنكور كارشناسي ارشد – رشته‌ي IT (مهندسي فناوري اطلاعات)

1) زبان‌تخصصي (با ضريب 1) ( 30 سؤال )
2) مجموعه‌ي دروس عمومي (با ضريب 2) ( هر درس 10 سؤال )


الف) ساختمان‌هاي گسسته
كتاب درس: ساختمان‌هاي گسسته، دكتر قلي زاده.
رياضي گسسته، گريمالدي.
رياضي گسسته، ترمبلي.
كتاب تست: پوران پژوهش.

ب‌) ساختمان‌‌داده‌ها
كتاب درس: ساختمان‌داده‌ها و الگوريتم‌ها در پاسكال، c، c++، هورويتز.
ساختمان‌داده‌ها و الگوريتم‌ها در جاوا، سارتج سهني.
ساختمان‌داده‌ها، سيمور ليپ‌شوتز.
كتاب تست: ساختمان‌داده‌ها، دكتر مقسمي، درس و كنكور.
جزوه‌ي ساختمان‌داده‌ها، دكتر محمد قدسي، دانشگاه شريف.

ت‌) طراحي الگوريتم
كتاب درس: مقدمه‌اي بر طراحي الگوريتم،معروف و مشهور به CLRS.
طراحي الگوريتم، نيپوليتان، نعيمي‌پور.
طراحي الگوريتم، قلي‌زاده.
كتاب نكته و تست : مهندسي كامپيوتر، راهيان ارشد، جلدسوم.
جزوه‌ي طراحي الگوريتم، دكتر محمد قدسي، دانشگاه شريف.

ث‌) مهندسي نرم‌افزار
كتاب درس: مهندسي نرم‌افزار، پرسمن. (ويرايش پنجم و ششم).
مهندسي نرم افزار، سامرويل (ويرايش پنجم).
تحليل و طراحي نرم‌افزار، بنت‌لي.
مهندسي نرم افزار كلاسيك و شي‌گرا، ساش.

ج‌) شبكه‌هاي كامپيوتري
كتاب درس: شبكه‌هاي كامپيوتري، اندرو اس تننباوم، ترجمه‌ي ملكيان، زارع‌پور و پدرام.
شبكه‌هاي كامپيوتري و انتقال داده، ويليام استالينگز.
كتاب تست: 3000 مسئله‌ي حل شده در شبكه‌هاي كامپيوتري و انتقال‌داده، دكتر فتحي و مهندس صفائي.

ح‌) مديريت فناوري اطلاعات
كتاب درس: جزوه‌ي دانشگاه اميركبير.

دروس ديگر ( با ضريب 1 )
3) هوش‌مصنوعي ( 10 سؤال )
كتاب درس: هوش مصنوعي، نوشته‌ي راسل و نوروينگ.
كتاب نكته و تست : مهندسي كامپيوتر، راهيان ارشد، جلدچهارم.

4) پايگاه داده‌ها ( 10 سؤال )
كتاب درس: پايگاه‌داده‌ها، سي جي ديت.
پايگاه داده‌ها، رامز المصري.
اصول طراحي بانك‌هاي اطلاعاتي، مصطفا حق‌جو.
اصول طراحي پايگاه‌داده‌ها، روحاني رانكوهي.
كتاب تست: پايگاه‌داده‌ها، مقسمي.

5) سيستم‌عامل ( 10 سؤال )
كتاب درس:
سيستم عامل، استالينگز.
سيستم عامل، سيلبرشاتس.
سيستم عامل، تننباوم.
جزوه ي سيستم عامل موسسه‌ي پرسپوليس.
تست: سيستم‌عامل، مقسمي، درس و كنكور.

6) معماري ( 10 سؤال )
كتاب درس: معماري كامپيوتر، موريس مانو.
معماري و سازماندهي كامپيوتر، استالينگز.
تست: كتاب پوران‌پژوهش، جلد آبي


يک فايل ورد هم هست که یه کم کامل تره و ضميمه اش میکنم :gol:
 

پیوست ها

  • Master Exam Sources.doc
    55 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Leily810

عضو جدید
منابع پیشنهادی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

منابع پیشنهادی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

سلام بچه ها :)
چند روز پیش دنبال منابع خوب واسه کنکور می گشتم . اینا رو پیدا کردم و اینجا هم گذاشتم . گفتم شاید بدرد شما هم بخوره . اینا منابع پیشنهادی چند تا از نفرات برتر دانشگاه های دولتیه

منابع مطالعاتی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر*


ابتدا دروس و ضرایب آنها:
درس زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) شامل ۲۵ تست؛ تمام رشته ها ضریب ۱
درس ریاضیات (آمار و احتمال – ریاضیات مهندسی – محاسبات عددی – ساختمان گسسته) که شامل ۲۴ تست؛ تمامی رشته ها ضریب ۲
(ساختمان داده – مدارهای منطقی – معماری کامپیوتر سیستم عامل – نظریه زبانها و ماشینها) ۳۰ تست ، ضریب ۴
دروس تخصصی سخت افزار (مدارهای الکتریکی – VLSI الکترونیک دیجیتال – انتقال داده( ۲۵ تست داوطلبان رشتۀ سخت افزار ؛ ضریب ۲
دروس تخصصی نرم افزار (طراحی الگوریتم – کامپایلر – زبانهای برنامه سازی – پایگاههای داده). ۲۵ تست ، داوطلبان رشته های نرم افزار و فناوری اطلاعات، ضریب ۲
دروس تخصصی هوش مصنوعی (مدارهای الکتریکی – طراحی الگوریتمها- هوش مصنوعی) ، شامل ۲۵ تست ، ضریب ۲​
منابع پیشنهادی برای مطالعه کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر:

۱- ساختمان داده​
الف) کتاب ارشد ساختمان داده و الگوریتم‌ها تالیف مهندس رهنمون، انتشارات پوران پژوهش​
ب) Data structure in C++ . By E. Horowitz​
ج) Data structure and algorithm. By A.Aho​


2- نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها​
الف) کتاب ارشد نظریه‌ زبان ها و ماشین ها تالیف مهندس سهرابی و مهندس مقصودی، انتشارات پوران پژوهش​
ب) مقدمه‌ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها تالیف لینتس پیتر ترجمه دکتر عبدالحسینصراف زاده​
ج) Element of the Theory of computation. By sudkamp​


3- مدارهای منطقی​
الف) کتاب ارشد مدار منطقی، تالیف مهندس یوسفی انتشارات پوران پژوهش ( کتاب تست این منبع هم موجود است –> تست های طبقه بندی شده مدار منطقی)​
ب) Digital Design. By Mano​
ج) Digital logic circuit Analysis and Design. By Nelson


4- معماری کامپیوتر​
الف)کتاب ارشد معماری کامپیوتر تألیف مهندس یوسفی انتشارات پوران پژوهش ( کتاب تست این منبع هم موجود است سوالات طبقه بندی شده معماری کامپیوتر)​
ب) Computer system Architecture. By Mano​


5- سیستم‌ عامل​
الف) کتاب ارشد سیستم عامل، تالیف دکتر ابراهیمی مقدم، انتشارات پوران پژوهش​
ب) Operating System : Design and Implementation. By Tanebaum​
ج) Operating System : Internals and design Principles. By Stallings​
د) Operating System file:///C:/DOCUME%7E1/Admin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gify silberschatz​


6- ساختمان گسسته​
الف) کتاب ارشد ساختمان گسسته، گردآوری شده توسط شهاب بهجتی، انتشارات پوران پژوهش​
ب) ریاضیات گسسته و ترکیباتی از دیدگاه کاربردی تالیف رالف گریمالدی ترجمه دکتر علی عمیدی – ناشر: مرکز نشر دانشگاهی​
ج) Descrete Mathematics. By Johnwonbaugh​


7- ریاضی مهندسی​
الف) کتاب ارشد ریاضی مهندسی گردآوری شده توسط فرزین حاجی ‌جمشیدی، انتشارات پوران پژوهش​
ب) مجموعه گزینه‌های چهار جوابی طبقه بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد:ریاضی مهندسی، تالیف دکتر مسعود نیکوکار​


