اختلاط سموم با.... مجاز است / نیست

hfarda2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
بحث اختلاط سموم یکی از مهمترین مسایلی هست که با آن سر وکار داریم .نیاز می بینم این تاپیک را اینجا بازکنیم و از همه عزیزان خواهش میکنم .هر موردی که درخصوص ترکیب سموم با یکدیگر ویا با کودها مشاهده نموده اند ویا اینکه شنیده اند دراین تاپیک بگذارند که درمورد آن اطلاع رسانی شود.درضمن سعی شود درخصوص سموم جدید ویا سمومی که بیشترین کاربرد را دارد تحقیق شود.برای همین منظور من لیست سموم جدید یا پرمصرف را البته با یک توضیح کوچک دراینجا می آورم.
مثلا ترکیب حشره کش با قارچ کشهای بخصوص ترکیبات مسی ویا کنه کشها وکودهای مایع بخصوص کلسیم دار ویا ترکیبات کلاته و... دقت زیادی میخواهد. نتيجه آن اختلاط يا منجر به اثرافزايش اثر(سينرژيست ) مثل تركيب قارچ كش دودين با قارچ كش كاپتان و يا كاهش اثر (آنتاگونیست) مثل تركيب سموم مسي با حشره كشهاي فسفره ميشود.
 
آخرین ویرایش:

hfarda2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
لیست سموم جدید ویا پرمصرف درایران

لیست سموم جدید ویا پرمصرف درایران

قارچ كشها :
-قارچ کش فیلینت ( تري فلوكسي استروبين) WG 50% ساخت بایر آلمان جهت کنترل سفیدک سطحی سیب و لکه سیاه سیب و سفیدک سطحی سبزی جات - میزان مصرف 200گرم در هزار
- قارچكش مونسرن ( پنسيكورون ) WP 25% باير آلمان جهت مبارزه با ريزوكتونيا يا شوره سياه سيب زميني به نسبت1.25 كيلوگرم در يك تن غده.​
- قارچ کش کولیس ( بوسكاليد + كروزكسيم متيل) SC 30%ساخت BASF آلمان اختصاصا" جهت کنترل سفیدک سطحی هلو و شلیل - میزان مصرف نیم در هزار،توضيحات تكميلي: مقدار كشندگي از طريق گوارشي براي موش آزمايشگاهي 5000 ميليگرم بر كيلوگرم وزن بدن ميباشد - ماده موثره : 200 گرم در ليتر بوسكاليد+ 100 گرم بر ليتر كروزكسيم متيل بصورت سوسپانسيون كوليس مخلوطي است از دو قارچ كش بوسكاليد از گروه آنيليدها و كروزكسيم متيل از گروه استروببلورين ها كه هر يك نحوه اثر خود را داشته و اثر هم افزايي نيز دارند. كوليس براي كنترل سفيد پودري هلو و شليل بكار ميرود كوليس بدليل داشتن دو تركيب با نحوه اثر متفاوت احتمال بروز مقاومت در قارچكشها را كاهش ميدهد. كوليس توسط برگها جذب و در داخل برگ به خوبي منتشر شده و تمام بافتها را مي پوشاند و ضمنا در پشت برگ نيز بيماري را كنترل خواهد كرد.​
- قارچ کش دومارک ( تتراكونازول) EC 10% ساخت ايساگرو ايتاليا برای کنترل سفیدک حقیقی سبزیجات و جالیز - میزان مصرف 0.3 لیتر در هکتار​

- قارچ کش استروبی ( كروزكسيم متيل ) WG 50%ساخت BASF آلمان جهت کنترل سفیک سطحی سیب و لکه سیاه سیب میزان مصرف200گرم در هزار​

- قارچ کش اپوس ( اپوكسي كونازول ) SC 12/5%ساخت BASF آلمان جهت کنترل سفیدک سطحی چغندر و زنگ گندم ميزان مصرف يك ليتر در هكتار​
- قارچ كش اورتيواپ ( آزوكسي استوربين 20% و ديفنوكونازول 12/5% ) SC 32.5% ساخت سينجنتا براي كنترل سفيدك پودري جاليز به نسبت يك ليتر در هكتار​
- قارچ کش بایکور ( بيترتانول ) WP 25% ساخت بایر آلمان جهت کنترل لکه سیاه سیب وحتي سفيدك حقيقي جاليز و گياهان زينتي میزان مصرف 075گرم در هزار​

