[مبانی و مفاهیم هنری] - طراحـــــــــــی احساســــــــــــگرا

یـــــــاس

عضو جدید
دونالد نورمن رابعنوان پدر کاشف طراحی احساسگرا میدانند.
در طراحی احساسگرا پتانسیل عظیمی از علم و هنر نهفته است. که مکمل آن درک مغز از حس فرم ها و طراحی هنرمنداست.
آقای دونالد نورمن برای نظریه خود از مثالهایی قابل لمس و روزمره استفاده می کنند که شاید این موضوع ازجمله موارد محبوبیت طراحی احساسگرا و خود شخص آقای دونالد نورمن است. چرا که او فردی خوش ذوق و هنرمند با همان احساس خوب طراحی هایشان هستند.
طراحی احساسگرا بامغز ارتباط روانی برقرار می کند. مغز نسبت به اجسام، طرحها، فرمها و ترکیب بندی ها،عناصر و ... واکنش نشان می دهد و بنابه آنچه میبیند، احساس آن را لمس می کند.
در طراحی محصول باتوجه به رویکرد طراحی احساسی، به کاربر احساساتی نظیر شادی و لذت را نشان می دهد. که میتوان با استفاده از رنگ و فرم و ریتم متاثرکننده آنها،این حس را ایجاد کرد.
این طراحی دیدگاهی روانشناسانه دارد. و تقابل تاثیرات احساسی و ذهنی محصول و کاربر را مورد توجه قرارمی دهد.
آقای دونالد نورمنکتابی با عنوان emotional designرا به چاپ رسانده اند که بحث اصلی آن نقش احساس در توانایی درک جهان توسط انسان هست.
طراحی احساسگرا همان عاملی است که باعث می شود وقتی یکی از محصولات apple را در دستانتان بگیرید لبخند بزنید. چراکه مشاور طراحی اپل دونالد نورمن بود.
وی می گوید: ما دراین زمان می دانیم که محصولات را چگونه بسازیم تا درست کار کنند اما چطور باید ساخته شوند تا شما رو شاد کنند؟

+ یاد استیو جابز گرامی.
 

یـــــــاس

عضو جدید


آبمیوه گیری دونالد نورمن. جلد کتاب emotional design
 
بالا