8- آمار و احتمال مهندسی​
الف)کتاب ارشد آمار و احتمال، تالیف دکتر هژبر انتشارات پوران پژوهش​
ب)مجموعه گزینه‌های چهار جوابی طبقه بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد:آمار و احتمال مهندسی تألیف دکتر مسعود نیکوکار​
ج)آمار ریاضی والدپول ترجمه دکتر وحیدی​


9- محاسبات عددی​
الف) Numeical Methods for Mathematics, science and Engineering. By Mathews​
ب) محاسبات عددی تالیف دکتر قلی‌زاده​
ج) روش‌های محسابات عددی ترجمه دکتر فائزه توتونیان​
د) آنالیز عددی و روش‌های کامپیوتری نوشتۀ رالف پنینگتون ترجمه دکتر منصور نیکخواه بهرامی – ناشر: دانشگاه تهران​
ه) نخستین گام‌ها در آنالیز عددی ترجمه دکتر بابلیان و میرکمال میرنیا​


10– پایگاه‌های داده​
الف) کتاب ارشد پایگاه داده، تالیف مهندس سهرابی انتشارات پوران پژوهش​
ب) Database Management systems. By C.G. Date​
ج) Database system Concepts. By Silberschatz​


11- زبان‌های برنامه سازی​
الف) Programing Languages : Design and Implementation. By Prat​


12- کامپایلر​
الف) اصول طراحی کامپایلرها تالیف آهو، اولمن​


13- طراحی الگوریتم ها​
الف) Algorithm design. By Horowitz​
ب) طراحی الگوریتم‌ها تالیف دکتر محمود نقیب‌زاده​


14- مدارهای الکتریکی​
الف) مدارهای الکتریکی ترجمه دکتر جبه‌دار مارالانی​
ب) مدارهای الکتریکی نوشته ویلیام هیت​


15- هوش مصنوعی​
الف) Artificial Intelligence: A modern approach. By Russell​
ب) هوش مصنوعی تالیف دکتر فهیمی​


16- زبان انگلیسی (عمومی) ۵۰۴ واژه کاملاً ضروری تالیف Murray Bromberg​
 

Leily810

عضو جدید
ادامه منابع

ادامه منابع

اینم هست ::)

الف) ریاضی مهندسی
کتاب درسی: ریاضی مهندسی پیشرفته، اروین کریزیگ، ترجمه‌ی عالم‌زاده یا شاهرضایی.
کتاب تست: ریاضی مهندسی، مؤسسه‌ی پرسپولیس.

ب) آمار و احتمال مهندسی
کتاب درس و تست: آمار و احتمال، دکتر نیکوکار.
آمار و احتمال، نوشته‌ی ....، ترجمه‌ی‌عمیدی.
آمار و احتمال، نوشته‌ی دگروت، ترجمه‌ی (استاد بزرگوارم) دکتر عین الله پاشا.

ج) محاسبات‌عددی
کتاب درس: آنالیز عددی، بابلیان.
محاسبات عددی، دکتر نیکوکار.
کتاب مهندسی کامپیوتر، خلاصه‌ی درس.

د) ساختمان‌های گسسته
کتاب درس: ساختمان‌های گسسته، دکتر قلی زاده.
ریاضی گسسته، گریمالدی.
ریاضی گسسته، ترمبلی.
کتاب تست: پوران پژوهش

3) مجموعه‌ی دروس عمومی (باضریب4)
تعداد - 30 سؤال، هر درس 6 سؤال

الف) ساختمان‌داده‌ها
کتاب درس: ساختمان‌داده‌ها و الگوریتم‌ها در پاسکال، c، C++‎، هورویتز.
ساختمان‌داده‌ها و الگوریتم‌ها در جاوا، سارتج سهنی.
ساختمان‌داده‌ها، سیمور لیپ‌شوتز.
کتاب تست: ساختمان‌داده‌ها، دکتر مقسمی، درس و کنکور.
جزوه‌ی ساختمان‌داده‌ها، دکتر محمد قدسی، دانشگاه شریف.

ب) نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها
کتاب درس: نظریه‌ی زبان‌ها، سودکمپ، ترجمه‌ی جلیلی.
نظریه‌ی زبان‌ها، پیتر لینز ، ترجمه‌ی دکتر صراف‌زاده.
کتاب تست: کتاب پوران‌پژوهش.

توضیح: (در دانشگاه تربیت‌معلم، کتابی تدریس می‌شود که نوشته‌ی دو نویسنده‌ی کره‌ای است و برای آموزش نظریه‌ی زبان‌ها بسیار عالی است. (ارمغان حسن نادری) چنان‌چه قبلا این درس را نگذرانده‌اید، توصیه می‌کنم، حتما به دنبال این کتاب باشید. )

ج) مدارهای منطقی

کتاب درس: موریس مانو.
کتاب تست: کتاب پوران‌پژوهش، جلد آبی.
کتاب راهیان ارشد، جلد دو.

د) معماری کامپیوتر

کتاب درس: معماری کامپیوتر، موریس مانو.
معماری و سازماندهی کامپیوتر، استالینگز.
تست: کتاب پوران‌پژوهش، جلد آبی.

ه) اصول طراحی سیستم عامل

کتاب درس:
سیستم عامل، استالینگز.
سیستم عامل، سیلبرشاتس.
سیستم عامل، تننباوم.
جزوه ی سیستم عامل موسسه‌ی پرسپولیس.
تست: سیستم‌عامل، مقسمی، درس و کنکور.

4) مجموعه‌ی دروس تخصصی (باضریب2)

رشته‌ی نرم‌افزار: (چهار اصل)
25 سؤال - چهار درس، هر کدام 6 سؤال ، هر سال یکی از درس‌ها هفت‌سؤالی است.

الف) اصول طراحی کمپایلر
کتاب درس:
طراحی کمپایلر، آیهو.
طراحی کمپایلر، قاسم‌ثانی، جزوه‌ی دانشگاه شریف.
کتاب نکته و تست : مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد، جلدسوم.

ب) اصول طراحی زبان‌های برنامه‌سازی

کتاب درس: طراحی زبان‌های برنامه‌سازی، پِرَت
جزوه‌ی طراحی و پیاده‌سازی دانشگاه امیرکبیر.
کتاب نکته و تست : مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد، جلدسوم.

ج) اصول طراحی الگوریتم

کتاب درس: مقدمه‌ای بر طراحی الگوریتم،معروف و مشهور به CLRS.
طراحی الگوریتم، نیپولیتان، نعیمی‌پور.
کتاب نکته و تست : مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد، جلدسوم.
جزوه‌ی طراحی الگوریتم، دکتر محمد قدسی، دانشگاه شریف.


د) اصول طراحی پایگاه‌داده‌ها

کتاب درس: پایگاه‌داده‌ها، سی جی دیت.
پایگاه داده‌ها، رامز المصری.
اصول طراحی بانک‌های اطلاعاتی، مصطفا حق‌جو.
اصول طراحی پایگاه‌داده‌ها، روحانی رانکوهی.
کتاب تست: پایگاه‌داده‌ها، مقسمی.

رشته‌ی سخت‌افزار:

الف) الکترونیک دیجیتال
ب) انتقال داده
ج) مدار الکتریکی
د) یادم نیست

رشته‌ی هوش‌مصنوعی:

الف) مدارهای الکتریکی
ب‌) طراحی الگوریتم
ت‌) هوش مصنوعیمنابع کنکور کارشناسی ارشد – رشته‌ی IT (مهندسی فناوری اطلاعات)

1) زبان‌تخصصی (با ضریب 1) ( 30 سؤال )

2) مجموعه‌ی دروس عمومی (با ضریب 2) ( هر درس 10 سؤال )


الف) ساختمان‌های گسسته
کتاب درس: ساختمان‌های گسسته، دکتر قلی زاده.
ریاضی گسسته، گریمالدی.
ریاضی گسسته، ترمبلی.
کتاب تست: پوران پژوهش.

