[خیاطی] - آموزش خـــیاطــی

خیال شیشه ای

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
رسم الگوی دامن(1)
از این شماره آموزش خیاطی به روش ساده راشروع می کنیم . امیدوارم بتوانم آموخته هایم را با شما عزیزان به نحو مطلوب درمیان بگذاریم. پیشنهادها و انتقادهای شما به من کمک می کند تا در این راه موفق تر باشم .

اندازه گیری
اولین مسئله برای رسم اندازه هر فرد است . بنابراین باید اندازه های شخصی که می خواهیم برایش الگو بکشیم را به دست آوریم . برای رسم الگوی دامن به 3 اندازه احتیاج داریم .
1) دور کمر 2)دور باسن 3)قد دامن
- دور کمر: مطابق شکل 1 متر را درگودترین قسمت کمر قرار داده، کمر رااندازه می گیریم .
- دور باسن : مطابق شکل 2 متر را در قسمت برجسته باسن از پشت قرارداده دورباسن را اندازه می گیریم.
- قد دامن: متر را درقسمت پهلو روی خط کمر قرار داده ، قد دامن را اندازه می گیریم .
رسم الگو دامن :
قسمت جلو:
- ابتدا در سمت کاغذ خطی عمودی رسم می کنیم و سر آن را نقطه 1 می گذاریم .
- از نقطه 1 به اندازه 20 سانت پایین می آییم تا نقطه ی 2 به دست آید .
- نقاط 3،2،1، را به سمت چپ گونیا می کنیم .(خط عمودی زاویه ی 90 درجه )
- از نقطه 1 به اندازه ی یک چهارم دور کمر 3 + سانت به سمت چپ می رویم تا نقطه ی 4 به دست آید.
- از نقطه ی 2 به اندازه یک چهارم دور باسن به چپ می رویم تا نقطه 5 به دست آید.
- از نقطه ی 3 به اندازه یک چهارم دور باسن به چپ می رویم تا نقطه 6 به دست آید.
- نقطه ی 4 را با خط هلالی به نقطه ی 5 و نقطه ی 5 را با خط راست به نقطه ی 6 وصل می کنیم .
- فاصله ی نقطه ی 1 تا نقطه ی 4 را(هر چقدر بود ) نصف می کنیم تا نقطه ی 7 به دست آید.
- از نقطه ی 7 به شکل صاف به اندازه ی 9 سانت پایین می رویم تا نقطه ی 8 به دست آید.
- از نقطه ی 7 ، به اندازه 1.5 سانت به چپ و 1.5 سانت راست می رویم تا نقاط 10و9 بدست آیند.
- خط 1 به 3 ، خط وسط جلو است و باید روی دولای بسته ی پارچه قرار گیرد.
رسم الگو ی پشت
الگو یی همانند الگو ی جلو کشیده و تغییرات الگوی پشت راروی آن انجام می دهیم ، مراحل رسم تا به دست آوردن نقاط 9و10 همانند الگوی جلو است.فاصله نقطه ی 7 تا نقطه ی 8 روی الگوی پشت به اندازه 14 سانت است.
- از نقطه 1 به اندازه ی 2 سانت پایین می آییم تا نقطه 11 به دست آید.
- نقطه ی 11 را با خط راست به نقطه ی 4 وصل می کنیم.
- قطعه مثلثی باریک بالای الگو (محدوده ی نقاط 1و11و4) قیچی شده و دور ریخته می شود.
- خط 11 به ، 3 خط وسط پشت است و باید روی دولای باز پارچه قرار بگیرد .
- خط 4 به 5 به 6 ،خط پهلوی جلو دوخته شود.
 

خیال شیشه ای

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
رسم الگوی دامن
قسمت دوم
اندازه گیری :
اولین مسئله برای رسم الگو اندازه گیری هر فرد است .
بنابراین ، باید اندازه های شخصی که می خواهیم برایش الگو بکشیم را به دست می آوریم . برای رسم الگوی دامن به 3 اندازه احتیاج داریم .
1- دورکمر 2- دور باسن 3- قد دامن
- دور کمر : مطابق شکل 1 متر را دو گودترین قسمت کمر قرار داده ، کمر را اندازه می گیریم .
- دور باسن : مطابق شکل 2 متر را در قسمت برجسته باسن از پشت قرار داده دور باسن را اندازه می گیریم .
- قد دامن : متر را در قسمت پهلو روی خط کمر قرار داده ، قد دامن را اندازه می گیریم .
دراین شماره ، طریقه ی روی پارچه گذاشتن الگو را درس می دهیم . همان گونه که در شکل یک می بینید ، الگوی جلو باید روی دولای بسته ی پارچه قرار بگیرد تا بعد از بریدن قسمت جلوی دامن به شکل کامل در آید . قسمت پشت را هم روی دولای باز قرار می دهیم تا وسط پشت دامن درز داشته باشد . از خط کمر به اندازه ی 18-20 سانت پائین می آییم و محل انتهای زیپ را مشخص می کنیم . از محل انتهای زیپ تا پائین دامن را می دوزیم . البته اگر بخواهیم پشت دامن چاک داشته باشد محل چاک را هم مشخص می کنیم و به مقداربلندی درز و وسط پشت را ندوخته باقی می گذاریم .
- بعد از کوک زدن پنس ها ، دامن را پرو می کنیم . اگر اندازه ی کمر خوب بود ، پنس ها را چرخ می کینم و به سمت پهلو خوابانده اتو می کنیم . اگر کمر دامن گشاد بود پنس ها را بیشتر می گیریم . اگر کمر دامن تنگ بود ، مقدار پنس ها را کمتر می گیریم .
- برای پارچه ی کمر ، مستطیلی در می آوریم به درازای دور کمر + پنج سانت و به پهنای هشت سانت .
- لایی کمر مستطیلی است به دارازای دور کمر + سه سانت و به پهنای سه سانت .
- لایی را مطابق شکل روی قسمت ها شور خورده ی پارچه ی کمر می چسبانیم . ( شکل دو )
- پارچه ی کمر را از وسط تا کرده اتو می کنیم . لبه های یک سانتی را از پشت چرخ کرده از رو اتو می کنیم .

- قسمت لایی دار را به سمت داخل لباس دوخته و قسمت پارچه ی بدون لایی را به سمت روی لباس می دوزیم
- پارچه ی کمر در محل زیپ سه اضافه دارد که این اضافه را برای جادکمه یا قزن قفلی در نظر گرفته ایم
 

خیال شیشه ای

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
دامن فون به روش اول
در این شماره قصد داریم دامن فون را آموزش دهیم.این مدل دامن بسیار ساده و زیبا است و برای همه ی اندام ها مناسب است.قد این مدل تا سر زانو یا بلند تا زمین – که جلوه زیبا تردارد - است.
از ویژگی های دامن فون این است که در قسمت کمر کاملا قالب بدن است ولی پنس ندارد و از قسمت خط باسن به پایین کمی گشاد می شود.این مدل دامن با دو روش تهیه می شود.

۱.با استفاده از الگو دامن تنگ
2.با استفاده از الگو دامن چخار ترک.
در این شماره روش اول را شرح می دهیم:
روش اول
– الگو دامن تنگ را مطابق درس های قبل رسم می کنیم،ولی پنس جلو را مساوی بل قد پنس پشت یعنی١٤سانت در نظر می گیریم.به عبارت دیگر،خط٧به٨الگوی جلو را١٤سانت اندازه می زنیم.
با این کار ارتفاع پنس های جلو و عقب یکسان می شود.
- مطابق شکل١عمل می کنیم؛یعنی خط مرکزی پنس(٧به٨)را به پایین امتداد می دهیم.این خط ها روی هر دو الگو رسم کرده سپس از پایین تا نقطه ٨قیچی می کنیم.
– پنس های بالا را می بندیم تا پایین الگو خود به خود اوزمان بخورد.با این کار پنس های الگو از بین می روند و لب دامن هم گشاد می شود.(شکل دو)قسمت های هاشور خورده اوزمان های الگو هستند.
– مانند درس های قبل الگو جلو را یک بار روی دولای بسته پارچه می گذاریم و می بریم.
– الگوی پشت را یک بار روی دولای باز پارچه می گذاریم و می بریم.
– روش دوخت دامن،کمر و زیپ مانند دامن تنگ است.

