دلایل خلقت زن

عطر بارون

عضو جدید
کاربر ممتاز
ده دلیلی که خدا زن را آفرید
10.خدا نگران بود که آدم در باغ عدن گم بشه چون اهل پرسیدن آدرس نبود.
9.خدا میدونست یه روزی آدم نیاز داره یک کسی کنترل تلویزیون رو بهش بده.
8.خدا میدونست که آدم هیچ وقت خودش وقت دکتر نمیگیره!
7.خدا میدونست اگه برگ انجیر آدم تموم بشه هیچ وقت خودش برای خودش یکی دیگه نمیخره....
6.خدا میدونست که آدم یادش میره آشغالارو بیرون ببره
5.خدا میخواست که آدم بارور و تکثیر شود اما خدا میدونست که آدم تحمل درد زایمان رو نداره
4.خدا میدونست که مانند یه باغبون آدم برای پیدا کردن ابزارهاش نیاز به کمک داره
3.خدا میدونست که آدم به کسی برای مقصر دونستنش برای موضوع سیب یا هر چیز دیگری نیاز داره
2.همونطور که در انجیل آمده است:برای یک مرد خوب نیست تنها بماند
و به عنوان دلیل شماره یک
1.خدا به آدم نگاه کرد و گفت:من بهتر از این هم میتونم خلق کنم.......
 

iran-shad

عضو جدید
خدا میدونست یه روزی آدم نیاز داره یک کسی کنترل تلویزیون رو بهش بده.
اینو هستم تنها دلیلش هم اینه
 

mr.abooli

عضو جدید
کاربر ممتاز
ده دلیلی که خدا زن را آفرید
10.خدا نگران بود که آدم در باغ عدن گم بشه چون اهل پرسیدن آدرس نبود.
9.خدا میدونست یه روزی آدم نیاز داره یک کسی کنترل تلویزیون رو بهش بده.
8.خدا میدونست که آدم هیچ وقت خودش وقت دکتر نمیگیره!
7.خدا میدونست اگه برگ انجیر آدم تموم بشه هیچ وقت خودش برای خودش یکی دیگه نمیخره....
6.خدا میدونست که آدم یادش میره آشغالارو بیرون ببره
5.خدا میخواست که آدم بارور و تکثیر شود اما خدا میدونست که آدم تحمل درد زایمان رو نداره
4.خدا میدونست که مانند یه باغبون آدم برای پیدا کردن ابزارهاش نیاز به کمک داره
3.خدا میدونست که آدم به کسی برای مقصر دونستنش برای موضوع سیب یا هر چیز دیگری نیاز داره
2.همونطور که در انجیل آمده است:برای یک مرد خوب نیست تنها بماند
و به عنوان دلیل شماره یک
1.خدا به آدم نگاه کرد و گفت:من بهتر از این هم میتونم خلق کنم.......
شبنم باز امروز چت شده دلت پره؟
 

tamar

عضو جدید
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]خدا روز اول زمین را خلق کرد خوشحال شد گفت چه زیباست [/FONT]


[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]. روز دوم آسمان را خلق کرد باز هم خوشحال شد گفت چه زیباست . روز سوم مرد را خلق کرد و باز هم گفت : چه زیباست . روز چهارم زن را خلق کرد گفت : اه اه اه چه زشت ولی اشکال نداره آرایش میکنه درست میشه [/FONT]​
 

jeny02

عضو جدید
;)واقعن با دلیل شماره 1 موافقم
ده دلیلی که خدا زن را آفرید
10.خدا نگران بود که آدم در باغ عدن گم بشه چون اهل پرسیدن آدرس نبود.
9.خدا میدونست یه روزی آدم نیاز داره یک کسی کنترل تلویزیون رو بهش بده.
8.خدا میدونست که آدم هیچ وقت خودش وقت دکتر نمیگیره!
7.خدا میدونست اگه برگ انجیر آدم تموم بشه هیچ وقت خودش برای خودش یکی دیگه نمیخره....
6.خدا میدونست که آدم یادش میره آشغالارو بیرون ببره
5.خدا میخواست که آدم بارور و تکثیر شود اما خدا میدونست که آدم تحمل درد زایمان رو نداره
4.خدا میدونست که مانند یه باغبون آدم برای پیدا کردن ابزارهاش نیاز به کمک داره
3.خدا میدونست که آدم به کسی برای مقصر دونستنش برای موضوع سیب یا هر چیز دیگری نیاز داره
2.همونطور که در انجیل آمده است:برای یک مرد خوب نیست تنها بماند
و به عنوان دلیل شماره یک
1.خدا به آدم نگاه کرد و گفت:من بهتر از این هم میتونم خلق کنم.......
 

tamar

عضو جدید
وقتي خدا زن را آفريد گفت وقتي با او روبرو شدي . مراقب باش... وقتي خدا زن را آفريد به من گفت اين زن است . وقتي با او روبرو شدي . مراقب باش...
شيخ حرف خدا را قطع كرد و گفت مراقب باش به او نگاه نكني .
سرت را به زير افكن تا افسون افسانة گيسوانش نگردي مفتون فتنة چشمانش نشوي كه از آنها شياطين مي بارند . گوشهايت را ببند تا طنين صداي سحر انگيزش را نشنوي كه مسحور شيطان مي شوي.
از او حذر كن كه يار و همدم ابليس است.
مبادا فريب او را بخوري كه خدا در آتش قهرت مي سوزاند و سرنگون به چاه ويلت مي افكند....
مراقب باش
...و من بي آنكه بپرسم پس چرا او را آفريد
گفتم ((به چشم ))
شيخ انديشه ام را خواند و نهيبم زد كه به قصد امتحان تو و اين از لطف اوست در حق تو.
پس شكر كن و هيچ مگو...
گفتم ((چشم ))
و در چشم بر هم زدني هزاران سال گذشت و من هرگز او را نديدم به چشمانش ننگريستم .
آوايش را نشنيدم .
چقدر دوست مي داشتم بر موجي كه مرا به سوي او مي خواند بنشينم اما از خوف آتش قهر و چاه ويل باز مي گريختم.
و هزاران سال گذشت خسته و فرسوده و احساس ناشي از نياز به چيزي يا كسي كه نمي شناختمش.
اما حضورش را و نياز به وجودش را حس مي كردم .
ديگر تحمل نداشتم . پاهايم سست شد بر زمين زانو زدم . و گريستم . نمي دانستم چرا؟
قطره اشكي از چشمانم جاري شد. و در پيش پايم به زمين نشست .
به خدا نگاهي كردم مثل هميشه لبخندي با شكوه بر لب داشت و مثل هميشه بي آنكه حرفي بزنم و دردم را بگويم ، مي دانست با لبخند گفت اين زن است . وقتي با او روبرو شدي مراقب باش. كه او داروي درد توست بدون او ناقصي . مبادا قدرش را نداني و حرمتش را بشكني كه او بسيار شكننده است . من او را آيت پروردگاريم براي تو قرار دادم ؛ نمي بيني كه در بطن وجودش موجودي را به پرورش مي برد.من آيات جمالم را در وجود او به نمايش درآوردم پس اگر تحمل و ظرفيت ديدار زيبايي مطلق را نداري به چشمانش نگاه نكن، گيسوانش را نظر ميانداز حرمت حريم صوتش را حفظ كن تا خودم تو را مهياي اين ديدار كنم.
من : اشكريزان و حيران خدا را نگريستم . پرسيدم پس چرا مرا به آتش قهر و چاه ويل تهديد كردي ؟
گفت : من ؟
فرياد زدم : شيخ گفت تو سكوت كردي اگر راضي به گفته هايش نبودي چرا حرفي نزدي؟
باز صبورانه و با لبخند هميشگي گفت : من سكوت نكردم فقط تو ترجيح دادي صداي شيخ را بشنوي .
و من در گوشه اي ديدم شيخ همچنان حرفهاي پيشين را تكرار مي كند
 

tamar

عضو جدید
خداوند زن را از پهلوی چپ مرد آفرید
نه از سر او , تا فرمانروای او گردد
نه از پای او , تا لگدکوب امیالش شود
بلکه از پهلوی او , تا برابر او باشد
و از زیر بازوی او , تا در حمایت او باشد
و از نزدیک ترین نقطه به قلب او , تا معشوق او باشد
 

seyedalireza

عضو جدید
مرمت گر جون
انشا... به همین زودیها یه شوهر خوب گیرت بیاد:neutral:!!!!! تا دیگه اینجوری به مردا بد نگی:w11::w02:
 

نازی دلبر

عضو جدید
1.خدا به آدم نگاه کرد و گفت:من بهتر از این هم میتونم خلق کنم
ای ول اینجارو خوب اومدی
دلیل آفرینش آدم برای اولین بار هم واسه دست گرمی بود
 

نازی دلبر

عضو جدید
خداوند زن را از پهلوی چپ مرد آفرید
نه از سر او , تا فرمانروای او گردد
نه از پای او , تا لگدکوب امیالش شود
بلکه از پهلوی او , تا برابر او باشد
و از زیر بازوی او , تا در حمایت او باشد
و از نزدیک ترین نقطه به قلب او , تا معشوق او باشد
چه تعبیر قشنگی
کاملا موافقم زن ومرد جنس مخالف نیستند جنس مکمل اند
 

dalin

عضو جدید
کاربر ممتاز
خداوند زن را از پهلوی چپ مرد آفرید
نه از سر او , تا فرمانروای او گردد
نه از پای او , تا لگدکوب امیالش شود
بلکه از پهلوی او , تا برابر او باشد
و از زیر بازوی او , تا در حمایت او باشد
و از نزدیک ترین نقطه به قلب او , تا معشوق او باشدتعبیر زیبایی بود
 

مي مو

عضو جدید
کاربر ممتاز
ده دلیلی که خدا زن را آفرید
10.خدا نگران بود که آدم در باغ عدن گم بشه چون اهل پرسیدن آدرس نبود.
9.خدا میدونست یه روزی آدم نیاز داره یک کسی کنترل تلویزیون رو بهش بده.
8.خدا میدونست که آدم هیچ وقت خودش وقت دکتر نمیگیره!
7.خدا میدونست اگه برگ انجیر آدم تموم بشه هیچ وقت خودش برای خودش یکی دیگه نمیخره....
6.خدا میدونست که آدم یادش میره آشغالارو بیرون ببره
5.خدا میخواست که آدم بارور و تکثیر شود اما خدا میدونست که آدم تحمل درد زایمان رو نداره
4.خدا میدونست که مانند یه باغبون آدم برای پیدا کردن ابزارهاش نیاز به کمک داره
3.خدا میدونست که آدم به کسی برای مقصر دونستنش برای موضوع سیب یا هر چیز دیگری نیاز داره
2.همونطور که در انجیل آمده است:برای یک مرد خوب نیست تنها بماند
و به عنوان دلیل شماره یک
1.خدا به آدم نگاه کرد و گفت:من بهتر از این هم میتونم خلق کنم.......
چطور روت شد اينارو بنويسي؟
شما دخترا وقت كردين براي خودتون نوشابه واكنين
 
بالا