ب‌) ساختمان‌‌داده‌ها
کتاب درس: ساختمان‌داده‌ها و الگوریتم‌ها در پاسکال، c، C++‎، هورویتز.
ساختمان‌داده‌ها و الگوریتم‌ها در جاوا، سارتج سهنی.
ساختمان‌داده‌ها، سیمور لیپ‌شوتز.
کتاب تست: ساختمان‌داده‌ها، دکتر مقسمی، درس و کنکور.
جزوه‌ی ساختمان‌داده‌ها، دکتر محمد قدسی، دانشگاه شریف.

ت‌) طراحی الگوریتم

کتاب درس: مقدمه‌ای بر طراحی الگوریتم،معروف و مشهور به CLRS.
طراحی الگوریتم، نیپولیتان، نعیمی‌پور.
طراحی الگوریتم، قلی‌زاده.
کتاب نکته و تست : مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد، جلدسوم.
جزوه‌ی طراحی الگوریتم، دکتر محمد قدسی، دانشگاه شریف.

ث‌) مهندسی نرم‌افزار

کتاب درس: مهندسی نرم‌افزار، پرسمن. (ویرایش پنجم و ششم).
مهندسی نرم افزار، سامرویل (ویرایش پنجم).
تحلیل و طراحی نرم‌افزار، بنت‌لی.
مهندسی نرم افزار کلاسیک و شی‌گرا، ساش.
ج‌) شبکه‌های کامپیوتری

کتاب درس: شبکه‌های کامپیوتری، اندرو اس تننباوم، ترجمه‌ی ملکیان، زارع‌پور و پدرام.
شبکه‌های کامپیوتری و انتقال داده، ویلیام استالینگز.
کتاب تست: 3000 مسئله‌ی حل شده در شبکه‌های کامپیوتری و انتقال‌داده، دکتر فتحی و مهندس صفائی.

ح‌) مدیریت فناوری اطلاعات

کتاب درس: جزوه‌ی دانشگاه امیرکبیر.دروس دیگر ( با ضریب 1 )
3) هوش‌مصنوعی ( 10 سؤال )
کتاب درس: هوش مصنوعی، نوشته‌ی راسل و نوروینگ.
کتاب نکته و تست : مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد، جلدچهارم.


4) پایگاه داده‌ها ( 10 سؤال )

کتاب درس: پایگاه‌داده‌ها، سی جی دیت.
پایگاه داده‌ها، رامز المصری.
اصول طراحی بانک‌های اطلاعاتی، مصطفا حق‌جو.
اصول طراحی پایگاه‌داده‌ها، روحانی رانکوهی.
کتاب تست: پایگاه‌داده‌ها، مقسمی.

5) سیستم‌عامل ( 10 سؤال )

کتاب درس:
سیستم عامل، استالینگز.
سیستم عامل، سیلبرشاتس.
سیستم عامل، تننباوم.
جزوه ی سیستم عامل موسسه‌ی پرسپولیس.
تست: سیستم‌عامل، مقسمی، درس و کنکور.6) معماری ( 10 سؤال )

کتاب درس: معماری کامپیوتر، موریس مانو.
معماری و سازماندهی کامپیوتر، استالینگز.
تست: کتاب پوران‌پژوهش، جلد آب
 

Leily810

عضو جدید
و این یکی :
منابع پیشنهادی کنکور کارشناسی ارشد​
1- ساختمان داده ها
»کتاب ارشد ساختمان داده و الگوریتم ها تالیف مهندس رهنمون - انتشارات پوران پژوهش
۲- نظریه زبان ها و ماشین ها
»کتاب ارشد نظریه زبان ها و ماشین ها تابف مهندس سهرابی و مهندس مقصودی - انتشارات پوران پژوهش
»مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها تالیف لینتز ترجمه دکتر صراف
۳- مدار های منطقی
»کتاب ارشد مدار منطقی - تالیف مهندس یوسفی -انتشارات پوران پژوهش
»کتاب طراحی دیجیتال - مولف مانو - (زبان اصلی)
»تحلیل و طراحی دیجیتالی - مولف نلسون - (زبان اصلی)
۴- معماری کامپیوتر
»کتاب ارشد معماری کامپیوتر - تالیف مهندس یوسفی - انتشارات پوران پژوهش
»معماری سیستم های کامپیوتری - تالیف مانو
۵- سیستم عامل
»کتاب ارشد سیستم عامل - تالیف دکتر ابراهیم مقدم - انتشارات پوران پژوهش
۶- ساختمان گسسته
»کتاب ارشد ساختمان گسسته - تالیف شهاب بهجتی
»ریاضیات گسسته و ترکیباتی از دیدگاه کاربری - تالیف گریمالدی - ترجمه عمیدی
۷- ریاضی مهندسی
»مجموعه تست های طبقه بندی شده ارشد - تالیف دکتر نیکوکار
»کتاب ارشد ریاضی مهندسی تالیف فرزین حاجی جمشیدی
۸- آمار و احتمالات
»کتاب آمار والد پول ترجمه دکتر وحیدی
۹- محاسبات عددی
»کتاب محاسبات عددی تالیف دکتر قلی زاده
»روش های محاسبات عددی ترجمه دکتر توتونیان
»آنالیز عددی و روش های کامپیوتری - ترجمه دکتر نیکخواه
۱۰-پایگاه داده
»کتاب ارشد پایگاه داده - تالیف مهندس سهرابی
۱۱-زبان های برنامه نویسی
»طراحی زبان های برنامه نویسی - تالیف پرت - (زبان اصلی)
۱۲-کامپایلر
»اصول طراحی کامپایلر ها - تالیف آهو
۱۳- طراحی الگوریتم ها
»کتاب طراحی الگوریتم ها - تالیف دکتر محمود نقیب زاده
۱۴- هوش مصنوعی
»کتاب هوش مصنوعی تالیف دکتر فهیمی
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
حیف که نمیشه از تو گفت از تو نوشت
والا می نوشتمت
ندیده دوست می داشتمت
http://iran-eng.com/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABIAAAASCAIAAADZrBkAAAAAsElEQVQoka3SwQ3DIAyF4X+TiGuvHqBTsIJ38gBsw07u4SFEpQjaqsiXRPnybAD+tTK66ktjPupDKdPxRqlXTTjjaepV0yOhUTqesJOap1HSY6SZD3kMHL15jIJGSfOdUUijjKkgPTTqfWBG77xvhqS5er5h09xIOKTN45pSJdP7aTOFG0Ul83iykyyXa71iZ2lhFqYTWN9LbpcbbvIWpkfg3Gqkj6/d1n+dAjeN/Lxe+sXBw9W158QAAAAASUVORK5CYII=http://iran-eng.com/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABIAAAASCAIAAADZrBkAAAAAsElEQVQoka3SwQ3DIAyF4X+TiGuvHqBTsIJ38gBsw07u4SFEpQjaqsiXRPnybAD+tTK66ktjPupDKdPxRqlXTTjjaepV0yOhUTqesJOap1HSY6SZD3kMHL15jIJGSfOdUUijjKkgPTTqfWBG77xvhqS5er5h09xIOKTN45pSJdP7aTOFG0Ul83iykyyXa71iZ2lhFqYTWN9LbpcbbvIWpkfg3Gqkj6/d1n+dAjeN/Lxe+sXBw9W158QAAAAASUVORK5CYII=
 

mina_1367

عضو جدید
سلام بچه ها :)
چند روز پیش دنبال منابع خوب واسه کنکور می گشتم . اینا رو پیدا کردم و اینجا هم گذاشتم . گفتم شاید بدرد شما هم بخوره . اینا منابع پیشنهادی چند تا از نفرات برتر دانشگاه های دولتیه