اندازه گیری:
اولین ﻤﺴﺋله برای رسم الگو اندازه ی هر فرد است.
بنابراین ،اندازه شخصی که می خواهیم برایش الگو بکشیم را به دست آوریم.
برای رسم الگو دامن به 3 اندازه احتیاج داریم:
1) دور کمر۲) دور باسن۳) قد دامن
دور کمر: مطابق شکل یک متر را در گود ترین قسمت کمر قرار داده،کمر را اندازه می گیریم.
دور باسن: مطابق شکل 2 متر را در قسمت برجسته باسن از پشت قرار داده و دور باسن را اندازه می گیریم.
قد دامن: متر را در قسمت پهلو روی خط کمر قرار داده،قد دامن را اندازه می گیریم .
 

خیال شیشه ای

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
آموزش دامن فون از طریق الگوی 4 ترک
- ابتدا اندازه های دور کمر و دور باسن شخص را تقسیم به عدد 8 می کنیم.
- خطی صاف در وسط کاغذ کشیده، از نقطه ی 1 به اندازه ی 20 سانت پایین می آییم تا نقطه ی 2 به دست آید.
- از نقطه ی 1 به اندازه ی قد دامن پایین می آییم تا نقطه ی 3 به دست آید.
- نقاط 1، 2 و 3 را به دو طرف گوینا می کنیم.
- از نقطه ی 1 به اندازه ی 8/1 دور کمر به سمت چپ و راست اندازه می زنیم تا نقاط 4 و 5 به دست آیند.
- از نقطه ی 2 به اندازه ی 8/1 دور باسن به سمت چپ و راست اندازه می زنیم تا نقاط 6 و 7 به دست آیند.
- از نقطه ی 3 به اندازه ی 8/1 دور باسن به سمت چپ و راست اندازه می زنیم تا نقاط 8 و 9 به دست آیند.
- نقاط 4، 6 و 8 را مطابق شکل به هم وصل می کنیم. نقاط 5، 7 و 9 را هم به هم وصل می کنیم.
- از نقطه ی 8 به اندازه ی دلخواه (4 تا 8 سانت) بیرون می رویم تا نقطه ی 10 به دست آید. نقطه ی 10 را به 6 وصل می کنیم.
- از نقطه ی 9 به اندازه ی دلخواه (4 تا 8 سانت) بیرون می رویم تا نقطه ی 11 به دست آید. نقطه ی 11 را به 7 وصل می کنیم.
از این الگو دو بار روی دولای باز در می آوریم. (شکل 1)
به این ترتیب، دامن 4 درز دارد: یکی در وسط جلو، یکی در وسط پشت و دو تا هم در پهلو ها.

طریقه ی دوخت:
ترک ها را به هم وصل می کنیم و یکی از درزها را در قسمت کمر حدود 20 سانت برای دوخت زیپ باز می گذاریم. دوخت کمر مانند دامن تنگ است
 

خیال شیشه ای

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
دامن نیم کلوش

اندازه گیری:
اولین مسئله برای رسم الگو اندازه ی هر فرد است. بنابراین، باید اندازه های شخصی که می خواهیم برایش الگو بکشیم را به دست آوریم. برای رسم الگوی دامن به 3 اندازه احتیاج داریم.
1) دور کمر 2) دور باسن 3) قد دامن
- دور کمر: مطابق شکل 1 متر را در گود ترین قسمت کمر قرار داده، کمر را اندازه می گیریم.
- دور باسن: مطابق شکل 2 متر را در قسمت برجسته باسن از پشت قرار داده دور باسن را اندازه می گیریم.
- قد دامن: متر را در قسمت پهلو روی خط کمر قرار داده، قد دامن را اندازه می گیریم.
در این شماره، قصد داریم دامن نیم کلوش را آموزش دهیم. این مدل دامن بسیار زیبا است و برای همه ی اندام ها مناسب است. بهتر است پارچه ی این دامن نرم و لطیف باشد. قد دامن نیم کلوش را بنا به سلیقه می توان تا سر زانو و یا بلند در نظر گرفت.
از ویژگی های دامن نیم کلوش این است که در قسمت کمر قالب بدن است، ولی از خط کمر به پایین دارای موج های کوچک است که به دامن جلوه ای خاص می بخشد. این مدل دامن برای تمام سنین مختلف مناسب است.

روش رسم الگوی دامن نیم کلوش
1) اندازه های لازم: A کمر، B قد دامن.
2) ابتدا خطی عمود در سمت چپ کاغذ می کشیم و سر آن را نقطه ی 1 می گذاریم.
3) از نقطه ی 1 به اندازه ی 2/1 دور کمر پایین می آییم تا نقطه ی 2 به دست آید.
4) از نقطه ی 2 به اندازه ی قد دامن پایین می آییم تا نقطه ی 3 به دست آید.
5) نقاط 2 و 3 را به مرکز 1 پرگار می کنیم.
6) از نقطه ی 2 روی خط هلالی به اندازه ی 2/1 کمر اندازه می زنیم تا نقطه ی 4 به دست آید.
7) نقطه ی 4 را به نقطه ی 1 وصل کرده و به پایین امتداد می دهیم تا نقطه ی 5 به دست آید.
8) مناطق هاشور خورده را قیچی کرده، دور می ریزیم.
9) خط 2-3 خط وسط جلو است.
10) از این الگو یک بار روی دولای بسته ی پارچه در می آوریم. (وسط جلو روی دولای بسته)
11) این دامن فقط یک درز در وسط پشت دارد.
12) روش دوخت زیپ و کمر مانند دامن های قبلی است.
 

خیال شیشه ای

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
دامن لنگی
در این شماره، قصد داریم دامن لنگی را آموزش دهیم. این مدل دامن بسیار ساده است و برای اندام های متناسب بهتر است. افراد خیلی لاغر و افراد خیلی چاق از این دامن نباید استفاده کنند. این مدل دامن به دلیل داشتن برش عمودی روی پا قد را بلندتر از آنچه که هست نشان می دهد. بنابراین، افرادی که دارای پاهای بلند هستند بهتر است از این دامن استفاده نکنند. دامن لنگی برای افرادی که دارای بالاتنه ی بلند و پاهای کوتاه هستند بسیار مناسب است.
الگوی دامن لنگی را هم روی دامن تنگ و هم روی دامن فون (بنا به سلیقه) می توان اجرا کرد. توجه داشته باشید که اگر از الگوی تنگ استفاده می کنید، قدم زدن و نشستن و برخاستن با این دامن کمی سخت خواهد بود؛ اما اگر از الگوی فون استفاده کنید دامن آزادتر خواهد بود.
طریقه ی رسم دامن لنگی
1. الگوی دامن تنگ را کشیده، در صورت تمایل تبدیل به فون می کنیم.
2. از نقطه ی 1 به اندازه ی 12 سانت بیرون می رویم تا نقطه ی 2 به دست آید.
3. از نقطه ی 3 به اندازه ی 15 سانت بیرون می رویم تا نقطه ی 4 به دست آید.
4. نقاط 2 و 4 را با خط راست به هم وصل می کنیم.
5. به الگوی پشت هیچ تغییری نمی دهیم.
6. از الگوی جلو یک بار روی دولای باز طوری در می آوریم که خط وسط جلو (یعنی خط 3-1) موازی با لبه ی پارچه باشد.
7. از الگوی پشت یا بار روی دولای بسته ی پارچه در می آوریم. چون جلوی این دامن باز است، پشت را بدون درز در نظر می گیریم. در ضمن، پشت این دامن دیگر زیپ لازم ندارد.

8. پارچه ی کمر این دامن مستطیلی است به در ازای «دور کمر+ 26 سانت» و به پهنای دلخواه.
 

خیال شیشه ای

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
دامن ترک
در این شماره، قصد داریم دامن ترک را آموزش دهیم. دامن ترک به دامنی گفته می شود که دارای برش های عمودی است. این مدل دامن قد را بلند و بدون را کمی لاغرتر از آنچه که هست نشان می دهد. به همین دلیل، برای افرادی که دارای قد کوتاه و اندام نسبتاً چاق هستند بسیار مناسب است. خانم های دارای اندام متناسب هم می توانند از این دامن استفاده کنند؛ چون این دامن افراد خوش اندام را زیباتر نشان می دهد.
- برای رسم الگوی دامن ترک ابتدا اندازه های دور کمر و دور باسن شخص را گرفته و تقسیم بندی می کنیم.
- معمولاً تعداد ترک ها زوج هستند؛ مانند 4 ترک، 6 ترک، 8 ترک و ... .
- دامن 6 ترک و 8 ترک زیباترین ترک به حساب می آیند.

اندازه گیری:
اولین مسئله برای رسم الگو اندازه ی هر فرد است. بنابراین، باید اندازه های شخصی که می خواهیم برایش الگو بکشیم را به دست آوریم. برای رسم الگوی دامن به 3 اندازه احتیاج داریم.
1) دور کمر 2) دور باسن 3) قد دامن
- دور کمر: مطابق شکل 1 متر را در گود ترین قسمت کمر قرار داده، کمر را اندازه می گیریم.
- دور باسن: مطابق شکل 2 متر را در قسمت برجسته باسن از پشت قرار داده دور باسن را اندازه می گیریم.
- قد دامن: متر را در قسمت پهلو روی خط کمر قرار داده، قد دامن را اندازه می گیریم.

رسم الگو
- ابتدا خطی عمودی در وسط کاغذ کشیده، سر آن را نقطه ی 1 می گذاریم.
- از نقطه ی 1 به اندازه ی 20 سانت پایین می آییم تا نقطه ی 2 به دست آید.
- از نقطه ی 1 قد دامن را به پایین اندازه می زنیم تا نقطه ی 3 به دست آید.
- نقاط 1، 2 و 3 را به دو طرف گونیا می کنیم (خط عمود زاویه 90 درجه).
- عدد تقسیم شده ی کمر را (مثلاً برای 8 ترک = عدد10) به دو طرف نقطه ی 1 می دهیم تا نقاط 4 و 5 به دست آید. (یعنی 5 سانت به طرف راست و 5 سانت به طرف چپ).
- عدد تقسیم شده ی دور باسن را (مثلاً برای 8 ترک = عدد 5/12) به دو طرف نقطه ی 2 می دهیم تا نقاط 6 و 7 به دست آید. (یعنی 25/6 سانت به سمت راست و 25/6 سانت به سمت چپ).
- عدد تقسیم شده ی دور باسن را به دو طرف نقطه ی 3 می دهیم تا نقاط 8 و 9 به دست آید.
- نقطه ی 8 را به 6 و 6 را به 4 وصل می کنیم. نقطه ی 9 را به 7 و 7 را به 5 وصل می کنیم.

طریقه ی دوخت
- الگوی به دست آمده، الگوی دامن 8 ترک است که باید از آن 4 بار روی دولای باز پارچه درآوریم.
- زیپ این دامن به یکی از درزهای ترک ها دوخته می شود.
- دوخت کمر و زیپ مانند دامن تنگ ساده است.
 

خیال شیشه ای

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
دامن ترک موج دار
اندازگیری :
اولین مسئله رسم الگو اندازه ی هر فرد است . بنابراین ، باید اندازه های شخصی که می خواهیم برایش الگو بکشیم را به دست آوریم . برای رسم الگوی دامن به 3 اندازه احتیاج داریم .
1) دور کمر
2) دور باسن
3) قد دامن
- دور کمر: مطابق شکل 1 متر را در گودترین قسمت کمر قرارداده ، کمر را اندازه می گیریم .
- دورباسن : مطابق شکل 3 متر را در قسمت برجسته باسن ازپشت قرارداده دور باسن را اندازه می گیریم .
- قد دامن : متر را در قسمت پهلو روی خط کمر قرار داده، قد دامن را اندازه می گیریم .

برای تهیه ی الگوی این دامن ابتدا الگوی اولیه ی دامی ترک را می کشیم، مدل 6 ترک یا 8 ترک این دامن بسیار زیبا است و اجرای مدل روی 6 یا 8 ترک یکسان است.طریقه رسم
- ازنقطه ی 1 به اندازه ی دلخواه 20 تا 25 سانت بالا می رویم تا نقطه ی 2 به دست آید.
- نقطه 2 را به طرف گونیا می کنیم تا نقاط 3 و4 به دست آید.
- ازنقاط 5 و6 به اندازه ی دلخواه 7 تا15 سانت بیرون می رویم تا نقاط 8 و9 به دست آید. (هر چه این مقدار بیشتر باشد موج های پایین دامن بیشتر است.)
- نقطه ی 7 را به نقطه ی 3 وصل می کنیم . نقطه ی 8 را به نقطه ی 4 وصل می کنیم .
- اندازه ی 3 به 5 هر چقدر بود ازنقطه ی 3 به همان مقدار پایین می آییم تا نقطه ی 9 به دست آید . نقطه ی 9 را به 5 وصل می کنیم.
- اندازه ی 4 به 6 هر چقدر بود از نقطه ی 4 به همان مقدار پایین می آییم تا نقطه ی به دست آید . نقطه ی 10 را به 6 وصل می کنیم .
- مناطق هاشور خورده را قیچی کرده دور می ریزیم.
- از این الگو به تعداد مورد نیاز درآورده به هم می دوزیم.
- دوخت کمر و زیپ مانند دامن تنگ ساده است.
 

خیال شیشه ای

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
دامن ماهی
این دامن بسیار زیبا است و برای همه ی افراد مناسب است؛ ولی بهتر است افرادی که باسن بزرگ دارند از این دامن استفاده نکنند.


طریقه ی رسم
- ابتدا الگوی ترک را طبق درس دامن ترک رسم کرده، سپس از نقطه ی 1 به اندازه ی قد زانو (کمر تا زانو) پایین می آییم تا نقطه ی 3 به دست آید.
- از نقطه ی 1، قد دامن (کمر تا زمین) را به پایین اندازه می زنیم تا نقطه ی 4 به دست آید.
- نقاط 3 و 4 را به دو طرف گونیا می کنیم.
- از نقاط 7 و 8 به اندازه ی دلخواه 10 تا 20 سانت بیرون می رویم تا نقاط 9 و 10 به دست آید.
- از نقاط 5 و 6 به اندازه ی 1 تا 2 سانت داخل می شویم تا نقاط 13 و 14 به دست آید.
- نقطه ی 13 را از بالا به 11 و از پایین به 9 وصل می کنیم.
- نقطه ی 14 را زا بالا به 12 و از پایین به 10 وصل می کنیم.
- فاصله ی 5 تا 7 را اندازه زده، هر چه قدر بود از نقطه ی 13 به همان مقدار پایین می رویم تا 15 را به 7 وصل می کنیم.
- فاصله ی 7 تا 8 را اندازه زده، هر چه قدر بود از نقطه ی 14 به همان مقدار پایین می رویم تا 16 به دست آید. نقطه ی 16 را به 8 وصل می کنیم.

- قسمت های هاشور خورده را قیچی کرده، دور می ریزیم.
- زیر دامنی این دامن مانند خود دامن در آورده می شود و از جنس ارگانزا یا همان پارچه آهاردار است.
نکته: قد این دامن باید تا زمین باشد و کوتاه آن اصلاً زیبایی ندارد.
 

