مقدمه‌ای بر طراحی هواپیما

yalda125

عضو جدیدسال 1999 | 275 صفحه | ISBN: 9780521657228 | 86 MB |

معرفی:
در اینجا به معرفی مبانی طراحی هواپیمای نظامی و غیرنظامی پرداخته شده و دید کلی عمدتا توصیفی از تمام جنبه‌های فرآیند طراحی ارائه شده است. این مجموعه با شرح کاملا تصویری، شناختی درمورد نیازمندی‌های هر متخصص در یک تیم طراحی هواپیما را فراهم می‌کند. پس از بحث درمورد نیاز برای طرح‌های جدید، امتیازات اشکال هواپیماهای متفاوت از هواپیماهای فوق‌سبک و هلیکوپترها تا هواپیماهای بسیار بزرگ و V/STOL را ارزیابی می‌کند. فصل‌های بعدی ساختار، سیستم‌های بدنه، سیستم‌های هوایی و جنگ افزار، هزینه‌های موجود برای کسب و بهره‌برداری هواپیماهای جدید، قابلیت اطمینان هواپیما، انواع پروژه‌های ناموفق را مورد بررسی قرار می‌دهد. این کتاب دارای اطلاعات مفیدی می‌باشد که در جای دیگری منتشر نشده است؛ از جمله فرمول ساده آیرودینامیکی، موتور و تجهیزات داده و شرح دقیقی از مطالعه پارامتری از یک هواپیمای حمل‌و‌نقل 500 سرنشینه.


خواندن کتابهای خوب، در حکم مکالمه با انسانهای شرافتمند گذشته است. "دکارت"
 
بالا