[ مقالات مطالعات معماری ایران ] - سخنی در منابع مکتوب تاریخ معماری ایران و شیوه ی جتسجو در آنها

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
عنوان مقاله :
سخنی در منابع مکتوب تاریخ معماری ایران و شیوه ی جتسجو در آنها

نویسنده:
مهرداد قیومی بیدهندی(استادیار دانشکده ی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و عضو وابسته ی فرهنگستان هنر)

چکیده:
منابع مکتوب از مهم ترین منابع تاریخ معماری ایران است؛اما تا کنون چنان که باید بدان ها اعتنا نشده است.برای شناخت جایگاه این منابع در تحقیق های تاریخ معماری ایران،نخست باید واژه های "تاریخ" و "معماری" و "ایران" را بررسی کنیم.از این بررسی،درمی یابیم که هر متن فارسی بالقوه حاوی اطلاعات معماری است و از پیش نمی توان نوعی از انواع متون فارسی را بیرون از دایره ی منابع تاریخ معماری ایران قرار داد.این نکته به ویزه از آن رو اهمیت دارد که در فرهنگ های نامدرن،متون مختص معماری بسیار اندک است.در فرهنگ ایرانی،این کمبود از آن روست که معماری را از قبیل طی طریق می شمرند،نه از قبیل رسمی.

منبع:
پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 

پیوست ها

  • سخنی در منابع مکتوب تاریخ معماری ایران و شیوه ی جتسجو.pdf
    570.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا