دکتر رضا منصوری از آسمان با ما میگوید

اخبار

ربات
به باور دکتر «منصوری»، نجوم دروازه ورود و علاقه مندی جوانان به علم است. او می گوید با انجام فعالیت های نجومی می توان با طرز تفکر علمی و روش علمی آشنا شد و به این ترتیب مقدمات پژوهش علمی را آموخت.

بيشتر...
 
بالا