منابع مطالعاتی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر*


ابتدا دروس و ضرایب آنها:
درس زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) شامل ۲۵ تست؛ تمام رشته ها ضریب ۱
درس ریاضیات (آمار و احتمال – ریاضیات مهندسی – محاسبات عددی – ساختمان گسسته) که شامل ۲۴ تست؛ تمامی رشته ها ضریب ۲
(ساختمان داده – مدارهای منطقی – معماری کامپیوتر سیستم عامل – نظریه زبانها و ماشینها) ۳۰ تست ، ضریب ۴
دروس تخصصی سخت افزار (مدارهای الکتریکی – VLSI الکترونیک دیجیتال – انتقال داده( ۲۵ تست داوطلبان رشتۀ سخت افزار ؛ ضریب ۲
دروس تخصصی نرم افزار (طراحی الگوریتم – کامپایلر – زبانهای برنامه سازی – پایگاههای داده). ۲۵ تست ، داوطلبان رشته های نرم افزار و فناوری اطلاعات، ضریب ۲
دروس تخصصی هوش مصنوعی (مدارهای الکتریکی – طراحی الگوریتمها- هوش مصنوعی) ، شامل ۲۵ تست ، ضریب ۲​
منابع پیشنهادی برای مطالعه کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر:

۱- ساختمان داده​
الف) کتاب ارشد ساختمان داده و الگوریتم‌ها تالیف مهندس رهنمون، انتشارات پوران پژوهش​
ب) Data structure in C++ . By E. Horowitz​
ج) Data structure and algorithm. By A.Aho​


2- نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها​
الف) کتاب ارشد نظریه‌ زبان ها و ماشین ها تالیف مهندس سهرابی و مهندس مقصودی، انتشارات پوران پژوهش​
ب) مقدمه‌ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها تالیف لینتس پیتر ترجمه دکتر عبدالحسینصراف زاده​
ج) Element of the Theory of computation. By sudkamp​


3- مدارهای منطقی​
الف) کتاب ارشد مدار منطقی، تالیف مهندس یوسفی انتشارات پوران پژوهش ( کتاب تست این منبع هم موجود است –> تست های طبقه بندی شده مدار منطقی)​
ب) Digital Design. By Mano​
ج) Digital logic circuit Analysis and Design. By Nelson


4- معماری کامپیوتر​
الف)کتاب ارشد معماری کامپیوتر تألیف مهندس یوسفی انتشارات پوران پژوهش ( کتاب تست این منبع هم موجود است سوالات طبقه بندی شده معماری کامپیوتر)​
ب) Computer system Architecture. By Mano​


5- سیستم‌ عامل​
الف) کتاب ارشد سیستم عامل، تالیف دکتر ابراهیمی مقدم، انتشارات پوران پژوهش​
ب) Operating System : Design and Implementation. By Tanebaum​
ج) Operating System : Internals and design Principles. By Stallings​
د) Operating System file:///C:/DOCUME%7E1/Admin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gify silberschatz​


6- ساختمان گسسته​
الف) کتاب ارشد ساختمان گسسته، گردآوری شده توسط شهاب بهجتی، انتشارات پوران پژوهش​
ب) ریاضیات گسسته و ترکیباتی از دیدگاه کاربردی تالیف رالف گریمالدی ترجمه دکتر علی عمیدی – ناشر: مرکز نشر دانشگاهی​
ج) Descrete Mathematics. By Johnwonbaugh​


7- ریاضی مهندسی​
الف) کتاب ارشد ریاضی مهندسی گردآوری شده توسط فرزین حاجی ‌جمشیدی، انتشارات پوران پژوهش​
ب) مجموعه گزینه‌های چهار جوابی طبقه بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد:ریاضی مهندسی، تالیف دکتر مسعود نیکوکار​


8- آمار و احتمال مهندسی​
الف)کتاب ارشد آمار و احتمال، تالیف دکتر هژبر انتشارات پوران پژوهش​
ب)مجموعه گزینه‌های چهار جوابی طبقه بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد:آمار و احتمال مهندسی تألیف دکتر مسعود نیکوکار​
ج)آمار ریاضی والدپول ترجمه دکتر وحیدی​


9- محاسبات عددی​
الف) Numeical Methods for Mathematics, science and Engineering. By Mathews​
ب) محاسبات عددی تالیف دکتر قلی‌زاده​
ج) روش‌های محسابات عددی ترجمه دکتر فائزه توتونیان​
د) آنالیز عددی و روش‌های کامپیوتری نوشتۀ رالف پنینگتون ترجمه دکتر منصور نیکخواه بهرامی – ناشر: دانشگاه تهران​
ه) نخستین گام‌ها در آنالیز عددی ترجمه دکتر بابلیان و میرکمال میرنیا​


10– پایگاه‌های داده​
الف) کتاب ارشد پایگاه داده، تالیف مهندس سهرابی انتشارات پوران پژوهش​
ب) Database Management systems. By C.G. Date​
ج) Database system Concepts. By Silberschatz​


11- زبان‌های برنامه سازی​
الف) Programing Languages : Design and Implementation. By Prat​


12- کامپایلر​
الف) اصول طراحی کامپایلرها تالیف آهو، اولمن​


13- طراحی الگوریتم ها​
الف) Algorithm design. By Horowitz​
ب) طراحی الگوریتم‌ها تالیف دکتر محمود نقیب‌زاده​


14- مدارهای الکتریکی​
الف) مدارهای الکتریکی ترجمه دکتر جبه‌دار مارالانی​
ب) مدارهای الکتریکی نوشته ویلیام هیت​


15- هوش مصنوعی​
الف) Artificial Intelligence: A modern approach. By Russell​
ب) هوش مصنوعی تالیف دکتر فهیمی​


16- زبان انگلیسی (عمومی) ۵۰۴ واژه کاملاً ضروری تالیف Murray Bromberg​

لیلی 810 عزیز هر کسی یه جوری منبع معرفی می کنه

منم مصاحبه چند نفر و همینطور اساتیدی رو خوندم میگن که مرجع و تست

توی اکثر اینایی که شما گفتی پوران رو اول نوشته

در صورتی که من دو تا کتاب پوران رو شروع به مطالعه کردم یکی پایگاه داده ها که به شدت غلط و اشتباه توش داره

و مدارمنطقی که خیلی گنگ هست .

حالا بقیه رو هنوز نخوندم ببینم چه طوریه

ولی در کل پوران زیر سوال رفته هستش و ...
 

Leily810

عضو جدید
لیلی 810 عزیز هر کسی یه جوری منبع معرفی می کنه

منم مصاحبه چند نفر و همینطور اساتیدی رو خوندم میگن که مرجع و تست

توی اکثر اینایی که شما گفتی پوران رو اول نوشته

در صورتی که من دو تا کتاب پوران رو شروع به مطالعه کردم یکی پایگاه داده ها که به شدت غلط و اشتباه توش داره

و مدارمنطقی که خیلی گنگ هست .

حالا بقیه رو هنوز نخوندم ببینم چه طوریه

ولی در کل پوران زیر سوال رفته هستش و ...
آره حرف شما درسته ! واقعأ آدم نمی دونه چه کار کنه!!
 

mona250

عضو جدید
سلام.تو گرايش

سلام.تو گرايش

16-.تو گرايش سخت افزار vlsiدرس جدا گونه است يا همون ديجيتال؟؟​
 

baran10

عضو جدید
16-.تو گرايش سخت افزار vlsiدرس جدا گونه است يا همون ديجيتال؟؟​

سلام درس جداگونه است.الکترونیک دیجتال در واقع پیشنیاز vlsi.دوستان سخت افزازی کسی واسه سخت افزاز منبع معرفی نمیکنه تا جایی که من گشتم برایvlsi فرشاد صفایی واسه انتقال هم همین فرشاد صفایی یا راهیان ارشد.مدار الکتریکی هم پوران کتاب داره که نمیدونم چقد خوبه خودم دارم به نظر جامع هس .جزوه پارسه هم واسه انتقال یا مدار خوبه .الکترونیک دیجیتال هم که فک کنم هر کتاب گیر اومدبخونید چیزی پیدا نمیشه..راستی واسه انتقال یه کتاب 3000 مساله شبکه های کامپیوتری یه همچین اسمی اونم میگن خوبه ولی ایرادش قطوری بودن یه هوا فرمول اینا
 

!!!w!!!

