روش آزمایش سموم کشاورزی

hfarda2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
دراین تاپیک سعی شده نحوه سعی انجام یک آزمایش مورد بررسی قرار گیردکه شامل چند مرحله است.
دراینجا بخش 1 مطرح میشود .سعی میشود در3 تا 4 بخش کل مطالب ارایه شود.مراحلی که برای یک طرح مهم است دراین تاپیک مطرح میشود.
[FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]نحوه تاثیر سمومی که جهت مبارزه با آفات و بیماریها بکار می روند به شرایط مختلف بیولوژی، اکولوژی و اکو کلیمائی حشره و خواص فیزیکی و شیمیایی سم بستگی دارد.[/FONT]
[FONT=&quot]هدف:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نشان دادن راههائی است که به کمک آنها در مزرعه می توان با متد های صحیح و جدید بررسی اثرات سموم بر آفات در مناطق مختلف[/FONT]

[FONT=&quot]روش آزمایش سموم کشاورزی در طبیعت[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بخش اول:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رعایت نکات لازم قبل از شروع آزمایش: [/FONT][FONT=&quot] برای شروع هر نوع آزمایش باید کلیه اطلاعات اولیه را جمع آوری نموده[/FONT] [FONT=&quot]سپس آنها را جهت یافتن مجهولات آزمایش مورد نظر ، بکار برد.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نکات و عوامل موثر در نتیجه آزمایش: [/FONT]
q[FONT=&quot]نتیجه حاصل از آزمایشات در مزرعه به زمان و مکان آزمایش و نوع آفت بستگی دارد. [/FONT]
q[FONT=&quot] نتیجه آزمایش طوری باید طراحی شود تا تکرار آن در همان شرایط نتیجه ای مشابه با آزمایشات اولی داشته باشد. [/FONT]
q[FONT=&quot]با توجه به اینکه شرایط طبیعی همیشه در حال تغییر می باشند هیچ گاه نباید نتیجه مطلقی از آزمایشات انتظار داشت.
[/FONT]
[FONT=&quot]مختصر تغییر در عوامل زیر در نتیجه آزمایش اختلاف ایجاد می کند: [/FONT]
[FONT=&quot]الف-حاصلخیزی، طرز تهیه، و نوع خاک: [/FONT]
q[FONT=&quot] وقتی خاک دارای مواد غذائی کافی جهت رویش است، رشد گیاه در آن سریعتر و بهتر انجام گرفته و در نتیجه بعضی از آفات بیشتر به طرف آنها جلب و برخی دیگربه طرف اینگونه [/FONT][FONT=&quot]گیاهان سالم جلب نمی شوند. [/FONT]
q[FONT=&quot] طرز تهیه زمین برای کشت و مقدار آبیاری آن شرایط خاک را جهت [/FONT]
[FONT=&quot] زیستن برخی از حشرات تغییر می دهد. [/FONT]
[FONT=&quot]به عنوان مثال: [/FONT]
[FONT=&quot]اراضی شنی خشک و شور و زمین های ناهموار محیط مناسبی برای زندگی سرخرطومی های چغندر قند است.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]ب- نوع گیاه: [/FONT]
[FONT=&quot]مقاومت انواع مختلف گیاهان در برابرحمله آفات و بیماریها متفاوت است. [/FONT]
[FONT=&quot]پ- تاریخ کاشت: [/FONT]
[FONT=&quot]با تغییر تاریخ کاشت می توان از حمله شدید بسیاری از آفات اجتناب نمود[/FONT]

[FONT=&quot]ج- حوادث و تغییرات طبیعی: [/FONT]
[FONT=&quot]چ- تغییرات منظم جمعیت حشرات [/FONT]
[FONT=&quot]مشاهده شده که بعضی از حشرات دوره منظمی برای حمله به گیاهان دارند و پس از یک سال صدمه زدن تا چندین سال تعداد آنها به حدی نمی رسد که به محصولات زراعی [/FONT][FONT=&quot]خسارت زیادی وارد کنند.جمعیت حشره مضر اگر رو به افزایش یا کاهش باشد در نتیجه آزمایش حشره کشها موثر است. [/FONT]
[FONT=&quot]این تغییرات که در سالهای متمادی بطور طبیعی در جمعیت حشرات اتفاق می افتد ممکن است به ترتیب سم مورد آزمایش را موثر تر و یا بی نتیجه تر از آنچه هست معرفی نماید[/FONT]

[FONT=&quot]شرایط انجام آزمایش: [/FONT]
[FONT=&quot]قبل از شروع آزمایش باید شرایط زیر موجود باشد [/FONT]
[FONT=&quot]1- علاقمندی و پشتکار نسبت به آغاز کردن و انجام رسانیدن آزمایش [/FONT]
[FONT=&quot]2- داشتن اطمینان و اعتماد کامل نسبت به دستیاران و کمک کنندگان آزمایش [/FONT]
[FONT=&quot]3-وسائل لازم جهت انجام دادن آزمایش مانند: سمپاش و غیره [/FONT]
[FONT=&quot]4- در دسترس بودن لوازم ضروری [/FONT]
[FONT=&quot]5-مطابق بودن جزئیات کار تا پایان آزمایش با نقشه دقیقی که قبلا“ طرح شده است.[/FONT]

[FONT=&quot]احتیاطات لازم در جریان انجام آزمایش: [/FONT]
[FONT=&quot]عوامل طبیعی بر روی گیاهان و موجودات سمپاشی شده ممکن است مستقیما و یا بطور غیر مستقیم اثر بگذارد. [/FONT]
[FONT=&quot]اثر مستقیم:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]بر اثر نزول باران، وزش بادهای غبار آلود و اشعه آفتاب، کیفیت تاثیر لایه یا ورقه سم بر آفات تغییر می یابد. [/FONT]
[FONT=&quot]در صورتیکه از شدت تاثیر عوامل طبیعی بر روی سم جلوگیری نشود نتیجه آزمایشها مطلوب نخواهد بود. عوامل طبیعی گاهی اثر ورقه سم را بر روی آفات موجود در طبیعت کم می [/FONT][FONT=&quot]نماید.[/FONT]

[FONT=&quot]باران:[/FONT][FONT=&quot] در صورتیکه ورقه سم بطور ثابتی روی برگ چسبیده نباشد باران به آسانی می تواند آن را بشوید. [/FONT]
[FONT=&quot]باد:[/FONT][FONT=&quot] وزش باد در موقع سمپاشی مانع می شود که سم به طور یکنواخت روی گیاه پخش شود.ورقه عایق گرد و خاک که بعد از باد های غبار آلود روی برگهای سمپاشی شده را می [/FONT][FONT=&quot]پوشاند اثر تماسی سم را کم می نماید. [/FONT]
[FONT=&quot]سایش:[/FONT][FONT=&quot]باد و نسیم باعث می شود که شاخه و برگهای گیاه، به نوسان[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]در آمده و مکررا“ با یکدیگر تماس پیدا کنند. این عمل باعث کم شدن ورقه سم و در نتیجه کاهش یافتن تاثیر [/FONT][FONT=&quot]سم بر حشره می گردد. گاهی به هم سائیده شدن برگها، بیش از باران، موجب از بین رفتن لایه سم روی برگ می شود.[/FONT]

[FONT=&quot]اشعه آفتاب:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]در نتیجه انعکاس اشعه خورشید بر روی سطح زمین جریانی از هوای گرم بسمت بالا تولید می شود که از قرار گرفتن گردها و قطرات ریز سم بر روی گیاهان جلوگیری می نماید غالبا [/FONT][FONT=&quot]گرما باعث زیاد شدن اثر بسیاری از سموم بر آفات می گردد ولی دربعضی از موارد استثنائی سبب کاهش اثر سم می شود[/FONT]

