[ حمل ونقل عمومی ] فرودگاه بین المللی دنور؛سانتیاگوکالاتراوا

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتاز
سانتیاگوکالاتراوا ازطرح اولیه خود برای توسعۀ فرودگاه بین المللی دنور خبرداد. لازم بذکراست این طرح همچنین شامل ساخت یک پل راه آهن، ایستگاه قطار، هتل 500 اتاقه، مرکزکنفرانس واجتماعات شهری،می باشد. بطوری که میدان مرکزی، هتل وایستگاه راه آهن در یک مجتمع واحد قرارخواهند گرفت. کالاتراوا در تشریح این پروژه چنین می گوید:هدف من درقراردادن ایستگاه قطار کنار یک ساختارآیکونیک و فرم دار، ایجاد مرکزیست که دارای یک ماهیت مستقل باشد. همچنین آرزوی قلبی من این است که این مرکز صرفا به برآورده کردن ملاحظات و ضمائم معماری نپرداخته باشد، بلکه باعث شود که فرودگاه دنور به یک فرودگاه متمایز بین المللی تبدیل شود.

-

-

-

-

-

-

منبع:اتود 
بالا