طلاق توافقی | روند طلاق توافقی | مراحل طلاق توافقی

rezvaneh292910

عضو جدید
به گفته وکیل خانواده طلاق توافقی نهادی نسبتا جدید در حقوق خانواده است که در آن زن و شوهر هر دو متقاضی طلاق می باشند و نیازی به شرایط و دلایل محکمه پسندی نیست.
طلاق توافقی
در طلاق توافقی زن و شوهر پس از توافق در خصوص حقوق مالی و غیر مالی زوجه مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت در خصوص داشتن فرزند و ملاقات آنها می توانند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق تفاهمی را بنمایند.
طلاق در صورتی توافقی محسوب می شود که زوجین از ابتدا تا انتها آن را به نحو توافقی انجام دهند در هر صورت اگر یکی از زوجین دیگری را همراهی نکند کلیه اقدامات صورت منتفی و از درجه اعتبار ساقط است.
روند طلاق توافقی
روند طلاق توافقی تنظیم توافقات در خصوص حقوق مالی زوجه مانند مهریه، اجرت المثل، جهیزیه، نفقه، حضانت و غیره می باشد و زوجین باید در همه این امور توافق داشته باشند. اگر زوجین نخواهند یا نتوانند خودشان در دادگاه حضور داشته باشند می توانند هر دو وکیل بگیرند.
مراحل طلاق توافقی
تاکنون، نحوه انجام طلاق تفاهمی در تهران بدینگونه بود که زوجین یا وکیل آنان در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حاضر و پس از ارسال درخواست و تعیین شعبه، به دادگاه مراجعه و اقدامات لازم را از جمله داوری، آزمایش و غیره را انجام می‌داند که نهایتا منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌گردید و پیرو آن طرفین، با مراجعه به دفاتر طلاق اقدام به ثبت نمودن آن می‌نمودند.
تفاوت طلاق توافقی در حال حاضر نسبت به گذشته، در اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق از مراکز مشاوره خارج از دادگاه می‌باشد که قبلا نیازی به این کار نبود. در حقیقت این گواهی در حال حاضر جزء مدارک لازم برای ثبت دادخواست طلاق توافقی می‌باشد.
در حال حاضر طلاق توافقی از مورخ ۱۳۹۷/۹/۱ طی بخشنامه ۵۵/۱۳۱۰۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱ خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، این دفاتر بدون ارائه گواهی مرکز غربالگری که اصطلاحا به آن” گواهی عدم انصراف از طلاق” گفته می‌شود، نمی‌توانند اقدام به ثبت دادخواست طلاق توافقی نمایند.
بنابراین از این پس زوجین متقاضی طلاق توافقی باید در سایت تصمیم ثبت نام نمایند و حدود یک ماه بعد وقت مشاوره روانشناسی با دعوت از زوجین برای صلح و سازش آغاز می شود. مستند قانونی اجباری بودن مشاوره قبل از طلاق توافقی ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده است.
مراحل طلاق توافقی بدین صورت است که زوجین پس از تنظیم توافقات و اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق از مراکز مشاوره می توانند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را بنمایند که در این نوع طلاق زوجین یا وکیل آنها به همراه مدارک پس از ثبت دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضائی به دادگاه خانواده مراجعه می کنند.
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین از زمان صدور گواهی عدم امکان سازش ۳ ماه فرصت دارند تا با رجوع به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نمایند و اگر ظرف این مدت زوجین برای ثبت طلاق به دفترخانه مراجعه ننمایند گواهی عدم امکان سازش فاقد اعتبار خواهد بود.
 

Similar threads

بالا