[مقالات مطالعات معماری ایران] - بازشناسی کاربرد اصول هندسی در معماری سنتی، مطالعه موردی : قصر خورشید و هندسه پنهان آن

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
عنوان مقاله :
بازشناسی کاربرد اصول هندسی در معماری سنتی، مطالعه موردی : قصر خورشید و هندسه پنهان آن

نویسنده :
مجتبی رضازاده اردبیلی
(استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران)
مجتبی ثابت فرد
(دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران)

منبع :
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، دوره 18، شماره 1، بهار 1392
 

پیوست ها

  • rezazade.pdf
    3.3 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا