طراحی هواپیما؛ رویکرد مهندسی سیستم

yalda125

عضو جدیدسال 2012 | 808 صفحه | ISBN: 9781119953401 | 7,47 MB |

معرفی:
یک رویکرد جامع برای فرآیند طراحی وسایل نقلیه هوایی بااستفاده از اصول مهندسی سیستم.
با توجه به هزینه بالا و خطرات مرتبط با توسعه، سیستم‌های هوایی پیچیده به یک متقاضی اولیه برای اتخاذ روش‌های مهندسی سیستم تبدیل شده‌اند.
کتاب “طراحی هواپیما” تمامی مراحل طراحی هواپیما را براساس یک رویکرد مهندسی سیستم از مرحله طراحی مفهومی تا مرحله مقدماتی طراحی و مرحله طراحی جزئیات، معرفی می‌کند.
این کتاب، روش‌های طراحی هواپیما و عناصر و موضوعات تاثیرگذار بر آن روش‌ها را پوشش می‌دهد.


چشم‌داشتی که باید از یک کتاب داشت، این است که شفاف باشد و نور را بازتاباند. "کریستین بوبن"
 
بالا