حضانت فرزند بعد از طلاق

mohammad443

عضو جدید

اهمیت تعیین حضانت فرزند بعد از طلاق در قانون​

یکی از مهم ترین قوانینی که در ایران برای حمایت از خانواده تدوین شده است ، قانون حمایت از خانواده است. در این قانون تصریح داشته شده است که در مورد حضانت فرزندان تعیین تکلیف نشود ، حکم طلاق صادر نمی شود .

همچنین این قانون در مورد حضانت فرزندان پیش از طلاق چنین گفته است :

… در مورد چگونگي حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزينه هاي حضانت و نگهداري تصميم مقتضي اتخاذ مي كند. همچنين دادگاه بايد با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مكان مالقات وي با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين كند.

حضانت فرزند بعد از طلاق بعد از هفت سالگی

پس از پایان هفت سالگی بنا بر قانون حضانت باید به پدر داده شود. اما در تبصره ماده ۱۱۶۹ چنین گفته شده اسشت که بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

یعنی اگر بعد از هفت سالگی مشخص شود که پدر صلاحیت نگهداری از فرزندان را ندارد و توانایی دریافت حضانت فرزند را بعد از طلاق را ندارد ، حضانت همچنان با مادر باقی می ماند.

حضانت فرزند بعد از طلاق تا هفت سالگی​

مطابق قانون جدید که در سال ۸۲ بر اساس مصلحت و صلاحدید کودک تعیین شده است ، حضانت فرزند بعد از طلاق را بر اساس سن او تا هفت سالگی و بعد از هفت سالگی تعیین کرده است. به موجب ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی :

برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. بنا بر مصلحت کودک ، حضانت او تا ۷ سالگی با مادر است. مگر آنکه مادر به جنون مبتلا شود ، یا ازدواج مجدد انجام دهد. در ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی تصریح داشته شده است که اگر مادر در طول این ۷ سال مجنون شود یا ازدواج مجدد داشته باشد ، حضانت فرزند بعد از طلاق به پدر واگذاری می شود.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا