روغن های صنعتی

atlantic_b

عضو جدید
روغن های صنعتی به روغن هایی گفته میشود ک در فرایند های مختلف صنایع استفاده میشوند.
با کیفیت ترین روغن موجود متعلق به شرکت نفت بهران پارس و بی کیفیت ترین روغنها مربوط به شرکت خصوصی بهسان کار شیمی و پرشین میباشد.
 
آخرین ویرایش:

ayja

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
روغن های صنعتی به روغن هایی گفته میشود ک در فرایند های مختلف صنایع استفاده میشوند.
با کیفیت ترین روغن موجود متعلق به شرکت نفت بهران و بی کیفیت ترین روغنها مربوط به شرکت خصوصی بهسان کار شیمی میباشد.
فقط با نقل نظر که نیست.باید بصورت علمی ثابت کنی عزبز.تبلیغات این شکلی هم نوبره.
 

atlantic_b

عضو جدید
کیفیت روغن صنعتی حل شونده

کیفیت روغن صنعتی حل شونده

عزیزم من مدیر تولید یک شرکت هستم. تبلیغات نکردم .
معایب روغن حل شونده بی کیفیت :
1زنگ زدگی قطعه و ماشین
2بو گرفتگی روغن
3عدم روان کنندگی مناسب
4 دود کردن روغن به علت فلش پوینت پایین
5تغییر رنگ روغن
6سوزش دست اپراتور در تماس با پوست
7 عدم حل شوندگی در اب سخت
8دوفاز شدن روغن در مدت کوتاه
 

atlantic_b

عضو جدید
خواص روغن های هیدرولیک

در سیستمهای هیدرولیک جهت انتقال نیرو و انجام کار از نیروی مایعات تحت فشار استفاده می شود و یک مایع یا به عبارتی روغن هیدرو لیک باید خواص زیر را داشته باشد.
۱ ـ چسبندگی (Viscosity)
به خاصیت یک مایع که در مقابل حرکت یا روان شدن از خود مقاومت نشان دهد چسبندگی می گویند یعنی تمایل نداشتن ومقاومت جهت حرکت و روان شدن , یک روغن ایده آل هیدرولیک باید حداقل چسبندگی را داشته باشد.

۲ـ قابلیت تراکم Compressibility
درسیستم های هیدرولیک جهت انتقال نیروو انجام کار از نیروی مایعات تحت فشار استفاده می شود و یک مایع یا به عبارتی روغن هیدرولیک باید بتواند تحت فشار مقاوم بوده و متراکم نشود .

۳ ـ انبساط حرارتی Theraml Expansion
اکثر مایعات در مقابل افزایش درجه حرارت تغییر حجم می دهند یعنی با افزایش حرارت حجمشان زیاد میشود . یک روغن ایده آل هیدرولیک نباید در مقابل حرارت تغییر حجم دهد .
۴ـ درجه روا ن کاری Pour point
درجه روان بودن یا حرکت مایعات با افزایش یا کاهش درجه حرارت افزایش یا کاهش می یابد ولی یک روغن ایده آل هیدرولیک با افزایش یا کاهش درجه حرارت روغن خاصیت روان بو دن خود را حفظ کند یعنی سرعت جریان یافتن روغن تحت شرایط افزایش وکاهش دما داخل لوله ها باید ثابت بماند.

در سیستمهای هیدرولیک جهت انتقال نیرو و انجام کار از نیروی مایعات تحت فشار استفاده می شود و یک مایع یا به عبارتی روغن هیدرولیک باید خواص زیر را داشته باشد.

۱ ـ چسبندگی Viscosity

به خاصیت یک مایع که در مقابل حرکت یا روان شدن از خود مقاومت نشان دهد چسبندگی می گویند یعنی تمایل نداشتن ومقاومت جهت حرکت و روان شدن ، یک روغن ایده آل هیدرولیک باید حداقل چسبندگی را داشته باشد.

۲ـ قابلیت تراکم Compressibility

درسیستم های هیدرولیک جهت انتقال نیرو و انجام کار از نیروی مایعات تحت فشار استفاده می شود و یک مایع یا به عبارتی روغن هیدرولیک باید بتواند تحت فشار مقاوم بوده و متراکم نشود.

۳ ـ انبساط حرارتی Theraml Expansion

اکثرمایعات در مقابل افزایش در جه حرارت تغییر حجم می دهند یعنی با افزایش حرارت حجمشان زیاد میشود . یک روغن ایده آل هیدرولیک نباید در مقا بل حرارت تغییر حجم دهد .

۴ـ درجه روان کاری Pour point

درجه روان بودن یا حرکت مایعا ت با افزایش یا کاهش درجه حرارت افزایش یا کاهش می یا بد ولی یک روغن ایده آل هیدرولیک با افزایش یا کاهش درجه حرارت روغن خاصیت روان بو دن خود را حفظ کند یعنی سرعت جریان یافتن روغن تحت شرایط افزایش و کاهش دما داخل لوله ها باید ثابت بماند.
 

atlantic_b

عضو جدید
ما از روغن هیدرولیک بهسان کار شیمی استفاده کردیم. تعمیر کارمون گفت روغن تو فشار حباب زده کاسه نمدو رینگو ... رو خراب کرده بود کلی هزینه رو دستمون موند. مثلا میخواستیم صرفه جویی کنیم تو هزینه ها روغن ارزون خریدیم.
الان شل و بهران و پارس میخریم مشکلی نداشتیم تا حالا.
 

Similar threads

بالا