خطای Report Viewer

mortezakashefi

عضو جدید
سلام.
من یک Report view ساختم. فایل exe رو تو سیستمی که visual studio روش نصبه اجرا میکنم مشکلی نداره و Report View هم میتونم بگیرم. ولی این فایل exe وقتی در سیستم دیگه که visual studio نداره اجرا میشه خطای زیر رو میده:


Microsoft.Reporting.WinForms.LocalProcessingException: An error occurred during local report processing. ---> Microsoft.Reporting.DefinitionInvalidException: The definition of the report '' is invalid. ---> Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: An unexpected error occurred in Report Processing. ---> System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Microsoft.SqlServer.Types, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
 
بالا