ساختار موشک

reza._y

کاربر فعال
در واقع موشک نوعی راکت است که کاربرد نظامی دارد و اساس کارش مبنی بر خروج سریع گاز است که باعث ایجاد نیروی جلوبرندگی می شود. انواع موشک ها ساختمان یکسانی دارند که به توضیح هر کدام از این اجزا می پردازیم.
1- کلاهک : کلاهک یا سرجنگی قسمتی از موشک است که مواد منفجره در آن قرار می گیرد. 2- سامانه پیشرانش : انرژی لازم برای شتاب مورد نظر بار مفید را تامین می کند.
3- سامانه کنترل و هدایت : سامانه که موشک را در مسیر تعیین شده پایش و واپایش می کند. البته باید در نظر داشت همه ی موشک ها قابلیت پایش شوندگی ندارند(این امر به سوخت موشک و عوامل دیگر مرتبط است) 4- سازه پوششی : سازه پوششی یا بدنه موشک که اجزایی مثل بالک،دماغه و سامانه ی هدایت بر روی آن سوار می شوند. همچنین خوب است بدانیم دماغه که در ابتدای سازه قرار دارد از ذوب شدن سازه توسط اصطکاک بوجود آمده طی حرکت در اتمسفر جلوگیری میکند.

 

Similar threads

بالا