خطا در اجرای دستور ALLOCATABLE در فرترن

m-s-rayaneh

عضو جدید
سلام
کد فرترن زیر تو فرترن من ران نمیشه در حالی که در سیستم های دیگه این دستور جواب میده ! نمیدونم مشکل از کجاست اروری هم که میده را عکسش را گذاشتم اگر کسی کمکم کنه ممنون میشم

real :: x,y,nx,ny,dx,dy,h


real,ALLOCATABLE :: t:))
integer::i
N=5
h=.001


allocate ( t(N+1) )
t(1)=1
x=.12
do i=1,N
t(i+1)=t(i)+h


print*,x
end do
end

Untitled.png
 

mehrz67

عضو جدید
شاید عیب از کامپایلر ته
از کامپک فرترن6.5 استفاده کن
 
بالا