دعوت به نمايشگاه

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
خوشحال ميشيم تشريف بياريد به نمايشگاه خواهرم :smile:

افتتاحيه امروز ساعت
15 تا18 بعدازظهر ميباشد.. منتظر حضور گرمتان هستيم......(تنها امروز كه روز افتتاحيه است ساعت به اين صورته وگرنه طبق بروشو به مدت يك هفته دايره..)

يه كوچولو تابلوهاي منم هست
:dClick here to view the original image of 960x1280px.
 
Similar threads

Similar threads

بالا