عکس تنبیه یکی از زنان اندرونی دوره قاجار

mis_chemi

عضو جدید
به ترکه بستن یکی از زنان خدمه اندرونی در دوره قاجار برای کار اشتباهی که کرده است

 

حامدیا

اخراجی موقت
:Dچه زنایه زشتی، خدا نصیب نکنه

این چچه حرفیه حداقل مطمئنی دیگه خوده خودشه
دیگه مثل الان گریم نمیکنن که یا تغییر چهره نمیدن ه بعد
که مواد آارایشی نیست
از خونه فرار کنی از ترس
اون موقع ها که مثل الان مواد آرایشی نبوده
نهایتش مو برمیداشتن و حنا میزدن

دی
 

حامدیا

اخراجی موقت
این زن ها اگرم زشت باشن حداقل اصل بودن نه مثل الان بدلی :biggrin:

منم الان همین و گفتم
این چچه حرفیه حداقل مطمئنی دیگه خوده خودشه
دیگه مثل الان گریم نمیکنن که یا تغییر چهره نمیدن ه بعد
که مواد آارایشی نیست
از خونه فرار کنی از ترس
اون موقع ها که مثل الان مواد آرایشی نبوده
نهایتش مو برمیداشتن و حنا میزدن
 

Similar threads

بالا