[FONT=&quot]رطوبت نسبی هوا: [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]گاهی نحوه کارکرد رطوبت نسبی بر میزان تاثیر سم بر روی حشرات مختلف متفاوت است.وقتی رطوبت نسبی بالاست تاثیر سم بر آفات بیشتر می شود. [/FONT]​
[FONT=&quot]کمی رطوبت باعث تقلیل تغذیه بعضی از حشرات شده در نتیجه مقدار کمتری از سم وارد بدنشان می گردد. [/FONT]​
[FONT=&quot]بر عکس غالبا در نقاط خشک که رطوبت نسبی هوا کم است مقدار جذب سموم سیستمیکی در داخل گیاه بیشتر شده در نتیجه مقدار بیشتری از سم وارد بدن حشراتیکه از این گونه [/FONT][FONT=&quot]گیاهان تغذیه می کنند می گردد.[/FONT]​

[FONT=&quot]سایر عوامل : [/FONT][FONT=&quot]کمبود مواد غذائی و شرایط نامساعد جوی از عوامل مهمی هستند که حشرات را ناچار به مهاجرت می نمایند. بنابراین در هر مورد نمی توان کاهش یافتن تعداد [/FONT][FONT=&quot]حشرات را در واحد سطح، صد در صد به حساب تاثیر حشره کش گذاشت. [/FONT]
[FONT=&quot]برای مثال: در مناطق گرمسیر و در فصل تابستان تعداد شته در واحد سطح بطور طبیعی کم می شود. شرایط نامطلوب کشت، گیاهان ضعیفی را بوجود می آورد که غالبا در شرایط [/FONT][FONT=&quot]نامساعدجوی و غذایی تغییراتی در تعداد حشرات بوجود می آورد که غالبا شته ها از اینگونه گیاهان تغذیه ننموده و تعدادی از آنها به مهاجرت [/FONT]
[FONT=&quot]می پردازند بنابراین در شرایط نامساعد جوی و غذایی تغییراتی در تعداد حشرات بوجود می آید.[/FONT]

ادامه دارد..........

 

hfarda2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
روش آزمایش سموم کشاورزی -بخش دوم

روش آزمایش سموم کشاورزی -بخش دوم

میزان اثر سم حشره کش بر طبق سن، تندرستی و حالت دگردیسی حشرات( پورگی، لاروی و بلوغ) تغییر می نماید. مثلا لاروهای سنین پائین در مقایسه با شفیره آنها حساسیت بیشتری نسبت نسبت به سموم نشان می دهند.

مقاومت لارو هائیکه نزدیک به شفیره شدن هستند نسبت به حشره کشها بقدری زیاد می شود که حتی چندین برابر مقدار سمی که لاروهای معمولی را می کشند بر آنها بی تاثیر است.
آزمایشات نشان داده که لاروها قبل از پوست اندازی مقاومت بیشتری نسبت به سموم نشان می دهند در صورتیکه درست بعد از پوست اندازی مقاومت آنها نسبت به سموم فوق العاده کمتر می شود.
بنابراین بهتر است قبل از آزمایش از آفات نمونه برداری نموده، نسبت تعداد آنها را در سنین یا حالات مختلف یادداشت کرد در نتیجه گیری که بعد از سمپاشی عملی می گردد مقدار مرگ و میر حشراتبر اثر سمپاشی بر روی حالات مختلف آفت نشان داده می شود.
قدرت رویش گیاه: در فاصله دو سمپاشی سطح برگ نیز مثل سایر قسمتهای گیاه نمو کرده وسیع تر می شود. مقدار ازدیاد سطح در واحد زمان، بستگی به نوع گیاه، فصل رویش و محل قرار گرفتن برگ بر روی ساقه دارد.برگ های پیر گیاهان مخصوصا وقتی شرایط مناسبی هم نداشته باشند حداقل ازدیاد سطح را در فاصله دو سمپاشی پیدا می کنند.
در شرایط مساعد ،سرعت ازدیاد سطح برگ در بین دو سمپاشی به قدری است که بفاصله کوتاهی پس از سمپاشی اول، از مقدار سم در واحد سطح برگ، کاسته شده و در نتیجه قدرت تاثیر سم کم می شود. در این نوع گیاهان بعد از مدت کوتاهی سمپاشی دوم ضرورت می یابد
مثلا برای مبارزه با کرم سیب در انواع درختان سیبی که رویش سریع دارند( مخصوصا در اوائل فصل بهار) فاصله بین دو سمپاشی باید کمتر از 10 روز باشد.
آزمایشات متعدد نشان داده که در شرایط مناسب ، معدل یا میانگین ازدیاد سطح برگ لوبیا در هر روز 13% و توتون 7% است.
کنه ها غالبا در پشت برگهای جوا نتر زندگی می کنند و برای مبارزه با آنها باید شدت رویش گیاه را محاسبه نمود تا قبل از اینکه کنه ها به شاخه و برگهای جدید پناهنده شوند سمپاشی بعدی آغاز گردد