- قارچ کش آلتو(سایپروکونازول) SL 10% برای کنترل سیاهک هندی زنگها وسپتوریوزغلات وسرکوسپورای برگ چقندر بادز نیم تا یک لیتر در هکتار​
- قارچ کش فولیکور(تبوکونازول) EW 25% برای کنترل زنگهای غلات وسبزیجات ودرکشورهای دیگر برای سفیدک پودری وآلترناریا درسبزی وصیفی فوزاریوم خوشه گندم با دزیک لیتر درهکتار.​
- قارچ کش ایمپکت (فلوتریافول) SC 12.5% برای کنترل زنگها وسیاهک هندی غلات یک لیتر در هکتار.
- قارچکس تیلت (پروپیکانازول) EC25% برای کنترل بیماریهای سیاهک هندی-فوزاریوم حوشه وریشه غلات-سپتوریوز گندم-شیت بلایت برنج-سیاهک آشکارنیشکروزنگهای غلات با دز 0.5 تا 1 لیتر درهکتار​
قارچکش اکسی کلرور مس (کوپراویت) WP35% برای کنترل آتشک سیب و گلابی -لب شتری هلو-بلایت گردو-بیماری دارخور-غربالی هسته دارها-شانکر باکتریایی هسته دارها-لکه آجری بادام-آنتراکنوز گردو-سفیدک دروغی سیب زمینی و گوجه فر-سفیدک پودری گوجه فرنگی-ناتراسیا مرکبات(سرخشکیدگی)-گموز پسته-پوسیدگی گل آذین خرما-سفیدک داخلی جالیز وسبزی بادر 1 تا 5 لیتر درهکتار یا درهزار​
-قارچکش رورال- تی اس( ایپرودیون+کاربندازیم ) WP 52.5% برای کنترل لکه قهوه ای نواری جــــــو-شیت بلایت-زردی نخود بادز 1 تا 2 کیلو درهزار یا هکتار​
-قارچکش توپاس (پنکونازول ) EW 20% برای کنترل سفیدک حقیقی مــــــو بادز 125 سی سی درهزار​
-قارچکش کالکسین (تری دیمورف) EC 75% برای کنترل سفیدک حقیقی چغندر با دز750 سی سی درهکتار​
-قارچکش مانکوزب (دیتان M-45) WP 80% برای کنترل آلترناریای گوجه و سیب زمینی-سفیدک دروغی سیب زمینی و گوجه فرنگی-سفیدک داخلی یونجه-سیاهک سخت جــــو-مومیای میوه-لکه آجری بادام-برق زدگی نخود-سفیدک داخلی و بوته میری جالیز-کنـــه زنگ مـــرکــبـات بادز یک تا 2 کیلو درهکتار یا هزار​
-قارچکش ریدومیل (متالاکسیل ) G 5 % برای کنترل سفیدک داخلی سبزی و جالیز- بوته میری سبزی و جالیز با دز 20 تا 25 کیلو درهکتار​
-قارچ کش داکونیل ( کلروتالونیل) SC 72% ساخت سينجنتا جهت کنترل سفیدک دروغی سیب زمینی و آلترناریاي گوجه فرنگی میزان مصرف 2 كيلو در هكتار​
حشره كشها :
- حشره کش کالیپسو ( تیاکلوپرید ) SC 480 ساخت بایر آلمان برای مبارزه با کرم سیب - سوسک برگخوار سیب زمینی (کلرادو) و پسیل پسته به نسبت 200تا300 سی سی در هزار
- حشره کش موسپيلان (استامی پراید ) WP 20% ساخت نيپون سودا ژاپن برای کنترل کرم سیب و مینوز لکه گرد و شته ها ميزان مصرف 0.5 در هزار​
- حشره کش مچ ( لوفنورون ) امولسيون 50% ساخت سینجنتا برای کنترل کرم سیب و پسیل پسته و برگخوارهاي در برنج و جاليز به نسبت یک در هزار
- حشره كش كانسالت ( هگزافلومورون ) امولسيون 10% ساخت داواگروساينس جهت كنترل پسيل پسته و حتي لارو پروانه ها به نسبت 0.5 در هزار
- حشره کش بیسکایا ( تیاکلوپراید ) OD 240 ساخت بایر آلمان برای کنترل پسیل پسته ميزان مصرف ./3 در هزار وکرم سیب بادز نیم درهزار
- حشره کش پروتئوس ( دلتامترین + تیاکلوپرید ) OD 110ساخت بایر آلمان جهت مبارزه با حشره بالغ سفيد بالك جاليز،تریپس پیاز وکرم غوزه پنبه به مقدار يك ليتر در هكتار​
- حشره كش آپلاود ( بوپروفزين ) ساخت نيهون نوهياكو SC 40% جهت مبارزه با عسلك پنبه و بالشك مركبات و شپشك ها به نسبت 0/75 در هزار​
- حشره كش تريسر ( اسپينوزاد ) ساخت داواگروساينس بصورت گرانول وتابل 50% براي كنترل كرم سيب و كرم قوزه پنبه و برگخوارهاي سبزي و جاليز و كرم خوشه خوار انگور و آفات انباري - ميزان مصرف 002 تا 400گرم در هزار​
اين حشره كش بصورت تماسي و گوارشي اثر كرده سبب فلج شدن حشره ميگردد.و براي تمامي مراحل رشد حشره ( لارو ، تخم ، و حشره بالغ ) موثر است. اين حشره كش با تاثير بر گيرنده هاي استيل كولين باعث فلج شدن و مرگ حشره ميشود.​
- حشره كش كونفيدور ( ايميداكلوپريد ) ساخت باير آلمان سوسپانسيون 35% براي كنترل آفات مكنده مثل شته ها ، زنجركها و پسيلها و سوسك كلرادو و ... به نسبت 300 تا 400 سی سی در هزار​
- حشره كش آوانت ( ايندوكساكارب ) ساخت دوپوند فرانسه سوسپانسيون 15% براي كنترل كرم سيب و كرم قوزه پنبه و بسياري از حشرات پروانه اي ميزان مصرف 200 تا 300 سی سی در هزار​
- حشره كش پي متروزين ( چس) ساخت سينجنتا گرانول وتابل 50% جهت كنترل شته در جاليز( خيار) و هلو و چغندر و پنبه ... به نسبت يك در هزار
- حشره كش آدميرال ( پيري پروكسي فن ) مايع امولسيون شونده 10% ساخت سوميتومو- اختصاصا" جهت كنترل انواع شپشكها و سفيد بالكها و عسلك به ميزان يك در هزار​
- حشره كش آكتارا ( تايومتوكسام ) WG 25% ساخت سينجنتا براي كنترل پسيل پسته بمقدار 300گرم در هزار
- حشره كش نيمازال ( آزاديراختين ) امولسيون 1% جهت كنترل مگس مينوز جاليز در گلخانه ميزان مصرف 1 تا1.5 ليتر در 1000 متر مربع
- حشره كش كروئيزر ( تايومتوكسام ) SC 35% ساخت سينجنتابراي ضدعفوني بذر چغندر قند و سيب زميني براي جلوگيري از آلوده شدن به حشرات مكنده آنهم با هدف جلوگيري از انتقال بيماريهاي ويروسي ميزان مصرف در سيب زميني 20 سي سي سم در 100 كيلو بذر.​
- حشره كش سومي پليو ( پيريدالايل ) ساخت سوميتومو امولسيون 50% براي كنترل آفات پروانه اي روي پنبه ، گوجه فرنگي، چغندر ،سويا ، نخود ميزان مصرف 200 تا 300 سی سی در هكتار​
- حشره كش مموري ( تايومتوكسايد )‌ SC 24% ساخت سينجنتا براي كنترل سفيد بالكها بمقدار 0/25 در هكتار.​
- حشره كش كاسكيد ( فلوفنوكسورون ) DC 5% ساخت BASF براي كنترل طيف وسيعي از آفات از جمله پسيل پسته ، كرم سيب ، خوشه خوار انگور ، مگس مينوز جاليز ميزان مصرف 0/5 تا 0/7 در هزار​
- حشره كش لاروين ( تيوديكارب ) گرانول روانريز DF 80% ساخت باير آلمان براي كنترل كرم قوزه و تريپس پنبه و پروانه چوبخوار پسته با مقدار يك كيلوگرم در هكتار.
- حشره كش اگروترين ( پيريتروم ) WP 0/1% ساخت اگروفارم جهت كنترل بيد سيب زميني ميزان مصرف 3 كيلو در يك تن
- حشره كش تريگارد ( سايرومازين ) WP 75% ساخت سينجنتا براي كنترل مينوز سبزي و جاليز بمقدار 0/4 در هزار​
- حشره كش ريجنت ( فيپرونيل ) گرانول 0/2% ساخت رون پولن فرانسه براي كنترل كرم ساقه خوار برنج به نسبت20 كيلوگرم در هكتار
- حشره كش گلادياتور تركيبي از كلرپيريفوس و كلپيريفوس متيل براي مبارزه با آفات انباري
- حشره كش اتابرون ( كلرفلوآزورون ) امولسيون 5% ساخت ايشي هارا براي كنترل پسيل پسته ، لارو پروانه ها ، بيد كلم و... به نسبت 0/5 تا 0/75 در هزار
- حشره كش دانتوتسو ( كلوتيانيدين ) گرانول 50% و امولسيون 25% ساخت سوميتومو براي كنترل آفات مكنده از قبيل شته ها ، پسيل ، زنجره و... در درختان ميوه و گياهان زراعي به نسبت 0/2 تا 0/3 در هزار.​
- حشره كش ديميلين ( داي فلوبنزورون ) WP 25% ساخت كمتورا براي كنترل بسياري از آفات در برنج ،پنبه ، درختان ميوه، درختان جنگلي، سبزي وجاليز و... بمقدار 0/5 تا 1 در هزار​
-حشره کش موونتو(اسپیروتترامات) sc 110 محصول شرکت بایر آلمان برای کنترل پسیل پسته بادز نیم لیتر درهزار درضمن این حشره کش دربسیاری از کشورها جهت کنترل حشرات مکنده ازجمله مگس سفید-تریپس-بسیاری از شپشکها وسپردارها –شته ها دربسیاری ازمحصولات باغی وسبزی وصیفی مورد استفاده فرارگرفته با دز 750 سی سی درهکتار یا درهزار​
كنه كشها :
- حشره كش ابرون ( اسپيرومزيفن ) 240 سوسپانسیون ساخت باير آلمان براي كنترل کنه جالیز وپنبه سفيد بالك جاليز- به نسبت 400 سی سی در هكتاراين حشره كش بصورت غير سيستميك اثر كرده و از بيوسنتز ليپيد جلوگيري ميكند و روي رشد و باروري سفيد بالك تاثير ميگذارد و نيز كشنده تخم است.این کنه کش خاصیت عبور از برگ را نیز دارد وسرعت تاثیر آن نسبت به انویدور سریع تر است.​
- كنه كش باروك ( اتوكسازول ) ساخت سوميتو ژاپن - براي كنترل كنه قرمز اروپايي درختان ميوه - يكي از بهترين كنه كشي است كه در بازار وجود دارد. همراه با كنه كش آبامكتين سريعترين و مناسب ترين نتيجه را ميدهد .مقدار مصرف 250 تا 500 سی سی در هزار​
- كنه كش فلورامايت ( بايفنازيت ) ساخت كمترا SC 24% براي كنترل كليه مراحل زيستي كنه قرمز و كنه تارتن دو نقطه اي ميزان مصرف به نسبت 200 تا 500 سی سی درهزار​
- كنه كش انويدور ( اسپيرودايكلوفن ) SC 24% ساخت باير آلمان - براي كنترل كنه قرمز اروپايي -كنه زنگ و تارتن - 300 تا500 سی سی در هزار-روی پسیل پسته نیز تاثیر خوبی دارد.زمان اثر آن بعد از 5 تا 7 روز دیده میشود.
- كنه كش پرايد ( فنازاكوئين ) SC 20% براي كنترل كنه قرمز اروپايي به ميزان 400 سی سی در هزار
علف كشها :
-علفکش مایستر (فورام سولفورون+یودوسولفورون متیل ) 31ODگرم درلیتر محصول شرکت بایر آلمان برای کنترل علفهای هرز برگ باریک وپهن برگ ذرت با دز 1.5 لیتر درهکتار
-علفکش بستا (گلوفوسینت آمونیم) 500گرم درلیتر SD محصول شرکت بایر آلمان برای کنترل علف های هرز باغات بخصوص مرکبات بسته به نوع علف هرز با دز 3 تا 15 لیتر درهکتار
- علف کش اکوییپ (فورام سولفورون +ایمن کننده ایزوکسادیفن- اتیل )22.5 OD ساخت بایر آلمان برای کنترل علفهای هرز پهن برگ وباریک برگ مزارع ذرت به میزان 2.5 لیتر درهکتار
-علفکش سنکور (متری بوزین) DF75% محصول شرکت بایر آلمان برای کنترل علفهای هرز پهن برگ وباریک برگ در در محصولات سیب زمینی ، گوجه فرنگی ، سویا ، نیشکر و هویج می باشد وبسته به بافت خاک بادز 0.5 تا یک کیلو درهکتاروبه دو صورت پیش وپس رویشی میتوان استفاده کرد.