عضو جدید
معرفی منابع ارشد

معرفی منابع ارشد

سلام
دوستان میشه برای این دروس منبع و کتاب تست عالی بهم معرفی کنید که برای ارشد هم بهترین باشن؟
1.مدار منطقی
2.اصول کامپیوتر(برنامه نویسی به زبان ++C
3.آمارواحتمال مهندسی
4.معادلات دیفرانسیل
از برنامه نویسی به زبان c++ چندتا تست تویه ارشد میاد؟یه کمی در مورد شماره2 توضیح میدین...
آخه ترم 3ای هستم:smile:

مرسی. :gol:
 

torkan

عضو جدید
سلام
دوستان میشه برای این دروس منبع و کتاب تست عالی بهم معرفی کنید که برای ارشد هم بهترین باشن؟
1.مدار منطقی
2.اصول کامپیوتر(برنامه نویسی به زبان ++C
3.آمارواحتمال مهندسی
4.معادلات دیفرانسیل
از برنامه نویسی به زبان c++ چندتا تست تویه ارشد میاد؟یه کمی در مورد شماره2 توضیح میدین...
آخه ترم 3ای هستم:smile:

مرسی. :gol:
منطقی ، کتاب موریس مانو به عنوان مرجع و کتاب راهیان ارشد
امار و احتمال مهندسی کتاب مهندس طورانی از پارسه (می گن خوبه من خودم هنوز نخوندم!)
توی کنکور یه درس تحت عنوان زبانهای برنامه سازیه که کتاب مرجعش پرات هست.و درس طراحی الگوریتم و ساختمان داده ها که بیشتر جنبه الگوریتمی داره که البته اغلب به زبان++c و پاسکال هست و باید مفهوم رو بلد باشید.
و در قسمت http://iran-eng.com/showthread.php/59396-بحث-در-مورد-کنکور-ارشد-کامپیوتر هم می تونی اطلاعات بیشتری بگیری.
 
آخرین ویرایش:

negin17h

مدیر تالارهای مهندسی کامپیوتر و رباتیکمتخصص #C
مدیر تالار
کتاب پوران در منطقی خوبه به نظر من. آمار و احتمال پارسه یا پوران، دوتا ديگر رو هم شرمنده چون من نداشتم تو کنکور :gol:
 

diamonds

عضو جدید
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ممنون از راهنمایی تون منم ا مهر دارم می خونم واس ارشد کارنامه پذیرفته شدگان و می خواستن واس ازاد که درصداشون چند بوده در ضمن من کتابهای درس و کنکور رو می خونم چطوره؟
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشتۀ کامپیوتر (سخت افزار،نرم افزار،هوش مصنوعی،فناوری اطلاعات)


ابتدا دروس و ضرایب آنها:
درس زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) شامل 25 تست می شود و برای تمامی رشته ها ضریب 1 دارد.
درسرياضيات (آمار و احتمال - رياضيات مهندسي - محاسبات عدديساختمان گسسته) که شامل 24 تست می شود و برای تمامی رشته ها ضریب 2 دارد.
(ساختمان داده - مدارهاي منطقي - معماري كامپيوترسيستم عامل - نظريه زبانها و ماشينها) 30 تست ، تمامی داوطلبان باید پاسخگوی این دروس باشند و ضریب 4 دارد.
دروس تخصصي سخت افزار (مدارهاي الكتريكي - VLSI الكترونيكديجيتال - انتقال داده( 25 تست ، فقط داوطلبان رشتۀ سخت افزار باید پاسخگو باشند و ضریب 2 دارد.
دروس تخصصي نرم افزار (طراحي الگوريتم - كامپايلر - زبانهايبرنامهسازي - پايگاههاي داده). 25 تست ، داوطلبان رشته های نرم افزار و فناوری اطلاعات باید پاسخگو باشند و ضریب 2 دارد.
دروس تخصصي هوش مصنوعي (مدارهاي الكتريكي - طراحي الگوريتمهای هوش مصنوعي)، شامل 25 تست که ضریب 2 دارد.


منابع پيشنهادي براي مطالعه کنکور ارشد كامپيوتر:

1- ساختمان داده
الف) كتاب ارشد ساختمان داده و الگوريتم‌ها تاليف مهندس رهنمون،انتشارات پوران پژوهش
ب)Data structure in C++ . By E. Horowitz
ج)Data structure and algorithm. By A.Aho

2- نظريه زبان‌ها و ماشين‌ها
الف) كتاب ارشد نظريه‌ زبان ها و ماشين ها تاليف مهندس سهرابي و مهندسمقصودي، انتشارات پوران پژوهش
ب) مقدمه‌اي بر نظريه زبان ها و ماشين ها تاليف لینتس پیتر ترجمه دكترعبدالحسینصراف زاده
ج)Element of the Theory of computation. By sudkamp

3- مدارهاي منطقي
الف) كتاب ارشد مدار منطقي، تاليف مهندس يوسفي انتشارات پورانپژوهش ( کتاب تست این منبع هم موجود است --> تست های طبقه بندی شده مدار منطقی)
ب) Digital Design. By Mano
ج) Digital logic circuit Analysis and Design. By Nelson

4- معماري كامپيوتر
الف) كتاب ارشد معماري كامپيوتر تأليف مهندس يوسفي انتشارات پورانپژوهش ( کتاب تست این منبع هم موجود است --> سوالات طبقه بندی شده معماری کامپیوتر
Computer system Architecture. By Mano

5- سيستم‌ عامل
الف) كتاب ارشد سيستم عامل، تاليف دكتر ابراهيمي مقدم، انتشارات پورانپژوهش
ب)Operating System : Design and Implementation. By Tanebaum
ج) Operating System : Internals and design Principles. By Stallings
د)Operating System :By silberschatz

6- ساختمان گسسته
الف) كتاب ارشد ساختمان گسسته، گردآوری شده توسط شهاب بهجتي، انتشارات پورانپژوهش
ب) رياضيات گسسته و تركيباتي از ديدگاه كاربردي تاليف رالف گريمالدي ترجمهدكتر علی عميدي - ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
ج)Descrete Mathematics. By Johnwonbaugh

7- رياضي مهندسي
الف)كتاب ارشد رياضي مهندسي گردآوری شده توسط فرزين حاجي‌جمشيدي، انتشارات پورانپژوهش
ب) مجموعه گزينه‌هاي چهار جوابي طبقه بندي شده رياضي كارشناسي ارشد:ریاضی مهندسی، تاليف دكتر مسعود نيكوكار

8- آمار و احتمال مهندسي
الف)كتاب ارشد آمار و احتمال، تاليف دكتر هژبر انتشارات پورانپژوهش
ب)مجموعه گزينه‌هاي چهار جوابی طبقه بندي شده رياضي كارشناسي ارشد:آمار و احتمال مهندسی تأليف دكتر مسعود نيكوكار
ج)آمار رياضي والدپول ترجمه دكتر وحيدي

9- محاسبات عددي
الف) Numeical Methods for Mathematics, science and Engineering. By Mathews
ب) محاسبات عددي تاليف دكتر قلي‌زاده
ج) روش‌هاي محسابات عددي ترجمه دكتر فائزه توتونيان
د) آناليز عددي و روش‌هاي كامپيوترينوشتۀ رالف پنینگتون ترجمه دكتر منصورنيكخواه بهرامی - ناشر: دانشگاه تهران
ه) نخستين گام‌ها در آناليز عددي ترجمه دكتر بابليان و ميركمالميرنيا

10 - پايگاه‌هاي داده
الف) كتاب ارشد پايگاه داده، تاليف مهندس سهرابي انتشارات پوران پژوهش
ب) Database Management systems. By C.G. Date
ج)Database system Concepts. By Silberschatz

11- زبان‌هاي برنامه سازي
الف) Programing Languages : Design and Implementation. By Prat

12- کامپايلر
الف) اصول طراحي كامپايلرها تاليف آهو، اولمن

13- طراحي الگوريتم ها
الف) Algorithm design. By Horowitz
ب) طراحي الگوريتم‌ها تاليف دكتر محمود نقيب‌زاده

14- مدارهاي الکتريکي
الف) مدارهاي الكتريكي ترجمه دكتر جبه‌دار مارالاني
ب) مدارهاي الكتريكي نوشته ويليام هيت

15- هوش مصنوعي
الف) Artificial Intelligence: A modern approach. By Russell
ب) هوش مصنوعي تاليف دكتر فهيمي

16- زبان انگلیسی (عمومی)

504 واژۀ کاملاً ضروری تالیف Murray Bromberg
[/QUOTE]
 

rahele83

عضو جدید
راهنمایی درمرودمنابع ارشد

راهنمایی درمرودمنابع ارشد

سلام بچه ها من ازکسایی که توی ارشد شرکت کردن میخام درمورد منابعی که استفاده کردن به من کمک کن من میخام امسال شرکت کنم ولی نمیدونم کدوم منابع بهترتوی سرچم بعضیا پوران روگفته بودن بعضیا مقسمی بعضی پارسه و....نمیدونم لطف کنید بگید برای هردرس چه منابعی خوبه ممنون
 

mohammadamingh1

عضو جدید
سلام به همه دوستان عزیز:gol:


این فایلو دیدم که شامل منابع ارشده و توسط آقای سید محمد رضا فراحی تهیه شده
فکر کنم چیز خوبی باشه

فکر میکنم این منابعو با وسواس خاصی گردآوری کرده:cool:

دانلود کردنش ضرری نداره:Dامیدوارم کمکتون کنه:smile:
 

blue.lady

عضو جدید
سلام به همه دوستان عزیز:gol:


این فایلو دیدم که شامل منابع ارشده و توسط آقای سید محمد رضا فراحی تهیه شده
فکر کنم چیز خوبی باشه

فکر میکنم این منابعو با وسواس خاصی گردآوری کرده:cool:

دانلود کردنش ضرری نداره:Dامیدوارم کمکتون کنه:smile:
مرسی. خیلی مفید بود
 

hibye90

عضو جدید
:gol:
حل تمرین CLRSسلام دوستان:D
امیدوارم همگی خوب باشید

این لینک مربوط به حل المسائل کتاب CLRS هست
البته یه مقدار قدیمه ولی میتونه مفید باشه:smile:http://www.philipbille.org/system/app/pa...earch-site

واسه دانلود روی solution.pdf و oldsolution.pdf کلیک کنیداگه عزیزان لینک دیگه ای هم دیدن بذارن تا همه استفاده کنن:gol:
:heart:با تشکر:heart:

سلام...
ممنون عزیز ایییینقده دنبالش گشته بودم
:gol:
 

mohandes m

عضو جدید
كامپايلر

كامپايلر

سلام دوستان
من يه جزوه خوب واسه درس كامپايلر مي خوام . مي تونيد كمكم كنيد؟:smile:
 

mohammadamingh1

عضو جدید
سلام

جزوه نمیدونم اما کتاب چرا:


در موزد کامپایلر دوتا کتاب هست که خیلی خوبن

یکی کتاب کامپایلر پوران پژوهش که خودم خوندم وخدایی کتاب خوبیه
و یکی هم کتاب طراحی کامپایلر پیام نور که تا حالا ندیدمش اما شنیدم خیلی خوب توضیح داده و کتاب خوبیه
 

hibye90

عضو جدید
منابع پیشنهادی کنکور کارشناسی ارشد

منابع پیشنهادی کنکور کارشناسی ارشد

منابع پیشنهادی کنکور کارشناسی ارشد

1- ساختمان داده ها
» کتاب ارشد ساختمان داده و الگوریتم ها تالیف مهندس رهنمون - انتشارات پوران پژوهش
۲- نظریه زبان ها و ماشین ها
» کتاب ارشد نظریه زبان ها و ماشین ها تابف مهندس سهرابی و مهندس مقصودی - انتشارات پوران پژوهش
» مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها تالیف لینتز ترجمه دکتر صراف

۳- مدار های منطقی
» کتاب ارشد مدار منطقی - تالیف مهندس یوسفی -انتشارات پوران پژوهش
» کتاب طراحی دیجیتال - مولف مانو - (زبان اصلی)
» تحلیل و طراحی دیجیتالی - مولف نلسون - (زبان اصلی)
۴- معماری کامپیوتر
» کتاب ارشد معماری کامپیوتر - تالیف مهندس یوسفی - انتشارات پوران پژوهش
» معماری سیستم های کامپیوتری - تالیف مانو
۵- سیستم عامل
» کتاب ارشد سیستم عامل - تالیف دکتر ابراهیم مقدم - انتشارات پوران پژوهش
۶- ساختمان گسسته
» کتاب ارشد ساختمان گسسته - تالیف شهاب بهجتی
» ریاضیات گسسته و ترکیباتی از دیدگاه کاربری - تالیف گریمالدی - ترجمه عمیدی
۷- ریاضی مهندسی
» مجموعه تست های طبقه بندی شده ارشد - تالیف دکتر نیکوکار
» کتاب ارشد ریاضی مهندسی تالیف فرزین حاجی جمشیدی
۸- آمار و احتمالات
» کتاب آمار والد پول ترجمه دکتر وحیدی
۹- محاسبات عددی
» کتاب محاسبات عددی تالیف دکتر قلی زاده
» روش های محاسبات عددی ترجمه دکتر توتونیان
» آنالیز عددی و روش های کامپیوتری - ترجمه دکتر نیکخواه
۱۰-پایگاه داده
» کتاب ارشد پایگاه داده - تالیف مهندس سهرابی
۱۱-زبان های برنامه نویسی
» طراحی زبان های برنامه نویسی - تالیف پرت - (زبان اصلی)
۱۲-کامپایلر
» اصول طراحی کامپایلر ها - تالیف آهو
۱۳- طراحی الگوریتم ها
» کتاب طراحی الگوریتم ها - تالیف دکتر محمود نقیب زاده
۱۴- هوش مصنوعی
» کتاب هوش مصنوعی تالیف دکتر فهیمی
 

hibye90

عضو جدید
منابع پیشنهادی نفر اول المپیاد کامپیوتر

منابع پیشنهادی نفر اول المپیاد کامپیوتر

منابع پیشنهادی نفر اول المپیاد کامپیوتر :

گسسته: گريمالدي؛ یک کتاب دو جلدی هست که خوب نیست. یک کتاب چهار جلدي دارد (مؤسسه انتشارات فاطمي) و کتاب Rosen (ترجمه نشده) که من از انتشارات شریف دریافت کردم.
ساختمان داده ها: Data Structures in C++ ( Sahni,Horowitz)
مدار منطقي: نلسون ( ترجمه شده )
نظريه زبانها و ماشينها: دو کتاب فارسی مربوط به صراف زاده هست که خوب نیست. Peter Linz
( ساده ) که از انتشارات شریف تهیه کردم و Sipser , Hopcroft- Ulman( پيشرفته )
معماري كامپيوتر: برای کسانی که می خواهند مطلب را یاد بگیرند کتابPaterson کتاب خوبی است،کتاب Stallings هم خوب است ولی ترجمه نشده است.
براي تست كتاب آقاي يوسفي ( پوران پژوهش) کتاب مفیدی است.
کتاب ترجمه شده مانو هست که کامل نیست.
سيستم عامل: Stallings ( ترجمه دكتر پدرام ) ، Tanenbam ( ترجمه دكتر حقيقت ) ، Silbershutz (زبان اصلي) ترجمه شده هست ولی خوب نیست.
محاسبات عددي: بوردن؛ ترجمه دكتر علي اكبر عالم زاده
پايگاه داده ها: C.J.Date ترجمه شده این کتاب هست ولی خیلی ناقص است. آقای Date پایه گذار این درس است که کتابش هم مرجع است ، کتاب آقای روحاني رانكوهي هم کتاب خوبی است اگر از اول تا آخر خوانده شود بسیار زیاد است.
كامپايلر: كتاب اي هو هست ولي نخوانند بهتر است. سعي كنند براي اين درس سركلاس يكي از اساتيد حاضر شوند. مثل دكتر يوسفي و دكتر قاسم خاني که استاد دانشگاه شریف هستند.
زبانهاي برنامه سازي: كتابي بود كه از انتشارات نصير تهيه كردم ولي نمي دانم مربوط به كجا مي شد. روي آن نوشته بود سنجش... . کتاب آقای جعفرنژاد قمی هست که ترجمه خوبی ندارد.
طراحي الگوريتم: Introduction to algorithms (معروف به CLRS که ابتدای نام چهار نویسنده آن است) این کتاب قطور است و جلد سبز و سفید دارد.
 