*Maedeh.archi*

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
آموزش خـــیاطــی

آموزش خـــیاطــی

آشنایی با وسایل خیاطی و چگونگی استفاده از آنهابرای انجام هر کاری داشتن وسایل لازم و کافی شرط اولیه ی موفقیت است.شناخت وسایل و طریقه نگهداری از آنها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.
قیچی:
از ساده ترین ابزار خیاطی به شمار می رود و در کارگاه خیاطی به طور مداوم از آن استفاده می شود.
قیچی باید از جنس فولاد ،قابل تیزکردن و مقاوم دربرابر زنگ زدگی باشد .قیچی هایی که دو تیغه ی آنها با پیچ و مهره به هم متصل شده است از قیچی هایی که به هم پرچ شده است بهتر هستند.
قیچی را درجای خشک نگهدارید و باروغن چرخ محل پیچها را چرب کنید . برای چیدن کاغذ از قیچی خیاطی استفاده نکنید.

قیچی ساده: تیغه این قیچی صاف و دسته ی آن دو حلقه مساوی دارد . طول این نوع قیچی بین 15 تا 18 سانتیمتر است. قیچی ساده پشت و رو ندارد و هردو تیغه ی آن کاملا تیز و یک شکل است.


قیچی کوچک: این قیچی دو مدل دارد
قیچی با نوک پهن و کند که برای شکافتن درزهای چرخ شده به کار می رود .طول آن 11 سانتی متر است.
قیچی با نوک تیز و برنده جهت باز کردن سوراخ جا دکمه و انواع برودری دوزی به کار می رود.قیچی برش پارچه های ضخیم : این قیچی که برای برش پارچه های ضخیم استفاده می شود مستقیم نیست و دسته آن خمیدگی قابل ملاحظه ای دارد .


قیچی مخصوص جادکمه: این قیچی طوری طراحی شده که بتواند سوراخ جادکمه را روی پارچه دقیقا به اندازه لازم باز نماید. تیغه قیچی مدرج است و با پیچ میان ان می توان اندازه بازو بسته شدن تیغه هارا تنظیم کرد

قیچی دالبر و زیگزاک:لبه این قیچی ها به شکل دالبر یا زیگزاگ است و برای برش پارچه هایی که به سرعت ریشه می شوند به کار می رود .


قیچی برقی:این قیچی در تولیدی ها و مراکز صنعتی دوخت پوشاک به کار می رود..در مصارف خانگی کاربرد ندارد.

نخ چین دستی:این نوع قیچی مخصوص بریدن نخ هایی است که بر روی پارچه باقی مانده است.
[/color]
وسایل اندازه گیری


اندازه گیری صحیح نیاز به وسایل دقیق دارد .بنابراین وسایل اندازه گیری در خیاطی را از بهترین نوع تهیه کنید.
مهمترین وسایل اندازه گیری عبارتند از:
سانتی متر
روکش آن باید از مشمع ویا پلاستیک باشد.معمولا طول آن 150 سانتی متر است.
خط کش بلند متری
بهترین خط کش های متری از چوب گردو ساخته می شوند و دارای سطحی صاف و ضیقلی و لبه ای نرم است که در تماس با پارچه های لطیف آنها را نخ کش نمی کند.
گونیا
برای ترسیم زوایا و خطوط عمود برهم در الگو باید از آن استفاده کرد .نوع مدرج ان بسیار مناسب است.
گونیای اشل
برای ترسیم الگوهای کوچک به کار می رود.
پیستوله
برای ترسیم خطوط منحنی درالگو بکار می رود.
پاصاف کن مدرج
ابزاری است برای صاف کردن و یکسان نمودن لبه ی دامن ها به کار می رود.نوع پودری و نوع سنجاقی دربازار وجود دارد.که پاصاف کن سنجاقی بهتر است.
وسایل علامت گذاری

رولت:
برای انتقال طرح و رد گذاری روی پارچه یا کاغذ به کار می رود.انواع مختلفی دارد:دندانه های تیز و بلند-کند و کوتاه و بدون دندانه
برای علامت گذاری روی پارچه های ضخیم از رولت با دندانه های کند وکوتاه -پارچه ها با ضخامت متوسط یا لطیف از رولت بدون دندانه برای انتقال طرح و خطوط از روی کاربن بر روی پارچه استفاده می شود.


کاربن مخصوص خیاطی:
کاربن مخصوص خیاطی در رنگهای مختلف موجود است برای رد گذاری روی پارچه و یا انتقال طرح الگو به روی پارچه به کار می رود.برای کار با کاربن بهتر است رنگی که به رنگ پارچه نزدیکتر است انتخاب کنیم.

گچ خیاطی (مل):
برای رسم خطوط ویا علامت گذاری روی پارچه بکار می رود.در اشکال و رنگهای مختلف موجود است.
معمولی ترین نوع آن به صورت ورقه های مربع شکل است.هر بار بعد از استفاده از مل با یک تیغ لبه آن را بتراشید.
گاهی مل را به صورت مداد هم می توان یافت انتهای این نوع مداد یک برس کوچک کتصل است...................................................................
لغات و اصطلاحات رایج در حرفه خیاطی

آنفورشور: سرسانتیمتر را ازز روی خط کمر در وسط جلو قرارداده و آن را از میان پا عبور داده تا وسط پشت اندازه میزنیم (در دوخت شلوار نیاز است)


اوزمان طبیعی:
بعد از بسته شدن پنس الگو خود به خود فضا بخورد


آستین بارانی:
نام دیگر آستین رگلان

اوزمان:
یک تکه اضافی که روی الگو می چسبانیم

اساس الگو:
به الگویی که بعد از پرو اضافات لازم روی آن اعمال شود میگویند.

اسموک دوزی:
چین لانه زنبوری روی لباس نوزاد

آستین پلیسه -پفی:
آستین بالا و پایین چین دار.


آستین اسقفی:
آستین لبه گشاد


آمپرمابل:
پارچه غیر قابل نفوذ آب


آفیسید:
یقه ایستاده جلو بسته


پاترن تیپ:
الگوی قالب بدن


پروب یا پرو لباس:
امتحان کردن لباس
آمپی ژامپ:
از خط کمر تا روی قوزک پا را گویند


پنس کنفورماسیون:
پنسی که از افتادگی پهلو جلوگیری میکند


پیله سلی:
پیله ای که درقسمت کمر عرض کم و درلبه دامن عریض تر می شود.


پایه:
خطی که به دور گردن دوخته میشود.


پوشش:
سجافی که 2طرف آن باز است و ازز آن نوار یا کش رد میشود.


تاک:
رگه دوزی،نرور
 
آخرین ویرایش:

*Maedeh.archi*

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نکاتی ریز برای خیاطان خانگی
هنر خیاطی از جمله هنرهای كاربردی است كه پرداختن به آن توسط خانم های خانه، به خصوص به صورت حرفه ای، تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی خانواده می گذارد.

لذا ما نیز قصد داریم با ارائه ریزنكته هایی پیرامون آن، شما هنرمندان خانه را یاری دهیم:

- با توجه به اینكه كار خیاطی نیازمند لوازم و خرده ریزهای بسیاری است، در صورتی كه برای هر یك از آنها مكانی جداگانه و مخصوص در نظر گرفته شده و در نهایت همه آنها در جعبه ای بزرگتر قرار گیرند،

هم دسترسی به لوازم به راحتی و با سرعت بیشتر صورت می پذیرد و هم دیگر احتمال افتادن خرده ریزها بر روی زمین و ایجاد خطرهای ناشی از آنها وجود نخواهد داشت.

به عنوان مثال برای خرده ریزهایی مانند انواع سوزن ها، دكمه ها، پولك و ملیله و غیره قوطی های فیلم خام عكاسی و قرص های جوشان مناسب ترین هستند.

اگر برای قرار دادن سوزن های خیاطی هیچ یك از قوطی های فوق را در دسترس نداشتید، مقوایی به شكل مربع بریده و هر یك از سوزن ها را در قسمت میانی مقوا به صورت كوك وارد كنید.

