[مبانی و مفاهیم هنر] - زیبایی شناسی آثار هنری

n*@*f*@*s

عضو جدید
کاربر ممتاز
این اصالت انسان و انسان محوری درباره زیبایي‏های طبیعی و هنری را نمي‏توان با آن انسان‏شناسي‏های سطحي‏نگر كه ما زیبایي‏ها را از جهان عینی در ذهن منعكس مي‏كنیم و از آنها لذت مي‏بریم، تفسیر و توجیه نمود. اریك نیوتن توبیخی متوجه فیلسوفان نموده مي‏گوید:

"آنها همه در پی بررسی احوال ذهن آدمي‏اند و هیچكدامشان به چیزهای زیبا نمي‏نگرند و یا به اصوات زیباگوش فرا نمي‏دهند، تا آنجا كه كتاب‏های ایشان به ندرت مصوّر است، این متفكران به جای آنكه خاصیت ذاتی (خاصیت عینی زیبایی) را مورد بررسی قرار دهند، به تجزیه و تحلیل تأثیر آن خاصیت بر ذهن خود مي‏پردازند، ظاهرا دلیل معتبری وجود ندارد كه بر اساس آن، بتوانیم یك هیجان عاطفی را مهمتر از علت ایجاد كننده آن بشمار آوریم."


این توبیخ به همان مقدار كه متوجه فیلسوفان یك بعدنگر مي‏شود، به آن تحلیل‏گران عینی نیز متوجه است كه ركن اصیل پدیده زیبایی را نمودهای عینی آن مي‏دانند. اگر نبودن عكس و صورت در كتب فلاسفه زیباشناس، دلیل نقص كار آنهاست، درك نكردن این حقیقت كه: "آوازه جمالت از جان و دل شنیدیم" نیز دلیل نقص عینی گرایان در شناخت زیبایي‏ها مي‏باشد، اگر تفسیر و توجیه‏های ما درباره جنبه عینی و نمود هنرهای زیبا، مانند واقعیات علمی محض كه در جهان برون ذهن تفسیر و توجیه مي‏شوند كافی بود، هیچ دلیلی برای مراجعه به درون و بررسی تحلیلی و تركیبی در استعدادهای كیفیت‏ناپذیر درون وجود نداشت، اریك نیوتن برای پاسخ به این مسئله كوشش مي‏كند، ولی نمي‏تواند بیش از این اندازه پیش برود كه نمود عینی زیبایی دخالت در احساس زیبایی دارد، ولی در برابر سؤالات زیر نمي‏تواند پاسخ قانع كننده‏ای بدهد. سؤالات مسلسل از این قرار است:


"تپه‏های خار از گل سرخس‏های وحشی فراوان‏تر است و تیغه‏های علف از تپه‏های خار هم فراوان‏تر است."


اما چگونه مي‏توان این عقیده قطعی را توجیه كرد كه هر یك از اشیاء دارای درجات مختلفی از زیبایی دیدنی هستند؟ بي‏شك از اینكه بگوییم: بعضی چیزها متناسب‏تر یا خوشرنگتر و یا دارای شكلی موزون‏تر از برخی دیگرند، سودی نخواهیم برد، زیرا فورا این مشكل پیش مي‏آید كه ملاك‏های سنجش تناسب و رنگ و شكل را از كجا به دست آورده‏ایم؟


تا زمانی كه نتوانیم به چنین ملاك‏هایی رجوع كنیم، كیست كه حق داشته باشد، بگوید: پاهای خوك بیش از اندازه كوتاه است. بیش از اندازه كوتاه برای چه چیز؟ برای خود خوك، این را كه محققا نمي‏توانیم بگوییم، زیرا اگر چنین مي‏بود ناچار در جریان تحولات حیاتی، پاهای نازك خوك، به اندازه مورد نیازش بلندتر شده بود. برای زیبایی؟ اما مگر نه این است كه پایه‏های گنجه كشودار از پاهای خوك هم كوتاه‏تر است؟ و با این وصف كسی اعتراض نمي‏كند كه گنجه كشودار ذاتا چیزی زشت است.


البته به آسانی مي‏توان گفت كه گردن اسب، خمی باوقار دارد، لیكن باید دانست چه چیز موجب وقار داشتن خط خمدار مي‏گردد. آیا یك نوع خط خمدار مي‏تواند در نفس خود باوقار باشد و نوعی دیگر از خط خمدار فاقد آن خاصیت بماند؟ و اگر تصادفا در ضمن مشاهده دقیق دریابیم كه خم گردن اسب عینا متشابه با خم كپل خوك است، آنوقت در این باره چه خواهیم گفت؟


البته اریك نیوتن مي‏خواهد برای این سؤالات پاسخ صحیح پیدا كند، ولی موفقیت وی در این باره چشمگیر نیست، اگر چه تحقیقاتی شایسته انجام مي‏دهد، آنچه كه مي‏تواند از این محقق درباره هنر مورد پذیرش باشد و تقریبا مطابق با همان نظریه است كه ما بیان مي‏كنیم، اینست كه مي‏گوید:


"زیبایی در طبیعت محصول كردار ریاضی طبیعت است كه به نوبت خود محصول خاصیت وجودی هر موجودی است و حال آنكه زیبایی در هنر نتیجه عشق آدمی مبتنی بر شهود یا ادراك مستقیم وی بر اصول ریاضی طبیعت است."