- علف كش كريسمت ( آمترين + تري فلوكسي سولفرون سديم ) WG 75% ساخت سينجنتا براي كنترل علفهاي هرز مزارع تيشكر بويژه اويارسلام بصورت پس رويشي ميزان مصرف 2-2.5 كيلو در هكتار​
- علف كش تيتوس ( ريم سولفورون ) DF 25% ساخت دوپونت براي مبارزه با علفهاي هرز مزارع ذرت دانه اي به نسبت 40 گرم در هكتار​
- علف كش فوزيليد فورت ( فلوآزيفوپ پي بوتيل ) EC 15% ساخت سينجنتا عليه علفهاي هرز نازك برگ گوجه فرنگي به نسبت 1 تا 1.5 ليتر در هكتار
- علف كش كانووي ( پرومترين + فلومترون ) DF 88% ساخت نوفارم عليه علفهاي هرز مزارع پنبه بصورت پس از كشت مقدار مصرف 2.5 كيلوگرم در هكتار
- علف كش كارمكس ( ديورون ) DF 90% ساخت نوفارم عليه علفهاي هرز بايك برگ و پهن برگ نيشكر بصورت پس از كشت و قبل از رويش علف هرز ميزان مصرف 4 كيلو در هكتار
- علف كش سلكت سوپر ( كلتوديم ) EC 12% براي مبارزه با علفهاي هرز يكساله و چند ساله باريك برگ چغندر و سويا بصورت پس رويشي به ميزان يك ليتر در هكتار​
- علف كش ويدمستر ( گلايفوزيت با املاح دوگانه ) SL 36% ساخت نوفارم استراليا براي مبارزه با علفهاي هرز باغات ميوه و مركبات و اراضي غير مزروعي بصورت پس رويشي به نسبت 1.5 ليتر در هكتار.​
- علفكش لونترال - واچ ( كلوپيراليد ) SL 30% عليه علفهاي هرز مزارع كلزا ( كمپوزيته ، لگومينه ، چتريان و هفت بندها) پس از رويش علفها به ميزان 800 سی سی در هكتار​
- علف كش آتلانتيس (مزوسولفورون + يدوسولفورون + ايمن كننده ) OD 1/2% ساخت بايرآلمان جهت كنترل علفهاي هرز پهن برگ و نازك برگ گندم مقدار مصرف 1.5 ليتر در هكتار
- علف كش بوتيزان استار ( متازاكلر + كوئين مراك ) SC 41% ساخت BASF جهت كنترل علفهاي هرز يكساله پهن برگ و باريك برگ كلزا بصورت پيش رويشي به ميزان 2.5 ليتر در هكتار
- علف كش پرسوئيت (ايمازاتاپير ) SL 10% ساخت BASF علفكش دو منظوره انتخابي و سيستميك قابل مصرف در يونجه و گياهان تيره بقولات كه براي كنترل سس يونجه ترجيحا" پيش از اتصال رشته هاي سس مصرف شود ميزان مصرف 1 تا 0.75 ليتر پس از رويش ( مرحاه 2-5 برگي يونجه )
- علف كش كروز ( نيكوسولفورون ) SC 4% ساخت BASF جهت كنترل علفهاي هرز يكساله و چندساله باريك برگ و پهن برگ مزارع ذرت بصورت پس رويشي ميزان مصرف 2 ليتر در هكتار
- علف كش آپيروس ( سولفوسولفورون) WG 75% ساخت مونسانتو براي كنترل علفهاي هرز باريك برگ و پهن برگ در مزارع گندم مقدار مصرف 25 گرم در هكتار به همراه سورفكتانت در زماني كه علف هرز 4تا6 برگي است
- علف كش پنترا ( كوئيزالوپ پي تفوريل ) ساخت كمتورا براي كنترل علفهاي هرز باريك برگ در محصولات پهن برگ و پيازي مثل سويا ، كلزا، سيب زميني، سير ، پياز ، لوبيا ... ميزان مصرف 1تا 1.5 ليتر در هكتار​
- علف كش كورن آپ ( استوكلر ) EC 50% براي كنترل علفهاي هرز باريك برگ و پهن برگ ذرت قبل يا بعد از كاشت محصول بصورت قبل از رويش علفهاي هرز به ميزان6تا 7 لیتر درهکتار
- علف كش آكسيال ( پينوكسادن + ايمن كننده ) EC ساخت سينجنتا براي كنترل علفهاي هرز باريك برگ گندم و جو بصورت انتخابي و پس رويشي ميزان مصرف 0.5 ليتر در هكتار (قابل اختلاط با گرانستار)
علف كش ديالن سوپر ساخت سينجنتا براي كنترل علفهاي هرز پهن برگ يكساله و چند ساله گندم وجو و همچنين نيشكر و ذرت و سورگوم ميزان مصرف 800 ميلي ليتر در هكتار​
- علف كش اولتيما ( نيكوسولفورون + ريم سولفورون ) WG 75% جهت كنترل علفهاي هرز باريك برگ و پهن برگ ذرت دانه اي پس از رويش علفهاي هرز ( نبايد ذرت بيش از 6 برگي باشد )مقدار مصرف 175 گرم در هكتار
نماتدكشها :
- نماتد كش نماكور ( فن آميفوس ) گرانول 10% ساخت باير براي نماتد زخم ريشه چاي و مولد گره ريشه پسته به مقدار 5 تا 15 گرم در هر متر مربع.​
- نماتد كش راگبي ( كادوسافوس ) گرانول 10% ساخت FMC براي كنترل نماتد ريشه به مقدار 5 تا 15 گرم در هر متر مربع.

 
آخرین ویرایش:

hfarda2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
1-استفاده آتلانتیس با کود مایع رشد-کود فورتی گرین فولیر-با دسیس-دوپلسان سوپر-برومایسید-بروموکسونیل-گرانستار-آپیروس-اوره تا 3 کیلو درهکتار-روغن سیتوگیت-گیاهگیت-سیتوویت- مجاز است.
 

hfarda2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
استفاده آتلانتیس با کودهای کلسیم دار-کودهای کلاته- توفوردی-پوماسوپر-تاپیک-ایلوکسان-فنتریتیون-روغن ولک-ترکیبات مسی-سموم فسفره غیر مجاز است.
 

dalin

عضو جدید
کاربر ممتاز
کودهای کلسیم دار معمولا توصیه می شه با دیگر کودها ترکیب نشوند . البته ترکیبات اسید آمینه معمولا متفاوت می باشند و حتی کلسیم های مایع را این روزها با اسید آمینه ترکیب می کنند که باعث جذب بهتر کلسیم می شوند . همانند دفاندر کلسیم و کامینو که هر دو ترکیبی از کلسیم و اسید آمینه می باشند و جذب بالایی دارند ;)
 

gsm1

کاربر فعال مهندسی کشاورزی ,
سلام
موارد کلی زیر در اکثرموارد صدق میکند:
1-کلیه کودهای شیمیایی پودر وگرانول درصورتیکه ازمنابع معتبر تهیه شوندترکیب مشابه دارند.مثلن 20و20و20 شرکتهای خارجی اساسن تفاوت چندانی ندارندچراکه فرمول آنهاپربوده وقدرت مانوری برای افزودن ترکیبات دیگر ندارند.(متاسفانه نمونه های موجود در بازارحدود 90درصد درایران تولید شده وبسیار کمتراز مقدار بالا درآن N,P,Kدارامیباشند.باکمی دقت در شکل بسته ها تقلبی بودن آنها مشهود است.
2-کودهای مایعN,P,K تقریبن مشابه بوده وبر2مبنا تولید میشوند:1-پایه اسید فسفریک2-پایه آب که اولی به مراتب توانایی حمل غلظت بالاتری از عناصر مذکور حداکثر هرکدام 10درصد خواهند داشت.ولی حسن بزرگ آن تنظیم پی اچ خاکهای قلیایی وجذب بهتر آهن فسفرو..دارند.
3-کودهای حاوی کلسیم باکودهای حاوی فسفر ناسازگاری دارند.
4-کودهای خانواده اومکس تفاوت چندانی بادیگر رقبای خارجی نظیر گرین ایتالیاندارند.(فقط دقت در اصلی بودن ودرصد موادمتشکله ومقایسه قیمت راهگشاخواهد بود)بعنوان اصل کلی کودهای شیمیایی (ماکرو ومیکرو)با هیچکدام از سموم ارگانوفسفره قابل اختلاط نیستند لطفن به تبلیغات روی لیبل توجه نفرمایید
5-کودهای روی ،بور،ودیگرعناصر فلزی نظیرآهن مس ....موجود درفرمولاسیون کودهای ماکرو ومیکرو باسموم فسفره واکنش سریع شیمیایی انجام داده باعث تجزیه سم وبی اثر شدن آن میگردد(البته در مورد بور مطمئن نیستم وباید بررسی شود.ولی ممکن است جذب عناصر فلزی تسریع گردد!
.........ادامه دارد
لطفن بصورت سوال وموردی برای جلوگیری ازطولانی شدن کلام سوالات مطرح شود.درصورتیکه موردی غیر فنی یا بنظراشتباه بود راهنمایی فرمایید.
تشکر
 