سپس اضلاع مقوا را از چهار طرف بر روی سوزن ها تا كرده و در جعبه لوازم خیاطی قرار دهید.

- در هر جعبه خیاطی وجود یك عدد آهن ربای بزرگ ضروری است.

- اگر قیچی خیاطی شما در اثر مرور زمان و یا استفاده های ناصحیح كند شده و یا لبه های ناصاف پیدا كرده است، یك ورق سمباده آهن خریداری كرده به آرامی به لبه آن بمالید و یا آن كه سمباده را چندین بار

قیچی كنید.

- از سمباده برای تیز كردن سوزن چرخ خیاطی نیز می توانید استفاده كنید به این ترتیب كه سمباده ای نازك تر تهیه كرده و روی آن را با چرخ خیاطی بدوزید. تماس مكرر سوزن با سمباده آن را تیز می كند.

● چند نكته برای استحكام اتصال دكمه ها بر روی لباس

۱) با لاك ناخن بی رنگ سطح روی دوخت دكمه را به آرامی پوشش دهید.

۲) برای دوام بیشتر دوخت دكمه های پرمصرف به خصوص دكمه لباس های بچه های كوچك، از نخ دندان نیز استفاده كنید.

۳) در اغلب پالتوها و كت ها شاهد دكمه كوچكی در پشت دكمه بزرگ و اصلی لباس هستید. این كار سبب محكم شدن اتصال دكمه های اصلی می شود.

● چند نكته برای مادربزرگ ها:

اغلب مادربزرگ ها به هنگام نخ كردن سوزن های خیاطی با مشكل مواجه هستند در حالی كه با به كارگیری یكی از راهكارهای زیر می توانند این كار را با راحتی بیشتر انجام دهند:

۱) از آنجا كه پس از بریدن نخ سر آن ریش ریش شده و همین مسئله مانع ورودش به داخل سوزن می شود، ابتدا انگشت دستتان را به كمی اسپری مو و یا كرم دست آغشته كرده و به نوك نخ بمالید.

به این ترتیب نخ، فرم محكم تری به خود گرفته و راحت تر به درون سوراخ وارد می شود.

۲) بسیاری از مشكلات نخ كردن سوزن، به جهت مشكل دید سوراخ آن است. بهترین راهكار برای حل این مسئله این است كه تكه كاغذ سفیدی را برداشته سوزن را تا لبه سوراخ در آن فرو كنید.

به این طریق محدوده سوراخ مشخص شده و نخ كردن آن به راحتی انجام پذیر است. در صورت استفاده از نخ سفید برای دوخت و دوز، كاغذی سیاه و یا رنگی را برای این منظور انتخاب كنید.

- برای خودتان پیش بندی با چند جیب بزرگ و كوچك بدوزید تا هنگام انجام كارهای خیاطی، همواره لوازم و خرده ریزهای پرمصرف در دسترس شما قرار داشته باشند.

- پیش از تبدیل لباس های كهنه به دستمال های گردگیری و یا انتقال آن به سطل زباله، دكمه ها و زیپ آن را جدا كرده و برای استفاده در دوخت لباس های دیگر نگهداری كنید
 

*Maedeh.archi*

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
پارچه شناسی

پارچه شناسی


برای اتو پارچه های نخی و کتانی درجه اتو باید روی حرارت زیاد باشد.


پارچه پشمی در شستشو با مواد قلیایی نمدی می شود.


برای دوخت پارچه هایی که الیاف مصنوعی دارند باید از قرقره های نایلونی استفاده کنیم.


در برش پارچه های پرزدار و پارچه هایی که با نقوش مشخص هستند همگی الگوها را به یک سمت سنجاق می کنیم.


تفاوت پارچه های پشم مصنوعی و پشم طبیعی: الیاف پشم مصنوعی مانند طبیعی نمی سوزد و شعله ور می شود


پارچه کتان را از ساقه گیاهی به نام لینه تهیه می کنند.

برای کاهش چروک پذیری پارچه های پنبه ای ،پنبه را با لیاف پلی استر مخلوط می کنند.


پارچه گاباردین رابا اتوی داغ و ازپشت پارچه و نم دار اتو می زنیم .


الیاف پنبه در پشت میکروسکوپ به شکل روبان و دارای پیچ و تاب طبیعی می باشد.


پارچه کودری را با اتوی ملایم و نم دار اتو می زنیم.


برای دوخت کف کفش و بافت مکرومه از الیاف کنف استفاده می شود.


برای اینکه لباس کتانی تغییر فرم ندهد قبل از برش آن را شستشو می دهیم.


پارچه تترون از الیاف پلی استر تهیه می شود.


گرد پارچه فاستونی با چوب زدن تمیز می شود.
 

*Maedeh.archi*

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نکات مهم در دوخت
پارچه های كشی:

پارچه های كشی در جهت طول یا طول وعرض كش می آیند و به همین علت الگوی آنها باید كمی تنگتر از آنچه برای پارچه معمولی در نظر گرفته میشود، تهیه شود.

برش:

برش این نوع پارچه باید با قیچی تیز انجام شود و تمام سطح دو لایهای كه هنگام برش روی هم قرار میگیرند بایستی به وسیله سنجاقهای بلند و نوكتیز به یكدیگر متصل شود؛ زیرا پارچه های كشی تا اندازهای

لغزنده اند.

همچنین قطعات الگو بایستی با سنجاقهای بلند و نوكتیز روی پارچه ثابت شوند.

دوخت:

دوخت این پارچه ها چه با دست چه با چرخ باید با نازكترین سوزن انجام شود و جنس نخ بهتر است از پلیاستر باشد تا هنگام دوخت پاره نشود.

اتوكردن:

درزها باید به وسیله اتوی بخار صاف شوند. برای پارچه های كشی هرگز اتو را روی درزها نكشید، بلكه بعد از صاف شدن هر قسمت از درز، اتو را بلند كنید و روی قسمت بعدی بگذارید.

پارچه های مخمل:

پارچه مخمل در انواع نخی، ریون، نایلون و سایر الیاف مصنوعی عرضه میشود و برای مصارف مختلفی چون كتودامن، پالتو، لباس روز، پوشاك اسپرت و البسه میهمانی به كار میرود.

برش:

در مورد پارچه های مخمل خوابدار و حتی فاقد خواب توصیه میشود همه قطعات الگو منطبق بر خواب پارچه و در یك جهت قرار گیرند؛ و برای ثابت كردن الگو روی پارچه از سنجاقهای بلند و نوكتیز استفاده شود.

برای برش نیز باید قیچی تیز به كار برد.

دوخت:

از نخ ابریشمی مِرسریزهشده برای دوخت مخمل استفاده كنید. بهعلاوه، دستگاه تنظیم نخ روی چرخ را قدری شل كنید تا بخیهها كاملاً در ضخامت پارچه فرو روند.

همچنین درجه چرخ را قدری درشتتر از حالت عادی میزان كنید و سوزن چرخ را از نوع بلند، باریك و نوكتیز انتخاب نمایید.

پیش از چرخ كردن، حتماً درزها را كوك بزنید تا دو لایه پارچه در زیر چرخ نلغزند و كج و ناصاف نشوند.

غالباً افراد، به اشتباه، زیپ ظریف را برای پارچه مخمل مناسب میدانند، در حالی كه دوخت این نوع زیپ در محل چاك و سجاف چون چند لا پارچه روی هم قرار گرفتهاند و ضخیم شده است نازیبا میشود.

بنابراین زیپهای محكمتر كه نوار نخی دارند مناسبترند. ضخامت و استحكام نوار باعث میشود كه زیپ بهراحتی در محل مورد نظر دوخته شود و ثابت بماند.

اتوكردن:

برای اتوكردن پارچه مخمل از وِلولورِت استفاده كنید؛ این وسیله از برقافتادگی روی پارچه جلوگیری میكند و خواب آن را حفظ مینماید. [ولولورت را میتوان از فروشگاههای لوازم خیاطی تهیه كرد.