به شرط اینكه این محقق كلمه عشق را با ابهام نگذارد. عشق آدمی مبتنی بر شهود یا ادراك مستقیم وی بر اصول ریاضی طبیعت چه معنا دارد؟ مسلما منظور انعكاس محض جهان عینی در ذهن و عمل ریاضی ذهن درباره واقعیات انعكاس یافته نیست. زیرا به اضافه اینكه ذهن آدمی درباره آن واقعیات از جهان هستی كه هیچگونه زیبایی ندارند، باز عمل ریاضی انجام مي‏دهند، یعنی ذهن آدمی مي‏تواند از هر گونه واقعیات جهان، چهره ریاضی آنها را نبیند و درك كند و با این حال در برخی از موارد نه تنها زیبایی ندارند بلكه زشت‏نما هم هستند و در برخی دیگر احساس زیبایی مي‏نماید. من گمان مي‏كنم اریك نیوتن همان را مي‏خواهد بگوید كه مولانا با چند بیت ساده و عمیق‏تر بیان نموده است:


عشق امر كل ما رقعه‏ای او قُلزُم و ما قطره‏ای او صد دلیل آورده و ما كرده استدلال‏ها


یعنی آنچه كه عنصر اساسی زیبایی است، عشق آدمی بر شهود مستقیم عالم وجود است، وقتی كه این شهود دست داد، آن وقت عقل آدمی شروع مي‏كند به بیان دلایل و توضیح چهره‏های عقلانی و ریاضی عالم وجود.


به همین جهت است كه اسلام اصرار فراوانی بر خودشناسی مي‏نماید.


در جملات نهج‏البلاغه آمده است كه:


"اِنَّ مِنْ أَعْظَمِ ما أَنْعَمَ اللّه‏ُ عَلی عَبْدٍ أَن أَعانَهُ لِنَفْسِهِ."


"از بزرگترین نعمتهای خداوندی بر یك بنده آنست كه او را در خودشناسی و خودسازی كمك نماید."منبع : tebyan
 

D I S A

عضو جدید
جستاري در زيبايي شناسي هنر اسلامي

جستاري در زيبايي شناسي هنر اسلامي

پژوهش در فرهنگ و هنر تابستان 1388; 1(2):73-82.
جستاري در زيبايي شناسي هنر اسلامي
فهيمي فر اصغر*
* دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
حجم مباحث فلسفي مربوط در هنر و زيبايي شناسي در ميراث فكري و فلسفي اسلامي اندك است. هنگام ترجمه فلسفه يوناني در قلمرو حكومت اسلامي، حكماي اسلامي، به بُعد هنري اين فلسفه توجه شاياني نكردند و بسياري از حکماي اسلامي از حد فن شعر ارسطو و جمهور افلاطون فراتر نرفتند. علل اين مساله گرچه تا حدودي ذكر شده، اما نيازمند تحقيقي جداگانه است. هنر اسلامي نتيجه گسترش اسلام و تاسيس تمدن بزرگ اسلامي است. زيبايي شناسي هنر اسلامي از يك طرف محصول غور و تفحص علما و فلاسفه اسلامي، مانند غزالي، فارابي، ابن سينا و ديگران در آيات و احاديث است و از سوي ديگر نتيجه نوعي درك شهودي و عمل هنرمنداني است كه مغروق در فضاي ايمان و انديشه اسلامي مي زيستند. هنر اسلامي دستاورد مشترک تمام ملل اسلامي است كه سهم مشاركت بعضي مانند ايرانيان بسيار شگرف بوده است. هنر اين ملل نتيجه حضور سنن و دلبستگي هاي قومي و همچنين روح تعاليم اسلامي است. در اين مقاله، نسبت بين فلسفه و هنر و نيز حکمت و زيبايي شناسي هنر اسلامي بررسي مي شود و بنيان هاي نظري آن از ديدگاه حکيمان ايراني تبيين مي گردد و در نهايت، تفاوت هاي هنر الهي و غيرالهي مورد بحث قرار مي گيرد.
كليد واژه: فلسفه، حکمت، هنر، زيبايي، هنر اسلامي
 

پیوست ها

 • جستاري در زيباي&#1.pdf
  872.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

ahoo_fr

عضو جدید
کاربر ممتاز
درباره زیبایی شناسی

درباره زیبایی شناسی

درباره زیبائى شناسى
گفتگو با دکتر بابک احمدى» حجم: 193.79 کیلوبایت؛ زمان لازم برای دریافت 28.35 ثانیه با Dial-up
» نوع فایل کتاب: PDF
» تعداد صفحات: 4
 

پیوست ها

 • zibaee_shenasi.pdf
  193.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

ahoo_fr

عضو جدید
کاربر ممتاز
کتاب انسان و چیستی زیبایی

کتاب انسان و چیستی زیبایی

 • عنوان: دانلود کتاب انسان و چیستی زیبایی
 • نویسنده: مرتضی رضوی
 • فرمت: PDF
 • زبان: فارسی
 • تعداد صفحات: 329

 • توضیحات: کتاب انسان و چیستی زیبایی نوشته ی مرتضی رضوی می باشد ایشان در مقدمه کتاب خود اینگونه نوشته: نام و عنوان این رساله از دو عنصر ((انسان)) و ((چیستی زیبایی)) تشکیل می شود.امیدوارم حساسیت عنصر دوم باعث فراموشی عنصر اول یا تسامح درباره ی آن،نشود.مسیر مباحث،خط متداوم رابطه میان انسان شناسی و زیبایی شناسی است و هیچ کدام از اینها جدا از هم،مد نظر نیستند.
 

پیوست ها

 • Ensan_Chistiye.Zibayei[www.mybook.ir].pdf
  1.2 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا