روغن هاس صنعتی

atlantic_b

عضو جدید
روغن های صنعتی به روغن هایی گفته میشود ک در فرایند های مختلف صنایع استفاده میشوند.
با کیفیت ترین روغن موجود متعلق به شرکت نفت بهران و بی کیفیت ترین روغن مربوط به شرکت بهسان کار شیمی میباشد.
 

Similar threads

بالا