این وسیله تكه چوبی مستطیلشكل است كه سطح آن را با سوزنهای بسیار ریز پوشاندهاند. پارچه را روی ولولورت قرار میدهند و سپس آن را اتو میكنند.

سوزنها داخل پرزهای مخمل فرو میروند و از خوابیدن آنها به هنگام اتوشدن جلوگیری میكنند.]

در صورت دسترسی نداشتن به این وسیله، اتوی بخار را با فاصله چند میلیمتر از درزها نگه دارید تا از طریق بخار، چروك درزها برطرف شود.

همان طور كه پارچه مرطوب است، روی درزها برس بكشید تا خواب پارچه از بین نرود و پارچه برق نیفتد. در صورت لزوم قسمتهای دیگر پارچه را هم به همین شیوه صاف كنید.

اگر از اتوی معمولی استفاده میكنید، اتو را به حالت ایستاده قرار دهید و درجه حرارت آن را زیاد كنید. سپس پارچهای خیس روی اتو بیندازید و لباس را روی بخار پارچه بگیرید و در امتداد آن به حركت درآورید.

پارچههای چرم و جیر مصنوعی:

چرم و جیر مصنوعی به دو صورت یكلایه یا دولایه عرضه میشود. بدیهی است نوع دوم مقاومتر و دوخت آن نیز آسانتر است.

برش:

هنگام برش این نوع پارچه حتماً الگو را چند بار وارسی كنید تا مشكلی نداشته باشد؛ زیرا در صورت شكافتن دوخت، اثر سوزن روی پارچه باقی میماند.

حتی میتوان الگو را ابتدا از پارچه متقال تهیه و تمام عیوب را روی آن برطرف كرد.

برای قراردادن الگو روی پارچه از وزنهای سنگین استفاده كنید و سپس دور آن را با درنظرگرفتن مقدار اضافه برای دوخت قیچی كنید؛ چون نمیتوان از كوكشل استفاده كرد.

دوخت:

برای این پارچه ها، سوزن چرخ بایستی از نوع مخصوص چرمدوزی انتخاب شود؛ این سوزنها به شكل سه گوشاند.

چرم و جیر را با نخ ابریشمی بدوزید و درجه چرخ را قدری درشتتر از حالت عادی تنظیم كنید. هنگام چرخكردن درزها، برای جلوگیری از چسبیدن چرم یا جیر به صفحه چرخ، زیر درز یك ورق كاغذ (از هر نوع) قرار دهید

و درز را بدوزید.

پس از دوخت، كاغذ را از دو طرف درز بكشید تا جدا شود. بهعلاوه، میتوانید صفحه چرخ را با روغن چرخ چرب كنید تا كار سریعتر پیش رود.

پس از چرخ كردن درزها، آنها را با دست باز كنید و به وسیله قلممو و چسب مخصوص از طرف داخل به پارچه بچسبانید. سپس با وزنه آنها را بكوبید.

در صورت تمایل به شلالدوزی به وسیله دست، ابتدا محلی را كه باید شلالدوزی شود، توسط چرخ بدون نخ و با درجه درشت چرخ كنید تا رد بخیه ها روی چرم یا جیر باقی بماند.

سپس به وسیله سوزن و نخ ضخیم (مانند نخ عمامه و دمسه) با دست فاصله بخیه ها را شلال بزنید.
 

*Maedeh.archi*

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نکات مهم در دوخت
پارچه های كشی:

پارچه های كشی در جهت طول یا طول وعرض كش می آیند و به همین علت الگوی آنها باید كمی تنگتر از آنچه برای پارچه معمولی در نظر گرفته میشود، تهیه شود.

برش:

برش این نوع پارچه باید با قیچی تیز انجام شود و تمام سطح دو لایهای كه هنگام برش روی هم قرار میگیرند بایستی به وسیله سنجاقهای بلند و نوكتیز به یكدیگر متصل شود؛ زیرا پارچه های كشی تا اندازهای

لغزنده اند.

همچنین قطعات الگو بایستی با سنجاقهای بلند و نوكتیز روی پارچه ثابت شوند.

دوخت:

دوخت این پارچه ها چه با دست چه با چرخ باید با نازكترین سوزن انجام شود و جنس نخ بهتر است از پلیاستر باشد تا هنگام دوخت پاره نشود.

اتوكردن:

درزها باید به وسیله اتوی بخار صاف شوند. برای پارچه های كشی هرگز اتو را روی درزها نكشید، بلكه بعد از صاف شدن هر قسمت از درز، اتو را بلند كنید و روی قسمت بعدی بگذارید.

پارچه های مخمل:

پارچه مخمل در انواع نخی، ریون، نایلون و سایر الیاف مصنوعی عرضه میشود و برای مصارف مختلفی چون كتودامن، پالتو، لباس روز، پوشاك اسپرت و البسه میهمانی به كار میرود.

برش:

در مورد پارچه های مخمل خوابدار و حتی فاقد خواب توصیه میشود همه قطعات الگو منطبق بر خواب پارچه و در یك جهت قرار گیرند؛ و برای ثابت كردن الگو روی پارچه از سنجاقهای بلند و نوكتیز استفاده شود.

برای برش نیز باید قیچی تیز به كار برد.

دوخت:

از نخ ابریشمی مِرسریزهشده برای دوخت مخمل استفاده كنید. بهعلاوه، دستگاه تنظیم نخ روی چرخ را قدری شل كنید تا بخیهها كاملاً در ضخامت پارچه فرو روند.

همچنین درجه چرخ را قدری درشتتر از حالت عادی میزان كنید و سوزن چرخ را از نوع بلند، باریك و نوكتیز انتخاب نمایید.

پیش از چرخ كردن، حتماً درزها را كوك بزنید تا دو لایه پارچه در زیر چرخ نلغزند و كج و ناصاف نشوند.

غالباً افراد، به اشتباه، زیپ ظریف را برای پارچه مخمل مناسب میدانند، در حالی كه دوخت این نوع زیپ در محل چاك و سجاف چون چند لا پارچه روی هم قرار گرفتهاند و ضخیم شده است نازیبا میشود.

بنابراین زیپهای محكمتر كه نوار نخی دارند مناسبترند. ضخامت و استحكام نوار باعث میشود كه زیپ بهراحتی در محل مورد نظر دوخته شود و ثابت بماند.

اتوكردن:

برای اتوكردن پارچه مخمل از وِلولورِت استفاده كنید؛ این وسیله از برقافتادگی روی پارچه جلوگیری میكند و خواب آن را حفظ مینماید. [ولولورت را میتوان از فروشگاههای لوازم خیاطی تهیه كرد.

این وسیله تكه چوبی مستطیلشكل است كه سطح آن را با سوزنهای بسیار ریز پوشاندهاند. پارچه را روی ولولورت قرار میدهند و سپس آن را اتو میكنند.

سوزنها داخل پرزهای مخمل فرو میروند و از خوابیدن آنها به هنگام اتوشدن جلوگیری میكنند.]

در صورت دسترسی نداشتن به این وسیله، اتوی بخار را با فاصله چند میلیمتر از درزها نگه دارید تا از طریق بخار، چروك درزها برطرف شود.

همان طور كه پارچه مرطوب است، روی درزها برس بكشید تا خواب پارچه از بین نرود و پارچه برق نیفتد. در صورت لزوم قسمتهای دیگر پارچه را هم به همین شیوه صاف كنید.

اگر از اتوی معمولی استفاده میكنید، اتو را به حالت ایستاده قرار دهید و درجه حرارت آن را زیاد كنید. سپس پارچهای خیس روی اتو بیندازید و لباس را روی بخار پارچه بگیرید و در امتداد آن به حركت درآورید.

پارچههای چرم و جیر مصنوعی:

چرم و جیر مصنوعی به دو صورت یكلایه یا دولایه عرضه میشود. بدیهی است نوع دوم مقاومتر و دوخت آن نیز آسانتر است.

