مثال حل شده با نرم تفزار ونسیم

Saeid_yousefi_67

عضو جدید
بچه ها لطفا اگه کسی مثالهای حل شده کاربردی با نرم اقزار ونسیم داره به ایمیل من ارسال کنه برا ارایه به استاد میخوام بعنوان پروژه...
ایمیل من هست
 
آخرین ویرایش:

Similar threads

بالا