آخرین ویرایش:

aboozar esmaili

عضو جدید
کاربر ممتاز
استفاده آتلانتیس با کودهای کلسیم دار-کودهای کلاته- توفوردی-پوماسوپر-تاپیک-ایلوکسان-فنتریتیون-روغن ولک-ترکیبات مسی-سموم فسفره غیر مجاز است.
چند روز قبل از مزرعه گندمی بازدید کردم که به دلیل مخلوط کردن علفکش آتلانتیس با کود تکامین خسارت شدیدی روی گندم ایجاد شده بود!
 

gsm1

کاربر فعال مهندسی کشاورزی ,
سلام
باتوجه به نوع فرمولاسیون که OD میباشد استفاده از کودهای شیمیایی باعث1- عدم پخش مناسب سم در محلول شده که میتواند عامل گیاهسوزی شود2-اگر ایمن کننده آن ترکیب Mefenpyr-diethylباشد(متاسفانه مطمئن نیستم)درمحیط اسیدی به سرعت هیدرولیز شده ویا درمجاورت عناصر میکرو غیرفعال شده ونقش ایمن کنندگی آن انجام نمیشود
همچنین3-آتلانتیس درچه مرحله ای از رشد مصرف شده که آنهم در گیاه سوزی موثراست.
تشکر
بررسي اثر علف کش هاي دومنظوره بر برخي از شاخص هاي فيزيولوژيکي گندم در مراحل مختلف فنولوژي
توسلي رجب علي*,ميقاني فريبا,باقراني ترشيز ناصر,ميرهادي سيدمحمدجواد
* گروه زراعت، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد، واحد علوم‌ و تحقيقات، تهران
به منظور بررسي اثر علف کش هاي دومنظوره بر تعدادي از شاخص هاي فيزيولوژيكي گندم در مراحل مختلف فنولوژي اين گياه زراعي، آزمايشي در سال زراعي 87-1386 در شهرستان کردکوي در استان گلستان در شرايط ديم انجام شد. اين آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با دو فاكتور و 4 تکرار انجام شد. فاكتور اول نوع علف کش شامل: شواليه (يدوسولفورون+مزوسولفورون)، آپيروس (سولفوسولفورون)، تاپيک+گرانستار (کلودينافوپ پروپارژيل+تري بنورون متيل)، آتلانتيس (يدوسولفورون+مزوسولفورون+مويان) و توتال (سولفوسولفورون+مت سولفورون) و فاكتور دوم مراحل مختلف فنولوژي گندم بر اساس تقسيم بندي زادوکس يعني 2 تا 3 برگي گندم، پنجه زني، گل دهي و رسيدگي فيزيولوژيکي بود. نتايج نشان داد که علف کش هاي مورد بررسي در بعضي از مراحل فنولوژي گندم اثر نامطلوبي بر عملکرد دانه، ارتفاع و وزن خشک گندم داشتند و در بعضي موارد باعث سوختگي برگ ها شدند. مقايسه ميانگين نوع علف کش و مراحل فنولوژي گندم و اثرات متقابل اين دو فاكتور در بررسي عملکرد دانه نشان داد که علف کش هاي شواليه، آپيروس، تاپيک+گرانستار، آتلانتيس و توتال در مرحله 2 تا 3 برگي گندم باعث كاهش عملکرد دانه شدند که بيشترين اثر كاهنده مربوط به علف کش شواليه بود كه تفاوت معني داري با ساير علف کش ها نيز نشان داد. بررسي ارتفاع بوته گندم نشان داد که علف کش شواليه در مرحله 2 تا 3 برگي باعث بيشترين كاهش اين صفت شد. محاسبه ضرايب همبستگي صفات مورد برر سي نشان داد که عملکرد دانه با وزن خشک در هفته چهارم پس از سمپاشي، تعداد پنجه، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله، طول سنبله، همبستگي مثبت و معني داري در سطح 5 و 1 درصد و بيشترين همبستگي را با ارتفاع نشان داد.
كليد واژه: گندم ديم، شاخص فيزيولوژيکي، مراحل فنولوژي، علفکش، عملکرد دانه


 
آخرین ویرایش:

aboozar esmaili

عضو جدید
کاربر ممتاز
بررسی امکان اختلاط دو علف کش کروز (نیکوسولفورون) با برومایسید ام.آ (ام سی پی آ+ بروموکسینیل) جهت بهبود مدیریت علف های هرز مزارع ذرت

لاله بهاری، محمد علي باغستاني میبدی، اسکندر زند، محمد جواد میرهادی

چكیده فارسی:به منظور بررسی امكان اختلاط دو علف‌كش نیكوسولفورون (كروز) و ام‌سی‌پی‌آ + بروموكسینیل (برومایسید ام. آ) در كنترل علف‌های‌هرز باریك‌برگ و پهن‌برگ مزارع ذرت، آزمایشی در سال ١٣٨٨ در كرج به اجرا در آمد. آزمایش در قالب طرح بلوك‌های كامل تصادفی و به صورت فاكتوریل در چهار تكرار انجام شد. عامل اول میزان مصرف علف‌كش ام‌سی‌پی‌آ + بروموكسینیل در چهار دز صفر، ٥/٠، ١ و ٥/١ لیتر در هكتار و عامل دوم نیز میزان مصرف علف‌كش‌ نیكوسولفورون در چهار دز صفر، ١، ٥/١ و ٢ لیتر در هكتار از ماده تجارتی بود. علاوه بر آن به مجموع تیمارهای آزمایشی، یك تیمار شاهد با وجین كامل علف‌ هرز اضافه شد و سپس کارآیی تیمارها بر روی علف‌های هرز مزرعه و عملکرد ذرت مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد بهترین حالت اختلاط این دو علف‌كش با در نظر گرفتن كارآیی كنترل علف‌های ‌هرز، درصد افزایش عملكرد ذرت و حداقل اثرهای زیست‌محیطی، مصرف علف‌كش ام‌سی‌پی‌آ + بروموكسینیل به میزان ٥/٠ تا ١ لیتر در هكتار از ماده تجارتی به همراه ٥/١ لیتر در هكتار از ماده تجارتی نیكوسولفورن بود.
جلد دوم- شماره اول ( نام مجله: مجله بوم شناختی علف هرز )
 

jalaltatari

عضو جدید
اختلاط پهن برگ کش دیالن سوپر +تاپیک ( کلودینافوگ پروپارژیل ) باعث ایجاد آنتاگونستی در تاثیر تاپیک شده و ضمنا استفاده از دیالن سوپر در مرحله گلدهی و آبستنی گندم خسارت بسیار شدید به گندم می زند طوریکه مانه از تشکیل دانه ویا تشکیل خوشه با دانه های ضعبف می کند .
 

jalaltatari

عضو جدید
اختلاط دیکلوفوپ متیل ( ایلوکسان ) با با اکثر پهن برگ کش ها نظیر دوپلوسان سوپر ،برومایسید و گرانستار باعث کاهش تاثیر علفکشی ایلوکسان شده و اختلاط آنها توصیه نمیشود .
 

gsm1

کاربر فعال مهندسی کشاورزی ,
باسلام وتبریک سال جدید
1-اختلاط دودین WP60% بادیگر سموم مجاز نیست اگرچه بعضی شرکتهای تولیدکننده به اشتباه در لیبل آن اختلاط را مجاز ذکر میکنند.درصورتیکه اختصاصا"سورفکتانتی برای اختلاط با آنطراحی شده باشد اشکال ندارد(البته تاکنون انجام نشده است)
همچنین اختلاط با کودهای ماکرو و میکرو مجازنیست.
2-جهت جذب بهتر وموثرتر کودهای ماکرو ومیکرو اختلاط آنها بامحلول های آمینواسید بسیارموثراست.(البته مارک های معتبر نتایج شگفت انگیزی میدهند)
(بصورت جنرال استفاده همزمان کود ماکرو+میکرو+آمینواسید معجزه میکند)
3-اختلاط سموم گروه پیرتروئیدبا کودهای ماکرو ومیکرو مجاز است(البته به گیاهسوزی توجه ذاشته باشید)
ایام به کام
 
