دانلود مقالات همايش ژئوماتيک سالهای 84 و 85

دانلود مقالات ژئوماتیک85 ارائه شده بصورت پوستری


استفاده از خطاي چندگانگي مسير سيگنال‌هاي GPS براي آشكارسازي تغيير شكل سطوح
بهبود اعوجاجات هندسي نقشه‌هاي پوششي زمين شناسي
ارزيابي و پهنه بندي درجه تناسب توسعه فيزيكي شهر تبريز با استفاده از GIS
معرفي قابليتها و كاربردهاي اسكنر فتوليرزي سه بٌعدي
بررسي دلايل عدم انطباق ژئومتري و اطلاعات توصيفي در داده هاي فضايي كشور
تهيه نقشه هاي توپوگرافي با استفاده از GPS
بررسي روشهاي اندازه گيري و كنترل ابعادي در صنعت و جايگاه فتوگرامتري صنعتي
ارزيابي تجزبه خطي پيكسل‌هاي مختلط در مناطق كوهستاني
آشكارسازي غبار و دود در تصاوير ماهواره‌اي با استفاده از اختلاف دماي درخشندگي

بيشتر...
 
دانلود مقالات ژئوماتیک85 ارائه شده بصورت سخنرانی

دانلود مقالات ژئوماتیک85 ارائه شده بصورت سخنرانی

دانلود مقالات ژئوماتیک85 ارائه شده بصورت سخنرانی


جانمايي دوربين در فتوگرامتري صنعتي
قابليت تعامل ميان نرم افزارهاي Internet GIS بر مبناي فن‌آوري‌هاي سرويس‌هاي وب
بررسي توان داده‌هاي ماهواره هاي ETM+ جهت تفكيك تيپ‌هاي پوششي جنگل در جنوب زاگرس (مطالعه موردي دزفول)
طراحي مدل نوين ارزيابي توان اكولوژيك سرزمين ايران به منظور استقرار كاربردي توسعه شهري و خدماتي
تست دقت هندسي تصاوير ماهواره‌اي با آرايش خطي جهت استخراج اطلاعات هندسي دوبٌعدي و سه بٌعدي
برازش يك مدل مكان- آماري بر بيماري سرطان پوست به منظور حمايت از تصميم‌گيري
محاسبه و مقايسه ميزان جابجايي در نقاط براساس مدلهاي مختلف در منطقه ايران
بررسي امكان توليد نقشه پوشش گياهي در مقياس 500000 :1 در استان اصفهان با استفاده از تصاوير روزانه سنجنده MODIS
استفاده از قابليت‌هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در مديريت آلودگي هواي شهر تبريز
ارائه مدل ارزش راه‌ها با تكيه به روش AHP و كاربرد آن در GIS
براي مشاهده بقيه مقالات به اينجا مراجعه كنيد!!!


بيشتر...
 
دانلود مقالات همايش ژئوماتيک 84

دانلود مقالات همايش ژئوماتيک 84

دانلود مقالات همايش ژئوماتيک 84


یک سیستم اطلاعات مکانی همراه برای مدیریت امداد ونجات مبانی و پیاده‌سازی
کاربرد تابع تشخیص زمان چوله برای کاهش خطا در کلاس‌بندی تصاویر ماهواره‌ای
نمایش نشست زمین در اثر استخراج مواد نفتی با استفاده از روش SAR اینترفرامتری در سنجش از دور
مقایسه معماری‌های مختلفWEB-GIS از منظر امکانات ونحوه پیاده سازی
مدیریت کیفیت آب با استفاده از کاوش داده های مکانی
لزوم تهیه نقشه کاداستر منابع طبیعی کشور وتشکیل پایگاه سامانه اطلاعات زمین (LIS)
طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی سیار در محیط کامپیوتری PDA
شناسایی و ارزیابی اراضی جنگلی با استفاده از RS-GIS در استان زنجان
شبیه سازی آتش سوزی جنگل با استفاده از سامانه‌های اطلاعات مکانی
تلفیق سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS و سیستم چندرسانه‌ای MULTIMEDIA به منظور برداشت بهینه اطلاعات GIS شبکه ریلی
براي مشاهده بقيه مقالات به اينجا مراجعه كنيد!!!


بيشتر...
 
بالا