خستگی مواد و پانچ کوچک

Mabna.

کاربر فعال
آزمون پانچ کوچک یکی از تکـنیک های آزمون بر روی نمونه های بسیار کوچک است که قابلیت جایگزینی برای آزمون­های کشش و خزش استاندارد را دارا می­باشد و به تازگی برای پیش بینی عمر خستگی نیز از آن استفاده شده است.

آزمون پانچ کوچک با غلبه بر مشکلاتی که به دلیل جدا کردن نمونه­ های بزرگ در آزمون مخرب پدید می­ آید، می­تواند به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

در مقاله ای که در ادامه معرفی خواهد شد، برای نخستین بار آزمون پانچ کوچک بر روی نمونه های تخریب شده توسط بارگذاری خستگی انجام شده و نتایج آن با نمونه های بکر مقایسه گردیده است. بدین منظور ابتدا آزمون پانچ کوچک بر روی دیسک های کوچکی از جنس فولاد 304 SS و در دمای اتاق با یک نرخ جابجایی ثابت انجام شد و نتایج آن با آزمون کشش استاندارد مقایسه شد.

از آنجایی که بین ماکزیمم نیروی پانچ و مقاومت کششی نهایی ماده یک رابطه خطی وجود دارد، شیب این رابطه خطی به دست آمد. سپس به منظور بررسی میزان تخریب خستگی به کمک آزمون پانچ کوچک، نمونه هایی در معرض بارگذاری خستگی محوری کشش-کشش قرار گرفتند و دیسک­های کوچکی (قطر 10 میلی­متر و ضخامت 0.5 میلی­متر) از این نمونه های تخریب شده جدا شدند.

آزمون پانچ کوچک نشان داد که هرچه میزان تخریب بیشتر باشد، ماکزیمم نیروی پانچ بیشتر کاهش می­یابد و در نتیجه مقاومت کششی نهایی ماده در اثر تخریب خستگی کم می­شود. تئوری پالمگرن- ماینر تطابق بسیار خوبی را بین نظریه آسیب خطی و داده های تجربی به دست آمده از بارگذاری خستگی محوری کشش- کشش نشان داده است، به کمک تئوری ماینر عمر کارکردی و عمر باقیمانده خستگی تخمین زده شد و نشان داده شد که آزمون پانچ کوچک قابلیت مطلوبی در تخمین عمر کارکردی یا عمر باقیمانده خستگی دارد.واژه­های کلیدی : آزمون پانچ کوچک - تخریب خستگی- تخمین عمر خستگی - پالمگرن ماینر - ماکزیمم نیروی پانچجزئیات بیشتر در مقاله زیر از انتشارات معتبر وایلی :


http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ext.12183/abstract
 

Mabna.

کاربر فعال
Abstract


The application of small punch test (SPT) for predicting the axial fatigue life of 304 stainless steel is examined
The results of SPT on predamaged 304 stainless steel sheets show that the increase in fatigue damage decreases the maximum punch load. However, the change in the maximum punch load can be translated into the change in the ultimate strength of the specimen according to the literature. Using the Palmgren–Miner model then, a cyclic load history is estimated that is found to be in good agreement with the actual loading. Consequently, the SPT is suggested as a fatigue life estimating technique where the past loading history is not available. In other words, this study proposes an SPT-based assessment of the remaining fatigue life of used componentsارجاع دادن به مقاله:Tasdighi, E., Nobakhti, H. and Soltani, N. (2015), Application of Small Punch Test in Predicting the Axial Fatigue Life of 304 Stainless Steel Sheets. Experimental Techniques. doi: 10.1111/ext.12183
 

Mabna.

کاربر فعال
با توجه به دشورای ساخت و جداسازی نمونه های بزرگ برای انجام تست خستگی و یا تست کشش بر روی سنگ، استفاده از روش آزمون پانچ کوچک برای پیش بینی عمر باقیمانده سنگ ها و یا افت خواص مکانیکی سنگ ها در اثر فرسایش و ... با استفاده از نمونه های مینیاتوری، به عنوان چندین موضوع پایان نامه ارشد و حتی دکتری برای دانشجویان مکانیک سنگ میتواند مد نظر قرار گیرد.
 

Mabna.

کاربر فعال
در شکل زیر نمای شماتیکی از نحوه انجام آزمون پانچ کوچک نشان داده شده است.
یک دیسک کوچک جدا شده، پانچ و ساچمه، گیرهای نگهدارنده دیسک پانچ کوچک


 

Mabna.

کاربر فعال
خستگی محوری کشش- کشش سبب کاهش خواص مکانیکی قطعه می شود.
یکی از این خواص، استحکام نهایی قطعه می باشد.

بنابراین با بررسی میزان کاهش استحکام نهایی قطعه به کمک آزمون پانچ کوچک، می توان عمر باقیمانده خستگی را تخمین زد.
جزئیات بیشتر این موضوع در مقاله مربوط به سال 2016 ذکر شده است:


Application of Small Punch Test in Predicting the Axial Fatigue Life of 304 Stainless Steel Sheets

لینک مقاله آزمون پانچ کوچک و خستگی
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
M مواد اوليه تولید سیمان (خوراک کوره) مکانیک سنگ 1

Similar threads

بالا