برش:

هنگام برش این نوع پارچه حتماً الگو را چند بار وارسی كنید تا مشكلی نداشته باشد؛ زیرا در صورت شكافتن دوخت، اثر سوزن روی پارچه باقی میماند.

حتی میتوان الگو را ابتدا از پارچه متقال تهیه و تمام عیوب را روی آن برطرف كرد.

برای قراردادن الگو روی پارچه از وزنهای سنگین استفاده كنید و سپس دور آن را با درنظرگرفتن مقدار اضافه برای دوخت قیچی كنید؛ چون نمیتوان از كوكشل استفاده كرد.

دوخت:

برای این پارچه ها، سوزن چرخ بایستی از نوع مخصوص چرمدوزی انتخاب شود؛ این سوزنها به شكل سه گوشاند.

چرم و جیر را با نخ ابریشمی بدوزید و درجه چرخ را قدری درشتتر از حالت عادی تنظیم كنید. هنگام چرخكردن درزها، برای جلوگیری از چسبیدن چرم یا جیر به صفحه چرخ، زیر درز یك ورق كاغذ (از هر نوع) قرار دهید

و درز را بدوزید.

پس از دوخت، كاغذ را از دو طرف درز بكشید تا جدا شود. بهعلاوه، میتوانید صفحه چرخ را با روغن چرخ چرب كنید تا كار سریعتر پیش رود.

پس از چرخ كردن درزها، آنها را با دست باز كنید و به وسیله قلممو و چسب مخصوص از طرف داخل به پارچه بچسبانید. سپس با وزنه آنها را بكوبید.

در صورت تمایل به شلالدوزی به وسیله دست، ابتدا محلی را كه باید شلالدوزی شود، توسط چرخ بدون نخ و با درجه درشت چرخ كنید تا رد بخیه ها روی چرم یا جیر باقی بماند.

سپس به وسیله سوزن و نخ ضخیم (مانند نخ عمامه و دمسه) با دست فاصله بخیه ها را شلال بزنید.

اگر می خواهید لباسی را بدوزید که پارچه ی آن ضخیم است و سوزن به راحتی داخل پارچه نمی رود می توانید از یک روش ساده کمک بگیرید به این صورت که روی پارچه را صابون خشک بکشید با این کار سوزن به راحتی داخل پارچه شده و خارج می شود و لباس شما به راحتی دوخته می شود .
 

samira20*

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام. تایپیک خیلی خوبیه. مرسی. فقط اگه لطف کنی اموزش دوخت یقه هم بزاری ممنون میشم.
موفق باشی:smile:
 

*Maedeh.archi*

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
دوختهاي ساده بدون نياز به الگو

دوختهاي ساده بدون نياز به الگو

با يه پارچه تقريبا خشك ميتونين از روسري هم استفاده كنين ديگه با خودتونه خيلي واضح :

.................................................


یه روسری بزرگ قدیمی هم میشه باشه یا یه پارچه مربعی بزرگ بنظرم ریون باشه بهتره

به اندازه عرض شونتون علامت بزنین و یه دایره ببرین و با یه کمر بند بپوشینش 

*Maedeh.archi*

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
اتو ولوازم اتو کشی​برای جلوه بخشیدن به لباس در حین دوخت و پس از اتمام کار ،آن راتو می کنیم .تخصص در امر اتو کردن به اندازه تخصص در امر دوخت است.
وسایل اتو کشی را به دقت انتخاب کنید زیرا موارد و دفعات استفاده از آن در خیاطی بی شمار است.
مهم ترین لوازم اتوکشی در خیاطی عبارتند از:
اتو-میزاتو-بالشتک های مخصوص-ژانت-پارچه مخصوص اتو کشی-تخته مخصوص اتوکردن مخمل-اسفنج

اتو در انواع مختلف برقی ساده -برقی بخار-برقی اتوماتیک-زغالی و در وزن های مختلف وجود دارد.
اتوی سبک وزن برای پارچه های لطیف ونازک و اتوی سنگین برای پارچه های ضخیم به کار می رود.
منبع مطالب ارسالی در این تاپیک:کتاب راهنمای کامل دوخت .ترجمه نیره یونسی


اتوی برقی:
در دو مدل برقی ساده و اتوماتیک وجود دارد.

اتوی برقی اتوماتیک:

میزان حرارت با درجه هی که روی اتو نصب شده و با توجه به جنس الیاف پارچه تنظیم می شود .

اتوی بخار:
صفحه زیرین این اتو سوراخ خای متعددی دارد .مخزنی برای آب نیز در آن تعبیه شده .
توجه
هربار بعد از اتمام کار،آب اضافی اتو را خالی کنید تا املاح در مخزن رسوب نکند و موجب مسدود شدن سوراخ های خروج بخار نگردد.

اتوی زغالی:
قدیمی ترین مدل اتوست .امروزه نیز عده ای از خیاطان متخصص در دوخت پوشاک مردانه از اتوی زغالی استفاده می کنند.کار کردن با آن نیاز به دقت و تخصص دارد.
 

*Maedeh.archi*

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
اتوکشی


روش استفاده از اسفنج
دراتو کشی همیشه از یک قطعه اسفنج مرطوب برای ایجاد رطوبت یکنواخت در سطح لباس استفاده کنید.

پارچه مخصوص اتوکشی
برای جلوگیری از برق افتادن لباس است.که باید جنس آن نخی.لطیف و بدون پرزباشد.

بالشتک های مخصوص اتو کشی
این بالشتکها برای اتوی قسمتهای مختلف لباس به کار می رود.انواع آن: بالشتک بیضی.بالشتک استوانه ای.بالشتک دستی
بالشتک استوانه ای
طول آن40 سانتی متر وعرض آن 8تا10 سانتی متر است و برای اتوی درزها بکار می رود تا فضای اطراف آن نیز اتو شود و درحین اتو کشی تغییرفرم ندهد.
بالشتک بیضی
برای اتوی درزهای منحنی بکار می رود.برای اتو کردن بسیار ضروری است.طول آن بین 30تا45سانتی متر و عرض آن 20تا30سانتی متر است
بالشتک دستی
به شکل مربع مستطیل به طول 20 و عرض15سانتی متروضخامت کمتر از بالشتک بیضی است.
ژانت
برای اتوی آستین بکار می رود. سمت عریض آن برای اتوی بالای آستین و سمت باریک آن برای اتوی مچ آستین به کار می رود.
تخته مخصوص اتو کردن مخمل
یک ورقه چوبی نازک یا پارچه ی خیلی ضخیم و محکم که تمام سطح آن با سوزنهایی در فاصله نزدیک به هم پوشیده شده است.پارچه را روی سطح سوزنی تخته پهن کنید طوری که تمام پرزهایش در فواصل سوزنها فرو رودبعد با ملایمت آن را اتو کنید .با این وسیله پارچه مخمل به راحتی اتو می شود و هرگز روی آن برق نمی افتد .

در صورت در دسترس نبودن تخته مخصوص اتوی پارچه مخمل باید از اتوی بخار استفاده کرد اتو را با فاصله چند میلیمتر از درز ها نگه دارید تا بوسیله بخار چروک درزها برطرف شود سپس همانطور که پارچه مرطوب است روی درزها برس بکشید تا پارچه برق نیافتد البته الان تو هر خونه ای اتوی بخار هست ولی اینو هم محض اطلاع خانوم گلای عزیز میگم که اگه خواستید از اتوی عادی استفاده کنید اتو را از دسته روی ژانت قرار داده و درجه حرارت اتو را زیاد بگذارید سپس پارچه ای خیس روی اتو بیندازید و همچنان که بخار از ان متصاعد است لباس را روی بخار بگیرید ،همانطور که لباس را روی بخار به حرکت در می آورید ،پارچه خیس را نیز جابه جا کنید.
 