اثر غیر مستقیم عوامل طبیعی:
حشره کشها در محیط زندگی کلیه موجودات زنده و خود آنها( مانند (حشرات و گیاهان) تغییراتی بوجود می آورند که بسیار پیچیده بوده و بررسی آنها فوق العاده قابل اهمیت است.
بعضی از این پدیده ها عبارتند از:
تشکیل گونه های مقاوم حشرات:
ظاهرا در هر سمپاشی حشرات قوی تر مقاومت می کنند گاهی در اثر چندین سمپاشی بطور طبیعی باز هم آفات مزبور در صحنه مزرعه جان به سلامت می برند که برای نابودی آنها به مقدار بیشتری از سم احتیاج خواهد بود. بنابراین مسئله جدیدی در دفع آن بوجود می آید :ه نژاد مقاوم همان آفت نام دارد و باید برای مبارزه با آن روش جدیدی اتخاذ نمود.
دفاع غریزی حشرات :بسیاری از آفات از جمله سن پنبه به محض آنکه احساس خطر مسمومیت می نماید شروع به تخمگذاری می کند تا نسل بعدی خود را از خطر مسموم شدن نجات دهد.بالاخره تعدادی از حشرات با فرار از محیط مسموم و پناهنده شدن به مزارع مجاور جان به سلامت می برند.
سمپاشیناقص:
باید دانست که سمپاشی اگر خوب انجام گیردبسرعت از تعداد جمعیت آفت در مزرعه بطور یکنواخت کاسته می شود واگر پس از سمپاشی تغییری در وضع مزرعه ایجاد نشد دراین صورت به علت عدم تاثیر سم است.گاهی پس از سمپاشی بعضی از قسمتهای مزرعه عاری از آفت می شود در صورتیکه درنواحی دیگر سمپاشی تاثیرزیادی نشان نمی دهد دراین گونه موارد سمپاشی بطور ناقص انجام گرفته است.در صورتیکه همیشه نتایج آزمایش مورد بررسی قرار گیرد می توان به کامل نبودن سم یا سم پاشی پی برده و این نقیصه را بر طرف کرد.


سوختگی در گیاهان(Phytotoxicity):

سمپاشی های بی مطالعه باعث خشکیدن گیاهان حساس می گردد.در صورتیکه غلظت سم در مبارزه با آفات از حد مجاز بیشتر شود آثار سوختگی در برگها و یا ساقه های سبز گیاه نمایان می گردد.برخی سموم باعث بد بوئی یا تغییراتی در طعم و مزه محصول شده در نتیجه از ارزشاقتصادی آن می کاهند.برعکس ممکن است برخی دیگر از حشره کشها علاوه بر از بین بردن آفات بصورتکود مورد تغذیه برگ یا ریشه گیاه قرار گرفته به مرغوبیت محصول کمک کنند.

