خورشید گرفتگی خفیف ۱۹ شهر کشور در آخرین روز سال

*** s.mahdi ***

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز

19شهر کشور در آخرین روز سال -جمعه 29 اسفند - شاهد خورشید گرفتگی جزئی هستند. این خورشید گرفتگی پدیده ای کلی است که در بخشی از دنیا نیز به صورت جزئی قابل رویت است.

به گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در ایران خورشید گرفتگی در اغلب مناطق شمالی و غربی کشور به صورت جزئی قابل رویت است که زمان رویت شروع گرفتگی در آنها متفاوت است.

در تهران این گرفتگی در ساعت 13 و 43 دقیقه آغاز و در ساعت 14 و 04 دقیقه به حداکثر می رسد که در این حالت ماه یک درصد از قرص خورشید را می پوشاند، این گرفتگی در ساعت 14 و 25 دقیقه در پایتخت به پایان می رسد.

برای تشخیص دقیق مراحل گرفتگی استفاده از ابزار ( فیلترهای مخصوص ) لازم است و به طور کلی مشاهده خورشید گرفتگی بدون ابزار به چشم آسیب می رساند.

علاوه بر تهران، این خورشید گرفتگی در شهرهای اراک، اردبیل، ارومیه، ایلام، بجنورد، تبریز، خرم آباد، رشت، زنجان، ساری، سمنان، سنندج، قزوین، قم، کرج، کرمانشاه، گرگان و همدان قابل رویت است.

ساعت شروع و پایان خورشید گرفتگی در ۱۸ شهر:

1- اراک 13و 48 دقیقه شروع 14 و 11 دقیقه پایان
2- اردبیل 13 و 19 دقیقه شروع 14 و 39 دقیقه پایان
3- ارومیه 13و 10 دقیقه شروع 14 و 36 دقیقه پایان
4- ایلام 13 و 31 دقیقه شروع 14 و 14 دقیقه پایان
5- بجنورد 13 و 56 دقیقه شروع 14 و 34 دقیقه پایان
6- تبریز 13 و 13 دقیقه شروع 14 و 38 دقیقه پایان
7- خرم آباد 13 و 46 دقیقه شروع 14 و 07 دقیقه پایان
8-رشت 13 و 27 دقیقه شروع 14 و 36 دقیقه پایان
9- زنجان 13 و 28 دقیقه شروع 14 و 33 دقیقه پایان
10 - ساری 13 و 44 دقیقه شروع 14 و 30 دقیقه پایان
11- سمنان 13 و 55 دقیقه شروع 14 و 20 دقیقه پایان
12- سنندج 13 و 25 دقیقه شروع 14 و 26 دقیقه پایان
13- قزوین 13و 33 دقیقه شروع و 14 و 30 دقیقه پایان
14- قم 13 و 50 دقیقه شروع 14 و 15 دقیقه پایان
15- کرج 13و 40 دقیقه شروع 14 و 27 دقیقه پایان
16- کرمانشاه 13 و 30 دقیقه شروع 14 و 19 دقیقه پایان
17- گرگان 13 و 48 دقیقه شروع 14 و 31 دقیقه پایان
18- همدان 13 و 34 دقیقه شروع 14 و 21 دقیقه پایان

 

Similar threads

بالا