VoC@Tion

عضو جدید
با سلام

منابع کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر :

دروس تخصصی مشترک : 1 - سیستم عامل 2 - ساختمان داده 3 -نظریه زبان و ماشین 4 - مدار منطقی 5 - معماری کامپیوتر ( با ضریب 4 )

دروس تخصصی نرم افزار
: 1 -کامپایلر 2- زبان های برنامه سازی 3 - طراحی الگوریتم 4 - پایگاه داده ( با ضریب 2)

دروس تخصصی هوش مصنوعی : 1 - مدارهای الکتریکی 2 - طراحی الگوریتم 3 - هوش مصنوعی ( با ضریب 2)

دروس تخصصی معماری کامپیوتر : 1 - مدارهای الکتریکی 2 - VLSI 3 - الکترونیک دیجیتال 4 - انتقال داده ها ( با ضریب 2)

ریاضیات: ریاضی مهندسی ، آمار و احتمالات ، محاسبات عددی ، ساختمان های گسسته ( با ضریب ۲)

زبان عمومی و تخصصی ( با ضریب 1 )
 
آخرین ویرایش:

sahar68

عضو جدید
کاربر ممتاز
راهنمایی و سوال درباره منابع ارشد کامپیوتر -نرم افزار

راهنمایی و سوال درباره منابع ارشد کامپیوتر -نرم افزار

سلام خدمت دوستان عزیز
سوالی داشتم امیدوارم راهنمایی ام کنید
اینکه برای ارشد کامپیوتر از چه منابعی استفاده کنم و همچنین کدوم بسته ها واسه کدوم اموزشگاه خوبه
و اینکه قصد دارم غیر حضوری بخونم قصد رفتن به اموزشگاهی ندارم فقط میخوام کتاباشو بگیرم و ازمونش رو شرکت کنم
ممنون میشم اگه راهنمایی ام کنید
 

nekooh

عضو جدید
منابع كنكور كارشناسي ارشد كامپيوتر (همه گرايش ها)

منابع كنكور كارشناسي ارشد كامپيوتر (همه گرايش ها)با توجه به نیاز دوستان مبنی بر اینکه چه منابعی برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد مناسب است. و چه درسهایی در کدام گرایشها دارای اهمیت بیشتر هست. و داوطلبان عزیز چه رفرنسهایی را جهت مطالعه انتخاب کنند بر آن شدیم که منابع اصلی و کمک آموزشی را که در بسیاری از موسسات آمادگی کنکور ارشد از آن جهت تدریس و نگارش کتابهای خود از آن استفاده می کنند اینجا معرفی کنیم امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیره.
منابع كنكور كارشناسي ارشد كامپيوتر (همه گرايش ها)
1) زبان تخصصي (با ضريب 1)
تعداد - 25 سؤال

----------------------------------
2) مجموعه‌ي دروس رياضي (با ضريب 2)
تعداد - 24 سؤال، هر درس شش سؤال

الف) رياضي مهندسي
كتاب درسي: رياضي مهندسي پيشرفته، اروين كريزيگ، ترجمه‌ي عالم‌زاده يا شاهرضايي.
كتاب تست: رياضي مهندسي، مؤسسه‌ي پرسپوليس.


ب) آمار و احتمال مهندسي
كتاب درس و تست: آمار و احتمال، دكتر نيكوكار.
آمار و احتمال، نوشته‌ي ....، ترجمه‌ي‌عميدي.
آمار و احتمال، نوشته‌ي دگروت، ترجمه‌ي (استاد بزرگوارم) دكتر عين الله پاشا.


ج) محاسبات‌عددي
كتاب درس: آناليز عددي، بابليان.
محاسبات عددي، دكتر نيكوكار.
كتاب مهندسي كامپيوتر، خلاصه‌ي درس.


د) ساختمان‌هاي گسسته
كتاب درس: ساختمان‌هاي گسسته، دكتر قلي زاده.
رياضي گسسته، گريمالدي.
رياضي گسسته، ترمبلي.
كتاب تست: پوران پژوهش

----------------------------------

3) مجموعه‌ي دروس عمومي (باضريب4)
تعداد - 30 سؤال، هر درس 6 سؤال


الف) ساختمان‌داده‌ها
كتاب درس: ساختمان‌داده‌ها و الگوريتم‌ها در پاسكال، c، c++، هورويتز.
ساختمان‌داده‌ها و الگوريتم‌ها در جاوا، سارتج سهني.
ساختمان‌داده‌ها، سيمور ليپ‌شوتز.
كتاب تست: ساختمان‌داده‌ها، دكتر مقسمي، درس و كنكور.
جزوه‌ي ساختمان‌داده‌ها، دكتر محمد قدسي، دانشگاه شريف.


ب) نظريه‌ي زبان‌ها و ماشين‌ها
كتاب درس: نظريه‌ي زبان‌ها، سودكمپ، ترجمه‌ي جليلي.
نظريه‌ي زبان‌ها، پيتر لينز ، ترجمه‌ي دكتر صراف‌زاده.
كتاب تست: كتاب پوران‌پژوهش.

توضيح: (در دانشگاه تربيت‌معلم، كتابي تدريس مي‌شود كه نوشته‌ي دو نويسنده‌ي كره‌اي است و براي آموزش نظريه‌ي زبان‌ها بسيار عالي است. (ارمغان حسن نادري) چنان‌چه قبلا اين درس را نگذرانده‌ايد، توصيه مي‌كنم، حتما به دنبال اين كتاب باشيد. )


ج) مدارهاي منطقي
كتاب درس: موريس مانو.
كتاب تست: كتاب پوران‌پژوهش، جلد آبي.
كتاب راهيان ارشد، جلد دو.

د) معماري كامپيوتر
كتاب درس: معماري كامپيوتر، موريس مانو.
معماري و سازماندهي كامپيوتر، استالينگز.
تست: كتاب پوران‌پژوهش، جلد آبي.

ه) اصول طراحي سيستم عامل
كتاب درس:
سيستم عامل، استالينگز.
سيستم عامل، سيلبرشاتس.
سيستم عامل، تننباوم.
جزوه ي سيستم عامل موسسه‌ي پرسپوليس.
تست: سيستم‌عامل، مقسمي، درس و كنكور.


----------------------------------

4) مجموعه‌ي دروس تخصصي (باضريب2)
رشته‌ي نرم‌افزار: (چهار اصل)
25 سؤال - چهار درس، هر كدام 6 سؤال ، هر سال يكي از درس‌ها هفت‌سؤالي است.

الف) اصول طراحي كمپايلر
كتاب درس:
طراحي كمپايلر، آيهو.
طراحي كمپايلر، قاسم‌ثاني، جزوه‌ي دانشگاه شريف.
كتاب نكته و تست : مهندسي كامپيوتر، راهيان ارشد، جلدسوم.