علائم زیر که بیشتر از نوع سوختگی است در مواردیکه گیاه نسبت بهحشره کش حساسیت داشته باشد یا سم بیشتر از حد مقرر به گیاه پاشیدهشود به ترتیب دیده می شوند:
1- طعم محصول فرق می کند ولی سوختگی ظاهری دیده نمی شود
2- لکه های زرد روی برگ ها دیده می شود و یا اقلا بعضی ازقسمتهای برگ بی رنگ یا پژمرده می شوند
3- جوانه ها و برگها زرد می شوند رنگ عمومی گیاه نیز زرد مایل به قهوه ای می شود(نکروز)
4- گیاه برنگ قهوه ای سوخته در می آید و همه شاخه ها می پلاسند.
نوع سوختگی در اثر سمپاشی در مناطق گرم و خشک مانن نواحی جنوب ایران بیشتر از نقاط دیگر دیده می شود.

برآورد نتایج هر آزمایش:
آزمایش کننده می تواند روش مخصوصی جهت ثبت و برآورد نتایج آزمایش انتخاب نماید. برآورد نتایج بستگی به شرایط محلی و نوعخسارت آفت دارد و به دو راه انجام می گیرد:
الف- تهیه پرونده مشاهدات و نتایج روزانه
ب- روش جداگانه جهت بررسی بعضی از آفات

میزان تاثیر حشره کش بر آفات بوسیله شمارش و یا طبقه بندی خسارت و یا هر دو محاسبه می گردد.
محاسبه آماری میزان صحیح بودن ارقام حاصله از آزمایش را تعیین می نماید.
وقتی آزمایش کننده حاضر نیست محاسبات آماری انجام دهد و بطور ساده می خواهد اثر سم مورد نظر را بر آفت بداند میزان خسارت وارده را بدون بکار بردن اعداد طبقه بندی می کنند.
در مواردیکه میزان تاثیر سم بدون محاسبات آماری تخمین زده می شود رعایت نکات زیر لازم است:
الف- انتخاب وجه تمایز صحیح:
در محاسبات تغییراتی را وجه متمایز بین قطعات قرار می دهند که نتیجه مورد نظر بدست آید.وجه تمایزی که پس از سمپاشی قطعات مختلف بزرگترین تفاوت عددی را دارا باشد بر سایر عوامل برتری دارد.
ب- بکار بردن عوامل متمایز کننده در وقت مناسب:
عواملی که درجه تاثیر حشره کش را نشان می دهند هر یک در موقع معینی تفاوت عددی بیشتری را نشان می دهند.
مثلا شمارش تعداد شته بر بوته وقتی نتیجه آزمایش را معین می کند که یک یا دو روز پس از سمپاشی بوقوع بپیوندد و اگر چند هفته بعد از سمپاشی تعداد شته شمارش شود شته های باقیمانده از سمپاشی بزودی تکثیر یافته جمعیت آفت به حد اولیه می رسد.
شمارش سیب های سالم وقتی نتیجه می دهد که اثر حشره کشی را هنگام برداشت محصول تخمین بزنند و در این مدت باید تعداد سیب های آلوده و آنهائیکه از درخت می افتند نیز در محاسبات میزان تاثیر سم وارد نمایند
اگر محاسبه تاثیر سم به فاصله کمی پس از سمپاشی صورت گیرد شمارش تعداد میوه نمی تواند عامل مشخصی برای تخمین تاثیر سم باشد.

پ- در اختار داشتن نمونه بحد کافی:
میزان تاثیر یک نوع حشره کش همیشه بر یک آفت وقتی دقیق تر معین می شود که قبل و بعد از هر سمپاشی از حشرات مزرعه به تعداد کافی نمونه برداری شود.
میانگین این نمونه ها در هر بار تخمین میزان تاثیر حشره کشهخا را آسانتر می سازد. در صورتیکه نمونه به اندازه کافی موجود نباشد تخمین تاثیر حشره کش میسر نخواهد بود.


ت- چهار فرمول ساده جهت تعیین میزان تاثیر سم بر آفات:
میزان تاثیر سم را معمولا به صورت نسبت در صد نشان می دهند. بعبارت دیگر تغییر در صد اثر یک حشره کش بر آفت نسبت به حشره کش دیگر از مقایسه آنها با قطعات شاهد، میزان تاثیر آن سم را نشان می دهد.
فرمول های زیر روش اندازه گیری میزان تاثیر سم را بر آفات نشان می دهد:
ادامه دارد................

 

hfarda2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
روش آزمایش سموم کشاورزی -بخش سوم

روش آزمایش سموم کشاورزی -بخش سوم

فرمول های زیر روش اندازه گیری میزان تاثیر سم را بر آفات نشان می دهد:
1-فرمول ابوت ( abbott)
2- روش شنیدر و اُرِلی(Schenider & Orelli)
3-روش هندرسون وتیلتون(Henderson & Tilton)
Sun & Shepard4- معادله سان و شپارد ()
1 - فرمول ابوت:
file:///C:\Users\Taheri\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.pngدرصد میزان تاثیر سم=((C-T)/C)*100​

تخمین تعداد آفات در قطعات شاهد( معدل نمونه برداری)=C
تخمین تعداد آفات در قطعات سمپاشی شده(معدل نمونه برداری)=T
در صورتیکه معدل نمونه برداری کرم برگخوار کلم 88 عدد در متر مربع در قطعات شاهد و 7 عدد در متر مربع در قطعاتی که سمپاشی شده با سم فوق باشد میزان تاثیر سم بطریق زیر معلوم می شود.
C=88 و T=7 پس در صد تاثیر سم برابر 92% است

2- روش هندرسون و تیلتون:

یکی از مشتقات فرمول ابوت ،هندرسون وتیلتون می باشد، که تاکنون برای ارزیابی تاثیر سم بر روی کنه ها نتیجه خوبی داده است.

میانگین تعداد کنه ها قبل از سمپاشی=Tb
میانگین تعداد کنه بعد از سمپاشی =Ta

میانگین تعداد کنه قطعات شاهد قبل از شروع آزمایش=Cb
میانگین تعداد کنه قطعات شاهد بعد از آزمایش=Ta


درصد تلفات =
http://iran-eng.com/image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAdgAAABXCAIAAAAoKsN3AAAFc0lEQVR4nO3c23LqOBAFUP7/pzMPU5Uix5a61RaSgbXeArphq/fROBkePwBs9di9AIBvJ4gBNhPEAJsJYoDNBDHAZoIYYDNBDLCZIAbYTBADbCaIATYTxH880ibOVXg3ufhOs8qKgddQkH+sDOKfdtqOzjK0VEEMd6MgA6+OreP45RROviWI4W4UZGBNED9PMRTEYWNBDPenIAOZ2Oo/CkhO8X/H2nF4qM3zj1eWDcyi/AKZ8+ZReZbpKRzOJYthO7UX6CTUaX7VQq0WiFeC+PSYLIthC4UXCIN4qEs40VDHuRPJYthF1QXKx9vaRMuCeOKAwEWqLpDPptrjhX9mWfZoYuKAwEWqLhBm06NhdApBDF9L1QX62XSavNeDeOgMPtpMEMPdqLpAIbYKp9pjUE7MYkEMN6fqAi8N4lbm5rM4bHl8tz9pZtnAXAovEAbx6WH2+nn2epq33jpd5NCygbkUXiBz3jyVHDmf8pmhMiv5fbGwZuAV1F4gTKjOATPT62Kb1krCiO8sHlhM+QFsJogBNhPEAJsJYoDNBDF8O7+q3c4NgG/nz2a2c/Xhk2US1p8wbjfzm3bdS45qfwpdeLe2gOT/0pJsdjf51b7X5/o8M7+G3L3k1JQsLodgJtn7IZtsdkOdT1R4hdeZ9tW377VBWayQxcdXyincj9d+42SzvTqLSf6T9vvjY/zrWLluQhC/40mBxQpBfDH7wm15+noriDN918uEZuuzh0Pd4QN+jzlfEvZ8F2eujg9SzuIrKdyaN9zSQ822SIZmcpHPH3l0GUPtX+pWixky89sat29N7qwWpoWOP4ltuSCIH5GhT9SaYkqbfLPTjvep+lstZsjM36i+71VggVoQX4+tTwriQqqedmldk8JcrdF2udVi8mbG65teApYpZ/H0SRcE8XRDydjp1frH4PhjbcY1OjO+YwoJYtYRxFfUjqitk+/0IK7d2fJlvNWtuU4Qs06tti/uqy8M4ufGrSA+vtVpObq8fsfHmfxE/wwSLuYtbAjiKbeBdzS6l946iE/3+cXoKTRuffbjGk5b1pY3dNHK91cQX2opiL/WlSAub5JPCuKhC9hf5/H106sUjn/6yung5SvZ8btDwuXdnEcTrJPcIcfEuZLFu4L4FcJwPw36oV6tQa6s5MpE4QVpLaY24C6CmHUyO6RVSOUCa/XqzFJotkwh2vJdOoMMLaMwaflqtOaqDbiLIGadzA7ptKltsFavY8We1nCyGet90l2Y//D38pL4TPkU7gfx6B4Lg7h/kko2Y7EPuwuCmEXC7ZHJuEIO9tsn41UK38rn3QjPHFjELqKg9d8oWxbzOtnP85EfnmXsH8q+4bmQIGYF+wc6pj1rgxY7B/rm/AIaWuwZCKkQgM0EMcBmgviP4+9nW57bX5yr8G5y8bWFAYup1T9WBvFPO21HkzSzVOC2VGmgn2XXk+44QjmFh94C7kOJBtYE8fMgQ+kZNhbEcH9KNJCPufLTgOdeteNwoY3HF3AfKjCQDOLHQW2W6Snc6nVxwcBEyi+QCeJ/2hSirZaJ5cR/XHsqDcyl9gLJIE6+Hk5U6JJv3+kiiGEjtRfIBHGhY6v9q4N4wVDAKLUXWBPEv41f/WjidASPJmAvtRdYEMTPObgmiB8NhaGA69ReYEsQD3UcbXaavIIYNlJ7gVcHcSsTJ2bxc5tWe0EMG6m9QCaIjw3KKdx/PT9CayWCGG5I7QWSQVw70l4/UPeny6zt9CMAK6m9QPK8+ThIjtwP4tEsPpVvnJkLmE7tBZJB/DN4tMy0HM3HfLCetpHFsIvCA9hMEANsJogBNhPEAJsJYoDNBDHAZoIYYDNBDLCZIAbYTBADbCaIATb7D6egX/B0pzurAAAAAElFTkSuQmCC

