رژیم رطوبتی یودیک

elahe.elahe2

عضو جدید
کاربر ممتاز
کلمه یودیک به معنای مرطوب است (لغت Udusواژه لاتین و به معنی مرطوب است ) خاکهای که دارای این رژیم رطوبتی می باشند، بخش کنترل رطوبتی آنها در اکثر سالها مرطوب است و هیچ قسمت از آن به مدت 90 روز تجمعی خشک نمی باشد . این رژیم رطوبتی در خاکهای مناطق مرطوب که توزیع بارندگی در آنها منظم است دیده می شود. در این گونه مناطق میزان بارندگی تابستان به اضافه رطوبت ذخیره شده در خاک مساوی یا بیش از مقدار تعریق و تبخیر می باشد.
در صورتی که مقدار بارندگی در تمام ماههای سال بیش از مقدار تعریق و تبخیر باشد رژیم رطوبتی را رژیم
پرودیک می گویند.
نوع پوشش گیاهی در این گونه نقاط از نوع درختان جنگلی و علوفه های بلند است.
در مناطقی که این رژیم رطوبتی وجود دارد همواره مقداری آب به صورت اضافی وجود دارد که صرف خاکشوئی خاک می گردد.
در این رژیم رطوبتی احتمال وقوع دوره های خشک و کوتاه وجود دارد لکن متداول نیست.
آبیاری در این نقاط طبعا غیر ضروری بوده و از این خاکها برای مصارف خاص ، کشت های مخصوص و کنترل جنگل ها استفاده میگردد.
در آمریکا از سواحل شرقی تا غربی در مینسوتا،آیووا، میسوری، درکانزاز و لوئیزیانا این رژیم رطوبتی مشاهده میگردد.
 
Similar threads

Similar threads

بالا