روشی جدید برای کشف سیارات فراخورشیدی در تصاویر هابل

ghazaal

عضو جدید

با استفاده از روش جدید تصویربرداری در یکی از تصاویر 11 ساله ی هابل ، سیاره ای فراخورشیدی که به دور ستاره ی جوان HR 8799 می گردد کشف شد.
اخیرا تلسکوپ فضایی هابل تصاویر متحیر کننده ای از گردش سیارات فراخورشیدی به دور ستاره های دور دست در اختیار ما گذاشته است.در این روش به طور مستقیم سیارات فراخورشیدی با اندازه گیری میزان تغییرات درخشندگی ستارگان مادر آشکارسازی می شوند.دانشمندان با اصلاح قابلیت های هابل در کشف سیارات فراخورشیدی توانستند به طور مستقیم از این دنیاهای بیگانه در نور مریی تصویر برداری کنند. تخمین زده شده است که 100 سیاره فراخورشیدی ناشناخته ی دیگر را می توان در داده های قدیمی هابل کشف کرد. همچنین این روش توسط اخترشناسان آزمایش شد.در نوامبر 2008 تصویربرداری گسترده و مستقیم از سیارات فراخورشیدی ، پیشرفت رصدخانه های فضایی و زمینی را نشان داد.در همین راستا با استفاده از مشاهدات اپتیکی تلسکوپهای کک و جمینی در نور فروسرخ از ستاره ی جوان HR 8799 (در فاصله ی 140 سال نوری که حدود 50 درصد پرجرم تر از خورشید است)3 غول گازی پرجرم حدود 7 و 10 برابر اندازه ی مشتری کشف شد. بنابراین اخترشناسان داده های هابل در سال 1998 از همین ستاره را دوباره مورد بررسی قرار دادند تا نشانی از این سیارات فراخورشیدی در داده های قبلی نیز بیابند.در سال 1998 ، HR 8799 ستاره ای تنها و بدون هیچ سیاره ی فراخورشیدی نظر می رسید. از این پس ، اخترشناسان داده های قدیمی هابل را بررسی خواهند کرد و اخترشناسان دوران هیجان انگیزی را پیش رو خواهند داشت.
www.parssky.com
 

Similar threads

بالا