http://iran-eng.com/image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAdgAAABXCAIAAAAoKsN3AAAFc0lEQVR4nO3c23LqOBAFUP7/pzMPU5Uix5a61RaSgbXeArphq/fROBkePwBs9di9AIBvJ4gBNhPEAJsJYoDNBDHAZoIYYDNBDLCZIAbYTBADbCaIATYTxH880ibOVXg3ufhOs8qKgddQkH+sDOKfdtqOzjK0VEEMd6MgA6+OreP45RROviWI4W4UZGBNED9PMRTEYWNBDPenIAOZ2Oo/CkhO8X/H2nF4qM3zj1eWDcyi/AKZ8+ZReZbpKRzOJYthO7UX6CTUaX7VQq0WiFeC+PSYLIthC4UXCIN4qEs40VDHuRPJYthF1QXKx9vaRMuCeOKAwEWqLpDPptrjhX9mWfZoYuKAwEWqLhBm06NhdApBDF9L1QX62XSavNeDeOgMPtpMEMPdqLpAIbYKp9pjUE7MYkEMN6fqAi8N4lbm5rM4bHl8tz9pZtnAXAovEAbx6WH2+nn2epq33jpd5NCygbkUXiBz3jyVHDmf8pmhMiv5fbGwZuAV1F4gTKjOATPT62Kb1krCiO8sHlhM+QFsJogBNhPEAJsJYoDNBDF8O7+q3c4NgG/nz2a2c/Xhk2US1p8wbjfzm3bdS45qfwpdeLe2gOT/0pJsdjf51b7X5/o8M7+G3L3k1JQsLodgJtn7IZtsdkOdT1R4hdeZ9tW377VBWayQxcdXyincj9d+42SzvTqLSf6T9vvjY/zrWLluQhC/40mBxQpBfDH7wm15+noriDN918uEZuuzh0Pd4QN+jzlfEvZ8F2eujg9SzuIrKdyaN9zSQ822SIZmcpHPH3l0GUPtX+pWixky89sat29N7qwWpoWOP4ltuSCIH5GhT9SaYkqbfLPTjvep+lstZsjM36i+71VggVoQX4+tTwriQqqedmldk8JcrdF2udVi8mbG65teApYpZ/H0SRcE8XRDydjp1frH4PhjbcY1OjO+YwoJYtYRxFfUjqitk+/0IK7d2fJlvNWtuU4Qs06tti/uqy8M4ufGrSA+vtVpObq8fsfHmfxE/wwSLuYtbAjiKbeBdzS6l946iE/3+cXoKTRuffbjGk5b1pY3dNHK91cQX2opiL/WlSAub5JPCuKhC9hf5/H106sUjn/6yung5SvZ8btDwuXdnEcTrJPcIcfEuZLFu4L4FcJwPw36oV6tQa6s5MpE4QVpLaY24C6CmHUyO6RVSOUCa/XqzFJotkwh2vJdOoMMLaMwaflqtOaqDbiLIGadzA7ptKltsFavY8We1nCyGet90l2Y//D38pL4TPkU7gfx6B4Lg7h/kko2Y7EPuwuCmEXC7ZHJuEIO9tsn41UK38rn3QjPHFjELqKg9d8oWxbzOtnP85EfnmXsH8q+4bmQIGYF+wc6pj1rgxY7B/rm/AIaWuwZCKkQgM0EMcBmgviP4+9nW57bX5yr8G5y8bWFAYup1T9WBvFPO21HkzSzVOC2VGmgn2XXk+44QjmFh94C7kOJBtYE8fMgQ+kZNhbEcH9KNJCPufLTgOdeteNwoY3HF3AfKjCQDOLHQW2W6Snc6nVxwcBEyi+QCeJ/2hSirZaJ5cR/XHsqDcyl9gLJIE6+Hk5U6JJv3+kiiGEjtRfIBHGhY6v9q4N4wVDAKLUXWBPEv41f/WjidASPJmAvtRdYEMTPObgmiB8NhaGA69ReYEsQD3UcbXaavIIYNlJ7gVcHcSsTJ2bxc5tWe0EMG6m9QCaIjw3KKdx/PT9CayWCGG5I7QWSQVw70l4/UPeny6zt9CMAK6m9QPK8+ThIjtwP4tEsPpVvnJkLmE7tBZJB/DN4tMy0HM3HfLCetpHFsIvCA9hMEANsJogBNhPEAJsJYoDNBDHAZoIYYDNBDLCZIAbYTBADbCaIATb7D6egX/B0pzurAAAAAElFTkSuQmCC


ادامه دارد................. 
آخرین ویرایش:

Similar threads

بالا