عملیات بانکی

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
عملیات بانکی شامل دو گروه کلی است : تجهیز منابع و اعطای تسهیلات

۱. تجهیز منابع :

بانک زمانی می تواند تسهیلات اعتباری به کار آفرینان پرداخت کند که منابع مالی لازم را در اختیار داشته باشد. بانک ها می توانند برای تجهیز منابع خود؛ تحت عناوین سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار؛ نسبت به جذب سپرده و تامین یا تجهیز منابع خودشان اقدام کنند.

کسانی که اقدام به سپرده گذاری در قالب سپرده های قرض الحسنه می کنند؛ برای استفاده از تسهیلات اعتباری بانک حق تقدم دارند. سپرده های قزض الحسنه دو نوع هستند: پس انداز و جاری.

برای حساب قرض الحسنه پس انداز معمولا به صورت قرعه کشی جوایزی اعطا میشود ولی حساب های جاری فقط دارای مزیت دسته چک و امکان صدور چک می باشند.

نوع دوم سپرده ها که بانک برای تجهیز منابع از آن استفاده می کند؛ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار است. یکی از راه های تجهیز منابع ؛ قبول سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مردم است. بانک در به کار گرفتن سپرده های سرمایه گذاری مدت دار وکیل سپرده گذار است و آنها را به واحدهای تولیدی؛ صنعتی؛ کارآفرینان؛ شرکت های سهامی و شرکت های تعاونی به صورت تسهیلات اعطا می کند.

افتتاح حساب :

کار آفرینان برای استفاده از تسهیلات و خدمات نظام بانکی می بایست نسبت به افتتاح حساب نزد بانک ها اقدام کنند. در واقع پیش نیاز استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی؛ افتتاح حساب نزد یکی از بانک هاست. برای افتتاح اغلب حساب های بانکی؛ سن متقاضی حتما باید به هجده سال تمام رسیده باشد.

شرط بعدی؛ ارائه مدارک و مستنداتی به بانک است که نشان دهد وی در حال انجام فعالیت اقتصادی است. این مدارک می تواند مجوز واحد تولیدی یا خدماتی؛ پروانه ی کسب متعلق به اصناف یا پروانه تاسیس تعاونی باشد. شرط بعدی داشتن معرف مورد اعتماد بانک است.

شرط بعدی مخصوصا برای افتتاح حساب جاری ؛ نداشتن چک برگشتی است. شرکت ها علاوه بر مدارکی که گفته شد می بایست اساسنامه ی شرکت و همچنین شرکت نامه و آگهی روزنامه رسمی را جهت افتتاح حساب؛ به بانک ارائه نمایند.

اعطای تسهیلات :

دومین وظیفه ی مهم بانک ها اعطای تسهیلات به متقاضیان است. بانک تسهیلات مختلفی را در اختیار متقاضیان قرار می دهد. سقف تسهیلات؛ حداکثر مبلغی است که در یک زمان معین بانک می تواند به عنوان تامین مالی یا قبول تعهد و در قالب یکی از ابزارهای مشخصی که در قانون پیش بینی شده است؛ در اختیار کار آفرین یا شرکت قرار دهد یا برایش تعهد کند.

معمولا بانک ها در تعیین سقف تسهیلات اعتباری چند عامل مهم را مورد توجه قرار می دهند. اولین مورد؛ قابلیت اعتماد و اطمینان است. در واقع امین و مطمئن بودن متقاضی؛ یکی از شرایط اساسی و اولیه برای پرداخت تسهیلات به شمار می آید.

دومین عامل؛ قابلیت و صلاحیت فنی متقاضی تسهیلات است. بانک صلاحیت فنی متقاضی تسهیلات را بررسی می کند تا بداند متقاضی امکان به کارگیری و استفاده صحیح از منابع را دارد و می تواند سود مناسبی را از فعالیت اقتصادی خود کسب کند. در مورد واحدهای اقتصادی دایر؛ مهم ترین ابزاری که به تشخیص و تعیین ظرفیت هر واحد اقتصادی کمک می کند؛ صورت های مالی است.

صورت های مالی شامل حساب های عملکرد و سود و زیان؛ تراز نامه و صورت منابع و مصارف است که میبایست توسط متقاضی تسهیلات در اختیار بانک قرار داده شود. سومین عامل؛ ظرفیت مالی و کشش اعتباری سرمایه گذار است. این که متقاضی برای فعالیتی که می خواهد انجام دهد؛ چقدر سرمایه گذاری کرده یا چقدر حاضر است سرمایه گذاری کند؛ برای بانک از اهمیت زیادی برخوردار است.

معمولا متقاضیان تسهیلات در حدود ۲۰ تا ۳۵ درصد از مجموع سرمایه گذاری را می بایست از محل منابع مالی خودشان به عنوان آورده تامین کنند و بقیه را بانک می دهد. عامل مهم دیگر وثیقه است و معمولا بانک برای اینکه خطرات احتمالی پرداخت تسهیلات از منابع خود را کاهش دهد و از برگشت تسهیلات اعطایی؛ اطمینان حاصل کند؛ از وام گیرنده وثیقه دریافت می کند.تهیه و تدوین
وزارت تعاون معاونت پژوهش،آموزش و کار آفرینی تعاونی ها
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
Persia1 تضمین های بانکی بانکداری 2
Persia1 نرخ سود تسهیلات بانکی بانکداری 0

Similar threads

بالا