ب) اصول طراحي زبان‌هاي برنامه‌سازي
كتاب درس: طراحي زبان‌هاي برنامه‌سازي، پِرَت
جزوه‌ي طراحي و پياده‌سازي دانشگاه اميركبير.
كتاب نكته و تست : مهندسي كامپيوتر، راهيان ارشد، جلدسوم.

ج) اصول طراحي الگوريتم
كتاب درس: مقدمه‌اي بر طراحي الگوريتم،معروف و مشهور به CLRS.
طراحي الگوريتم، نيپوليتان، نعيمي‌پور.
كتاب نكته و تست : مهندسي كامپيوتر، راهيان ارشد، جلدسوم.
جزوه‌ي طراحي الگوريتم، دكتر محمد قدسي، دانشگاه شريف.


د) اصول طراحي پايگاه‌داده‌ها
كتاب درس: پايگاه‌داده‌ها، سي جي ديت.
پايگاه داده‌ها، رامز المصري.
اصول طراحي بانك‌هاي اطلاعاتي، مصطفا حق‌جو.
اصول طراحي پايگاه‌داده‌ها، روحاني رانكوهي.
كتاب تست: پايگاه‌داده‌ها، مقسمي.


----------------------------------

رشته‌ي سخت‌افزار:
الف) الكترونيك ديجيتال
ب) انتقال داده
ج) مدار الكتريكي


رشته‌ي هوش‌مصنوعي:
الف) مدارهاي الكتريكي
ب‌) طراحي الگوريتم
ت‌) هوش مصنوعي


----------------------------------

منابع كنكور كارشناسي ارشد – رشته‌ي IT (مهندسي فناوري اطلاعات)


1) زبان‌تخصصي (با ضريب 1) ( 30 سؤال )

----------------------------------
2) مجموعه‌ي دروس عمومي (با ضريب 2) ( هر درس 10 سؤال )

الف) ساختمان‌هاي گسسته
كتاب درس: ساختمان‌هاي گسسته، دكتر قلي زاده.
رياضي گسسته، گريمالدي.
رياضي گسسته، ترمبلي.
كتاب تست: پوران پژوهش.

ب‌) ساختمان‌‌داده‌ها
كتاب درس: ساختمان‌داده‌ها و الگوريتم‌ها در پاسكال، c، c++، هورويتز.
ساختمان‌داده‌ها و الگوريتم‌ها در جاوا، سارتج سهني.
ساختمان‌داده‌ها، سيمور ليپ‌شوتز.
كتاب تست: ساختمان‌داده‌ها، دكتر مقسمي، درس و كنكور.
جزوه‌ي ساختمان‌داده‌ها، دكتر محمد قدسي، دانشگاه شريف.

ت‌) طراحي الگوريتم
كتاب درس: مقدمه‌اي بر طراحي الگوريتم،معروف و مشهور به CLRS.
طراحي الگوريتم، نيپوليتان، نعيمي‌پور.
طراحي الگوريتم، قلي‌زاده.
كتاب نكته و تست : مهندسي كامپيوتر، راهيان ارشد، جلدسوم.
جزوه‌ي طراحي الگوريتم، دكتر محمد قدسي، دانشگاه شريف.

ث‌) مهندسي نرم‌افزار
كتاب درس: مهندسي نرم‌افزار، پرسمن. (ويرايش پنجم و ششم).
مهندسي نرم افزار، سامرويل (ويرايش پنجم).
تحليل و طراحي نرم‌افزار، بنت‌لي.
مهندسي نرم افزار كلاسيك و شي‌گرا، ساش.

ج‌) شبكه‌هاي كامپيوتري
كتاب درس: شبكه‌هاي كامپيوتري، اندرو اس تننباوم، ترجمه‌ي ملكيان، زارع‌پور و پدرام.
شبكه‌هاي كامپيوتري و انتقال داده، ويليام استالينگز.
كتاب تست: 3000 مسئله‌ي حل شده در شبكه‌هاي كامپيوتري و انتقال‌داده، دكتر فتحي و مهندس صفائي.

ح‌) مديريت فناوري اطلاعات
كتاب درس: جزوه‌ي دانشگاه اميركبير.

دروس ديگر ( با ضريب 1 )


----------------------------------

3) هوش‌مصنوعي ( 10 سؤال )
كتاب درس: هوش مصنوعي، نوشته‌ي راسل و نوروينگ.
كتاب نكته و تست : مهندسي كامپيوتر، راهيان ارشد، جلدچهارم.

----------------------------------

4) پايگاه داده‌ها ( 10 سؤال )
كتاب درس: پايگاه‌داده‌ها، سي جي ديت.
پايگاه داده‌ها، رامز المصري.
اصول طراحي بانك‌هاي اطلاعاتي، مصطفا حق‌جو.
اصول طراحي پايگاه‌داده‌ها، روحاني رانكوهي.
كتاب تست: پايگاه‌داده‌ها، مقسمي.

----------------------------------

5) سيستم‌عامل ( 10 سؤال )
كتاب درس:
سيستم عامل، استالينگز.
سيستم عامل، سيلبرشاتس.
سيستم عامل، تننباوم.
جزوه ي سيستم عامل موسسه‌ي پرسپوليس.
تست: سيستم‌عامل، مقسمي، درس و كنكور.

----------------------------------

6) معماري ( 10 سؤال )
كتاب درس: معماري كامپيوتر، موريس مانو.
معماري و سازماندهي كامپيوتر، استالينگز.
تست: كتاب پوران‌پژوهش، جلد آبي

منبع : www.parmasoft.ir
صفحه مطلب : http://www.parmasoft.ir/Content.aspx?ID=177

تشکر یادتون نره ;-)
 

milad_ch

عضو جدید
تعداد تست های سرفصل ها در کارشناسی ارشد نرم افزار90

تعداد تست های سرفصل ها در کارشناسی ارشد نرم افزار90

سلام
اگه کسی توزیع موضوعی سرفصل ها رو ( مثل تحلیل پارسه) داره به بنده هم بده...
مرسی ...:redface::redface::redface:
 

roukh

عضو جدید
سلام خدمت دوستان عزیز
سوالی داشتم امیدوارم راهنمایی ام کنید
اینکه برای ارشد کامپیوتر از چه منابعی استفاده کنم و همچنین کدوم بسته ها واسه کدوم اموزشگاه خوبه
و اینکه قصد دارم غیر حضوری بخونم قصد رفتن به اموزشگاهی ندارم فقط میخوام کتاباشو بگیرم و ازمونش رو شرکت کنم
ممنون میشم اگه راهنمایی ام کنید

سلام دوست عزیز
من کتابای پوران پژوهش و آزمونای پارسه رو بهتون پیشنهاد می کنم.
موفق باشید
 

My_LoVe_IRAN

عضو جدید
با سلام خدمت همه دوستان
میبخشید ،شاید سوالم کمی تکراری باشه
من میخام برای سال بعد کنکور شرکت کنم ،از اونجایی هم که فقط یکبار فرصت دارم و نمیتونم اشتباه کنم ،میخام خوب مطالعه کنم ،اما واقعا نمی دونم چی بخونم ؟!!!
شما اگر به همین تاپبک نگاه کنین و یه برگه بگیرین دستتون و بنویسین ،حدود 10 تا منبع برای هر درس پیدا میکنین !!!
اگر امکانش باشه و یکی از رتبه های برتر بیاد و منابعی رو که واقعا خونده بزاره واقعا خوب میشد !!! دوستانی هم که منابع میزارن حداقل با رتبشون بزارن ،تا بدونیم کی با چی خوندن تونسته چه رتبه ای بیاره !!!
اگر بتونه سطح خودش تو هر درس رو هم بگه که نور و الا نوره !!! مثلا یکی زبانش در سطح بالاست و زبان رو نخونده ،یا یه نگاه کرده ،اینو بگه !!!
اگر دوستان یاری کنن ،فکر کنم برای دوستان دیگه هم خیلی کمک بشه
مرسی
 

Mkvisual

عضو جدید
سلام دوستان ...
آزاد با دولتی فرقی داره ؟! یعنی منابع و تعداد سوالاتش ؟!
 
بالا