[مقالات هنر] - تاثيرپذيري نهضت هنر و پيشه انگلستان از هنر اسلامي ايران

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
عنوان نشریه: هنرهاي زيبا - زمستان 1381 , دوره - , شماره 12

عنوان مقاله: تاثيرپذيري نهضت هنر و پيشه انگلستان از هنر اسلامي ايران

نویسندگان: موسوي حجازي بهار, پورجعفر محمدرضا


چکیده:
نهضت هنر و پيشه انگلستان 1850-1914) م( يکي از جنبش هاي فکري - هنري اروپايي است که از پيشقراولان هنر در قرن بيستم به شمار مي رود. شکل گيري اين جنبش ريشه در سرگشتگي انديشمندان و هنرمنداني دارد که خشمگين از موج فزاينده تکنولوژي بر آن شدند تا با برگزيدن هدفي مشترک و رها از هر قيد و بندي به يکديگر پيوسته و از طريق ارتقا مقام هنرهاي کاربردي به رتبه هنرهاي زيبا و نيز احيا صنايع دستي، به اصلاح مباني طراحي و زيبا شناسي و از طريق آن اصلاح اجتماعي بپردازند.
ويليلم موريس 1834-1896) م( که پايه گذار اين جنبش به شمار مي رود اولين هنرمندي است که تحت تاثير قدرتمندترين متفکران و اصلاح گران عصر ويکتوريا اگوستوس پيوجين 1812-1852) م. (A.W.N Pugin و جان راسکين 1819-1900) م(John Ruskin . قرار گرفت. وي با ياري هنرمنداني چون ويليام دمورگن 1839-1917) م(William de Morgan .، چارلز اشبي 1863-1942) م(Charles Ashbee . و ساير دوستان و هم فکرانش کوشيد تا با ارتقا محاسن و مزايايي چون سادگي، سودمندي و صداقت در صنايع دستي باعث وحدت در کليه هنرها گردد.
اين هنرمندان در جستجو براي يافتن زباني نو و متفاوت با لهجه هاي رايج در آن زمان، از تزيينات پر زرق و برق و نخوت بار دنياي غرب گذر کرده و با گرايش به شرق، زيباترين و با شکوه ترين زبان هنري همه اعصار را در هنرهاي اسلامي ايران به ويژه تزيينات ايراني يافتند، زباني که مي توانست به بهترين نحو بيانگر تفکرات و انديشه هاي اخلاقي و معنوي آنها در مقابله با سيطره روز افزون ماشين باشد. آنها در مواجهه با زيبايي و خضوع نهفته در هنرهاي تزييني ايراني به وجد آمده و با دريافت روح عميق و تفکر ارزشمند هنرمند مسلمان ايراني که مبين بي زماني و بي مکاني هنر اوست، از سر شيفتگي آثاري آفريدند که در عين تعارض با گرايش هاي هنري آن زمان، مورد استقبال نوانديشان اروپايي قرار گرفت، آثاري که محققا به عنوان شالوده هاي هنري قرن بيستم در اروپا شناخته مي شوند.
در اين مقاله کوشيده شده تا با ترسيم پيش زمينه هاي تاريخي، اجتماعي و صنعتي قرن نوزدهم در انگلستان به شناخت اهداف، گرايش هاي فکري و شخصيت هاي نهضت هنر و پيشه دست يافته و علل تاثيرپذيري آثار اين هنرمندان از تزيينات ايراني - اسلامي را در رمز و راز موجود در اين نقوش بجوييم. اين مهم از طريق مقايسه تحليلي برجسته ترين آثار اين هنرمندان با شاهکارهاي ايراني ميسر خواهد شد.

كليد واژه: تاثيرپذيري، نهضت هنر و پيشه، انگلستان، هنر اسلامي ايران
 

پیوست ها

  • 53313811208.pdf
    1.6 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا