رتبه و محل قبولی ارشد

متالورژیست1

عضو جدید
جدود رتبه 340 تا 390

حتمن قبول میشی...شبانه ها احتمال ضعیف استخراج امیرکبیر میاری (لب مرز رتبتون)
جای دیگرو نمیدونم استخراجشو..
سرامیک روزانه پژوهشگاه مواد
شاید سرامیک روزانه علم و صنعت (شبانه اش که حتمن)
شبانه شناسایی تربیت رجایی تهران..
 
آخرین ویرایش:

shirazii

عضو جدید
جدود رتبه 340 تا 390

حتمن قبول میشی...شبانه ها احتمال ضعیف استخراج امیرکبیر میاری (لب مرز رتبتون)
جای دیگرو نمیدونم استخراجشو..
سرامیک روزانه پژوهشگاه مواد
شاید سرامیک روزانه علم و صنعت (شبانه اش که حتمن)
شبانه شناسایی تربیت رجایی تهران..[/QUOT


با 644 امید به شبانه صنعتی اصفهان هست به نطرت؟
 

Similar threads

بالا