فرصت رصد دو سیاره صبحگاهی را از دست ندهید

ZEUS83

عضو جدید
کاربر ممتاز
فرصت رصد دو سیاره صبحگاهی را از دست ندهیداین روزها دو سیاره ناهید ( زهره ) و مشتری به همراه خوشه پروین نمایی زیبا را برای شما در صبحگاه به ارمغان می آورد.
صبحگاه فردا کمی پس از اذان صبح، نگاهی به افق شرقی بیندازید تا دو سیاره زیبای صبحگاهی به همراه خوشه پروین را بتوانید رصد کنید. اما در کنار آنها ستاره چشم گاو ( الدبران )، عیوق، الغول ( برساووش ) نیز خدنمایی می کند. در روزهای آینده فاصله زاویه ای این دو سیاره بیشتر خواهد شد و از یکدیگر دور می شوند.
اما در این همنشینی دیدنی درخشندگی سیاره زهره 4.5- است و در فاصله 0.43 واحد ستاره شناسی از ما قرار دارد. به دلیل موقعیت مداری این سیاره، تنها 28 درصد سطح آن را می توانید ببینیم و شکل سیاره نیز به صورت هلال است ( دلیل این مورد قرار گیری مدار سیاره زهره بین مدار زمین و خورشید است. )
سیاره مشتری نیز مانند همیشه حکمران منظومه خورشیدی است و نمایی دیدنی برای رصدگران دارد. این سیاره با درخشندگی 2- در فاصله 5.01 واحد ستاره شناسی از ما قرار دارد. این سیاره همیشه کانون توجه ستاره شناسان بوده و یکی از پروژه های جالب در رصد این سیاره، ثبت برخورد اجرام بسیار بزرگ منظومه خورشیدی ( دنباله دارها و سیارکها ) است. البته برای این ثبت، به پشتکار و شانس بسیار زیادی نیاز دارید.


در این همنشینی، سیاره زهره در کنار ستاره ای قرمز رنگ دیده می شود که همان ستاره الدبران ( چشم گاو ) است. سیاره مشتری کمی بالاتر به مانند جسم نورانی سفید رنگ و کمی بالاتر از این دو خوشه زیبای پروین جای دارد.

فرصت را از دست ندهید...منبع

 

Similar threads

بالا