تفاوت ساده موشک بالستیک و موشک کروز

reza._y

کاربر فعال
موشک های بالستیکی از ابتدا پرتاب تا زمانی که سوخت شون تمام می شوند در خط سیر بالستیک حرکت می کند زمانی که سوخت این موشک ها تمام می شوند گرانش زمین موشک را هدایت می کند تا محموله آن به هدف مورد نیاز ریخته شود. اما در موشک های کروز تا زمانی که در هوا هستند توسط خودشون رانده می شود و به دلیل وجود نیروی محرکه موشک در ارتفاع پایین تر و خط صاف پرواز می کنند. تاریخچه موشک های بالستیک برمیگردد به جنگ جهانی دوم و در پی حمله ی آلمان نازی به لندن از این نوع موشک ها استفاده شد و بدلیل ارتفاع بالای این موشک ها سازمان دفاعی انگلیسی کاری از پیش نمی برد.

 

Similar threads

بالا