سعی کنید همیشه عزیز همسر خود باشید.

m roz

عضو جدید
همیشه صادق باشید

:heart:
بر اعصاب خود مسلط باشید

:gol:
نقاط مثبت یکدیگر را ببینید و بد بین نباشید

:heart:
در رفتارتان با دیگران دقت کنید (با توجه به حساسیت همسرتان)

:gol:
نشاط خود را حفظ کنید و همیشه خسته و افسرده نباشید

:heart:
هیچگاه برای کارها و گذشت هایی که در زندگی کرده اید، سر یکدیگر منت نگذارید

:gol:
به یکدیگر احترام بگذارید و همسرتان را تحت هیچ شرایطی تحقیر نکنید

:heart:
با هم به سفر بروید

:gol:
به مشکلات حمله کنید نه به یکدیگر

:heart:
با همسرتان همراه شوید و در شرایط سخت او را تنها نگذارید

:gol:
فکر خوانی را کنار بگذارید واجازه دهید آنچه که در ذهن همسرتان است با شما بازگو کند

:heart:
یادتان باشد هیچکس کامل نیست، حتی همسر شما

:gol:
گاهی لازم است عذرخواهی را بر غرور ترجیح دهید

:heart:
 
بالا