آخرین ویرایش:

hfarda2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
حشره کش وضدعفونی کننده بذر (گاچو Gaucho) را با قارچکش وضدعفونی کننده(مونسرن Monceren) میتوان مخلوط کرد.منتها ابتدا باید هرکدام را جداگانه درآب حل نمود وسپس با هم مخلوط وروی غده های سیب زمینی اسپری کرد .
میزان گاچو برای یک تن سیب زمینی 285 گرم (در500 سی سی آب ریخته به مدت 10 دقیقه صبر میکنیم وبعد با یک همزن به هم میزنیم) و1.25 کیلو گرم مونسرن برای یک تن بذر سیب زمینی را در4-5 لیتر آب ریخته وبه هم میزنیم وسپس این دو ترکیب را با هم مخلوط واسپری میکنیم.
 

jalaltatari

عضو جدید
اختلاط توفوردی با سمومی نظیر کلودینافوپ پروپارژیل ( تاپیک ) ، دیکلوفوپ متیل ( ایلوکسان)،وفنوکساپروپ پی اتیل (پوماسوپر)مجاز نمی باشد .
 

jalaltatari

عضو جدید
با سلام . درمورد بحث کاربردی و خوبی که دوست و همکار عزیزم انرا شروع کرده و پست های خوب بسیاری در این صفحه گذاشته لازم میدانم به این مطلب اشاره کنم
چرا کشاورزان اقدام به اختلاط یک یا چند سم را باهم می کنند .
می توان گفت کشاورزان به 2 دلیل عمده اقدام به این کار میکنند اول اینکه هزینه سم پاشی را کاهش دهند و دیگر اینکه افزایش کارایی آفت کشهای خود را بیشتر کنند .
بعد از اینکه معلوم شد دو یا چند سم قابلیت اختلاط باهم را دارند ، باید اگاه باشیم که اختلاط سموم با هم ممکن است سمیت محلول برای انسان و سایر موجودات زنده را افزایش دهد و همچنین دوام و باقیمانده مخلوط چند سم نیز ممکن است طولانی تر شود .لذاترکیب آفت کش ها باهم نباید بمصرف برسدمگر اینکه ترکیب اختصاصی آنها قبلا آزمایش و بوسیله منابع موثق و رسمی توصیه شده باشد.

سازگاری سموم باهم
سموم از دونظر مورد بررسی قرارمیگیرند
الف:ازنظر فیزیکی
ب:محلول پاشی مخلوط سموم در مزرعه در سطح کوچک و عدم گیاه سوزی مخلوط سم
جهت اختلاط سموم از نظر فیزیکی ، اگز دو سم را خواستیم با هم مخلوط کنیم باید اط سم الف یک محلول سمی در حد 100 سیسی و از سم ب نیز یک محلول سمی در حد 100 سی سی تهیه کرده سپس 50 سی سی از هر کدام را در ظرف سومی ریخته و پس از ده دقیقههر 3 ظرف محلول سمی را در کنار هم قرار داده و موارد زیر را بررسی می کنیم
الف - طرف حاوی دو سم نباید گرم شود
ب:ظرف حاوی دو سم نباید رسوب کند
ج -ظرف حاوی دو سم نباید دو لایه شود یعنی امولسیون نباید شکسته شود
د-ظرف حاوی دو سم نبایددارای ذرات کریستاله باشد .
ذ-ظرف حاوی دو سم نباید زیاد تغییر رنگ دهد
در صورتیکه موارد بالا مشاهده نشود میتوان مخلوط سمی را در سطح کوچک در مزراع آزمایش کرد تا از عدم گیاه سوزی مطمئن شد
در اختلاط سموم باید موارد کلی زیر رعایت شود
الف - سموم اسیدی با سموم قلیایی نباید ترکیب گردد
ب-سموم با ترکیب مسی و گوگردی نباید با سایر سموم ترکیب گردد
ج-در صورت امکان سموم حشره کش با سموم علف کش نباید ترکیب گردد.
 
آخرین ویرایش:

gsm1

کاربر فعال مهندسی کشاورزی ,
باعرض سلام
دوستان موافق باشند نظراتشون رو در مورد مواد" Adjuvant" که نقش بالایی در تاثیر، کارایی وکاهش دوز مصرف سموم دارندبنویسند.مرتبط بااین تاپیک هم هست.

1- اضافه نمودن روغن های گیاهی ومعدنی نقش مهمی در تاثیر سموم کنه کش دارد(البته بصورت مویان).
"نتیجه گیری شخصی :احتمالن فرمولاسیون OD در آینده برای این سموم کاربرد بیشتری خواهد داشت!؟دوستانی که با محصولات شرکتهای خارجی سروکار دارندلطفن اظهار نظر فرمایند"

2-اضافه نمودن مویان های برپایه امولسیفایر به مخلوطهای کودهای شیمیایی (محلول پاشی) نقش مهمی در جلوگیری از گیاهسوزی دارد.(توجه فرمایید غلظت بالای مویان خود ممکن است سبب گیاهسوزی ویا پدیده بادبردگی (درمورد سمپاشی ونه کودپاشی)گردد.
دراستفاده کودهابصورت آبیاری نیازی به استفاده از مویان نیست.
3-استفاده از تنظیم کننده های پی اچ (که اخیرا" رایج شده اند)تاثیر خوبی روی کارایی محلول پاشی کودها خصوصن عناصر میکرو دارد.
4- در سمپاشی گلخانه ها بادستگاه های مه پاش (خصوصن سموم تولید داخل)استفاده از مویان (پایه امولسیفایر)تاثیر قابل ملاحظه ای در ایجاد مه دارد.


"مویان ها دو دسته اند 1-پایه امولسیفایر2- پایه روغنها(معدنی و گیاهی)3-و....
"لطفن دوستان اظهارنظر کنندهم در صورت اشکال وهم درصورت وجود نکات تکمیل کننده"
باتشکر
 
آخرین ویرایش:

jalaltatari

عضو جدید
تکنولوژی OD متعلق به بایر فرمولاسیونی جدید است و جهت افزایش تاثیر سموم سیستمیک ساخته شده است .
هدف اصلی کنترل هدف مورد نظر از راه سمپاشی قسمتهای هوائی گیاه در مقایسه با سمومEC و SL بود
جهت نیل به این مقصد ، چندین نوع روغن ( غیر قابل حل در آب ) باید با سم تلفیق می شد تا بصورت فرمولاسیون OD ( روغن قابل پخش ) در بیاید .
OD مخفف فرمولاسیون جدید
Oil Dispersion
یا
سوسپانسیون بر پایه روغن است.
خصوصیات اصلی این فرمولاسیون مخلوطی از خواص شناخته شده فرمولاسیونهای سوسپانسیون و امولسیون است
در این فرمولاسیون ماده موثر در روغن پخش شده است مانند سوسپانسیون
بنابر این در محلول سمی آماده با این نوع فرمولاسیون حالت (SE ) پیدا می کند
در سطح برگ روغن موجود در ترکیب کشش زیادی ایجاد می کند . باقی ماندن محلول سمی روی برگ باعث نفوذ ماده موثر به داخل برگ می شود و مقاوم شدن به بارش پس از سمپاشی را بدنبال دارد .
 

gsm1

کاربر فعال مهندسی کشاورزی ,
تکنولوژی OD متعلق به بایر فرمولاسیونی جدید است و جهت افزایش تاثیر سموم سیستمیک ساخته شده است .
هدف اصلی کنترل هدف مورد نظر از راه سمپاشی قسمتهای هوائی گیاه در مقایسه با سمومEC و SL بود
جهت نیل به این مقصد ، چندین نوع روغن ( غیر قابل حل در آب ) باید با سم تلفیق می شد تا بصورت فرمولاسیون OD ( روغن قابل پخش ) در بیاید .
OD مخفف فرمولاسیون جدید
Oil Dispersion
یا
سوسپانسیون بر پایه روغن است.
خصوصیات اصلی این فرمولاسیون مخلوطی از خواص شناخته شده فرمولاسیونهای سوسپانسیون و امولسیون است
در این فرمولاسیون ماده موثر در روغن پخش شده است مانند سوسپانسیون
بنابر این در محلول سمی آماده با این نوع فرمولاسیون حالت (SE ) پیدا می کند
در سطح برگ روغن موجود در ترکیب کشش زیادی ایجاد می کند . باقی ماندن محلول سمی روی برگ باعث نفوذ ماده موثر به داخل برگ می شود و مقاوم شدن به بارش پس از سمپاشی را بدنبال دارد .