*Maedeh.archi*

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
روش اتو کردن قسمتهای مختلف لباس

اتو و میزش را باید نزدیک چرخ خیاطی قراردهید و هر قسمتی از لباس را که می دوزید بلافاصله اتو کنید.
اگر هر قسمت از لباس را بعد از چرخ کردن و پیش از اتصال به قسمت دیگر اتو نکنید جلوه ی لباس از بین خواهد رفت.
قبل از اتو کردن به جنس پارچه لباس توجه کنید درجه اتو را با توجه به آن تنظیم کنید.

اتوی ساسون ها
ساسون ها را روی میز مسطح اتو نکنید .بلکه بالشتک مخصوص این کار را در انتهای ژانت قرار دهید سپس اتو کشی کنید.
بعد از چرخ کردن ساسون ابتدا دوطرفش را از روی خطوط چرخ شده اتو بزنید سپس آن را روی بالشتک بیضی قرار اده به یک سمت بخوابانید.
بهتر است نوک ساسون به طرف قسمت گرد ببالشتک باشد.
ساسون های دامن را در قسمت جلو وپشت به طرف خط مرکزی (خط وسط) بخوابانید و اتو کنید.
ساسون های کمر را در قسمت جلو وپشت ه طرف خط مرکزی بخوابانید و اتو کنید.
ساسون زیر سینه را به سمت پایین .
اتوی درز پهلو ساسون و درز سرشانه
درز سرشانه را بعد از چرخ کردن روی بالشتک بیضی بگذارید .از قسمت پهن سرشانه استفاده کنید .سپس آن را باز کرده اتو نمایید .هیچگاه درز را نکشید و دقت کنید درز تغییر شکل نکند.


درز پهلو را از سمت حلقه آستین روی بالشتک بیضی قرار دهید .آن را باز کنید و به ساسون زیر سینه توجه نمایید.
درز را از خط کمر به پایین روی بالشتک قرار دهید و اتو کنید.
برای اتو کردن ساسون ابتدا آن را چرت بزنید، به طرف خط مرکزی جلو بخوابانید و از خط کمر به بالا اتو بزنید
سپس از خط کمر به پایین را اتو کنید .

 

*Maedeh.archi*

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
اتو کردن درزها
قبل از آنکه اضافه جا درز را به طرفین باز کنید روی خط چرخ شده را اتو کنید .درزهای صاف را روی میز و درزهای منحنی را روی بالشتک اتو کنید. درزها را ابتدا از پشت اتو نمایید.
توجه:
هرگز ضخامت جادرز را روی پارچه اتو نکنید زیرا گاهی رد ان روی بعضی پارچه ها منعکس شده و برطرف کردن ان غیرممکن می گردد.
می توان کاغذ باریکی زیر ضخامت جادرز جادرز قرار دهید و با ملایمت اتو کنید.
سپس جادرز را با انگشتان کاملا باز نموده با نوک اتو طوریکه سطح کف آن مماس با پارچه نشود خط درز را اتو نمایید.برای اتوی برش های منحنیهربار 4تا 5 سانتی متر از طول درز را اتو کنید تا کش نیاید .
درزهای منحنی را قبل از اتو چرت بزنید .سپس ان را روی بالشتک مخصوص اتو کنید.
اگر درز باید به یکطرف بخوابد ابتدا وسط درز را بازکنید ، آن را اتو بزنید و سپس درز را به یکطرف بخوابانید.هنگام اتصال درزهایی که باید یکی را به دیگری خرد بدهید ابتدا قسمت مورد نظر را با شلال (چین کش) چرخ قدری جمع کنید ، آنگاه خرد را با اتو رد کرده به تکه دیگر متصل کنید

 

*Maedeh.archi*

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز


برای دوختن دامن نیاز به اندازه ای زیر داریم:
دور کمر :قسمتی که قوس کمر شورع می شود
دور باسن: دور تا دور باسن و برجسته ترین قسمت باسن
ارتفاع باسن: از کمر تا برجسته ترین قسمت باسن
قد دامن از پهلو تا زمین
قد دامن از جلو تا زمین
قد دامن از پشت تا زمین
قد اصلی دامن: بیشترین عددی که از اندازه سه آیتم بالا بدست بیاید
این الگوی که میخوام بذارم الگوی اولیه و اساسی دامنه یعنی از روی این الگو میتونیم انواع دامن ها رو ترسم کنیم و بدوزیم
کادر دامن


1 تا 2: 2/1 دور باسن+نیم سانتی متر
1 تا 3: طول دامن (قد اصلی دامن)
3 تا 4: فاصله 1 تا 2 می باشد
1 تا 5: ارتفاع باسن
5 تا 6: فاصله 1 تا 2 می باشد
پشت دامن


5 تا 7: 4/1 دور باسن +5/1 سانتی متر
3 تا 8: همان اندازه فاصله 5 تا 7 را در قمست پائین علامت می زنیم
1 تا 9: 4/1 دور کمر +25/4
9 تا 10: 25/1 سانتی متر به سمت بالا رفته و نقطه 10 را با خطی صاف یکبار به نقطه 7 وصل کرده و یکبار به نقطه 1 وصل می کنیم.
نقطه 1 تا 10 را اندازه زده تقسیم بر 3 می کنیم و به ترتیب نقطه 11 و12 بدیت می آید.
11 تا 13: به اندازه 14 سانتی متر برای خط ساسن پائین آنده
12 تا 14: اندازه ساس این خط 5/12 می باشد.
ساسن 11 و 12 هرکدام 2 سانتی متر می باشد(که نصف شده و یک سانت سمت راست و یک سانت سمت چپ می شود)

جلوی دامن


2 تا 15: 4/1 دور کمر +25/2 سانتی متر
15 تا 16: 25/1 به سمت بالا رفته نقطه 16 را یکبار به نقطه 7 وصل کرده و یکبار هم به نقطه 2 وصل میکنیم.
فاصله 2 تا 16 را اندازه زده تقسیم بر 3 می کنیم ولی در قسمت جلو ما به یک ساسن بیشتر نیاز ندارم آن هم ساسنی که از پهلو به داخل می آید که نقطه 17 به دست می اید.
17 تا 18: ساسن این قمست 10 سانتی متر می باشد و پهنای آن هم 2 سانتی متر می باشد
الگوی تمام شده دامن تنگ(دامن مادر)

بعد از چسباندن الگو زمانی که می خواهیم برش بزنیم برای کمر 1 سانت اضافه تر و برای پهلو 2 تا 5/2 سانتی متر و برای پائین دامن 1 سانتی متر اضافعه تر اندازه گرفته و برش می زنیم.
برای کمری دامن پارچه باید 5 سانت(یکرو) و لایی 4 سانت باشد طول کمری باید 5 سانت اضافه تز ار اندازه اصلی (اندازه گرفته شده با متر از دور کمر دامن) باشد
 

*Maedeh.archi*

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
دامن خمره ای

الگوی دامن خمره ای مانند دامن تنگ (دامن مادر) است تنها تفاوت آن این است که از پهلوی جلو و پهلوی پشت هر کدام به اندازه 5/2 سانتی متر به سمت داخل رفته و به قسمت بالای دامن یعنی شماره 7 وصل میکنیم و سپس برش می زنیم

 

*Maedeh.archi*

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
دامن فن معمولی

قسمت جلو ساسن بسته و قسمت پشت فقط یک ساسن بسته می شود و آن ساسنی است که از پهلو به داخل می اید (ساسن کوچک)


دوستان توجه کنن اون خط سفیدی که تو تصویر بالا مشاهده میکنید بخاطر بستن پنس ایجاد شده یعنی به عبارتی به دامن اوزمان داده شده.برای این کار از نقطه A تا َA خطی صاف رسم میکنم مانند تصویر زیر و قبل از بستن پنس از A تا َA با قیچی میبریم و پنس و میبندیم وقتی پنس بسته شد این خطی که قیچی کردیم به خودی خود باز میشه و اوزمان دامن ایجاد میشه حالا ممکنه این گشادی 8، 10 و یا بیشتر و کمتر باشه به عبارتی متغیر است
 

Similar threads

بالا