مرورگر IE سقوط کرد؛ Firefox صعود کرد

...Melody

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
مرورگر Internet Explorer هم‌اکنون 55/67 درصد از بازار جهاني مرورگرهاي اينترنتي را در اختيار دارد که اين رقم نشان مي‌دهد طي يک سال گذشته بيش از 7 درصد از سهم اين مرورگر در جهان کاهش يافته است.

سهم مرورگر اينترنتي مايکروسافت موسوم به Internet Explorer از بازار جهاني مرورگرها براي هفتيمن ماه متوالي کاهش يافت.

بر اساس گزارش جديد منتشر شده از سوي شرکت Net Applications، مرورگر Internet Explorer هم‌اکنون 55/67 درصد از بازار جهاني مرورگرهاي اينترنتي را در اختيار دارد که اين رقم نشان مي‌دهد طي يک سال گذشته بيش از 7 درصد از سهم اين مرورگر در جهان کاهش يافته است.
در اين ميان، مرورگر Firefox موزيلا 3 درصد بر سهم خود در بازار جهاني افزوده است و هم‌اکنون 53/21 درصد از بازار مرورگرهاي اينترنتي را در اختيار دارد.

مرورگر اينترنتي مايکروسافت طي سال گذشته به طور مستمر بازار را به رقبا واگذار کرد.
ميزان سهم آن در اين حوزه طي ماه‌هاي اکتبر و نوامبر 2008 به طور قابل‌توجهي کاهش يافت و اين طور که آمارها نشان مي‌دهد، طي هر کدام از اين ماه‌ها مرورگر IE يک درصد از سهم خود را از دست داد.

مرورگر Safari اپل نيز هم‌اکنون صاحب 29/8 درصد از بازار جهاني مرورگرهاي اينترنتي است که اين رقم از سهم 13/7 درصدي اين مرورگر در نوامبر گذشته بيشتر است.
مرورگر Safari نسبت به مرورگر Firefox با سرعت بيشتر رشد کرده است. به طور کلي، مرورگر اينترنتي موزيلا سه ماه قبل 78/20 درصد بازار جهاني را تصاحب کرده بود که اين رقم هم‌اکنون 53/21 درصد گزارش شده است.

در اين ميان، مرورگر اينترنتي گوگل موسوم به Chrome نيز که در سپتامبر 2008 عرضه شد، هم‌اکنون صاحب 12/1 درصد از اين بازار است و در ماه نوامبر نيز توانست در ماه نوامبر از مرورگر Opera پيشي بگيرد.
ميزان سهم مرورگر Opera از بازار جهاني مرورگرها 7/0 درصد است.

از ماه فوريه گذشته مرورگر Internet Explorer به صورت متناوب 7 درصد از سهم خود را از دست داد.
شرکت مايکروسافت طي دو سال گذشته 9 درصد از سهم خود در بازار جهاني مرورگرهاي اينترنتي را از دست داده است.

بيشتر کاهش سهم مرورگر IE در سال گذشته مربوط به Internet Explorer 6 مي‌شود.
سهم اين مرورگر در فوريه گذشته 63/30 درصد بود که در ژانويه سال جاري به 21/19 درصد کاهش يافته است.

در اين دوره زماني ميزان سهم مرورگر Internet Explorer 7 افزايش يافته است.
اين مرورگر در فوريه گذشته 03/44 درصد از بازار جهاني مرورگرها را از آن خود کرده بود که اين رقم هم‌اکنون 32/47 درصد است.

شرکت مايکروسافت نخستين نسخه از مرورگر Internet Explorer 8 را هفته گذشته وارد بازار کرد.
اين شرکت با افزودن قابليت‌هايي نظير جست‌وجوهاي شخصي و ايجاد *****هاي ويژه براي سايت‌ها در نظر دارد سهم از دست رفته خود در بازار جهاني مرورگرها را به وسيله IE 8 به‌دست آورد.
 
بالا