مدرسه ی ویبینگ و تزریق پایداری در فضای آموزشی

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتاز


مدرسه ی ویبینگ توسط معماران آرکیتما طراحی شده، یک مدرسه ی ابتدایی که پایداری و تربیت در یک کلاس کم مصرف ادغام کرده است. این مدرسه توسط نمای قرمز بازیگوشانه، فضاهای آموزشی خارجی و سقفی که فرصت های ایده ئال هم برای نصب پنل های خورشیدی و تولید خط آسمان نمای شمالی شاخص شده است. عناصری که با وضعیت مصرف پایین مدرسه همکاری می کند.
این مدرسه یک بیان زنده، دعوت کننده و بازیگوشانه در رابطه ای بسته با ترکیب طبیعت و نور پدید آورده، و لذت یادگیری در یک محیط چالش برانگیز هم برای بچه ها و هم بزرگسالان را بر می انگیزاند. اتاق اصلی در مرکز واقع شده، و به شکل پویا شکل یافته است. و یک فضای حجمی با یک پلکان بزرگ چندمنظوره در پایه تولید کرده، پلکان و صفحات اضافی دسترسی به مرکز یادگیری را تولید می کند، و ارائه می دهد. چشم اندازها به سمت سالن اصلی هم با بخش معلم ها و هم بخش اصلی مرتبط است.

...

...

....

...

...

...

...

...

...

منبع:اتووود


 
بالا