[معرفی آثار]- لیو ژِ

*FARZAN*

دستیار مدیر کتابخانه الکترونیکی
کاربر ممتاز
مجسمه‌ساز چینی، لیو ژِ، مجسمه‌هایی از ترکیب انسان و حیوان ساخته، که ظاهراًریشه‌ای در افسانه‌های کهن سرزمینِ چین دارد.مردی فربه که از کمر به پایین، شیر دریایی است، زنی که با مرغ پیوند خورده، مرد لاغری که انتهای پیکرش به سگی استخوانی تبدیل می‌شود، و بسیاری دیگر.مقوله‌ی ترکیب دو موجود مانند انسان و حیوان، در عالم هنر، مقوله‌ی جدید و دست‌نخورده‌ای نیست، اما مجموعِ خلاقیت و ظرافت، که در کارهای این هنرمند دیده می‌شود، مخاطب را انگشت‌به‌دهان می‌کند. مجسمه‌ها که به سبک هایپررئالیسم کار شده‌اند، با ظرافت، سر و بدن آدم را طوری به بدن جانور پیوند می‌زند، که گویی واقعی‌اند و در طبیعت شکل گرفته‌اند. در بعضی از مجسمه‌ها، تغییرات فیزیولوژیک بدن انسان و ترکیبش با حیوان را می‌توان دید، گویی اندک زمانی دیگر، بال‌های کوچک تازه رسته، به بالهایی کامل تبدیل می‌شوند. 
بالا