شمارش تعداد ارقام در فرترن

gelayor14

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
سلام
یه برنامه به زبان فرترن میخواستم که بتونه یه عدد بگیره و بعد تعداد ارقام اش رو در خروجی نشون بده

به زبان سی کدش این میشه ، خواهشا اگه کسی هست یه راهنمایی کنه
#include<conio.h>

void main()

{
unsigned long int num;
int i=0;
clrscr();
printf(“Enter the digitn”);
scanf(“%lu”,&num);
while(num!=0)
{
num=num/10;
++i;
}
printf(“Length=%d”,i);
getch();
}
 

straxico

عضو جدید
سلام
یه برنامه به زبان فرترن میخواستم که بتونه یه عدد بگیره و بعد تعداد ارقام اش رو در خروجی نشون بده

به زبان سی کدش این میشه ، خواهشا اگه کسی هست یه راهنمایی کنه
#include<conio.h>

void main()

{
unsigned long int num;
int i=0;
clrscr();
printf(“Enter the digitn”);
scanf(“%lu”,&num);
while(num!=0)
{
num=num/10;
++i;
}
printf(“Length=%d”,i);
getch();
}


بفرما
integer::a,n
n=(1+log(real(a)))
print*,n
end
 
بالا