[معماری معاصرایران] مسجد دانشگاه شهید چمران (دانشگاه جندی شاپور سابق)

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار

مسجد دانشگاه شهید چمران (دانشگاه جندی شاپور سابق)

مکان: اهواز
تیم معمار: مهندسین و طراحان شهری DAZ
معمار ارشد: کامران دیبا
سال: 1353
کاربری سابق: آموزشی، دانشگاه
کاربری کنونی: مذهبی، نمازخانه
مساحت: 3.750.000 مترمربع
مجری: شرکت ساخت و ساز ایران یاسا

مسجد دانشگاه شهید چمران در محوطه دانشگاه از طریق پیاده رو به ساختمان های دیگر متصل است. نمای مسجد از هر زاویه ای چشم نواز است (هر چند که در آینده ممکن است ساخت و سازهایی اطراف آن را محصور کنند).
در این مسجد، بر محور شمالی-جنوبی تاکید گذاشته شده است، در حالیکه باقی ساختمان از لحاظ ماهیتی، بخش اصلی تر بنا را به خود اختصاص داده است. بخش های خاصی از قطر این سازه، از قبیل تورفتگی جنوب شرقی، ظاهرا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
از هر دو ورودی مسجد که وارد می شویم، حیاط آن به تدریج و مرحله به مرحله خود را نشان می دهد و چندین فضای کوچکتر، سیر تحولی در مقیاس و نما را به وجود می آورند. با این وجود، “هشتی” مسجد به هیچ یک از پیاده روهای منتهی به سمت جنوب وصل نیست.
حیاط مسجد از لحاظ شکل هندسی، شش ضلعی است. این محدوده بواسطه یک طاق محصور شده و جایگاه هایی برای نشستن در آن ساخته شده است. یک قسمت نیز برای وضو گرفتن در گوشه ای در سمت شمالی آن فراهم شده است. یک حوض دارای آب آشامیدنی نیز در وسط حیاط جای گرفته است.
منظره حیاط به سمت بیرون تنها به پیاده روهای منتهی به دروازه حیاط مسجد یا گشایش های باریک جانبی محدود شده است. ورودی نمازخانه نیز با یک “بادگیر” بلندی که با کاشی همنظره حیاط به سمت بیرون تنها به پیاده روهای منتهی به دروازه حیاط مسجد یا گشایش های باریک جانبی محدود شده است. ورودی نمازخانه نیز با یک “بادگیر” بلندی که با کاشی همنظره حیاط به سمت بیرون تنها به پیاده روهای منتهی به دروازه حیاط مسجد یا گشایش های باریک جانبی محدود شده است. ورودی نمازخانه نیز با یک “بادگیر” بلندی که با کاشی های آبی رنگ لعاب کاری شده است، از بقیه قسمت ها کاملا متمایز شده است. این بخش، با دیوارها و کف کاملا آجری حیاط به روشنی جدا شده است.
بخش سرپوشیه مسجد، یک نمازخانه برای برادران (در حدود 15متر *15 متر) و یک نیم اشکوب را برای خواهران در خود ای داده است. یک کتابخانه کوچک نیز در طبقه همکف واقع شده است.
به بسیاری از دیتایل ها و ریزه کاری های نمازخانه توجه و دقت خاصی معطوف شده است، از جمله سکویی با ارتفاع 40 سانتی متری در محل ورودی؛ دیوارهای داخلی شمالی-جنوبی که نورهای ورودی به داخل نمازخانه را بیشتر پراکنده می کند؛ و یک فضا به عنوان انباری برای کتاب های مذهبی.
منبع:1arc.ir
 
بالا