باسلام
تشکر از پاسخ سریع و جامعتان
یکی ازدلایل اضافه نمودن مویان های پایه روغنی جلوگیری از شستشوی سم و پخش ماده موثره روی سطح برگ درفرمولاسیون های EC میباشد.
پس در آینده میتوان شاهد فرمولاسیون کنه کشها هم بافرمولاسیون OD بود.در واقع این فرمولاسیون جهت کاهش نقطه ضعف فرمولاسیونهای EC&SCمعرفی شده است.(حذف معایب فرمولاسیون های EC & SC درمعرفی وتوسعه فرمولاسیون OD ).
مجددا" تشکر میکنم
 
آخرین ویرایش:

jalaltatari

عضو جدید
Surfactant

Surfactants are compounds that lower the surface tension of a liquid, the interfacial tension between two liquids, or that between a liquid and a solid. Surfactants may act as detergents, wetting agents, emulsifiers, foaming agents, and dispersants.

Micelle in aqueous solution


Etymology and definition

The term surfactant/surfactants is a blend of surface active agents.[SUP][1][/SUP]
In Index Medicus and the United States National Library of Medicine, surfactant/surfactants is reserved for the meaning pulmonary surfactant. For the more general meaning, surface active agent/s is the heading.

A micelle—the lipophilic tails of the surfactant ions remain on the inside of the micelle due to unfavourable interactions. The polar "heads" of the micelle, due to favourable interactions with water, form a hydrophilic outer layer that in effect protects the hydrophobic core of the micelle. The compounds that make up a micelle are typically amphiphilic in nature, meaning that micelles are soluble not only in protic solvents such as water but also in aprotic solvents as a reverse micelle.


Composition and structure

Surfactants are usually organic compounds that are amphiphilic, meaning they contain both hydrophobic groups (their tails) and hydrophilic groups (their heads).[SUP][2][/SUP] Therefore, a surfactant contains both a water insoluble (or oil soluble) component and a water soluble component. Surfactants will diffuse in water and adsorb at interfaces between air and water or at the interface between oil and water, in the case where water is mixed with oil. The insoluble hydrophobic group may extend out of the bulk water phase, into the air or into the oil phase, while the water soluble head group remains in the water phase. This alignment of surfactants at the surface modifies the surface properties of water at the water/air or water/oil interface.
World production of surfactants is estimated at 15 Mton/y, of which about half are soaps. Other surfactants produced on a particularly large scale are linear alkylbenzenesulfonates (1700 kton/y), lignin sulfonates (600 kton/y), fatty alcohol ethoxylates (700 ktons/y), alkylphenol ethoxylates (500 kton/y).[SUP][3][/SUP]  • Sodium stearate, the most common component of most soap, which comprise about 50% of commercial surfactants.


  • 4-(5-Dodecyl) benzenesulfonate, a linear dodecylbenzenesulfonate, one of the most common surfactants.
Structure of surfactant phases in water

In the bulk aqueous phase, surfactants form aggregates, such as micelles, where the hydrophobic tails form the core of the aggregate and the hydrophilic heads are in contact with the surrounding liquid. Other types of aggregates such as spherical or cylindrical micelles or bilayers can be formed. The shape of the aggregates depends on the chemical structure of the surfactants, depending on the balance of the sizes of the hydrophobic tail and hydrophilic head. This is known as the HLB, Hydrophilic-lipophilic balance. Surfactants reduce the surface tension of water by adsorbing at the liquid-gas interface. The relation that links the surface tension and the surface excess is known as the Gibbs isotherm.
Dynamics of surfactants at interfaces

The dynamics of adsorption of surfactants is of great importance for practical applications such as foaming, emulsifying or coating processes, where bubbles or drops are rapidly generated and need to be stabilized. The dynamics of adsorption depends on the diffusion coefficient of the surfactants. Indeed, as the interface is created, the adsorption is limited by the diffusion of the surfactants to the interface. In some cases, there exists a barrier of energy for the adsorption or the desorption of the surfactants, then the adsorption dynamics is known as ‘kinetically limited'. Such energy barrier can be due to steric or electrostatic repulsions. The surface rheology of surfactant layers, including the elasticity and viscosity of the surfactant layers plays a very important role in foam or emulsion stability.
Characterization of interfaces and surfactant layers

Interfacial and surface tension can be characterized by classical methods such as the -pendant or spinning drop method Dynamic surface tensions, i.e. surface tension as a function of time, can be obtained by the Maximum Bubble Pressure apparatus
The structure of surfactant layers can be studied by ellipsometry or X-Ray reflectivity.
Surface rheology can be characterized by the oscillating drop method or shear surface rheometers such as double-cone, double-ring or magnetic rod shear surface rheometer.
Detergents in biochemistry and biotechnology

In solution, detergents help solubilize a variety of chemical species by dissociating aggregates and unfolding proteins. Popular surfactants in the biochemistry laboratory are SDS and CTAB. Detergents are key reagents to extract protein by lysis of the cells and tissues: They disorganize the membrane's lipidic bilayer (SDS, Triton X-100, X-114, CHAPS, DOC, and NP-40), and solubilize proteins. Milder detergents such as (OctylThioGlucosides) are used to solubilize sensible proteins (enzymes, receptors). Non-solubilized material is harvested by centrifugation or other means. For electrophoresis, for example, proteins are classically treated with SDS to denature the native tertiary and quaternary structures, allowing the separation of proteins according to their molecular weight.
Detergents have also been used to decellularise organs. This process maintains a matrix of proteins that preserves the structure of the organ and often the microvascular network. The process has been successfully used to prepare organs such as the liver and heart for transplant in rats.[SUP][4][/SUP] Pulmonary surfactants are also naturally secreted by type II cells of the lung alveoli in mammals.
Classification of surfactants

The "tail" of most surfactants are fairly similar, consisting of a hydrocarbon chain, which can be branch, linear, or aromatic. Fluorosurfactants have fluorocarbon chains. Siloxane surfactants have siloxane chains.
Many important surfactants include a polyether chain terminating in a highly polar anionic group. The polyether groups often comprise ethoxylated (polyethylene oxide-like) sequences inserted to increase the hydrophilic character of a surfactant. Polypropylene oxides conversely, may be inserted to increase the lipophilic character of a surfactant.
Surfactant molecules have either one tail or two; those with two tails are said to be double-chained.

Surfactant classification according to the composition of their head: nonionic, anionic, cationic, amphoteric.


Most commonly, surfactants are classified according to polar head group. A non-ionic surfactant has no charge groups in its head. The head of an ionic surfactant carries a net charge. If the charge is negative, the surfactant is more specifically called anionic; if the charge is positive, it is called cationic. If a surfactant contains a head with two oppositely charged groups, it is termed zwitterionic. Commonly encountered surfactants of each type include:
Anionic

Sulfate, sulfonate, and phosphate esters

Anionic surfactants contain anionic functional groups at their head, such as sulfate, sulfonate, phosphate, and carboxylates. Prominent alkyl sulfates include ammonium lauryl sulfate, sodium lauryl sulfate (SDS, sodium dodecyl sulfate, another name for the compound) and the related alkyl-ether sulfates sodium laureth sulfate, also known as sodium lauryl ether sulfate (SLES), and sodium myreth sulfate.
Docusates: dioctyl sodium sulfosuccinate, perfluorooctanesulfonate (PFOS), perfluorobutanesulfonate, linear alkylbenzene sulfonates (LABs).
These include alkyl-aryl ether phosphates and the alkyl ether phosphate
Carboxylates

These are the most common surfactants and comprise the alkyl carboxylates (soaps), such as sodium stearate. More specialized species include sodium lauroyl sarcosinate and carboxylate-based fluorosurfactants such as perfluorononanoate, perfluorooctanoate (PFOA or PFO).
Cationic head groups


Zwitterionic surfactants

Zwitterionic (amphoteric) surfactants have both cationic and anionic centers attached to the same molecule. The cationic part is based on primary, secondary, or tertiary amines or quaternary ammonium cations. The anionic part can be more variable and include sulfonates, as in CHAPS (3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate). Other anionic groups are sultaines illustrated by cocamidopropyl hydroxysultaine. Betaines, e.g., cocamidopropyl betaine. Phosphates: lecithin
Nonionic surfactant

Many long chain alcohols exhibit some surfactant properties. Prominent among these are the fatty alcohols cetyl alcohol, stearyl alcohol, and cetostearyl alcohol (consisting predominantly of cetyl and stearyl alcohols), and oleyl alcohol.

