[مقالات هنر] - بررسي تاثيرات جهاني شدن بر هنر معاصر غرب

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
عنوان نشریه: مطالعات راهبردي جهاني شدن - بهار 1391 , دوره 3 , شماره 6 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .

عنوان مقاله: بررسي تاثيرات جهاني شدن بر هنر معاصر غرب از (1960 تا زمان حاضر)

نویسنده مقاله: رضايي نبرد امير*

* مرکز ملی مطالعات جهانی شدن

چکیده:
تعاريف و تعابير گوناگوني از جهاني شدن و مسائل آن به عمل آمده است که خلاصه اين نظريات را اينچنين مي توان برشمرد، فشردگي زمان و فضا، جامعه اطلاعات محور، دهکده جهاني، فرايند غربي کردن جهان، آگاهي از کليت جهاني، همبستگي جهاني واقعي، جهاني شدن عيني و ذهني و غيره. جهاني شدن داراي جنبه ها و عرصه هاي گوناگوني است که از برجسته ترين جنبه هاي آن مي توان به جهاني شدن فرهنگي، سياسي و اقتصادي اشاره نمود.
در اين ميان بررسي هنر به عنوان يکي از قدرتمندترين ابزارهاي تاثيرگذار و يکي از مولفه هاي جريان ساز در بستر جهاني شدن فرهنگي، مجال تجلي مي يابد. در اين مقاله که از نوع نظري و روش توصيفي- تحليلي است، سعي گرديد که با گردآوري اسناد کتابخانه اي، تاثيرات جهاني شدن بر هنر معاصر غرب در يک بازه زماني از 1960 يعني آغاز هنر پست مدرن تا زمان حاضر و در شاخه هاي گوناگون آن مورد بررسي قرار گيرد.
مساله پژوهش، ميزان تاثيرگذاري جهاني شدن بر هنرمعاصر غرب در اين بازه مشخص بوده است. در نهايت و به عنوان نتيجه گيري، ميزان تاثير پذيري هنر معاصرغرب از روند جهاني شدن بسيار چشمگير و داراي دگرگوني هاي اساسي بوده است. استفاده متنوع از فن آوري نوين، تجاري و عمومي کردن هنر، توسعه همه جانبه موزه ها، عدم ارائه ارزش ها و معيارهاي اخلاقي و هنري، اهميت نقش مخاطب، آميختن عناصر غيرهمگن، بيان آثار از طريق نشانه و نمادها و عدم وجود اهداف متعالي در هنر معاصر غرب، از تاثيرات جهاني شدن بر هنر معاصر غرب بوده است.

كليد واژه: جهاني شدن، جهاني شدن فرهنگي، تاثيرات، هنر معاصر غرب
 

پیوست ها

  • بررسي تاثيرات جهاني شدن بر هنر معاصر غرب.pdf
    225.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا