مرکز بازدید باغ گیاه شناسی پرکینز+ویل

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
مرکز بازدید باغ گیاه شناسی پرکینز+ویل در ونکوور ، برای چالش ساختمان زندگی طراحی شده ؛ مجموعه ای دقیق از الزامات پایداری . از نظر فرمی و عملکردی ، دربرگیرنده اهداف طراحی پایدار و اجتماعی آگاهانه است . این ساختمان ، یک چشم انداز مواج از فضاهای داخلی و خارجی است که ا ززمین تا سطح بام در حال افزایش بوده و یک سطح گسترده ای را ایجاد میکند که بر روی آن پوشش های گیاهی می توانند رشد کنند و به این شکل دوباره زمین را اشغال کنند . این ساختمان همچنین دارای سیستم های متعدد فعال و غیرفعال است که از منابع تجدیدپذیر سایت ها و زباله های ساختمان استفاده مجدد می کند . فرم این مرکز بازدید الهام گرفته از ارکیده ، توازن بین معماری و چشم انداز را رعایت می کند و سقف بوسیله یک رمپ با پوشش گیاهی به زمین متصل می شود . عملکرد ساختمان به عنوان یک مرکز جامعه گرا برای باغ گیاه شناسی دارای یک کافه ، کتابخانه ، امکانات داوطلبانه ، مغازه ، ادارات و فضای کلاس برای جلسات ، کارگاه ها ، سخنرانی ها و عملکرد های خصوصی می باشد .

مرکز بازدید باغ گیاه شناسی پرکینز+ویل

مرکز بازدید باغ گیاه شناسی پرکینز+ویل

مرکز بازدید باغ گیاه شناسی پرکینز+ویل

مرکز بازدید باغ گیاه شناسی پرکینز+ویل

مرکز بازدید باغ گیاه شناسی پرکینز+ویل

مرکز بازدید باغ گیاه شناسی پرکینز+ویل

مرکز بازدید باغ گیاه شناسی پرکینز+ویل

مرکز بازدید باغ گیاه شناسی پرکینز+ویل

مرکز بازدید باغ گیاه شناسی پرکینز+ویل

مرکز بازدید باغ گیاه شناسی پرکینز+ویل

مرکز بازدید باغ گیاه شناسی پرکینز+ویل

مرکز بازدید باغ گیاه شناسی پرکینز+ویل

مرکز بازدید باغ گیاه شناسی پرکینز+ویل

مـنـــــــبـع : www.archdaily.com

 
بالا