According to the composition of their counter-ion

In the case of ionic surfactants, the counter-ion can be:

Current market and forecast

The annual global production of surfactants was 13 million metric tons in 2008, and the annual turnover reached US$24.33 billion in 2009, nearly 2% up from the previous year. The market is expected to experience quite healthy growth by 2.8% annually to 2012 and by 3.5 – 4% thereafter.[SUP][5][/SUP][SUP][6][/SUP] Specialists expect the global surfactant market to generate revenues of more than US$41 billion in 2018 – translating to an average annual growth of 4.5%[SUP][7][/SUP]
Health and environmental controversy

Surfactants are routinely deposited in numerous ways on land and into water systems, whether as part of an intended process or as industrial and household waste. Some of them are known to be toxic to animals, ecosystems, and humans, and can increase the diffusion of other environmental contaminants.[SUP][8][/SUP][SUP][9][/SUP][SUP][10][/SUP] As a result, there are proposed or voluntary restrictions on the use of some surfactants. For example, PFOS is a persistent organic pollutant as judged by the Stockholm Convention. Additionally, PFOA has been subject to a voluntary agreement by the U.S. Environmental Protection Agency and eight chemical companies to reduce and eliminate emissions of the chemical and its precursors.[SUP][11][/SUP]
The two major surfactants used in the year 2000 were linear alkylbenzene sulfonates (LAS) and the alkyl phenol ethoxylates (APE). They break down in the aerobic conditions found in sewage treatment plants and in soil.[SUP][12][/SUP]
Ordinary dishwashing detergent, for example, will promote water penetration in soil, but the effect would last only a few days (many standard laundry detergent powders contain levels of chemicals such as alkali and chelating agents that can be damaging to plants and should not be applied to soils). Commercial soil wetting agents will continue to work for a considerable period, but they will eventually be degraded by soil micro-organisms. Some can, however, interfere with the life-cycles of some aquatic organisms, so care should be taken to prevent run-off of these products into streams, and excess product should not be washed down.[SUP][citation needed][/SUP]
Anionic surfactants can be found in soils as the result of sludge application, wastewater irrigation, and remediation processes. Relatively high concentrations of surfactants together with multimetals can represent an environmental risk. At low concentrations, surfactant application is unlikely to have a significant effect on trace metal mobility.[SUP][13][/SUP][SUP][14][/SUP]
Biosurfactants

Biosurfactants are surface-active substances synthesised by living cells.[SUP][citation needed][/SUP] Interest in microbial surfactants has been steadily increasing in recent years due to their diversity, environmentally friendly nature, possibility of large-scale production, selectivity, performance under extreme conditions, and potential applications in environmental protection.[SUP][15][/SUP][SUP][16][/SUP]
Biosurfactants enhance the emulsification of hydrocarbons, have the potential to solubilise hydrocarbon contaminants and increase their availability for microbial degradation. The use of chemicals for the treatment of a hydrocarbon polluted site may contaminate the environment with their by-products, whereas biological treatment may efficiently destroy pollutants, while being biodegradable themselves. Hence, biosurfactant-producing microorganisms may play an important role in the accelerated bioremediation of hydrocarbon-contaminated sites.[SUP][17][/SUP][SUP][18][/SUP][SUP][19][/SUP] These compounds can also be used in enhanced oil recovery and may be considered for other potential applications in environmental protection.[SUP][19][/SUP][SUP][20][/SUP] Other applications include herbicides and pesticides formulations, detergents, healthcare and cosmetics, pulp and paper, coal, textiles, ceramic processing and food industries, uranium ore-processing, and mechanical dewatering of peat.[SUP][15][/SUP][SUP][16][/SUP][SUP][21][/SUP]
Several microorganisms are known to synthesise surface-active agents; most of them are bacteria and yeasts.[SUP][22][/SUP][SUP][23][/SUP] When grown on hydrocarbon substrate as the carbon source, these microorganisms synthesise a wide range of chemicals with surface activity, such as glycolipid, phospholipid, and others.[SUP][24][/SUP][SUP][25][/SUP] These chemicals are synthesised to emulsify the hydrocarbon substrate and facilitate its transport into the cells. In some bacterial species such as Pseudomonas aeruginosa, biosurfactants are also involved in a group motility behavior called swarming motility.
Safety and environmental risks

Most anionic and nonionic surfactants are nontoxic, having LD50 comparable to sodium chloride. The situation for cationic surfactants is more diverse. Dialkyldimethylammonium chlorides have very low LD50's (5 g/kg) but alkylbenzyldimethylammonium chloride has an LD50 of 0.35 g/kg. Prolonged exposure of skin to surfactants can cause chaffing because surfactants (e.g., soap) disrupts the lipid coating that protects skin (and other) cells.[SUP][3][/SUP]
Biosurfactants and Deepwater Horizon

The use of biosurfactants as a way to remove petroleum from contaminated sites has been questioned, and criticized as environmentally unsafe. Biosurfactants were not used by BP after the Deepwater Horizon oil spill. However, unprecedented amounts of Corexit (active ingredient: Tween-80), were sprayed directly into the ocean at the leak and on the sea-water's surface, the theory being that the surfactants isolate droplets of oil, making it easier for petroleum-consuming microbes to digest the oil.
Applications

Surfactants play an important role as cleaning, wetting, dispersing, emulsifying, foaming and anti-foaming agents in many practical applications and products, including:

See also 

gsm1

کاربر فعال مهندسی کشاورزی ,
دوستان سلام
بعلت مصرف سموم (علف کش حشره کش وقارچ کشها) با همه مزایایی که در تولید محصولات دارند اندکی روی کاهش عملکرد گیاهان بدلیل تنشی که وارد میکنند موثرند.برای تنش زدایی ویاکاهش اثر تنش یکی ازموارد استفاده منطقی از کودها همراه با استفاده از ترکیبات آمینو اسید میباشد.
از 20 نوع آمینو اسید های موجود 4 تا (سرین،آرژینین،پرولین و سیستئین)نقش موثری در کاهش اثر عوامل تنش دارند.البته گلایسین نیز نقش مهمی در ممانعت از کلروزیس دارد.
از عوامل تنش به 1-شوری خاک 2-باد 3-سرماوگرمای هوا 4-مصرف سموم کشاورزی (اختلاط سموم وکودها) 5- کیفیت نامناسب آب و.... میتوان نام برد.

درانتهاتقاضادارد این تاپیک جالب رابیشتر فعال نگه داریم.
باتشکر
 

gsm1

کاربر فعال مهندسی کشاورزی ,
باسلام
امروز با یکی از دوستان فعال عضو باشگاه در مورد نمایشگاه های کشاورزی که اخیرن در شیراز برگزار شد صحبت میکردیم.به موضوع جالبی اشاره نمودند که بنظر مهم بوده ولازم است درخصوص آن کمی تبادل نظر بشه.(البته اگردوستان موافق باشن).
موضوع" کاربرد تکنولوژی نانو در بخش کشاورزی هم دربخش های تولید کود وتولید سم ،مهمتراز آن اثرات روی محیط زیست،کارکنان شرکت های تولید کننده وکشاورزان مصرف کتتده بعنوان اثرات جانبی آن "میباشد.
دوستان لطفن تجارب ونظراتشون رو به اشتراک بگذارند.
باتشکر
 

gsm1

کاربر فعال مهندسی کشاورزی ,
سلام دوستان
موضوع نانو در چه مواردی کاربرد دارد(بخش کشاورزی)؟
هرجا ترکیبی بصورت ذرات (پارتیکل) مصرف شود نانو تکنولژی قابلیت استفاده خواهد داشت.
دربخش کشاورزی ،کودها در نهایت بصورت محلول مورد استفاده گیاه قرار میگیرند لذا خیلی بحث نانو مطرح نیست.مگر اینکه ترکیبی انحلال کم داشته باشد که تولیدآن بدلیل مشکلات فنی بصورت نانو مقرون بصرفه نیست وبراحتی با ترکیب قابل حل دیگری از آن عنصر قابل جانشینی است.
اما در مورد سموم:
سموم کشاورزی بافرمولاسیونهای ,OD,SC,FS,WP,DSوتاحدودی EW بدلیل اهمیت پارتیکل سایز درحوزه نانو قابل تولید هستند البته باشرایطی.(ادامه دارد)
 
آخرین ویرایش:

gsm1

کاربر فعال مهندسی کشاورزی ,
باسلام
درادامه موضوع کاربرد نانو تکنولوژی در تولیدسموم ذکر شده ویا سموم دیگری که احتمالن ذکر نشده اند موارد زیرقابل ذکر است.
درکلیه فرمولاسیون های SC,FS,ODماده موثره جامد معلق در فاز مایع هست.آنچه که حائز اهمیت است اندازه ذرات ماده موثره در این فرمولاسیونهاست.برای بدست آوردن ذرات نانو آنقدر باید عملیات آسیاب ادامه یابد که سایز ذرات به حدود نانومتر برسد که بدلیل بالا رفتن حرارت در زمان آسیاب ویا طولانی شدن مدت زمان آسیاب مقرون به صرفه اقتصادی نخواهد بود.وچه بسا همبستگی ذرات هم باتغییر دما رخ خواهد داد.راه دیگر خرید ماده موثره باذرات نانو سایز که در مرحله تولیدتکنیکال شده اند میباشد که آنهم بدلیل مراحل مختلف خالص سازی در عمل خیلی سخت وغیر ممکن است که درصورت تهیه نقل وانتقال آن با توجه به تغییر دمای محیط وایجاد همبستگی بین ذرات بسیارمشکل است.(در صورتیکه ضرورت تولید این فرمولاسیونها بوجود آید محتمل خواهند بود اما نه درایران)
اما فرمولاسیونهای WP,DS بدلیل حالت آنهاکه جامد هستند تولید آنها برای رسیدن به اندازه ذرات نانومتری درکارخانجات بسیار مشکل بوده وذرات نانومتری تقریبن غیرقابل جمع آوری بوده وتا کیلومترها اطراف کارخانه را آلوده وپرسنل تولید کننده را مسموم خواهد کرد.در سایز نانومتری از طریق پوست تنفس ودستگاه گوارش مقدار جذب به شدت افزایش یافته و LD50 ترکیبات کاهش یافته ومسمومیت های شدیدی ایجاد خواهند کردکه درحالت عادی وجود نداشته اند.
نتیجه آنکه تبلیغات شرکتهای داخلی وحتی خارجی دراکثراوقات دراین موارد بدون پایه واساس بوده وصرفن گول زدن مشتری میباشد.
لطفن دوستان نظرات اصلاحی وارشادی خودرامطرح فرمایندودرصورتیکه مطلبی به اشتباه وناکامل ذکرمیشود لطفن اصلاح فرمایند.
باتشکر
 

hfarda2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام
ترکیب فلینت وفولیکور باهم روی سبزی صیفی مشکلی ایجاد نمیکند وتاثیر قارچکشی افزایش پیدا میکند.600 تا 700 سی سی فولیکور و150 گرم فلینت برای سفیدکهای پودری
 
  • Like
واکنش ها: gsm1

hfarda2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
ترکیب ابرون وآبامکتین وهمچنین انویدور با آبا مکتین هیچ مشکلی ندارد بلکه تاثیر بهتر روی کنه دارد.
 
  • Like
واکنش ها: gsm1

hfarda2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
ترکیب 300 سی سی توفوردی برای هرهکتارذرت با اکوییپ خاصیت پهن برگ کشی وکنترل اویارسلام را افزایش می دهد.پرا که اکوییپ روی علفهای هرز پهن برگ مثل خرفه کنتر قطعی ندارد بلکه تا 60 درصد تاثیر دارد اما با این فرمول بطور قطعی کنترل میکند. توفوردی بیش از این مقدار نشود چراکه احتمال نتیجه برعکس را دارد.
 

gmaissam

عضو جدید
من آهن نانو برای انگور استفاده کردم وکوچکترین تغییری هم ندیدم آهن 10 درصد..اما کلات آهن 6درصد و4.8 درصد ارتو ارتو کانلا جواب داد..توضیح.......
 

ahmadtiger

عضو جدید
سلام
موارد کلی زیر در اکثرموارد صدق میکند:
1-کلیه کودهای شیمیایی پودر وگرانول درصورتیکه ازمنابع معتبر تهیه شوندترکیب مشابه دارند.مثلن 20و20و20 شرکتهای خارجی اساسن تفاوت چندانی ندارندچراکه فرمول آنهاپربوده وقدرت مانوری برای افزودن ترکیبات دیگر ندارند.(متاسفانه نمونه های موجود در بازارحدود 90درصد درایران تولید شده وبسیار کمتراز مقدار بالا درآن N,P,Kدارامیباشند.باکمی دقت در شکل بسته ها تقلبی بودن آنها مشهود است.
2-کودهای مایعN,P,K تقریبن مشابه بوده وبر2مبنا تولید میشوند:1-پایه اسید فسفریک2-پایه آب که اولی به مراتب توانایی حمل غلظت بالاتری از عناصر مذکور حداکثر هرکدام 10درصد خواهند داشت.ولی حسن بزرگ آن تنظیم پی اچ خاکهای قلیایی وجذب بهتر آهن فسفرو..دارند.
3-کودهای حاوی کلسیم باکودهای حاوی فسفر ناسازگاری دارند.
4-کودهای خانواده اومکس تفاوت چندانی بادیگر رقبای خارجی نظیر گرین ایتالیاندارند.(فقط دقت در اصلی بودن ودرصد موادمتشکله ومقایسه قیمت راهگشاخواهد بود)بعنوان اصل کلی کودهای شیمیایی (ماکرو ومیکرو)با هیچکدام از سموم ارگانوفسفره قابل اختلاط نیستند لطفن به تبلیغات روی لیبل توجه نفرمایید
5-کودهای روی ،بور،ودیگرعناصر فلزی نظیرآهن مس ....موجود درفرمولاسیون کودهای ماکرو ومیکرو باسموم فسفره واکنش سریع شیمیایی انجام داده باعث تجزیه سم وبی اثر شدن آن میگردد(البته در مورد بور مطمئن نیستم وباید بررسی شود.ولی ممکن است جذب عناصر فلزی تسریع گردد!
.........ادامه دارد
لطفن بصورت سوال وموردی برای جلوگیری ازطولانی شدن کلام سوالات مطرح شود.درصورتیکه موردی غیر فنی یا بنظراشتباه بود راهنمایی فرمایید.
تشکردوست عزیز در مورد عدم مصرف کود با سموم ارگانو فسفره با شما موافق نیستم از اونجائی که مدتهاست کارم اینه و کودها و سموم مختلفی رو با هم محلوط و مصرف کردم مثلا به عنوان مثال سم دیازینون رو با طیفه وسیعی از کودها استفاده کردم که مشکل خاصی نداشتن( البته در بعضی از کودها به دلیل غیر فعال کردن عناصر توسط عناصر دیگر کمی از اثر بخشی محلول کاسته شده ولی در بیشتر مواقع مشکل خاصی نداشته و به راحتی قابل اختلاطن
 
  • Like
واکنش ها: gsm1

Digo92

عضو جدید
سلام..من براي كنه قرمز و كرم برگخوار و مينوز مركبات {تامسون}از سموم ارتوس و امبوش با هم استفاده كردم رو كرم و مينوز اثر كرده ولي كنه قرمز نه ...بعد سم پاشي كم بودند دوباره زياد شدند...به نظر شما مشكل از اختلاط بود يا از كنه كش...من امسال 3 بار كنه كش زدم{ارتوس}ولي كنه هاهنوز هستند
 

gsm1

کاربر فعال مهندسی کشاورزی ,
دوست عزیز در مورد عدم مصرف کود با سموم ارگانو فسفره با شما موافق نیستم از اونجائی که مدتهاست کارم اینه و کودها و سموم مختلفی رو با هم محلوط و مصرف کردم مثلا به عنوان مثال سم دیازینون رو با طیفه وسیعی از کودها استفاده کردم که مشکل خاصی نداشتن( البته در بعضی از کودها به دلیل غیر فعال کردن عناصر توسط عناصر دیگر کمی از اثر بخشی محلول کاسته شده ولی در بیشتر مواقع مشکل خاصی نداشته و به راحتی قابل اختلاطن

سلام به دوستان تاپیک
خصوصن دوست عزیز ahmadtiger

ضمن تشکر از به اشتراک گذاشتن تجربه گرانبها تان به استحضار میرسانم علت اینکه سموم ارگانو فسفره قابل اختلاط با کودهای شیمیایی نیستند حساسیت شدید پیوند های آنها (بطور کلی) به یونهای فلزی است.
یکی از راههای آنالیز ماده موثره این سموم نیز استفاده از این نقطه ضعف بوده بطوریکه میتوان براحتی آنها را تخریب و کمپلکسهای رنگی تهیه کرد و بروش اسپکتوفوتومتری تعیین مقدار نمود.
بعنوان مثال سم مالاتیون در مجاورت یون مس ترکیب زرد رنگی تشکیل داده که این ترکیب ناشی از تخریب ملکول مالاتیون و ایجاد کمپلکس رنگی با یون مس میباشد.و....
اختلاط عمدتن تاثیر سم را کاهش و درموارد زیادی کاملن بی اثر میکند.(این موضوع وابستگی زیادی به نحوه اختلاط دارد یعنی مدت زمان تماس سم با محلول کود دمای محلول پی اچ و....) ولی تاثیرکمتری روی اثر کود دارد.
امیدوارم کافی باشد درصورتیکه نیاز به توضیح بیشتر باشد در خدمتتان هستم
موفق وسربلند باشید
 

Similar threads

بالا